Technický týdeník č. 11/2024

Zlatá Merkurova medaile 2024 patří Ing. Jiřímu Rosenfeldovi

V předvečer 36. Sněmu Hospodářské komory České republiky, 12. června 2024, proběhlo v pražské O2 aréně slavnostní předávání zlatých, stříbrných a bronzových Merkurových medailí.

Tyto medaile jsou každoročně předávány českým podnikatelům, občanům a institucím za mimořádné zásluhy o rozvoj a podporu podnikání, zahraničně obchodní aktivity nebo prosazování dobrého jména ČR v zahraničí.

Na návrh vedení Svazu strojírenské technologie převzal z rukou prezidenta Hospodářské komory JUDr. Zdeňka Zajíčka zlatou Merkurovu medaili s diplomem Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.

Technický týdeník č. 10/2024

Asociace CECIMO hodnotí aktuální stav průmyslu výrobních strojů v Evropě.

Ve dnech 25. 26. dubna 2024 proběhlo v Kodani zasedání generálních manažerů členských strojírenských svazů CECIMO. SST zastupoval ředitel, Ing. Oldřich Paclík, CSc.

Na úvod zasedání představil pan Peter Trillingsgaard dánskou strojírenskou asociaci DI (Danish Industry), která sdružuje na 20 000 členských firem, a zmínil se o hlavních výzvách, kterým v současnosti čelí dánský průmyslový sektor. Zdůraznil, že dánská vláda má v plánu ve snaze zajistit udržitelnost rozvoje dánského průmyslu podpořit investice do nových technologií a snižování produkce CO₂ ve strojírenských firmách.

Technický týdeník č. 9/2024

Volba nového ředitele Svazu strojírenské technologie

Ing. Oldřich Paclík, CSc., odchází po desetiletém působení ve funkci ředitele SST na zasloužený odpočinek. Dne 22. května 2024 proběhly na zasedání Správní rady SST volby, z nichž ze tří kandidátů vyšel vítězně Ing. Ivo Červenka (1967).

Technický týdeník č. 8/2024 

Historicky největší výstava obráběcích a tvářecích strojů na světě - CCMT 2024 v Šanghaji

V době, kdy někteří marketingoví odborníci zpochybňují význam prezenčních výstav, proběhla od 8. do 12. dubna 2024 v Šanghaji největší výstava oboru obráběcích a tvářecích strojů v dosavadní historii. Zatímco další významné výstavy v tomto oboru, jakými jsou EMO Hannover, IMTS Chicago nebo JIMTOF Tokio, trpí menším či větším poklesem počtu vystavovaných exponátů, proběhla výstava CCMT 2024 s rekordními parametry co do výstavní plochy, počtu vystavovatelů, prezentovaných exponátů i návštěvníků.

Čínské výstavy CIMT v Pekingu a CCMT v Šanghaji se dlouhodobě vyznačují přítomností vystavovaných strojů velkých parametrů. Největší horizontální vyvrtávačky výrobců PAMA, SORALUCE, společně s čínskými Qiqihar No. 2, vertikálním soustruhem Wuhan Heavy MT a četnými portálovými frézkami čínských výrobců, dominovaly dalším exponátům.

Technický týdeník č. 7/2024

Zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie prostřednictvím obchodních dohod

Dohody o volném obchodu a další typy obchodních dohod jsou klíčem k posílení konkurenceschopnosti a vedoucího postavení řady odvětví evropského výrobního průmyslu. Aktivním zapojením do těchto dohod a jejich podporou může EU uvolnit nové příležitosti pro tato odvětví tím, že usnadní lepší přístup výrobků evropských firem na světové trhy a omezí obchodní překážky. Důležitá bude zejména:

Technický týdeník č. 6/2024

V Německu se očekává pokles výroby obráběcích strojů

Dr. Wilfried Schäfer, který od roku 2008 vedl Německé sdružení výrobců obráběcích strojů (VDW), odešel 31. prosince 2023 do důchodu a novým výkonným ředitelem VDW - Asociace obráběcích a výrobních systémů v rámci Německého svazu strojírenské výroby (VDMA) se stal Dr. Markus Heering.

Dr. Heering získal po absolvování Univerzity v Cáchách profesionální zkušenosti ve společnosti zabývající se environmentálními technologiemi. V roce 2000 se stal technickým ředitelem sdružení Thermo Process and Waste Technology Association, v roce 2008 převzal funkci generálního ředitele obchodních asociací Printing and Paper Technology a Security Systems a v roce 2022 se stal výkonným ředitelem obchodního sdružení VDMA's Additive Manufacturing Trade Association.

Technický týdeník č. 5/2024

Investice do produktivity a realizace dvojího přechodu

Evropská unie měla vždy prvotřídní prostředí pro výzkum a vývoj, které podporovalo inovace a technologický pokrok ve výrobním odvětví. Je však načase soustředit více zdrojů na řešení připravená pro trh, aby se podpořilo zavádění nejmodernějších technologií a udržitelných postupů napříč průmyslovými odvětvími. Tento přístup zahrnuje podporu podniků při začleňování digitálních nástrojů a ekologických technologií do jejich provozu, což podporuje konkurenční prostředí, které si cení produktivity i odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Tato změna by měla začít u hlavního programu EU pro výzkum a vývoj, a to přechodem od programu zaměřeného na sociální politiku k programu zaměřenému na podporu produktivity a dvojího přechodu. Tato transformace by se měla odrazit v programu Horizont Evropa, jenž by měl usilovat o to, aby více finančních prostředků směřovalo do oblastí jako je robotika a autonomní systémy, nové materiály, inteligentní výroba, aplikace umělé inteligence a další oblasti pokročilých výrobních technologií.

Technický týdeník č. 4/2024

Aplikace společné evropské výrobní strategie - doporučení CECIMO pro příští institucionální cyklus Evropské unie 2024-2029

Evropská unie potřebuje podle mínění představitelů Evropské asociace průmyslu výrobních strojů a technologií CECIMO první inovativní výrobní strategii pro strojírenství, která zdůrazní význam tohoto odvětví pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst, podpoří udržitelný a digitální přechod, posílí dodavatelské řetězce a zvýší vedoucí postavení Evropy ve světě.

Příští institucionální cyklus by proto měl být věnován vypracování dobře strukturované strategie, jejímž cílem by mělo být:

Technický týdeník č. 3/2024

Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii

Digitální a zelená transformace jsou témata, která v plné míře reflektuje rovněž obor strojírenská výrobní technika a technologie, neboť přináší inspiraci v rámci hledání nové přidané hodnoty. Strojírenské firmy formulují účinné strategie pro udržení konkurenceschopnosti za současné situace, kdy rostou výrobní náklady, ceny energií a situace na trhu je mimořádně volatilní.

Technický týdeník č. 2/2024

François Duval byl jmenován novým prezidentem CECIMO

Evropská asociace průmyslu výrobních strojů a technologií CECIMO oznámila jmenování pana Françoise Duvala svým novým prezidentem na dvouleté funkční období. V této funkci vystřídá Dr. Heinz-Jürgena Prokopa.

Současně se jmenováním pana Duvala nastupuje do funkce předsedy technického výboru pan Riccardo Rosa, prezident společnosti Rosa Ermando Spa. Jeho priority se soustřeďují na uplatňování nového nařízení o strojních zařízeních a prosazování předpisů vstřícných k odvětví MT. Klíčovým bodem agendy technického výboru bude i nadále normalizace.

Technický týdeník č. 1/2024

Ekonomické projekce a dynamika průmyslu se staly hlavními tématy bruselského fóra CECIMO

Evropská asociace průmyslu výrobních strojů a technologií (CECIMO) zakončila své zimní plenární zasedání ve formě CECIMO Fóra. Tuto akci sponzorovaly Fagor Automation, BI-MU a Deloitte.

Během dvou dynamických dnů se asi 100 účastníků podílelo na programu tematicky zaměřených diskusí vedených odborníky z oboru MT s osobnostmi evropské politiky vykonávajícími vysoké funkce v rámci Evropské komise.

Technický týdeník č. 18/2023

Ocenění exponátů členských firem SST na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2023

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jsou zlatou medailí nebo zvláštní cenou hodnotitelské komise pravidelně oceňovány exponáty mimořádné kvality. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se mezi oceňovanými produkty umístily také exponáty dvou členských firem Svazu strojírenské technologie.

V kategorii „Inovační komponenty ve strojírenství“ uspěl exponát Micro Screw – miniaturní kuličkový šroub výrobce a vystavovatele KSK Precise Motion. Ocenění bylo uděleno za produkt s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka i výrobce, který lze použít napříč obory, jako je letecký, dopravní průmysl, zdravotnictví či přesné elektronové mikroskopy.

Technický týdeník č. 17/2023

Setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie v Čelákovicích

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2023 proběhlo pod záštitou společnosti TOS Čelákovice, která je od roku 2011 součástí holdingu Slovácké strojírny, a.s., podzimní setkání obchodních ředitelů členských firem SST.

Účastníky setkání přivítal ředitel závodu Ing. Stanislav Janáč a ve svém úvodním slově je ve stručnosti seznámil s bohatou historií firmy i její současností, včetně výrobního portfolia.

Závod 08 TOS ČELÁKOVICE je tradičním výrobcem obráběcích strojů a v tomto oboru zaujímá jedno z nejpřednějších míst v českém strojírenském průmyslu.

Technický týdeník č. 16/2023

SWOT analýza odvětví obráběcích strojů

Průmysl obráběcích strojů je jedním z globálně nejkonkurenceschopnějších odvětví v Evropě. Tvoří jej převážně malé a střední podniky. Ty se zaměřují na flexibilní a malosériovou výrobu strojů a špičkových technologií, přičemž se silně orientují na vývoz.

Evropa vyrábí více než třetinu světové produkce obráběcích strojů, polovina světového vývozu pochází z Evropy. Jako odvětví náročné na znalosti a technologie je průmysl obráběcích strojů závislý na robustním dodavatelském řetězci, solidní výzkumné základně a vzdělávacím systému schopném vychovávat vysoce kvalifikované inženýry.

Na valném shromáždění Evropské asociace průmyslu obráběcích strojů a výrobních technologií CECIMO 2023 byla zpracována komplexní SWOT analýza stavu odvětví obráběcích strojů a navržena doporučení pro tvůrce evropské politiky. Protože výsledky analýzy umožňují lepší pochopení současného stavu průmyslu obráběcích strojů, vybíráme zde hlavní závěry uvedené analýzy.

Technický týdeník č. 15/2023

Globální stav odvětví obráběcích strojů a řešení aktuálních výzev

Zástupci asociací průmyslu obráběcích strojů, jejichž výrobci představují více než 80% celosvětové produkce obráběcích strojů, se nedávno sešli na předním světovém veletrhu výrobních technologií EMO 2023 v Hannoveru, aby demonstrovali svou odolnost a sílu tváří v tvář nejrůznějším globálním výzvám. Navzdory stabilnímu výhledu pro rok 2023 se příliš pozitivní prognózy vývoje světového průmyslu obráběcích strojů střetávají různými mezinárodními politickými a ekonomickými výzvami. V návaznosti na společnou sílu odvětví bude i nadále klíčová spolupráce, inovace a přizpůsobivost.

Technický týdeník č. 14/2023

64. mezinárodní strojírenský veletrh Brno

Už 10. října 2023 se otevřou brány brněnského výstaviště a bude slavnostně zahájen 64. mezinárodní strojírenský veletrh, se kterým souběžně proběhnou Mezinárodní veletrh Transport a logistika, Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH a Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOODTEC. Desítky tisíc návštěvníků se seznámí s průmyslovými technologiemi a inovacemi, které představí vystavovatelé z celého světa. Přípravy na MSV jsou samozřejmě v plném proudu, a proto nastává ta pravá chvíle nahlédnout do scénáře letošního ročníku, seznámit se s tím, co vystavovatelé ve svých expozicích pro návštěvníky připravují, ale i s doprovodným programem veletrhu, na kterém už tradičně spolupracuje také Svaz strojírenské technologie.

Technický týdeník č. 13/2023

EMO Hannover 2023 představí klíčové oblasti průmyslové výroby

Pořadatel veletrhu EMO Hannover, Německý svaz výrobců obráběcích strojů VDW, pozval návštěvníky ve dnech 5. a 6. července do Frankfurtu nad Mohanem na hlavní předpremiéru této akce. Veletrh EMO Hannover pak proběhne od 18. do 23. září 2023, ale 31 vystavovatelů poskytlo ochutnávku svých novinek již dobrých deset týdnů před samotnou akcí. Téměř 70 novinářů z více než 30 zemí přijelo, vidělo, žaslo a vyptávalo se vystavovatelů na podrobnosti.

"Předpremiéra EMO Hannover se ve Frankfurtu nad Mohanem konala poprvé. Tato akce má dlouholetou tradici a je vyvrcholením i závěrem našeho světového prezentačního turné. Na přibližně 60 akcích konaných ve 40 zemích od Japonska po Mexiko a od Finska po Jihoafrickou republiku jsme postupně představovali všem zájemcům EMO Hannover 2023 již od začátku letošního roku." Těmito slovy přivítal hosty Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel VDW.

Dr. Markus Heering, jeho kolega ve VDW, pokračuje: "Pod hlavičkou Innovate Manufacturing jsme se rozhodli zaměřit na tři megatémata letošního veletrhu EMO Hannover: Budoucnost podnikání, Budoucnost konektivity a Budoucnost udržitelnosti ve výrobě. Cílem je ukázat, že výrobní technologie nezajímají jen odborníky, ale že se průmysl přímo podílí na řešení nejpalčivějších problémů naší doby. A právě to vystavovatelé ukazují prostřednictvím svých technických řešení zde na předpremiéře a pak i na samotném veletrhu v září."

Technický týdeník č. 12/2023

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST

Jarní setkání technických a výrobních ředitelů Svazu strojírenské technologie spojené s workshopem projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT) se uskutečnilo 14. června 2023 v prostorách Českého vysokého učení technického v Horské ulici na pražském Novém Městě.

Účastníky setkání přivítal ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřich Paclík, CSc. a současně je seznámil s ekonomickými výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů a s aktuální výkonností českých výrobců v rámci evropského i světového srovnání.

Obsáhlou informaci o aktuální fázi projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika podali Ing. Jan Smolík, Ph.D., Ing. Leoš Mačák a Ing. Bedřich Musil. Sdružení TPSVT bylo založeno v roce 2008 jako seskupení subjektů v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Platformu tvoří výrobní podniky, výzkumné organizace a svazy, které dlouhodobě působí v oboru „Machine Tools" v České republice. V současné době jsou zde zapojeny 24 výrobní podniky, 4 oborové svazy a 3 výzkumná pracoviště vysokých technických škol.

Technický týdeník č. 11/2023

 • Volby do představenstva Svazu strojírenské technologie

 Dne 21. června 2023 proběhlo pravidelné jednání správní rady SST. Hlavním bodem jeho programu byly volby, z nichž vzešlo následující složení představenstva SST na funkční období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025.

Ing. Jan Rýdl, MBA                  (TOS Varnsdorf, a.s.)     předseda

Ing. Oldřich Paclík, CSc. (ředitel SST)                   místopředseda

PaedDr. Karel Doubrava         (PILOUS- pásové pily spol. s r. o.) místopředseda

Ing. Monika Šimánková, Ph.D. (HESTEGO, a.s.)            místopředsedkyně

Ing. Pavel Cesnek                    (ŽĎAS, a.s.)          člen

Ing. Jiří Majer                          (WALTERCZ s.r.o.)          člen

Ing. Vladimír Mogiš                 (EMP s.r.o.)                     člen

Ing.  Stanislav Mrázek             (PRATO spol. s r.o.)        člen

Ing. Josef Toman                     (BOS HK a.s.)                  člen                                                    

 

Technický týdeník č. 10/2023

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST ve Varnsdorfu

 Ve dnech 1. a 2. června 2023 se konalo pravidelné setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie, jehož hostitelem byla tentokrát akciová společnost TOS Varnsdorf, která o letošních Velikonocích oslavila 120 let od svého založení. Bylo to právě na Velký pátek roku 1903, kdy se činorodý podnikatel Arno Plauert rozhodl, že v prostorách krachující továrny zakoupené od svého zaměstnavatele Otto Petschkeho založí strojírenskou firmu. O tom, že to bylo rozhodnutí nejen šťastné, ale i prozíravé, svědčí skutečnost, že dnešní akciová společnost zůstává už po celou řadu let s počtem zaměstnanců kolem 450 významným zaměstnavatelem v sociálně problematické příhraniční oblasti, ale především vlajkovou lodí mezi členskými firmami Svazu strojírenské technologie jako přední výrobce a exportér vysoce oceňovaných obráběcích strojů. Rodinnou společnost úspěšně řídí otec a syn Rýdlové, kteří patří ve sféře průmyslu v celostátním měřítku k nejúspěšnějším manažerům.

Technický týdeník č. 09/2023

Navzdory politickým a hospodářským nejistotám je současný stav oboru obráběcích strojů v Evropě pozitivní

Jarní zasedání orgánů Evropské asociace průmyslu výrobních strojů a technologií CECIMO (v dubnu v Praze a v květnu v turecké Antalyi) znamenala hluboký vhled do budoucí agendy asociace a zabývala se novými technologiemi a megatrendy ve zpracovatelském průmyslu. Navzdory nejistotám politického a ekonomického systému, CECIMO oznamuje pozitivní ekonomický obraz pro evropské výrobce obráběcích strojů.

Technický týdeník č. 08/2023

Zástupci evropských strojírenských asociací se sešli v Praze

Ve dnech 3. a 4. dubna 2023 se v salonku pražského hotelu Adria sešlo 14 manažerů, kteří stojí v čele nejvýznamnějších evropských strojírenských svazů sdružených v Evropské asociaci průmyslu výrobních strojů a příslušných technologií CECIMO, ke svému pravidelnému jednání. Jejich hostitelem byl tentokrát Svaz strojírenské technologie. Jeho ředitel Ing. Oldřich Paclík, CSc., své kolegy, kteří do předjarní Prahy přijeli v mimořádně vysokém počtu, srdečně přivítal a popřál jim úspěšné jednání i příjemný pobyt v naší turisticky atraktivní metropoli.

Technický týdeník č. 07/2023

Evropské partnerství veřejného a soukromého sektoru pro aditivní výrobu

Zaujmout vůdčí místo ve světě ve vývoji a zavádění evropských řešení aditivní výroby s cílem posílit dodavatelský řetězec, zajistit udržitelnost a posílit konkurenceschopnost průmyslu – taková je evropská vize pro nejbližší období.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) je dlouhodobá dohoda o spolupráci mezi dvěma nebo více veřejnými a soukromými sektory, která se v průběhu času rozvinula v mnoha oblastech.

Technický týdeník č. 06/2023

Aktivity Evropské unie v oblasti aditivní výroby a mezinárodní konkurence

Evropská unie podpořila řadu iniciativ, a to jak odvětvových, tak obecných, na podporu rozvoje a zavádění AM v Evropě. V tomto ohledu například Evropská kosmická agentura (ASE) se sídlem v Paříži financovala hned několik projektů zaměřených na vývoj nových technologií a aplikací AM v kosmickém sektoru.

Mezi četnými iniciativami v oblasti AM v EU je významným příkladem iniciativa Vanguard - 3DP Pilot. Cílem této platformy je urychlit zavádění a využívání řešení AM na trhu v EU prostřednictvím rozvoje nadregionálních demonstračních platforem (tj. "demo případů") řízených průmyslem.

Technický týdeník č. 05/2023

Jak zajistit vůdčí postavení zemí Evropské unie na trhu prostřednictvím produktů aditivní výroby?

Jedním z možných řešení je návrh evropského partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro aditivní výrobu

Odborníci spolupracující s Evropskou asociací průmyslu výrobních strojů se systematicky zabývají problematikou aditivní výroby a využití jejích technologií při výrobě obráběcích a tvářecích strojů. Následující materiál, s nímž postupně seznámíme čtenáře Technického týdeníku, shrnuje některé základní poznatky z tohoto oboru a především naznačí možnosti, jakými tyto technologie mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu výrobních strojů na světových trzích. Svaz strojírenské technologie, respektive jeho členské firmy, spolupracují v oblasti aditivních technologií především s odborníky z výzkumného centra RCMT při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze

Technický týdeník č. 04/2023

EMO Hannover 2023 se zaměří na současné výrobní technologie

Společné stánky přinesou vystavovatelům mnoho výhod a odborníkům z výroby poskytnou aktuální informace

Chcete se seznámit s nejnovějšími výrobními technologiemi? Výrobní odborníci, kteří veletrh EMO Hannover 2023 navštíví, budou letos v září právě o to usilovat. Na celkem čtyřech společných stáncích se mohou naživo a přímo na místě seznámit s nejnovějšími trendy. Tyto stánky budou zaměřeny na aditivní výrobu, konektivitu, řešení cobotů v otevřeném prostoru a udržitelnost. Martin Göbel, ředitel odboru výstavnictví pořadatele veletrhu EMO, společnosti VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken neboli Německý svaz výrobců obráběcích strojů) ve Frankfurtu nad Mohanem, ví, jakou hodnotu taková návštěva přinese: 

Technický týdeník č. 03/2023

 Významné jubileum

 Dne 30. prosince 2022 se dožil významného jubilea, 80 let, pan Ing. Ivan Čapek, dlouholetý ředitel Strojimportu a bývalý ředitel Svazu strojírenské technologie.

Rodák z Dačic nastoupil po ukončení studia na obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze do funkce obchodního referenta v podniku STROJIMPORT. Této firmě zůstal věrný neuvěřitelných dvaačtyřicet let a svou pracovní kariéru zde zakončil na pozici nejvyšší – ve funkci generálního ředitele.

Úzké profesní vztahy, které ho vázaly ke Svazu strojírenské technologie, vyvrcholily jeho dvouapůlletým působením ve funkci ředitele této asociace. Přestože si nyní již užívá zaslouženého odpočinku, neztratil zájem o strojírenský obor ani kontakty na své bývalé spolupracovníky.

Technický týdeník č. 02/2023

Nové technologie - katalyzátor inovací a hospodářské prosperity v náročných časech

Zástupci členských asociací evropských výrobců obráběcích a tvářecích strojů CECIMO na svém jednání konstatovali, že navzdory náročnému období, které evropský výrobní sektor zažívá, došlo v roce 2022 k určitému pozitivnímu růstu. Vzhledem k celkovému zpomalení světových ekonomik a nižší důvěře spotřebitelů a podnikatelů se však v blízké budoucnosti předpokládá méně optimistický vývoj globální poptávky. Co se týče aktuálních kroků, valné shromáždění CECIMO diskutovalo o zavádění pokročilých výrobních technologií, které mají zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost a zároveň učinit evropský průmysl digitálním, ekologickým a odolným.

Technický týdeník č. 01/2023

Setkání technických a výrobních ředitelů a pracovníků technického vývoje členských firem Svazu strojírenské technologie

 Nejmladší člen svazové rodiny – společnost FANUC Czech s.r.o. se sídlem v Praze – Horních Počernicích - byla v závěru loňského roku hostitelem významného technicky zaměřeného setkání, které bylo spojeno s workshopem právě ukončeného projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika.

Za společnost FANUC Czech, jejíž mateřská firma byla založena v roce 1956 v Japonsku a stala se za dobu své existence lídrem v oblasti automatizace, přivítal účastníky setkání jednatel společnosti Ing. Tomáš Ibler, M.B.A. a za organizátora setkání pak Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředitel SST.

Technický týdeník č. 23-24

Plán práce CECIMO na období prosinec 2022 - prosinec 2023

1. Hospodářský výbor

KLÍČOVÁ TÉMATA:

Relevantní informace o trhu. Volný a spravedlivý obchod.

PRIORITY:

1. Poskytovat relevantní tržní informace o odvětví a jeho hodnotovém řetězci.

Technický týdeník č. 22

Setkání obchodních ředitelů Svazu strojírenské technologie ve společnosti Yamazaki-Mazak

Účastníky pravidelného setkání obchodních ředitelů členských firem SST přivítal 3. listopadu 2023 na půdě hostitelské společnosti Yamazaki-Mazak, Central Europe s.r.o., Branch Manager Ing. Petr Šimáček, který stojí v čele této společnosti od května 2018 a je zodpovědný za její působení na českém a slovenském trhu.

Ve svém úvodním slově seznámil přítomné s profilem společnosti Yamazaki Mazak Corporation, do jejíhož výrobkového portfolia patří stroje pro provádění několika operací současně, CNC soustružnická centra, vertikální a horizontální obráběcí centra, CNC laserové řezací stroje, flexibilní výrobní systémy (FMS), CAD/CAM produkty a software pro řízení továren. Korporace je rovněž lídrem ve výrobě pokročilých technologických řešení včetně Multi-Tasking, Hybrid Multi-Tasking, pětiosého obrábění, frézování, soustružení, CNC řízení, strojů na laserové opracování a automatizaci.

Technický týdeník č. 21

33.ročník veletrhu BI-MU skončil jednoznačným úspěchem

V sobotu 15. října 2022 skončil k plné spokojenosti organizátorů, vystavovatelů i návštěvníků třiatřicátý ročník BI-MU, výstavy obráběcích strojů, robotiky, automatizace, digitální a aditivní výroby, která se konala od středy 12. října na výstavišti Fieramilano Rho v Miláně.

Veletrh BI-MU propaguje italská strojírenská asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE a pořádá EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE. Veletrh BI-MU probíhal souběžně s Mezinárodní výstavou dřevoobráběcích technologií a komponentů pro nábytkářský průmysl XYLEXPO.

Technický týdeník č. 19-20

Účast Svazu strojírenské technologie na 63. Mezinárodním strojírenském veletrhu

Souběžně s 63. Mezinárodním strojírenským veletrhem (MSV) proběhl ve dnech 4. – 7. října 2022 i 12. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů (IMT) nabízející široké spektrum obráběcí a tvářecí techniky. Dále se uskutečnila čtveřice technologických veletrhů – mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX a mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH. Hlavním tématem letošního veletrhu byla digitalizace průmyslu a pozornost byla věnována také aktuálním problémům energetické udržitelnosti.

Technický týdeník č. 18

Evropská digitální inovační centra jsou prospěšná pro sektor výrobních strojů

Evropská digitální inovační centra (European Digital Innovation Hubs, dále jen EDIH) podporují podniky, a to zejména malé a střední podniky, ale i veřejný sektor, aby reagovaly na digitální výzvy a staly se konkurenceschopnějšími. Evropská komise financuje tuto novou iniciativu prostřednictvím programu Digitální Evropa.

EDIH budou nabízet služby, jako například:

Technický týdeník č. 17

Stanoviska asociace CECIMO k nejnovějším materiálům orgánů Evropské unie

Nástroj EU pro zadávání mezinárodních veřejných zakázek

 V srpnu 2022 vstoupil v platnost mechanismus Evropské unie pro Mezinárodní zadávání veřejných zakázek (tzv. International Procurement Instrument, dále jen IPI). Obecným cílem IPI je dosažení reciprocity ve třetích zemích otevřením jejich trhů s veřejnými zakázkami a koncesemi a zlepšení přístupu na trh pro hospodářské subjekty, zboží nebo služby z EU.

Technický týdeník č. 15 - 16/2022

Pravidelná setkání ředitelů členských subjektů Svazu strojírenské technologie

Hostitelem setkání technických a výrobních ředitelů, které bylo spojeno s workshopem projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika (TPSVT), byla dne 9. června 2022 akciová společnost HESTEGO ve Vyškově.

Shromážděné výrobní a technické ředitele přivítal za Svaz strojírenské technologie náměstek ředitele Ing. Leoš Mačák a za hostitelskou společnost pak výkonný ředitel a člen představenstva Ondřej Vintr, IEn, který účastníky setkání pozdravil i v zastoupení předsedkyně představenstva Ing. Moniky Šimánkové, Ph.D., která je rovněž delegátkou SST v Evropské asociaci průmyslu výrobních strojů CECIMO. Ondřej Vintr následně přednesl prezentaci společnosti HESTEGO.

Technický týdeník č. 13 - 14/2022

Členské asociace CECIMO čelí novým výzvám

Během posledního zasedání valného shromáždění, které se konalo ve dnech 11.-14. června 2022 v Edinburghu, zdůraznili představitelé strojírenských svazů sdružených v Evropské asociaci průmyslu výrobních strojů CECIMO, že v době geopolitických výzev a dalších globálních rušivých faktorů pokračuje evropský sektor obráběcích a tvářecích strojů (MT) v roce 2022 v oživení. Evropští výrobci spolu s významnými řečníky z politické a obchodní sféry diskutovali o klíčových otázkách odvětví, jako je digitální transformace, narušení dodavatelského řetězce, inflace, standardizace a udržitelnost. Za Českou republiku se jednání zúčastnil prezident Svazu strojírenské technologie Ing. Jan Rýdl, MBA, ředitel SST Ing. Oldřich Paclík CSc. a členové představenstva SST a současně delegáti SST v CECIMO Ing. Monika Šimánková, PhD. a Dipl. Ing. George Blaha.

Technický týdeník č. 12/2022

Evropská strategie v oblasti polovodičů

Polovodiče jsou životně důležitými součástmi každé technologie v digitálním světě a jako takové mají zásadní význam pro fungování světové ekonomiky. Dopad digitalizace ve většině odvětví vede k nebývalému růstu v oblasti poptávky po polovodičích, což způsobuje celosvětový nedostatek čipů, který začal v loňském roce a stále trápí různá průmyslová odvětví bez výjimky.

V tomto ohledu bylo v různých ohledech postiženo i odvětví obráběcích a tvářecích strojů (u zákazníků MT odvětví se jednalo například o vývoj nově vznikajících aplikací umělé inteligence).

Technický týdeník č. 10-11/2022

Taxonomie Evropské unie

Nařízení o taxonomii (EU 2020/852) je důležitým nástrojem pro posílení udržitelného rozvoje investic a realizaci Zelené dohody pro Evropu.

Taxonomie EU zavádí klasifikační systém platný pro celou Evropskou unii, který slouží k identifikaci hospodářských činností, které přispívají k dosažení environmentálních cílů. Činnost je považována za environmentálně udržitelnou, pokud splňuje všechna tři následující kritéria:

 1. Významně přispívá aspoň k jednomu ze šesti stanovených cílů v oblasti životního prostředí, obsažených v nařízení o taxonomii.
 2. Nepůsobí "žádnou významnou škodu" žádnému z ostatních cílů ochrany životního prostředí.
 3. Je prováděna v souladu s minimálními sociálními zárukami. Tyto sociální záruky odpovídají Směrnicím OECD pro nadnárodní podniky a Obecným zásadám OSN pro nadnárodní podniky, podnikání a lidská práva, včetně osmi základních zásad obsažených v úmluvách Mezinárodní organizace práce (ILO) a Mezinárodní listiny lidských práv.

Technický týdeník č. 09/2022

Ocenění vítězů studentské soutěže v programování CNC obráběcích strojů

 Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se v říjnu 2021 konal v rámci doprovodného programu organizovaného Svazem strojírenské technologie už dvanáctý ročník Soutěže studentů středních technických škol v programování CNC obráběcích strojů.

 Slavnostní ocenění vítězů této soutěže na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky však vzhledem ke zhoršené pandemické situaci mohlo proběhnout až 31. března 2022.

Pracovníci Svazu strojírenské technologie, v čele s jeho ředitelem Ing. Oldřichem Paclíkem a náměstkem ředitele a finančním ředitelem SST Ing. Leošem Mačákem, vítězové jednotlivých kategorií soutěže a zástupci vedení příslušných škol a učilišť, jakož i zástupci firem Heidenhain, Siemens, Fanuc a Dormer-Pramet, se sešli s ministrem průmyslu a obchodu Ing. Jozefem Síkelou a jeho náměstkem pro řízení sekce průmyslu Ing. Eduardem Muřickým k předání diplomů vítězům soutěže.

Technický týdeník č. 07 - 08/2022 

CECIMO i SST nadále sledují a vyhodnocují dopad ekonomických sankcí vyhlášených proti Ruské federaci na evropský průmysl obráběcích a tvářecích strojů

Nejdůležitější aspekty těchto sankcí jsou z dlouhodobého hlediska tyto:

 • přísnější kontrola zboží dvojího užití a pokročilých technologií,
 • sankce v odvětví dopravy,
 • sankce v oblasti energetiky, dodávek paliv a surovin.

Odvětví MT již bylo negativně ovlivněno sankcemi z roku 2014, přičemž se očekává, že nové sankce budou mít další negativní dopad. Ze zemí CECIMO se však dotknou především zemí s větším podílem vývozu do Ruska. (Údaje za rok 2020).

Technický týdeník č. 06/2022 

CECIMO k rusko-ukrajinské krizi - dopad sankcí na odvětví obráběcích strojů

V reakci na nezákonnou anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny v červenci a září 2014 zavedla EU soubor hospodářských sankcí, které se zaměřily na obchodní výměnu s Ruskem v konkrétních odvětvích, které se skládají z:

- omezení přístupu ruských bank a společností na primární a sekundární kapitálové trhy EU,

- zákazu vývozu a dovozu zbraní,

- zákazu vývozu zboží dvojího užití pro vojenské uživatele v Rusku,

- omezení přístupu Ruska k některým citlivým technologiím a službám (těžba ropy, průzkum)

Technický týdeník č. 05/2022

Nové technologie a průmyslová data

Průmyslová data jsou jádrem nové průmyslové revoluce ve výrobních odvětvích. Zrychlující se sdílení dat vytváří kolaborativní prostředí, v němž mohou průmyslová odvětví spolupracovat na vývoji nových inovativních technologií a řešení. Přístup k datům má zásadní význam, pokud jde o konkurenceschopnost evropského zpracovatelského průmyslu, který již zažívá revoluci založenou na datech.

Nové technologie, jako je umělá inteligence a průmyslový internet věcí (IIoT), potřebují k plnému využití velké množství datových souborů, a to je důvod, proč zlepšení a integrace datové ekonomiky má zásadní význam.

Technický týdeník č. 04/2022

Proč je sdílení dat B2B pro odvětví výrobních strojů tak důležité?

Připravované nařízení o datech má za cíl usnadnit přístup k datům a jejich využívání v oblasti B2B (Business to Business – vztah mezi obchodními společnostmi) a její podmnožinou B2G (Business to Government – vztah mezi soukromým sektorem a státem) a zároveň revidovat pravidla právní ochrany databází. Kromě toho, že má usnadnit sdílení údajů v rámci EU a mezi odvětvími, je cílem návrhu nařízení posílit mechanismy, které zlepšují dostupnost údajů a podporují důvěru v ně u zprostředkovatele.

CECIMO věří, že je třeba se zamyslit nad následujícími body, které jsou zásadní pro podporu sdílení dat a širší využívání datových aplikací v průmyslových závodech, aby bylo zaručeno, že i malé a střední podniky využijí možností datové ekonomiky.

Technický týdeník č. 03/2022

VOPSS Řepeč, s.r.o. – nový přírůstek do rodiny SST

Jihočeská společnost VOPSS Řepeč zabývající se výrobou a opravami přesných strojních součástí a servisem a generálními opravami obráběcích strojů se stala 41. členem Svazu strojírenské technologie.

Společnost byla založena v roce 2006 a od začátku své existence se specializuje na výrobu a repasování strojních součástí obráběcích strojů.

V roce 2010 převzal společnost nový majitel, který 30 let působil v přední české strojírenské firmě Kovosvit MAS. Do firmy vnesl baťovského ducha, zkušenosti a cenné know-how. Zvýšily se rovněž nároky na přesnost a kvalitu.

Technický týdeník č. 02/2022

Cíle francouzského předsednictví se týkají i odvětví výrobních strojů

Dne 1. ledna 2022 převzala předsednictví Rady Evropské unie Francie. Francouzské předsednictví následuje po předsednictví Slovinska a po něm budou následovat předsednictví České republiky a Švédska. Byl zveřejněn poměrně ambiciózní program, který by měl být realizován během následujících šesti měsíců. Toto jsou tedy hlavní body programu, které se týkají našeho odvětví MT:

Technický týdeník č. 01/2022

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST spojené s workshopem Technologické platformy Strojírenská výrobní technika

 V prostorách akciové společnosti TAJMAC-ZPS ve Zlíně-Malenovicích se v závěru roku 2021 konalo pravidelné setkání obchodních ředitelů členských firem SST.

První blok setkání patřil hostitelské společnosti TAJMAC-ZPS. Její generální ředitel Michele Taiariol přivítal účastníky setkání a pronesl úvodní slovo. Ing. Martin Machálka, technický ředitel společnosti TAJMAC-ZPS, následně představil současný výrobní program společnosti.

Strojírenství ve Zlíně má dlouhou tradici, která je spojená s firmou Baťa. Už v roce 1903 zde vznikla první strojírenská dílna a od roku 1936 se ve Zlíně začaly vyrábět v rámci nově založené akciové společnosti MAS první kovoobráběcí stroje. Po znárodnění firmy Baťa v roce 1950 se továrna přejmenovala na Závody přesného strojírenství (ZPS), kde byl v roce 1964 vyroben první NC a v roce 1980 první CNC obráběcí stroj. V roce 1992 došlo k privatizaci firmy, kterou v roce 2000 převzal nový majitel – italská společnost TAJMAC-MTM S.p.A.

Technický týdeník č. 24/2021

Aktualizace nového nařízení o nakládání se zbožím dvojího užití

Definice: Zboží dvojího užití je zboží, služby, software a technologie, které lze použít jak pro civilní, tak pro vojenské účely.

Po více než čtyřech letech přijala Evropská unie Nařízení (EU) 2021/821, kterým se přepracovává Nařízení o zboží dvojího užití. Od 9. září 2021 nahrazuje Nařízení (EU) 2021/821 (Přepracované nařízení EU o zboží dvojího užití) stávající nařízení Rady (ES) 428/2009, jímž je definován režim Evropské unie (EU) pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

Nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku OJL 206 dne 11. června 2021 a v platnost vstoupilo 9. září 2021. Doporučení (EU) 2021/1700 bylo Evropskou komisí přijato 15. září 2021 a zveřejněno v Úředním věstníku dne 23. září 2021.

Technický týdeník č. 23/2021

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST spojené s workshopem Technologické platformy Strojírenská výrobní technika

Dne 13. října 2021 proběhlo podzimní setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST, které bývá tradičně také platformou pro hodnocení jednotlivých etap projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika.

Setkání i workshop se uskutečnily v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze-Dejvicích.

Úvod setkání patřil řediteli Svazu strojírenské technologie, Ing. Oldřichu Paclíkovi, CSc., a Doc. Ing. Petru Kolářovi, PhD., z výzkumného centra RCMT. Účastníci byli nejprve seznámeni s hostitelským pracovištěm a projekty, na jejichž realizaci se CIIRC podílí.

Technický týdeník č. 22/2021

Veletrh EMO Milano 2021

Specifikou letošního ročníku EMO Milano 2021, který proběhl ve dnech 4.-9. října 2021 na milánském výstavišti Fieramilano Rho, se stala skutečnost, že světový průmysl obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů zahájil jeho konáním jaksi symbolicky novou postpandemickou éru v dějinách strojírenského výstavnictví. Alespoň v to jeho cca 60 000 účastníků z celkem 91 zemí světa s veškerým optimismem věřilo.

Od veletrhu EMO MILANO 2021, který podporuje Evropská asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO a organizují jej provozní struktury UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Sdružení italských výrobců obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů, se očekával značný obchodní přínos.

Technický týdeník č. 21/2021

Roční zpráva Evropské asociace průmyslu výrobních strojů za rok 2020

Zdravotní krize způsobená koronavirem, která začala v roce 2019 v Číně, narušila v roce 2020 celosvětové aktivity ve všech hospodářských sektorech a odvětvích. Zastavení výroby, omezení pohybu, uzavření hranic a další restrikce způsobily narušení globálního dodavatelského řetězce i zpomalení obchodních a podnikatelských aktivit. Evropský sektor výrobních strojů MT nebyl výjimkou a důsledkem je odpovídající výrazný pokles všech klíčových statistických veličin za evropský průmysl MT v roce 2020. Projevil se v počtu objednávek, ve výrobě, ve spotřebě, obchodě i v objemu investic.

Technický týdeník č. 20/2021

Vzhledem k silnému růstu objednávek v oboru obráběcích strojů, zpřesňuje VDW prognózu výroby na závěr roku 2021

 Zakázky přijaté německým průmyslem obráběcích strojů ve druhém čtvrtletí roku 2021 byly o 103 procent vyšší než ve stejném období předchozího roku. Zakázky z Německa stouply o 81 procent a zahraniční zakázky byly o 114 procent vyšší než v předchozím roce. Za první polovinu roku 2021 celkově stoupl objem přijatých zakázek o 57 procent. Domácí zakázky byly o 38 a zahraniční o 68 procent vyšší než v předchozím roce.

„Průmysl se rozjíždí s mnohem větší dynamikou, než se původně předpokládalo, a přes určité problémy se subdodávkami hlásí silný růst přijatých objednávek“, komentuje výsledky Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel VDW (Německá asociace výrobců obráběcích strojů) z Frankfurtu nad Mohanem. Vysoké míry růstu jsou zčásti způsobeny slabými odpovídajícími hodnotami roku 2020 v důsledku epidemie Covid. Objemy zakázek se však podstatně zotavily a jsou nyní pouze o 4 procenta pod úrovní roku 2019. Vývoj se týká širokého spektra zákazníků, což svědčí o velké odložené poptávce mezi investory z celého světa.

Technický týdeník č. 19/2021

Zelená ideologie nebo rozumná ochrana životního prostředí

 „Nesmíme se pouštět do dobrodružství, které by při pečlivém vyhodnocení následků mohlo přinést hospodářské a sociální problémy, aniž by výrazně přispělo ke zlepšení životního prostředí“, říká generální ředitel italské asociace výrobců obráběcích strojů, robotu a automatizačních systémů UCIMU, Alfredo Mariotti.

Sídlo Evropské komise v Bruselu (Lapresse)

V současné době jsme nejen svědky, ale přímo protagonisty doby, která velmi jasně ukáže rozdíl mezi těmi, kdo podnikají výhradně s cílem tvorby zisku za každou cenu, těmi, kteří přemýšlejí o smysluplném rozdělení bohatství v rámci společnosti, jež prodělává hluboké změny, a těmi, kteří stále jen pasivně čekají na vývoj událostí. Je na čase ukázat odvahu podnikat ve světě, v němž vládne globalizace, a který byl zároveň, a to také globálně, postižen pandemií.

Technický týdeník č. 18/2021

Nejběžnější omyly týkající se aditivní výroby

Additive Manufacturing (AM), známá také jako 3D tisk, je moderní výrobní proces, který k vytváření produktů vrstvu po vrstvě může využívat širokou škálu materiálů (kovy, polymery, kompozitní, keramické materiály a další). AM nabízí nové paradigma pro design, výrobu a obchodní modely založené na svobodě designu, lokalizovaných hodnotových řetězcích a produkci odpadu a snížení spotřeby materiálu. Tato technologie je důležitým nástrojem pro výrobu prototypů a stává se životaschopným řešením i pro výrobní aplikace. O této technologii nicméně stále existuje mnoho mylných představ, které různé zúčastněné strany přiměly podceňovat nebo zveličovat význam AM. Z tohoto důvodu se asociace CECIMO rozhodla objasnit některé nejběžnější mylné představy týkající se AM.

Technický týdeník č. 17/2021

Modelování obráběcích strojů a obrábění pro průmyslové aplikace

 Odborné setkání technických a výrobních ředitelů firem sdružených ve Svazu strojírenské technologie, spojené s workshopem projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT), proběhlo hybridní formou dne 17. června 2021. Prezenční účastníci se za přísných hygienických podmínek sešli v prostorách Českého vysokého učení technického v Horské ulici v Praze 2 a vzdáleně bylo možno se připojit pomocí softwarové platformy GoToMeeting.

Klíčovým tématem odborného semináře, jehož hlavními organizátory byla Společnost pro obráběcí stroje a výzkumné centrum RCMT při Fakultě strojní ČVUT, bylo MKP modelování pro návrh obráběcích strojů a využití digitálních dvojčat strojů pro optimalizaci procesů obrábění.

Technický týdeník č. 16/2021

SST informuje

Výsledky voleb do představenstva Svazu strojírenské technologie

V rámci 69. zasedání správní rady SST, konaného 23. června 2021, proběhly volby do představenstva tohoto zájmového sdružení na období 2021-2023. Na základě jejich výsledků bude představenstvo pracovat v tomto složení:

Předseda představenstva a prezident SST:

Ing. Jan Rýdl, MBA – generální ředitel TOS VARNSDORF, a.s.

 Členové, kteří nebyli na tomto zasedání voleni:

Ing. Oldřich Paclík, CSc. - ředitel SST a 1. místopředseda představenstva

Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., - čestný člen představenstva

 

Členové zvolení na dvouleté funkční období:

Technický týdeník č. 15/2021

Jarní setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie

Dne 16. června 2021 proběhlo v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze v Horské ulici pravidelné setkání obchodních ředitelů firem SST, a to po dlouhé době a při zachování všech předepsaných ochranných opatření opět prezenční formou.

Úvodní slovo spojené s prezentací stavu oboru výrobních strojů v České republice patřilo řediteli SST Ing. Oldřichu Paclíkovi. Z prezentovaných statistických dat, která byla vždy uváděna do souvislosti s vývojem oboru MT ve světě, v Evropě a v rámci členských zemí CECIMO, vyplývá, že už před samotným nástupem kovidové pandemie docházelo k viditelnému poklesu. V celosvětovém srovnání poklesla Česká republika co do celkové produkce na 16. místo, v produkci na hlavu pak skončila na 8. místě a v rámci CECIMO obsadila ČR v produkci devátou příčku výkonnostního žebříčku. Patnácté místo na světě a osmé místo v rámci zemí CECIMO patří ČR v exportu.

Technický týdeník č. 14/2021

Průmysl obráběcích strojů na cestě ke svému zotavení

Na závěr červnového online valného shromáždění vydalo CECIMO zprávu, v níž uvádí, že optimistické předpovědi zotavení poptávky po obráběcích strojích (MT), očekávaný růst investic a Fond obnovy EU vytvářejí pozitivní výhled pro celý sektor MT v nadcházejícím období. Pokud jde o strategická rozhodnutí, diskutovalo se na Valném shromáždění také o budoucnosti evropské datové infrastruktury.

Technický týdeník č. 13/2021

EMO MILANO 2021: objevte „Kouzelný svět zpracování kovů“

Přední světová výstava zaměřená na obráběcí stroje a související technologie se bude konat na výstavišti Fieramilano - Rho od 4. do 9. října 2021. Organizátorem veletrhu je italské sdružení výrobců obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE a jeho provozní struktury pod patronací Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO.

Letošní ročník veletrhu EMO MILANO 2021 bude zaměřen na obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, příslušné technologie, roboty a automatizační systémy, řešení pro propojené a digitální továrny a aditivní výrobu.

Technický týdeník č. 12/2021

Zrychlení dvojí transformace Evropské unie

Evropská komise nastiňuje nová opatření na podporu obchodních případů zelené a digitální transformace:

V případě potřeby se bude podílet na spoluvytváření přechodových cest ve spolupráci s průmyslem, veřejnými orgány, sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami. Tyto cesty nabídnou lepší pochopení rozsahu, nákladů, dlouhodobých přínosů a podmínek požadovaných opatření zdola nahoru, aby doprovázely dvojí přechod pro nejdůležitější ekosystémy, což povede k akčnímu plánu, který zvýhodní udržitelnou konkurenceschopnost.

Před letní přestávkou roku 2021 předloží Komise balíček „fit-for-55“ představující ucelenou revizi klíčových nástrojů balíčku opatření v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 s výhledem na dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050.

Technický týdeník č. 11/2021

Aktualizovaná průmyslová strategie 2021

 Počátkem května 2021 přijala Evropská komise aktualizovanou verzi průmyslové strategie Evropské unie. Jejím hlavním cílem je umožnit průmyslu EU vedoucí pozici v zelené a digitální transformaci a stát se v celosvětovém měřítku ještě konkurenceschopnějším v podmínkách zotavení z koronavirové krize. Materiál se zaměřuje na tři následující klíčové oblasti.

1. Posílení odolnosti jednotného trhu

Aby byl jednotný trh lépe vybaven pro možnost vzniku krize, navrhuje Evropská komise následující opatření:

Nouzové nástroje jednotného trhu, které chrání a zajistí dostupnost a volný pohyb osob, zboží a služeb v podmínkách možných budoucích krizí. Tyto nástroje by měly zaručit lepší sdílení informací, koordinaci a solidaritu, pokud členské státy přijmou opatření související s krizí. Pomohou také zmírnit negativní dopady krize na jednotný trh, například zajištěním účinnější správy věcí veřejných. Cílem je vytvořit mechanismus, jehož prostřednictvím může Evropa řešit kritický nedostatek produktů zrychlením jejich dostupnosti (např. stanovení a sdílení standardů, zrychlené posuzování shody) a posilováním spolupráce v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Technický týdeník č. 10/2021

České firmy se prezentovaly na největším světovém strojírenském veletrhu CIMT v Pekingu

Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů – CHINA INTERNATIONAL MACHINE TOOL Show (CIMT), který se v letošním roce uskutečnil už posedmnácté ve dnech 12.-17. dubna, je jednou z nejprestižnějších veletržních přehlídek na světě a přitahuje návštěvníky nejen z Číny, ale z celého východoasijského regionu.

První ročník výstavy se uskutečnil v roce 1989 a vystavovatelé z České republiky na ní v průběhu 32 let její existence dosud nikdy nechyběli. Vzhledem ke koronavirové situaci byl sice v letošním roce počet vystavovatelů nižší než u předcházejících ročníků, ale přesto se veletrhu zúčastnilo celkem 13 zemí a regionů. Výstavu realizoval Čínský svaz výrobců obráběcích strojů a nástrojů CMTBA. Česká republika se na veletrhu znovu prezentovala oficiálním národním pavilonem, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jej zařadilo do seznamu oficiálních českých účastí s podporou v kategorii B.

Technický týdeník č. 09/2021

Mezinárodní strojírenský veletrh Metalloobrabotka v Moskvě

Veletrh Metalloobrabotka v Moskvě, jehož 21. ročník proběhne letos ve dnech 24. – 28. května, a to stále v mimořádných podmínkách celosvětové pandemie COVID-19, patří tradičně mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější mezinárodní veletrhy v oboru strojírenství. Za dobu své existence získal u světových výrobců obráběcích strojů i odborné veřejnosti takovou reputaci, že se každoročně stává mimořádně atraktivním místem prezentace nové techniky i progresivních technologií oboru obráběcích a tvářecích strojů.

Technický týdeník č. 08/2021

METAV 2021 znamenal lekci v digitalizaci světa veletrhů

METAV digital 2021 se konal ve dnech 23. až 26. března 2021 pod heslem Networking simply threefold. Nahradil přeložený METAV 2020, který musel být zrušen jako prezenční akce už v prosinci loňského roku. METAV digital byl jedním z prvních veletrhů pro oblast zpracování kovů v Německu od podzimu 2019 a byl přístupný všem vystavovatelům, i když se původně na METAV nezaregistrovali. Digitální veletrh se skládal ze tří částí: virtuální výstavy, inteligentní propojení a webináře. Byl realizován ve spolupráci s IndustryArena a společností Aldinger & Wolf a prezentoval celé spektrum výrobních technologií. Důraz byl kladen především na obráběcí stroje, nástroje, příslušenství, měřicí techniku, povrchovou úpravu, výpočetní techniku, software, stroje a systémy pro aditivní výrobu, výrobní systémy a komponenty pro lékařskou techniku.

Technický týdeník č. 07/2021

Veletrh LAMIERA bude o rok odložen.

LAMIERA, mezinárodní výstava zaměřená na průmysl obráběcích a tvářecích strojů a inovativní technologie související s tímto odvětvím, která se měla konat na výstavišti Fieramilano Rho ve dnech 26. až 29. května 2021, byla oficiálně odložena o jeden rok. Datum akce, konané pod patronací UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE a pořádané CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, bylo nově stanoveno na 25. až 28. května 2022.

Jádrem zaměření výstavy LAMIERA jsou tradičně tvářecí stroje, roboty a technologie pro Průmysl 4.0. Vystavovány jsou tvářecí stroje na zpracování plechu, dělící stroje, stroje na výrobu trubek, lisy, stroje na výrobu těsnění, děrovací stroje, lasery, roboty, automatické linky, stroje na výrobu forem a zápustek, stroje pro tepelné zpracování, na úpravu povrchů a finalizaci, na výrobu drátů a sekání kovu, svařování, příslušenství, dále pak nástroje, spojovací materiály, technické a průmyslové subdodávky, systémy kontroly a kvality. Veletrh je zaměřen také na metrologii, software, mikroobrábění, aditivní technologie, řešení pro digitální továrnu a metody k zefektivnění výroby z hlediska energetické náročnosti.

Technický týdeník č. 06/2021

Německý průmysl obráběcích strojů již vidí světlo na konci tunelu

Německý průmysl obráběcích strojů patří mezi pět největších specializovaných seskupení v odvětví strojírenství. Poskytuje výrobní technologii pro aplikace kovoobrábění ve všech průmyslových odvětvích a zásadním způsobem přispívá k inovacím a zvyšování produktivity v průmyslu jako celku. Vzhledem ke své naprosto klíčové roli v průmyslové výrobě je její vývoj důležitým ukazatelem ekonomické dynamiky průmyslového sektoru jako takového. V roce 2020 toto odvětví se 70 000 zaměstnanci (firmy s více než 50 zaměstnanci) vyprodukovalo stroje a služby v hodnotě přibližně 11,8 miliardy eur.

Technický týdeník č. 05/2021

Italský průmysl výrobních strojů věří v možnost rychlé obnovy

 Pandemie, která vypukla téměř před rokem, silně ovlivnila výsledky tohoto sektoru italského průmyslu, který v roce 2020 zaznamenal dvouciferný pokles u všech hlavních ekonomických ukazatelů. Trend roku 2021 by však už měl být odlišný, a i když produkci ztracenou za posledních dvanáct měsíců nelze plně nahradit, jsou prognózy poměrně pozitivní.

Takto optimisticky hovořila na pravidelné tiskové konferenci Barbara Colombo, prezidentka Asociace italských výrobců obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.

Technický týdeník č. 04/2021

Zvýšení flexibility dodavatelských řetězců jako téma virtuálního veletrhu METAV digital 2020

Spolehlivost dodavatelských řetězců se od začátku koronavirové pandemie stala jedním z hlavních témat. Výrobní organizace se musí potýkat s nespolehlivostí dodavatelů, nemocností zaměstnanců a s narušením trhu se surovinami. A nad tím vším se vznášejí jen těžko ovlivnitelné záležitosti, jako jsou globální obchodní konflikty a politické vlivy. Spouštějí všechny tyto faktory trend k deglobalizaci? V každém případě sílí preference domácích dodavatelů. V průmyslu obráběcích strojů bude otázka odolnosti hodnotového řetězce pravděpodobně úzce spjata s digitalizací a vytvářením sítí, tedy s tématy, která se mimo jiné objeví na veletrhu METAV digital, který proběhne od 23. do 26. března 2021.

Technický týdeník č. 03/2021

Sektor výrobních strojů je v komplikované době příkladem resistence a přináší zajímavé obchodní příležitosti

Během svého valného shromáždění konaného online oznámilo CECIMO negativní výhled ekonomické výkonnosti sektoru výrobních strojů. Tento výhled naznačuje, že trh MT může čekat dvoufázové oživení, jehož průběh se bude v jednotlivých regionech a odvětvích lišit. Valné shromáždění v tomto kritickém období zaměřilo svou pozornost na automobilový průmysl EU. Diskuse se soustředila na výzvy, kterým čelí širší dodavatelský řetězec automobilového průmyslu během zdravotní krize. Automobilový průmysl prochází nejhlubší krizí v celé své historii způsobenou vůbec nejprudším poklesem poptávky po automobilech.

Technický týdeník č. 02/2021

Merkurova medaile Hospodářské komory České republiky patří řediteli společnosti EMP Slavkov Ing. Vladimíru Mogišovi

Každoroční udělování Merkurových medailí Hospodářské komory bylo zavedeno v roce 2013 u příležitosti 20. výročí založení HK ČR a stalo se tak jedním z nástrojů, jak ocenit a zviditelnit významné osobnosti a instituce z podnikatelské sféry, které přispěly k podpoře podnikání u nás i v zahraničí a k činnosti HK ČR.

Toto ocenění má formu čestné medaile, která nese jméno i vyobrazení římského boha obchodu Merkura, jenž se stal už od 5. století př. n. l. nejen patronem obchodníků, ale také obecně symbolem štěstí v podnikání a hospodářského blahobytu. Většina hospodářských komor, obchodních spolků a celních správ ve světě používá ve svém znaku jeho symboliku.

Stříbrnou a zlatou Merkurovu medaili HK ČR uděluje na slavnostním shromáždění přímo její prezident.

Technický týdeník č. 02/2021

Nový portál Access2Markets pomůže firmám s exportem do zemí mimo EU

Evropská komise spustila portál Access2Markets, který poskytne firmám ucelené informace pro obchodování s mimoevropskými zeměmi. Jeho jádro tvoří data z uzavřených obchodních dohod, které jsou převedeny do uživatelsky přívětivého a srozumitelného prostředí. Portál nabízí informace o podmínkách vývozu i dovozu ve více než 120 partnerských zemích.

Technický týdeník č. 01/2021

Zpráva OECD o České republice

V závěru roku 2020 byl v Praze představen pravidelný Hospodářský přehled České republiky 2020, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, mezivládní organizace 37 rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. Slavnostní prezentace se prostřednictvím on-line tiskové konference zúčastnili předseda vlády ČR Andrej Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) José Ángel Gurría.

Technický týdeník č. 24/2020

Priority Hospodářského výboru CECIMO pro rok 2021

 Zpravodajství a statistické informace o trhu

Technický týdeník č. 23/2020

Podzimní online setkání obchodních ředitelů členských firem SST

Forma podzimního setkání obchodních ředitelů členských firem SST byla, na rozdíl od setkání jarního, zásadním způsobem ovlivněna zhoršenou epidemiologickou situací. Přestože většina přihlášených účastníků litovala, že se tentokrát budou muset obejít bez osobního kontaktu, na který se vždy velmi těší, proběhlo dne 22. října 2020 setkání formou videokonference s bohatým programem.

 Úvodní prezentace patřila řediteli Svazu strojírenské technologie, Ing. Oldřichu Paclíkovi, CSc., který účastníky seznámil s výsledky oboru Machine Tool za rok 2019 a s nepříliš příznivým výhledem na rok 2020.

Technický týdeník č. 22/2020

Podzimní online setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST

Dne 22. října 2020 proběhlo formou videokonference podzimní setkání technických a výrobních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie, které bylo spojeno s workshopem Technologické platformy Strojírenská výrobní technika.

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci a z ní vyplývajícím vládním nařízením byla zvolena pro pravidelné setkání právě forma videokonference. Prostřednictvím aplikace GotoMeeting se k akci připojili kromě zástupců Svazu strojírenské technologie a technických a výrobních ředitelů členských firem SST také zástupci členů Technologické platformy Strojírenská výrobní technika, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, projektu Industryeducation a další přizvaní zájemci. Účastníků bylo celkem 28.

Technický týdeník č. 21/2020

Výhled rozvoje automobilového průmyslu do roku 2024

Společnost Oxford Economics zpracovává hospodářské prognózy, kvantitativní analýzy a poskytuje služby v oblasti ekonomického modelování. CECIMO, Evropská asociace průmyslu výrobních strojů, zastupuje tyto výrobce vůči orgánům Evropské unie a snaží se prosazovat jejich zájmy v globálním měřítku. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl je jedním z hlavních odběratelů výrobních strojů, je pro CECIMO důležitým zdrojem informací předpověď zpracovaná Oxford Economics, která se pokouší odhadnout tendence vývoje automobilového průmyslu v Evropě a v globálním měřítku.

Vývoj výroby automobilů v letech 2018 a 2019 a předpoklad do roku 2024 (% růstu/poklesu)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Čína

5,01

2,26

1,18

7,86

6,11

4,91

3,82

USA

5,34

-1,75

-18,96

17,01

6,95

3,98

1,19

Německo

-2,16

-10,37

-26,51

23,05

5,64

3,31

1,48

Itálie

-2,38

-8,83

-27,75

30,31

8,53

3,52

5,00

Svět

3,23

-1,94

-18,08

16,09

6,95

3,80

2,53

Technický týdeník č. 20/2020

Záchrana automobilového sektoru EU a Spojeného království

Pouhých patnáct týdnů před vypršením přechodného období pro brexit spojili vedoucí představitelé evropského automobilového průmyslu své síly a vyzvali Evropskou unii a Spojené království, aby bez dalšího odkladu zajistily ambiciózní dohodu o volném obchodu. Vyjednavači na obou stranách musí teď odstranit všechny překážky, aby se vyhnuli brexitu bez dohody. Ten by podle aktuálních výpočtů stál evropský automobilový sektor v příštích pěti letech na zmařených dodávkách zhruba 110 miliard EUR, což by ohrozilo 14,6 milionů pracovních míst. To znamená ztrátu jednoho z každých 15 pracovních míst v EU a ve Velké Británii dohromady.

Technický týdeník č. 19/2020

V italském Miláně se bude konat výstava 32. BI-MU - přehlídka obráběcích strojů, robotů a automatizace

Bienále se uskuteční v době od 14. do 17. října 2020 na výstavišti v lombardském městečku Rho nedaleko Milána. Cílem výstavy bude předvést návštěvníkům množnosti technologií Průmyslu 4.0.

 Pouhé dva měsíce zbývají do zahájení 32.BI-MU, špičkové události pro svět obráběcích strojů, robotiky a automatizace. Výstavu pod patronací UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Sdružení italských výrobců obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů, pořádá EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE. Akce se uskuteční i přes mimořádně obtížné podmínky, ovlivněné celosvětovou pandemií COVID-19. Přesto letošní ročník slibuje vysokou účast vystavovatelů, široké spektrum výrobků a jako pozitivní se jeví i očekávaná návštěvnost.

Jak říká pan Alfredo Mariotti, generální ředitel UCIMU: „Letošní veletrh bude pokrývat menší výstavní plochu než obvykle, ale bude neméně zajímavý, protože je připraveno několik doprovodných akcí doplňujících výstavu, koncipovaných tak, aby nabídly zážitek naplňující očekávání jejích návštěvníků“.

Technický týdeník č. 18/2020

Fond obnovy - plán na podporu oživení hospodářství Evropské unie

Dne 21. července 2020 dosáhlo 27 hlav států a předsedů vlád Evropské unie dohody o příštím sedmiletém rozpočtu (Multiannual Financial Framework – MFF, tj. Víceletý finanční rámec - VFR) a o novém Fondu obnovy, známém také jako EU příští generace (Next Generation EU - NGEU). Cílem je pomoci národním ekonomikám zotavit se po krizi COVID-19.

Financování, které bude k dispozici, obsahuje nástroje zaměřené na obnovu a zvyšování odolnosti hospodářství. Představuje pro členské státy příležitost k podpoře jejich ekonomik a současně k přechodu na zelené a digitální technologie, aby tak naplnily politické priority EU.

Technický týdeník č. 17/2020

Nepříliš povzbudivé ohlédnutí za rokem 2019

Poté, co počátkem srpna potvrdí Český statistický úřad definitivní čísla týkající se produkce obráběcích a tvářecích strojů za uplynulý rok, vydává Svaz strojírenské technologie každoroční Zprávu o stavu oboru, která kromě statistických údajů týkajících se České republiky uvádí i mezinárodní srovnání jednotlivých ukazatelů.

Z té letošní vyplývá, že oproti roku 2018, kdy bylo dosaženo dosud největšího objemu světové produkce obráběcích a tvářecích strojů ve výši 78,4 mld €, došlo v roce 2019 k poklesu o 8 % na hodnotu 72,2 mld €. Pokles produkce zaznamenali kromě Německa všichni další světoví výrobci v čele s Čínou, Japonskem, Itálií a USA. Podíl produkce zemí CECIMO, která zahrnuje i Českou republiku, dosáhl 35 % světové produkce. Na pokles exportu a produkce měly největší vliv obchodní spory mezi USA a Čínou a celkové ochlazování světové ekonomiky.

Technický týdeník č. 16/2020

Aditivní výroba – budování pružnějšího evropského průmyslu

Sektor aditivní výroby je připraven zacelit mezery v evropském průmyslovém hodnotovém řetězci a přinést Evropě širokou škálu výhod. Právě tyto aspekty byly zdůrazněny během webové rozpravy CECIMO na téma „Aditivní výroba – příležitost, jak zaplnit mezery v tradičních dodavatelských řetězcích“, který propojil více než 200 účastníků.

Nedávný stav nouze v souvislosti s COVID-19 způsobil, že se odvětví aditivní výroby (AM) dostalo do centra pozornosti, protože má jedinečnou pozici při podpoře zdravotnického dodavatelského řetězce a pro rychlou výrobu osobních ochranných pomůcek a lékařských přístrojů. Odvětví umožňuje, aby se různé dodavatelské řetězce rychle a účinně přizpůsobily krizovým stavům. Proto je důležité vytvořit správný regulační rámec a průmyslový ekosystém, který společnostem umožní investovat do inovativních technologií, jakou je AM.

Technický týdeník č. 15/2020

Kritický pokles zakázek v oboru výrobních strojů v Itálii

Jak se předpokládalo, ve druhém čtvrtletí roku 2020 došlo znovu k poklesu indexu objednávek, které evidují italští výrobci výrobních strojů. Podle údajů Katedry ekonomických studií a podnikatelské kultury sdružení UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE zaznamenal index v období duben-červen pokles o 39,1 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Tento výsledek byl způsoben jak snížením objednávek domácího trhu (-44,7 %), tak poklesem objednávek ze zahraničí (-37,8 %).

Jedná se o aktuální čísla. Je však třeba poznamenat, že toto referenční období zahrnuje také měsíc duben, kdy byly podniky zcela uzavřeny.

Technický týdeník č. 14/2020

Obor výrobních strojů včera, dnes a zítra

V roce 2019 jsme zaznamenali výrazné zhoršení oproti roku 2018 ve všech sledovaných parametrech. Export poklesl o téměř 18 procent a produkce o 15 procent. Hlavními příčinami byl pokles poptávky po investičním zboží v Číně a strukturální změny v evropském automobilovém průmyslu. Výrazný pokles čínského importu obráběcích strojů byl způsobem zejména zhoršením obchodních vztahů s USA. Nejistoty v automobilovém průmyslu, který řeší problémy s emisními limity a pomalým nástupem elektromobility, stojí za nízkou poptávkou na straně subdodavatelů. V důsledku této situace se Česká republika propadla ve světovém žebříčku producentů obráběcích a tvářecích strojů o několik míst.

Svaz strojírenské technologie je členem Evropského sdružení průmyslu výrobních strojů a technologií známého pod zkratkou CECIMO. Toto sdružení reprezentuje zájmy patnácti evropských zemí, které patří mezi přední výrobce obráběcích a tvářecích strojů a souvisejících technologií. Podíl CECIMO na světové produkci těchto zařízení je v současné době cca 35 %.

Technický týdeník č. 13/2020

Jarní setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie spojené s workshopem Technologické platformy Strojírenská výrobní technika

V uvolněné „pokaranténní“ atmosféře se ve čtvrtek, dne 11. června 2020, konalo v brněnském sídle společnosti RENISHAW pravidelné, i když tentokrát pouze jednodenní, setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie.

Obětavým hostitelem byla tentokrát společnost Renishaw, s.r.o., jejíž sympatický generální ředitel, Ing. Josef Sláma, spolu s Ing. Bedřichem Musilem z SST, účastníky setkání srdečně přivítali. Následná prezentace Ing. Slámy, v níž seznámil přítomné s historií a současnými aktivitami společnosti Renishaw, se těšila všeobecnému zájmu.

Technický týdeník č. 12/2020

Průmyslové inovace po odeznění pandemie COVID-19: čtyři body na podporu dlouhodobého růstu aditivní výroby

Začátek krize COVID-19 představoval pro zaběhnuté výrobní a distribuční kanály zdravotnických zařízení výzvu. Vzhledem k rozsahu poptávky nebyli konvenční dodavatelé tohoto pro nemocnice základního vybavení schopni poskytnout jim okamžité řešení.

Při tomto selhání dodavatelského řetězce chopila se komunita aditivních výrobců (AM) příležitosti a pomohla pokrýt dodatečnou poptávku tím, že nemocnicím poskytla přístup k vybavení i dalším službám. Protože v nemocnicích čekajících na dodávky je jednou z hlavních priorit rychlost, ukázal se průmysl AM jako jediný, který byl schopen rychle vyrobit osobní ochranné pomůcky a lékařské vybavení, jako jsou ventilátory.

Ve druhé fázi boje proti krizi COVID-19 by sektor AM mohl nadále hrát významnou roli v pokrytí vysoké poptávky po osobních ochranných prostředcích a testerech. Umožní například denní výrobu až 5 000 tamponů pro otevírání dveří bez použití rukou atd.

Technický týdeník č. 11/2020

Sektor výrobních strojů je tvrdě zasažen koronavirovou krizí

Automobilový průmysl zaznamenal nejrozsáhlejší výpadek od druhé světové války v reakci na slabou poptávku, nedostatky dodavatelského řetězce a opatření na omezení činnosti korporací. Tento negativní dopad na automobilový sektor se promítá do dodavatelského řetězce, kam patří i odvětví výrobních strojů (MT) a kovodělných výrobků, které jsou rovněž klíčovými odvětvími pro spotřebu výrobních strojů. Proto se očekává, že dopad na poptávku po nich bude letos velmi závažný.

Navzdory prudkému zhoršení se očekává, že ke konci roku 2020 dojde k oživení tohoto odvětví. V roce 2021 se obnoví spotřebitelské a podnikatelské výdaje a budou pokračovat masivní politické stimuly.

Nebývalá a rychle se měnící povaha této krize a zejména nejistota, pokud jde o možnou druhou etapu pandemie, ovšem způsobuje, že prognózy jsou značně nejisté.

Technický týdeník č. 10/2020

Členské firmy Svazu strojírenské technologie čelí dopadům koronavirové krize II.

Česká vláda začíná realizovat opatření na pomoc firmám a celé české ekonomice hned na několika frontách. Především byl schválen tzv. kurzarbeit neboli úhrada části mzdových nákladů (80 nebo 60 % z uznatelných nákladů) pro firmy, které byly zcela nebo částečně uzavřeny a kterým výrazně klesl odbyt. Kompenzace budou vypláceny na základě podmínek Programu Antivirus připraveného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Další opatření jsou zaměřena na oblast daní. Obsahem tzv. Liberačního balíčku je plošné prominutí pokut za opožděné podání daňových přiznání a kontrolních hlášení, pozastavení EET, prominutí placení záloh na daň z příjmu, silniční daně, daně z nabytí nemovité věci atd.

Výrobní podniky zaměstnávající cizince mohou počítat s tím, že jim bude těmto pracovníkům prodloužena platnost oprávnění setrvat na území ČR, jakož i pracovní povolení a krátkodobá víza.

Technický týdeník č. 8-9/2020

Členské firmy Svazu strojírenské technologie čelí dopadům koronavirové krize I.

 Již na konci minulého a na začátku tohoto roku se nejen v české, ale i v evropské ekonomice, začaly projevovat určité prvky zpomalení. V oblasti strojírenství to bylo hodně patrné obzvlášť v sousedním Německu, na které jsou české výrobní podniky ve značné míře (cca 30 %) navázány, a to co do exportu i importu.

Od konce února roku 2020 se však evropské země a postupně v podstatě celý svět dostal do zcela neočekávané situace způsobené dramatickým rozšířením epidemie COVID – 19. Opatření omezení rizika fyzických kontaktů mezi lidmi, která lze shrnout pod společný pojem „dlouhodobé sociální distancování“ a která bylo nutno zavést ve snaze nekontrolovatelnému šíření tohoto nebezpečného onemocnění zamezit a neohrozit přitom funkčnost a akceschopnost systému našeho zdravotnictví mají, a v nejbližší budoucnosti ještě budou mít, značný vliv na fungování české ekonomiky a prosperitu českých podniků.

Pracovníci Svazu strojírenské technologie pečlivě sledují, jaká je situace v jednotlivých členských podnicích a obecně lze konstatovat, že výroba v nich běží zhruba na 60 – 80 %, přičemž administrativa a techničtí pracovníci, pokud to jejich pracovní náplň dovolí, pracují z domova (home office). Současně je patrné, že velké problémy mají samozřejmě podniky, u nichž se jisté potíže projevovaly už před vypuknutím pandemie, a ty se budou v následujících měsících nepochybně prohlubovat.

Technický týdeník č. 6-7/2020

CECIMO v době koronavirové epidemie

Jako velká většina organizací s celoevropským dosahem reaguje i Evropská asociace průmyslu obráběcích strojů na současnou situaci způsobenou rozšířením nákazy koronavirem a vyzývá k akci výrobní společnosti hned na několika frontách.

První z nich je apel na strojírenské firmy, které mohou bezprostředně pomoci nemocnicím v nouzi.

„V těchto měsících a dnech, kdy všichni sledujeme nepříznivý vývoj pandemie COVID-19 představující ohrožení veřejného zdraví čelí sektor zdravotnictví nebývalým výzvám“, říká ve svém prohlášení generální ředitel CECIMO Filip Geerts a pokračuje: „Vypuknutí viru způsobuje zejména závažný nedostatek strategického zdravotnického vybavení v nemocnicích nebo přinejmenším omezený přístup k jeho nezbytným částem, zejména k ventilům nebo ventilátorům“.

Technický týdeník č. 5/2020

Kovosvit MAS představil nového generálního ředitele, členy představenstva, konzultanta a ředitele kvality

 Významný strojírenský podnik Kovosvit MAS má nového generálního ředitele a obměněné představenstvo. Libora Kuchaře, který podnik vedl v uplynulých třech letech, nahrazuje ve funkci generálního ředitele Pavel Kovář. Zároveň dochází k rozdělení funkce předsedy představenstva a generálního ředitele. Předsedou představenstva společnosti se nově stává Daniel Kurucz. Novým členem představenstva a finančním ředitelem společnosti byl jmenován Václav Zahrádka, který již dříve ve firmě působil jako vedoucí controllingu. Funkci poradce vedení společnosti bude nově zastávat Petr Karásek. Dosavadní generální ředitel Libor Kuchař firmu opouští.

 Děkujeme panu Liboru Kuchařovi za to, co pro Kovosvit MAS během svého působení vykonal. Podnik pod jeho vedením procházel složitým obdobím. Nejprve se musel vypořádat s vysokými dluhy po bývalém majiteli společnosti, následovalo dramatické ochlazení trhu v segmentu výroby obráběcích strojů. Přesto dokázal zefektivnit výrobu, zeštíhlit podnik a udržet jej v provozním zisku,“ ocenil přínos bývalého generálního ředitele Michal Strnad, majitel společnosti INDUSTRY INNOVATION, jejímž prostřednictvím Kovosvit MAS vlastní.

Technický týdeník č. 4/2020

Veletrh EMO Hannover 2019 ukázal budoucnost výroby III.

Přesné nástroje

Švédská společnost Sandvik Coromant ze Sandvikenu představila nově vyvinutý indexový vrtací systém, který dokáže vrtat do hloubek až sedminásobku průměru otvoru. Základní těleso a vyměnitelné destičky vrtáku CoroDrill® DS20 byly přepracovány. Snížené síly a snazší řezání zvyšují spolehlivost procesu při průniku materiálem. Zvětšení hloubky vrtání může eliminovat potřebu vrtání z obou stran součásti, což šetří čas a náklady a zlepšuje kvalitu otvoru. Důležitým cílem vývoje bylo snížení hluku. Toho bylo dosaženo konstrukcí nástroje a útlumem torzních vibrací. Společnost Sandvik Coromant rovněž představila nový MDI (Modular Drilling Interface). Modulární konstrukce vrtacího a spojovacího adaptéru znamená, že jediné rozhraní lze použít pro více průměrů vrtání. Dvojité vystředění s vysokou rozměrovou přesností zajišťuje optimální soustřednost a opakovanou přesnost.

Technický týdeník č. 3/2020

Veletrh EMO Hannover 2019 ukázal budoucnost výroby II.

 Firma Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH z Nürtingenu se zaměřila na tři hlavní témata: digitalizaci, globalizaci propojení se zákazníky a nové obchodní modely. Výrobce představil na veletrhu v Hannoveru tři nové stroje, včetně H 2000 a HF 3500. Čtyřosé obráběcí centrum H 2000 nabízí vyšší produktivitu než jeho předchůdci díky opatřením ke snížení hmotnosti a zvýšení tuhosti. Toho bylo dosaženo použitím topologicky optimalizované struktury litého lože a sloupu. Pětiosé obráběcí centrum HF 3500 s balíčkem dynamiky rychlosti umožňuje větší dynamický rozsah a tím zvyšuje produktivitu při současném pětiosém obrábění. Kromě toho bylo do obráběcího centra přidáno řešení pro automatizaci ve formě spolupracujícího robota od společnosti Fanuc v kombinaci s uchopovacím systémem od firmy Schunk. Ty se v moderním výrobním prostředí stávají stále důležitějšími, například vzhledem k pokračujícímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Heller plánuje využívat lokálně upravená automatizovaná řešení jako základ pro globální trh a rozšířit je o vlastní aplikace.

V oblasti obráběcích strojů pro přesnou výrobu představila společnost Kern Microtechnik GmbH z Eschenlohe svůj nejnovější přírůstek řady Kern Micro. Model Kern Mikro HD využívá optimalizované řízení teploty s aktivní regulací teploty součástí stroje, aby se zabránilo odchylkám přesnosti způsobeným teplotními vlivy. Unikátní pohonný systém založený na kombinaci lineárních pohonů a hydrostatiky s rezervou dosahuje vysoké dynamiky a produktivity, maximální kvality součástí a pomáhá předcházet opotřebení hnacích náprav. Stroj má kompaktní design s půdorysem menším než 5 m², přesto obsahuje integrované měniče v zásobníku až pro 210 nástrojů a 60 obrobků, což umožňuje autonomní provoz stroje na více směn.

Technický týdeník č. 2/2020

Veletrh EMO Hannover 2019 ukázal budoucnost výroby

 Počátkem roku 2020 jsme se rozhodli pro návrat k některým významným akcím, které byly v roce minulém pro obor výrobních strojů klíčové. Takovou událostí byl bezpochyby veletrh EMO v Hannoveru, kde byl tentokrát hlavní důraz kladen na digitalizaci, automatizaci, aditivní procesy a elektromobilitu.

 Veletrh proběhl od 16. do 21. září 2019. Motto výstavy znělo „Chytré technologie řídí zítřejší výrobu!". Na předním světovém veletrhu výrobních strojů byla představena témata zaměřená na budoucnost, jako jsou digitální sítě obráběcích strojů, průmyslový internet věcí a univerzální rozhraní strojů umati. Rostoucí význam digitální transformace v sektoru výrobních strojů demonstrovala řada vystavovatelů, kteří propojili své obráběcí stroje pomocí inovativních softwarových řešení. Některé vystavené exponáty prezentovaly inovativní technická a technologická řešení, jakož i významný pokrok ve vývoji nových typů obráběcích strojů, digitalizační a automatizační řešení, která jsou dnes nedílnou součástí moderního výrobního prostředí. Nelze pominout ani inovace v oblasti upínacích technologií a přesných nástrojů, které jsou pro obrábění nepostradatelnými předpoklady. Prezentovány byly také nové funkce CAD/CAM systémů pro návrhy komponent, simulaci výrobního procesu a programování řídicích systémů. Koncepce veletrhu poukázala i na způsoby, jak mohou být v budoucnu témata, jako je elektromobilita a aditivní výroba, úzce propojena s cílem zvýšit efektivitu a přesnost výrobních procesů.

Technický týdeník č. 1/2020

Nejistoty globálního trhu: Geopolitické výzvy pro evropský průmysl obráběcích strojů

V současnosti jsou nejistoty jediným pravidlem, na které se lze spolehnout. Výhled globálních trhů může proto odradit i ty nejodvážnější výrobce a exportéry. Analýzy ekonomického prostředí nicméně ukazují, že navzdory velkým geopolitickým problémům, existuje v zahraničí mnoho příležitostí, kterých může sektor obráběcích strojů využít.

Dr. Roland Feichtl, bývalý prezident CECIMO, řekl, že „v roce 2019 zažíval trh výrobních strojů pozvolný pokles v důsledku rostoucích potíží na mezinárodní politické scéně“. Celkové zakázky ve druhém čtvrtletí roku 2019 poklesly o 19 % oproti čtvrtletí prvnímu a o 24 % proti hodnotám za druhý kvartál 2018. Průmyslová produkce v Evropě také čelila klesajícímu trendu, podobně jako ukazatel důvěry evropských výrobců. Ekonomické faktory jsou zřejmě již za bodem, kdy v návaznosti na geopolitické skutečnosti došlo k cyklické změně.

Technický týdeník č. 23/2019

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST ve Vrchlabí

Pravidelné podzimní setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie s vedením svazu a přizvanými hosty proběhlo ve dnech 7. – 8. listopadu 2019 ve Vrchlabí na pozvání společnosti ARGO-HYTOS s.r.o.

Účastníky setkání na úvod programu pozdravil jednatel této úspěšné firmy, pan Rainer Christmann. Výrobní program firmy pak přiblížil Ing. Jan Vaníček, vedoucí prodeje pro Českou a Slovenskou republiku.

Technický týdeník č. 22/2019

Na EMO Hannover byl předveden velký počet inovativních řešení

Hlavní výzvy a rostoucí příležitosti je nutno spatřovat především v transformaci automobilového průmyslu, který představuje pro průmysl výrobních strojů sektor s největším počtem zákazníků.

Nedá se očekávat, že přechod k elektromobilitě nastane přes noc“, říká Carl Martin Welcker. „Spíše bude na silnicích stále více vozidel s optimalizovaným pohonem na fosilní paliva, buď s čistými spalovacími motory nebo s hybridním pohonem“ říká. „Zavádění nových technologií pohonu nepochybně povede ke změnám v individuálních výrobních procesech.“

Nicméně se dá očekávat, že budou nalezena vysoce diferencovaná řešení, která vyhoví různorodým potřebám, pokud jde o osobní vozy, komerční vozidla, motocykly, letadla, lodní motory, mobilní stroje a elektrokola. Máme-li dosáhnout ambiciózní klimatické cíle v emisích CO2, je především nutno znásobit úsilí v hledání progresivních technologií pohonu a zajistit, aby ta nejlepší řešení v každém případě převažovala.

Technický týdeník č. 21/2019

Digitální připravenost firem vyrábějících obráběcí stroje a nástroje

Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly kromě špičkových výrobních strojů prezentovány také nové technologie a netradiční služby v oblasti digitalizace a sdílení informací po sítích, určené pro obráběče a nástrojaře.

Odborníci v oboru obrábění stále častěji používají novou terminologii. Výrobci nástrojů i jejich uživatelé nyní pracují s takovými pojmy, jako jsou digitální dvojčata, cloudy nebo Big Data. To vše zahrnuje pojem „průmyslový internet věcí“, který byl také jedním z klíčových témat veletrhu EMO.

 Technický týdeník č. 20/2019

Někteří odborníci tvrdí, že koncept mobility pro individuální dopravu bude v relativně blízké budoucnosti založen na kombinaci progresivních malých motorů a elektrického pohonu. Další předpovídají, že elektromobilita zajistí zaměstnanost nebo dokonce vytvoří více pracovních míst. Je však jisté, že tradiční obráběcí stroje rozhodně nebudou zralé do šrotu. Naopak, budou vybaveny chytrými technologiemi, jak to ukázala nedávno skončená výstava EMO Hannover 2019.

 Změny spojené s elekromobilitou signalizují radikální transformaci výrobních technologií“ varoval již v roce 2010 prezident Fraunhoferova institutu, prof. Hans-Jőrg Bullinger. Očekával, že celý zhodnocovací řetězec v automobilové výrobě se změní. Význam elektrifikace pro tvorbu hodnoty byl předmětem studie německé VDMA (Německá strojírenská asociace, která zastřešuje kromě oboru obráběcích a tvářecích strojů ještě další strojírenská odvětví) na téma „Transformace elektrických pohonů“. Jejím autorem byla společnost FEV Consulting GmbH z Cách, jež se specializuje na automobilní a letecký průmysl. Studie předpokládá, že rostoucí dynamika elektrifikace aut způsobí v Německu radikální změny mobility, automobilového průmyslu i celého strojírenství. Životně důležitou roli bude přitom hrát výzkum a mezisektorové sítě.

Technický týdeník č. 19/2019

Studijní program Průmysl 4.0 na Fakultě strojní ČVUT Praha

 Strojírenství je obor, který se neustále vyvíjí a přirozeně integruje nové technické znalosti, jež do strojů a zařízení pronikají z dalších technických oborů. Jedná se zejména o intenzivnější nasazení a využití nástrojů a postupů v oblasti průmyslové komunikace, digitalizace a softwarového inženýrství. V posledních letech prošla intenzivními změnami také oblast výroby, neboť řada firem začala zavádět postupy a řešení v souladu s principy Průmyslu 4.0. Tato situace pochopitelně vyžaduje i změny ve vzdělávání mladých inženýrů.

 Fakulta strojní ČVUT v Praze na tuto situaci reagovala a jako první univerzita v České republice umožňuje, počínaje akademickým rokem 2016–2017, studium v akreditovaném magisterském studijním programu Průmysl 4.0. Důležitost nového programu v rámci celkového vzdělávacího zaměření fakulty podtrhuje i fakt, že nový program byl iniciován a je garantován děkanem Fakulty strojní, prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc.

 Výukový obsah nového programu kombinuje základní předměty strojního inženýrství relevantní pro průmyslovou výrobu a výrobní stroje s předměty specificky vázanými na nový pohled na moderní průmysl, čímž je dosaženo účinného synergického efektu. Integrují se zde hardwarová řešení, ovládací software, komunikace a výměna dat a na to vázané řízení strojů, systémů a lidí. Roste podíl operací bez zásahu člověka, ale cílem stále zůstává snaha vyrobit požadovaný fyzický produkt s definovanými náklady, kvalitou a časem dodání. V uvedeném studijním programu se studenti učí výrobním procesům a zásadám provozu strojů, které tyto procesy zajišťují. To je integrálně propojeno s novými možnostmi v oblasti techniky i byznysu, které umožňuje digitalizace výroby a sdílení informací napříč celým dodavatelským řetězcem.

Technický týdeník č. 18/2019

0tevření nové budovy Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o.

Společnost TOS VARNSDORF a.s., se sídlem ve Varnsdorfu v České republice, má dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích strojů. Společnost byla pod jménem Strojírny Arno Plauert založena již v roce 1903 a do dnešního dne vyrostla ve velký strojírenský podnik známý po celém světě. Je předním evropským výrobcem obráběcích strojů. Společnost v současné době zaměstnává cca 470 pracovníků.

Firma se zabývá vývojem, výrobou a prodejem obráběcích strojů, doplněných širokou nabídkou služeb (celkové tržby společnosti v roce 2018 činily více než 1,6 mld. Kč). Společnost disponuje vlastním konstrukčním týmem, který zajišťuje vývoj strojů, a silnou výrobní základnou. Celkové investice do rozvoje firmy přesáhly v roce 2018 částku 63 mil. Kč, pro rok 2019 jsou plánovány investiční náklady ve výši 130 mil. Kč.

Technický týdeník č. 17/2019

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST v Hustopečích u Brna

 Pravidelné porady obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie jsou vždy vítanou příležitostí k seznámení s aktivitami svazu, vzájemné výměně novinek a zkušeností z oboru výrobní techniky a technologie, ale i k přátelskému posezení. Nejinak tomu bylo i ve dnech 20. – 21. června 2019, kdy se nejprve v Brně, v prostorách společnosti SCHUNK Intec. s.r.o., a posléze v příjemném prostředí hotelu Rustikal v Hustopečích sešla dvacítka obchodních ředitelů členských společností sdružených v SST se zástupci svazu a pozvanými hosty, kteří se svými vystoupeními podíleli na bohatém programu setkání.

 Dopolední program prvního dne porady připravili pracovníci společnosti SCHUNK Inc. s.r.o., která je od ledna 2019 novým členem SST. Ve svém úvodním vystoupení seznámil ředitel této společnosti Ing. Pavel Ambrož účastníky setkání s historií, strukturou a současnými aktivitami své firmy a se svými spolupracovníky je také provedl poutavě zařízeným show roomem. Jeho výklad byl zaměřen mimo jiné na výrobní program mateřské rodinné firmy SCHUNK GmbH & Co. KG z německého Lauffenu nad Neckarem.

Technický týdeník č. 17/2019

Prudký pokles objednávek výrobních strojů – mnoho sektorů se zdráhá investovat

Německý průmysl výrobních strojů se řadí mezi pět největších specializačních skupin strojírenského sektoru. Poskytuje výrobní technologie pro aplikace v oblasti obrábění kovů pro všechny průmyslové obory a zásadně přispívá k prosazování inovací a zvyšování produktivity průmyslu jako celku. Vzhledem k jeho absolutně klíčové roli pro průmyslovou výrobu je jeho vývoj důležitým indikátorem ekonomické dynamiky průmyslu jako takového. V roce 2018 zaměstnával 73 500 pracovníků (roční průměr 2018, za společnosti nad 50 pracovníků) a vyprodukoval stroje a servis v hodnotě 17,1 mld. euro.

Zakázky, které obdržel německý průmysl výrobních strojů ve druhém čtvrtletí 2019, byly o 22 % nižší než ve stejném období loňského roku. Zakázky z Německa klesly o 28 %. Ze zahraniční bylo zakázek méně o 18 %. Za celé první pololetí klesly zakázky o 21 %. Domácí prodej byl v tomto období nižší o 19 %, zahraniční o 23 %.

Technický týdeník č. 16/2019

Bilance oboru obráběcích a tvářecích strojů v roce 2018.

V loňském roce dosáhla světová produkce obráběcích a tvářecích strojů nového maxima ve výši 73,8 mld €. Nárůst produkce zaznamenali kromě Číny všichni další světoví výrobci v čele s Německem, Japonskem a Itálií. Podíl CECIMO, jehož součástí je také ČR, dosáhl 35 % světové produkce.

V České republice se v roce 2018 podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků, které výrazně překonávají čísla roku 2017.

V produkci a celkovém exportu došlo oproti roku 2017 k nárůstu o 21,6 resp. 18,6 %. Česká republika se díky tomu ve světovém srovnání posunula na 13. místo v produkci a udržela si 13. místo v exportu. V rámci patnácti zemí CECIMO se ČR v roce 2018 posunula na 7. místo v produkci a udržela si 8. místo v exportu.

Technický týdeník č. 16/2016

Inspirace hvězdami aneb Astrofyzikové hledají optimální postupy frézování

  V poslední době se dokonce i astrofyzikové začali zajímat o veletrh EMO Hannover. Dr. Theo Steininger a Dr. Maksim Greiner, někdejší studenti PhD na Institutu Maxe Plancka pro astrofyziku v bavorském Garchingu, vyvinuli software umělé inteligence (AI), který využívá nejmodernější metody statistické analýzy určené pro astrofyziky. Tento software úspěšně aplikovali na problém montáže dveří u předních německých výrobců aut, a nyní se snaží dobýt též trh opracování kovů. Doufají, že v září v Hannoveru naleznou jeho další potenciální aplikace.

 Nový, statistický přístup podnikatelů z Garchingu umožňuje v reálném čase posoudit obráběcí procesy. Existují i jiné cesty, ale užitečnost uvedené metody již byla v automobilovém průmyslu prokázána. Jak se ukázalo, tento AI systém, využitý k přesnějšímu a stabilnějšímu postupu montáže dveří, vedl k redukci nákladů.

Technický týdeník č. 15/2019

Přípravy na veletrh EMO Hannover 2019 jsou v plném proudu.

 Do chvíle, kdy se slavnostně otevřou brány jedné z největších světových přehlídek výrobních strojů a příslušných technologií - EMO Hannover 2019 - sice zbývají ještě téměř dva měsíce, ale všichni protagonisté tohoto velkého „svátku strojařů“ se již pilně připravují.

  Jedním z důležitých přípravných kroků před zahájením samotného veletrhu je série tiskových konferencí k veletrhu EMO Hannover, která probíhá hned na několika kontinentech – v Evropě, Asii, Severní i Jižní Americe. Také v Praze, v reprezentativních prostorách hotelu Esplanade, proběhla dne 20. května 2019 tisková konference za účasti Ing. Evy Václavíkové (zastoupení Deutsche Messe AG v České republice), pana Christopha Millera, ředitele oddělení veletrhů Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pana Michaela Roseho, ředitele protokolu Deutsche Messe AG, Hannover, Ing. Oldřicha Paclíka, CSc., ředitele Svazu strojírenské technologie, Ing. Pavla Čápa, zodpovědného za účast členských společností SST na veletrhu EMO, Ing. Ladislava Bryndy, viceprezidenta představenstva SST a jednatele společnosti WEILER Holoubkov, s.r.o. a PhDr. Blanky Markovičové, CSc., tiskové mluvčí SST. Tiskové konference se účastnili vybraní novináři odborných technických periodik, jakými jsou například M+M Průmyslové spektrum nebo Technický týdeník.

Technický týdeník č. 14/2019

Zlatá Merkurova medaile 2019 putovala do Hulína

Hospodářská komora České republiky oceňuje každoročně osobnosti a instituce, které významným způsobem přispěly k podpoře a rozvoji podnikání v České republice, udělením zlatých, stříbrných a bronzových Merkurových medailí.

Na návrh Svazu strojírenské technologie udělil prezident Hospodářské komory Ing. Vladimír Dlouhý zlatou Merkurovu medaili spolumajiteli a místopředsedovi představenstva TOSHULIN, a.s., spolumajiteli a jednateli společnosti MODIKOV, s.r.o. a členu statutárních orgánů afilací společnosti TOSHULIN v Číně a v Ruské federaci panu Miroslavu Otépkovi

Technický týdeník č. 14/2019

Předběžná statistická bilance roku 2018 a výhled na rok 2019

Nově zvolený ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřich Paclík, CSc., ve stručnosti zhodnotil statistické výsledky a vybrané ekonomické ukazatele oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2018, přestože definitivní čísla budou z oficiální zprávy  Českého statistického úřadu známa až zhruba v polovině měsíce srpna, a doplnil je úvahou nad možným vývojem v roce 2019.

Svaz strojírenské technologie aktuálně sdružuje 46 společností, převážně výrobců obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a komponentů. Z hlediska celkové produkce v České republice tato skupina představuje cca 70 % objemu. V roce 2018 došlo k nárůstu produkce o cca 13 % a exportu o téměř 19 procent. Co se týče exportu tak bylo dosaženo zatím nejlepších výsledků v historii. Z pohledu produkce však rekordní rok 2015 překonán nebyl. V souladu s příznivou situací v domácím zpracovatelském průmyslu narostl import i spotřeba obráběcích strojů o několik procent.

Technický týdeník č. 13/2019

METALLOOBRABOTKA 2019mezinárodní specializovaná výstava zařízení, přístrojů a nástrojů pro kovoobrábění a tváření

Letošní jubilejní 20. ročník mezinárodního moskevského strojírenského veletrhu METALLOOBRABOTKA 2019 se konal od 27. do 31. května 2019 opět v komplexu EXPOCENTRE v rajonu „Krasnaja Presnja“, který vedle vlastní výstavní funkce slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře i stravování. Veletrh je zaměřen především na obráběcí a tvářecí stroje.

Organizátory veletrhu jsou akciová společnost EXPOCENTRE a ruská asociace výrobců obráběcích strojů a nástrojů „STANKOINSTRUMENT“. Veletrh se, jako každý rok, konal za podpory Horní komory Federální vlády Ruské federace, Ministerstva průmyslu a obchodu RF a Svazu strojírenství RF. Patronátu nad veletrhem se ujala Obchodně-průmyslová komora RF.

Veletrh Metalloobrabotka patří mezi nejnavštěvovanější veletrhy v oboru strojírenství. Za dvacetiletou historii své existence získal mezinárodní reputaci a stal se pro světové výrobce obráběcích a tvářecích strojů velmi atraktivním.

Technický týdeník č. 12/2019

Francouzsko-český strojírenský den

Francie – měřeno nominální hodnotou hrubého domácího produktu – je šestou největší ekonomikou na světě a devátou co do parity kupní síly. Vytváří pětinu HDP eurozóny a silou své ekonomiky je na třetím místě v rámci členských zemí Evropské unie.

Na základě informací kanceláře vládní agentury CzechTrade v Paříži je Francie, která tradičně patřila k významným obchodním partnerům České republiky, v současné době v pořadí čtvrtou zemí v žebříčku vývozních cílů firem z České republiky, a to hned po Německu, Slovensku a Polsku.

Celkový objem vývozu z České republiky do Francie činil v roce 2018 8,7 miliardy eur a objem dovozu z Francie do ČR činil přes 5,1 miliardy eur. Nejvýznamnější položku dovozu i vývozu pak činily automobily a jejich příslušenství.

Technický týdeník č. 12/2019

Výsledky voleb ve Svazu strojírenské technologie

Dne 5. června 2019 se konalo zasedání správní rady Svazu strojírenské technologie, během něhož proběhly volby členů představenstva a také volba ředitele svazu na další, pětileté období.

Z voleb vzešel nový prezident SST, kterým se stal statutární ředitel akciové společnosti TOS VARNSDORF Ing. Jan Rýdl, MBA. Ten byl dne 11. června 2019 na prvním povolebním zasedání kooptován do představenstva Svazu průmyslu a dopravy jako jeden ze zástupců strojírenského sektoru.

Novým, nebo lépe řečeno staronovým, ředitelem SST zvolili zástupci členských subjektů drtivou většinou hlasů opět Ing. Oldřicha Paclíka, CSc.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v práci!

Představenstvo SST:

Prezident: Ing. Jan RÝDL, MBA

Viceprezidenti: Ing. Oldřich PACLÍK, ředitel SST
Ing. Monika ŠIMÁNKOVÁ
Ing. Ladislav BRYNDA

Členové: Ing. Pavel CESNEK
PaeDr. Karel DOUBRAVA
Ing. Jiří SLÁMA
Ing. Vladimír VRTEL

Čestný člen: Prof. Ing. Jaromír HOUŠA, Dr.Sc

Technický týdeník č. 11/2019

Mezinárodní strojírenský veletrh v Pekingu

Šestnáctý ročník výstavy CIMT uspořádal ve dnech 15. – 20. dubna 2019 Čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů CMTBA v areálu výstaviště CIEC alokovaném ve východní části Pekingu. Mimo osmi hlavních hal byly využity stanové haly ve východní a západní části výstaviště (E5, E6, E7, E8, W5 a W6).

Cekem bylo tedy obsazeno čtrnáct výstavních hal. Podle údajů pořadatele se na výstavní ploše 142 000 m² představilo 1 712 vystavovatelů z 28 zemí. Domácích vystavovatelů z ČLR zde bylo 838 a zahraničních 874. Celkově se zúčastnilo o 5,5 % více vystavovatelů než na poslední výstavě CIMT v roce 2017. Zájemci měli možnost navštívit celkem 14 národních stánků, včetně toho českého. Největší plochu zaujímali samozřejmě čínští výrobci strojů a příslušenství, kteří obsadili plochu 37 452 m². Ze zahraničí přijelo nejvíce vystavovatelů z Německa - 224 – a prezentovali se na ploše 9 448 m². Mělo zde zastoupení také několik desítek firem z Taiwanu, Japonska a ze Švýcarska.

Technický týdeník č. 10/2019

Oceněný a patentovaný KRAKEN - unikátní frézovací hlava vyrobená technologií 3D tisku kovů

Jedním z mezinárodně oceňovaných projektů v oblasti 3D tisku, kterým se RTI může pochlubit, je unikátní řezný nástroj pro frézování těžkoobrobitelných materiálů. Dostal jméno KRAKEN, protože svým tvarem připomíná právě chapadla bájného mořského hlavonožce.

Prutová konstrukce nástroje není vyrobitelná konvenčními technologiemi, a tak unikátnost této koncepce spočívá právě v možnostech, které nabízí aditivní výroba z kovů. Tvarově složité chladicí kanálky přivádějí procesní kapalinu přesně do místa řezu a zaručují efektivní chlazení čela i hřbetu nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Technický týdeník č. 10/2019

Workshop Technologické platformy Strojírenská výrobní technika spojený se setkáním technických a výrobních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie v Plzni

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni se dne 9. dubna 2019 stala hostitelem workshopu, který je významnou součástí projektu TPSVT. Ing. Leoš Mačák (SST) zahájil workshop informací o plnění jednotlivých etap projektu a Ing. Jan Smolík, Ph.D. pak seznámil třicítku zúčastněných managerů i akademických pracovníků s odbornými aktivitami platformy a především s formami spolupráce výzkumného centra Fakulty strojní ČVUT Praha (RCMT) s výzkumnými pracovišti Fakulty strojní ZČU v Plzni, jakými je výzkumné centrum Nové technologie (NTC), Regionální technologický institut Fakulty strojní (RTI), a akciová společnost COMTES FHT Dobřany.

Prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D., která při své práci spojuje výzkumné a pedagogické aktivity, představila ve svém vystoupení profil katedry konstruování strojů a aktuální formy její spolupráce s průmyslem.

Technický týdeník č. 09/2019

Obráběcí stroje by měly být hlavním tématem při jednání o smlouvě o volném obchodu průmyslovým zbožím mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými


CECIMO vítá pozornost, jež je při jednáních věnována regulacím a mimocelním bariérám pro průmyslové výrobky, které jsou hlavní překážkou obchodu s obráběcími stroji. Nyní se nicméně hovoří o rozšíření jednání o další sektory. K tomu CECIMO upozorňuje, že pokrok je podmíněn omezením záběru těchto rozhovorů. Vycházíme z tzv. ´Průběžné zprávy ´ Výkonné pracovní skupiny složené ze zástupců USA a EU, která má na základě pověření Evropského parlamentu mandát k limitovaným rozhovorům mezi EU a USA.
Evropská asociace průmyslu výrobních strojů a souvisejících strojírenských technologií CECIMO vitá úsilí Evropské komise v oblasti regulativní spolupráce a k odstranění mimocelních bariér při obchodních rozhovorech mezi EU a USA o dalším postupu v oblasti průmyslového zboží. Obráběcí stroje jsou klíčovou technologií, bez které by nebyl možný žádný návazný průmyslový výrobní proces. Protože obráběcí stroje jsou dováženy jak do EU, tak i do USA s velmi nízkými či dokonce nulovými celními tarify, zůstávají netarifní bariéry hlavní překážkou obchodu s USA. Nedostatek reciprocity při posuzování shody mezi certifikačními orgány a standardy USA a EU (úroveň federální, respektive celostátní) přináší značné administrativní a finanční náklady pro podniky, zejména pro ty malé a střední (SME). Ostatní témata, jako jsou víza pro servisní personál a příliš ochranářská pravidla odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku v USA, by měly být také řešeny, a to bez snížení požadavků na kvalitu produktu. Aby bylo dosaženo pokroku v obchodních rozhovorech, měly by se tyto zaměřit pouze na průmyslové produkty a vyhnout se sektorům, které Evropský parlament požadoval zahrnout při svém jednání dne 19. února 2019.

Technický týdeník č. 08/2019

Ženy a dívky, strojírenské obory jsou pro vás skutečně atraktivní!

Projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227 "Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen" je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Jedním z cílů projektu, garantovaných Svazem strojírenské technologie, bylo v rámci klíčové aktivity 04 zajištění a realizace exkurzí pro kariérové poradce do strojírenských podniků. Díky účasti na exkurzích mají kariéroví poradci možnost prohlédnou si pracovní prostředí a seznámit se s reálnými provozy konkrétních strojírenských firem, zjistit skutečné požadavky strojírenského průmyslu na zaměstnance a přesvědčit se, v jakých provozech a oblastech mohou dívky/ženy najít své uplatnění.

Technický týdeník 08/2019

Politická doporučení CECIMO k řešení problematiky exportu strojů duálního užití

 • Podle názoru CECIMO by měl mít seznam zemí a produktů, na které se vztahují sankce, aktualizovaný s jistou frekvencí, přednost před catch-all provision. Stanovení jasných, objektivních a přísných skutečností je jedinou správnou cestou k nalezení potřebné rovnováhy mezi zaručením účinné kontroly exportu a vyvarováním se zbytečných a zatěžujících administrativních úkonů legitimizujících vývoz výrobních strojů.
 • Termín „due dilligence“ je příliš dvojznačný a měl by být nahrazen seznamem jasných a objektivních kritérií, dle nichž by mohli exportéři a národní licenční orgány posuzovat obchodní partnery, aby se předešlo dezinterpretacím a byla zajištěna právní transparentnost. Exportéři požadují jednoznačná opatření, mají-li činit strategicky důležitá a nákladná obchodní rozhodnutí vůči třetím zemím.
 • Revidovaná Regulace exportu by měla v rámci jednotného trhu zakládat vyšší stupeň harmonizace, důslednou implementaci kontrolního režimu exportu a srovnatelné licenční procedury.
 • Vítáme zavedení dodatečné všeobecné autorizace exportu a sjednocení autorizací velkých projektů a prodloužených dob platnosti.
 • Závěrem jsme toho názoru, že rozhodovací orgány EU by měly usilovat o zajištění spravedlivého globálního hracího pole pro exportéry duálně použitelných produktů a vytvořit regulativní rámec kontroly exportu, který by neměl za následek konkurenční nevýhody pro společnosti z EU.

Technický týdeník č. 07/2019

Pozice CECIMO ve věci kontroly exportu strojů duálního užití /pokračování z minulého čísla/

Evropská asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO vítá iniciativu Evropské komise revidovat režim kontroly exportu, transferu, zprostředkování, technické asistence a transitu duálně využitelných položek, který je v současnosti nastaven prostřednictvím Regulace 428/2009. Modernizovaný režim by měl cílit na harmonizaci implementace schvalovacích procesů kontroly exportu mezi členskými státy. V navrhované podobě by nicméně zvýšil administrativní zátěž pro evropské exportéry výrobních strojů a postihl by jejich konkurenceschopnost na již tak nerovném globálním hracím poli.

CECIMO zastupuje 15 národních asociací producentů výrobních strojů zemí EU, EFTA (European Free Trade Association, jejímiž členy jsou: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a Turecka. Evropská produkce výrobních strojů představuje 36 % jejich celosvětové produkce, což znamená největší podíl na globálním trhu, dále je následována Čínou a Japonskem. Evropské výrobní stroje jsou, spolu s japonskými, považovány za globální špičku (i když v současnosti je dohání Taiwan a Jižní Korea). Jako špičkové technologie jsou evropské stroje většinou klasifikovány v režimu duálního užití (Čína zatím ještě nedosáhla srovnatelné technologické úrovně).

Technický týdeník č. 06/2019

CECIMO ve věci kontroly exportu strojů duálního užití

Tento příspěvek objasňuje pozici CECIMO, Evropské asociace reprezentující sektor výrobních strojů, vůči Evropským parlamentem a Evropskou radou zamýšlené revizi režimu kontroly exportu, transferu, zprostředkování, technické asistence a transitu duálně využitelných produktů.

CECIMO souhlasí s tím, že legislativa EU má přispět k modernizaci současného kontrolního režimu exportu a harmonizovat jeho implementaci napříč členskými státy. Domnívá se však, že tento návrh přinese legitimním evropským výrobcům výrobních strojů významnou konkurenční nevýhodu v globálním měřítku tím, že jim vytvoří další administrativní překážky. Zavedení tzv. „catch-all provision“ (všeobecné zajištění formou obecného ustanovení) povede k nekvantifikovatelné, subjektivní, potenciálně nekonzistentní povinnosti autorizace, jdoucí nad rámec kontrolního seznamu. Pro evropské výrobce to znamená zdržování dodávek, finanční ztráty a překážku jejich konkurenceschopnosti. Odkládání rozhodnutí o nedovoleném obchodování povede navíc v konkurenčním prostředí k rozdílným interpretacím, což negativně ovlivní přijímání strategických rozhodnutí a firmy se nakonec budou obávat rizik z následné obchodní ztráty.

Technický týdeník č. 06/2019

Komentář CECIMO k návrhu na udělení Všeobecné exportní autorizace pro Velkou Británii

Evropská asociace průmyslu výrobních strojů a příslušných strojírenských technologií předkládá několik poznámek k návrhu Evropské komise ze dne 12. prosince 2017, týkajícímu se udělení všeobecné autorizace exportu EU do Velké Británie.

CECIMO sdružuje 15 národních asociací výrobců výrobních strojů z 15 zemí: Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Itálie, Nizozemí, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie. Zastupuje přibližně 1500 průmyslových firem v Evropě, z toho jde o více než z 80 % o malé a střední podniky. CECIMO pokrývá více jak 98 % celkové produkce obráběcích a tvářecích strojů v Evropě a 33 % jejich celosvětové výroby.

Technický týdeník č. 05/2019

CECIMO vede dialog s politiky o Výboru pro aditivní výrobu

Jak bylo již dříve avizováno, byl v rámci evropské asociace CECIMO založen Výbor pro aditivní výrobu (AM), který se má stát hlavní platformou pro diskusi s politiky Evropské unie o výzvách a příležitostech spojených s problematikou AM.

Generální shromáždění CECIMO tak definovalo pozici asociace k problematice celoevropského zhodnocovacího řetězce AM. Nový výbor má zastřešovat všechny probíhající aktivity CECIMO v této oblasti – technické, statistické, ekonomické, obchodní i komunikační.

Nově jmenovaný předseda Výboru pro AM, pan Stewart Lane, výkonný ředitel společnosti Renishaw plc., říká:

Technícký týdeník č. 05/2019

Nové členské subjekty Svazu strojírenské technologie

Počátkem roku 2019 přibyly do rodiny firem sdružených ve Svazu strojírenské technologie s další dvě výrobní společnosti – SCHUNK GmbH & Co. KG a pražská společnost s ručením omezeným technology-support s.r.o.

Společnost SCHUNK GmbH & Co. KG z německého Lauffenu nad Neckarem spojuje ve svém profilu kvality a přednosti německé rodinné firmy a globálního hráče. Její zrod v podobě jednoduché dílny se datuje do roku 1945, kdy u její kolébky stál otec - zakladatel Friedrich Schunk. Pod vedením jeho syna, Heinze-Dietera Schunka, se firma postupně vyvinula v uznávaného lídra světových kvalit v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů.

Technický týdeník č. 04/2019

Standardizované síťové propojení významně napomůže digitalizaci

Na EMO Hannover 2019 bude prezentován standard OPC UA Companion Specification.

Globální sdílení dat po sítích, jako jedno z kritérií Průmyslu 4.0, předpokládá standardizované propojení celého procesního řetězce. Proto VDW (Verein Deutscher Wekzeugmaschinenfabriken, Německá asociace výrobců výrobních strojů) vyvíjí pod obchodní známkou umati (universal machine tool interface) otevřené standardizované propojení výrobních strojů s pokročilými IT systémy. Tento standard, jenž bude předveden na EMO Hannover 2019, významně zjednoduší digitalizaci a umožní i středně velkým podnikům využít potenciálu, který skýtá současné výrobní prostředí.

Návštěvníci veletrhu budou pozváni k účasti na předvedení systému umati na stánku v hale 9. Je připravováno síťové propojení nejméně 100 strojů národních i globálních výrobců, prezentace posledního vývoje a mezinárodně dohodnutého konceptu firemní specifikace.

Technický týdeník č. 03/2019

Asociace pro 3D tisk končí svou působnost v oblasti aditivní výroby. Její funkci přebírá CECIMO

V roce 2015 přemístila Asociace pro 3D tisk (3DPA) svou úřadovnu z Londýna do Haagu se záměrem vytvořit nezávislou profesionální platformu B2B pro obor aditivní výroby (AM) v Evropě. Z důvodu rychle se měnících podmínek podnikání, institucí a platforem zaměřených na rozvoj aditivní výroby rozhodla nyní 3DPA ukončit své působení dnem 1. února 2019. 3DPA vítá, že CECIMO, Evropská asociace průmyslu výrobních strojů a příbuzných strojírenských technologií, se úspěšně etablovala ve vedoucí roli při obhajobě zájmů oboru aditivní výroby v Evropě.

Ředitel 3DPA, pan Jules Lejeune, který převzal vedení platformy v roce 2015 od jejího zakladatele Iana Fergusona, připomíná, že 3DPA byla založena v době, kdy technologie 3D tisku byla ve stadiu přerodu od mladé, nově vzniklé technologie, využívané především kreativními podnikatelskými start-upy, ke stadiu průmyslového byznys modelu, poháněného investicemi velkých nadnárodních korporací.

Technický týdeník č. 03/2019

EMO Hannover 2019 ve startovních blocích!

Přední světový strojírenský veletrhu bude ve znamení inovací
Startovní výstřel určený výstavě EMO Hannover 2019 zazněl vlastně už v polovině loňského roku, kdy byly do přibližně šedesáti zemí světa rozeslány zvací a registrační dokumenty.

„Kontaktovali jsme skoro všechny společnosti, které se věnují nadnárodnímu podnikání a mají kontakty s výrobci výrobních strojů, nástrojů, komponent, softwaru a automatizace průmyslu“ konstatoval Carl Martin Welcker, generální komisař EMO Hannover 2019. EMO Hannover poskytne ve dnech od 16. do 21. září 2019 platformu pro inovační řešení, průmyslové aplikace a technologie budoucnosti v oblasti strojírenství. „Co dělá veletrh tak atraktivním je, že zahrnuje celý technologický řetězec tvorby hodnot“ říká Welcker.

Technický týdeník č. 02/2019

Pozice CECIMO k Evropské direktivě o zaměstnávání zahraničních dělníků

Při příležitosti porady k zaměstnanosti, sociální politice, zdraví a spotřebě, která se konala v prosinci v Bruselu, a na ni navazující diskuse, upozornilo CECIMO ministry zodpovědné za politiku zaměstnanosti Evropské unie na nedostatky předložené Direktivy EU o podmínkách zaměstnávání zahraničních pracovníků.

CECIMO ocenilo úsilí Evropské komise zajistit přiměřené mzdy a garantovat dodržování pravidel ve vztahu mezi zahraničními a lokálními firmami. Avšak, jak CECIMO zdůrazňuje, sektor strojírenství nesouhlasí s tím, aby revidovaná pracovní direktiva vytvářela zbytečné zábrany podnikatelům při poskytování transnacionálních služeb. Jedná se zde o závažný problém vnitřního trhu EU.

Technický týdeník č. 02/2019

Mezinárodní výstava strojírenské techniky a technologie v New Delhi, Indie

Ve dnech 3. – 5. února 2019 se na výstavišti Pragati Maidan v indickém New Delhi uskuteční 23. Mezinárodní veletrh strojírenské techniky a technologie (International Engineering & Technology Fair, IETF).

Podle Mezinárodního měnového fondu je Indie nyní nejrychleji se rozvíjející světovou ekonomikou. Očekává se, že v příštích 10 – 15 letech se zařadí vedle USA a Číny mezi tři nejsilnější světové ekonomiky, opírajíce se o své demokratické zřízení a silné mezinárodní partnerské vazby. Hrubý domácí produkt Indie rostl v letech 2017 – 2018 ročně o 6,6 % a předpokládá se, že za období 2018 – 2019 dosáhne meziročního růstu 7,5 %.

Technický týdeník č. 01/2019

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST v Šumperku.

Na pozvání vedení společnosti Dormer Pramet s.r.o. se obchodní ředitelé členských firem Svazu strojírenské technologie sešli v závěru roku 2018 v Šumperku.
V dopoledních hodinách přivítal účastníky setkání Ing. Vladimír Šamšula, který je v hostitelské společnosti zodpovědný za obchodní aktivity v oblasti jižní a východní Evropy, ale řídí také velice perspektivní a pro firmu důležitý obchod s Indií. Ve svém úvodním slově nicméně prezentoval aktivity společnosti na základě komplexního pohledu a zdůraznil také skutečnost, že nové vedení společnosti tvoří doslova mezinárodní tým – na řízení se kromě místních podílejí Švéd, Dán žijící v Itálii, Francouzka, Ital, Brit, Číňan a Američan. Porady vedení proto probíhají většinou ve formě Skype Meetingů s velikým časovým rozptylem.

Technický týdeník č. 16/2018

Umělá inteligence a budoucnost lidské práce
Lidská dimenze je pro umělou inteligenci (AI) a její zapojení do práce zásadní. Jedná se o kontinuální proces pracovní průpravy lidí a AI přitom lidské schopnosti násobí.“

Umělá inteligence (AI) představuje pro podnikatele obrovský potenciál uvolnění významných benefitů. Aplikace techniky a technologie AI povede k přesunům pracovníků mezi pracovními pozicemi a k eliminaci pracovníků s malou zběhlostí v jazycích a matematice. V důsledku toho byla na jarním zasedání CECIMO v Mohuči věnována speciální pozornost AI a budoucí podobě práce. Zasedání se účastnili významní hosté – průmyslníci, pracovníci aparátu EU, akcionáři a experti – kteří nám poskytli pohled na různé perspektivy AI, zejména na její dopad na různá odvětví ekonomiky a také na problematiku zaměstnanosti.

Technický týdeník č. 15/2018

MT průmysl v EU ve vztahu k Velké Británii po Brexitu
Po 30. březnu 2019 se Velká Británie stane pro státy EU třetí zemí.
Ve světle posledního vývoje jednání o Brexitu se jako jediná použitelná alternativa jeví dohoda o volném obchodu, s nulovými celními tarify na veškeré zboží a doufejme i na služby. Pro evropské výrobce by to byla dobrá zpráva, nejvíc pak pro výrobce obráběcích a tvářecích strojů, kteří představují páteř zpracovatelského průmyslu. Měli bychom ale mít na paměti, že výroba s využitím MT je vysoce automatizovaná, a proto zahrnuje sektor MT i služby. Schéma nulových tarifů pro služby bude proto pro evropský průmysl MT klíčové.

Technický týdeník č. 14/2018

Další výrazný pokrok v efektivnosti spalovacích motorů bude nezbytný

Studie ukazují, že v roce 2025 bude celosvětově vyrobeno přibližně 100 milionů aut oproti současným 80 milionům. Odhadujeme, že 90 milionů z nich bude mít spalovací motor. Celkově bude tedy vyrobeno více spalovacích motorů než dnes. To znamená, že, pokud jde o snižování CO2, je důležité dosáhnout plného potenciálu spalovacích motorů, namísto hledání možností v oblasti elektrifikace. Doporučujeme EU, kromě inovativních řešení mobility a zvýšeného využití elektrifikace, podporovat též další zvyšování efektivnosti konvenčních motorů.

Evropský průmysl MT k tomu přispívá nabídkou takových řešení, jež zlepší energetickou efektivnost spalovacích motorů.

Technický týdeník č. 13/2018

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST poprvé na Slovensku

Dne 7. června 2018 se v Trenčíně sešlo 23 obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie na půdě jednoho ze dvou slovenských členů svazu – společnosti TRENS SK, a.s. S profilem společnosti, která se stala v historii prvním zahraničním hostitelem setkání, seznámil účastníky generální ředitel TRENSu Ing. Vladimír Vrtel, který byl také jedním ze zasvěcených průvodců obchodních ředitelů při prohlídce výrobního provozu firmy.

TRENS SK, a.s. má ve výrobě obráběcích strojů dlouholetou tradici. Začátky náročné a přesné strojírenské výroby v akciové společnosti TRENS SK sahají až do roku 1937. Výroba samotných obráběcích strojů byla pak zahájena v roce 1951. TRENS SK, a.s. je dědicem tradic, dobrého jména a kvality výrobků nesoucích původní obchodní název TOS. Po dobu více než padesáti let dodává TRENS SK, a.s. na evropské a světové trhy stroje vysoké kvality.

Technický týdeník č. 12/2018

CECIMO vydalo optimistickou prognózu na rok 2018

V průběhu nedávného valného shromáždění v Mohuči oznámilo CECIMO, že v roce 2017 výroba obráběcích a tvářecích strojů zaznamenala růst o 8 %, takže překročila předešlý odhad. Obrat produkce CECIMO dosáhl 26 mld. euro, což znamená mimořádné oživení ve srovnání se slabým poklesem v předchozím roce, a zajišťuje CECIMU 33% podíl na globálním trhu. Pro rok 2018 je výhled rovněž velmi optimistický: naši největší výrobci očekávají 7 – 9% růst, protože objednávky nenaznačují pokles prodejů. Pokud jde o nejnovější politické kroky EU, diskutovalo se na valném shromáždění o obsahu posledního balíčku Evropské komise obsahujícím základní materiály věnované otázkám umělé inteligence, a vytýčilo trojí směr přístupu: investice, příprava socio-ekonomických změn a etický rámec.

Technický týdeník č. 11/2018

RENISHAW – 3D tisk našel své místo na slunci

Společnost Renishaw je nejen jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, ale také společností, která spolupracuje na zajímavých projektech i mimo své klíčové odvětví. Takovým projektem byla i spolupráce při výrobě slunečních hodin pro zámek Berkeley v Gloucestershire ve Velké Británii. Sluneční hodiny jsou specifické pro zeměpisnou šířku a délku daného místa. Klíčem k úspěchu celého projektu tedy byla zakázková výroba naprosto dokonalých slunečních hodin aditivní technologií (3D tiskem z kovového prášku). Hodiny jsou nyní vystaveny v zámecké zahradě.

Technický týdeník č.. 11/2018

KOVOSVIT MAS plánuje v roce 2018 další růst, výrobní novinky i aktivity na nových trzích

Po kritickém roce 2016 se KOVOSVIT MAS pod vedením nového majitele, společnosti INDUSTRY INNOVATION českého průmyslníka Jaroslava Strnada, vrátil k prosperitě. V roce 2017 dosáhl podnik podle neauditovaných čísel kladného hospodářského výsledku na úrovni 40 milionů korun. Podnik z jihočeského Sezimova Ústí vyrobil 280 obráběcích strojů a na trh uvedl tři novinky včetně stroje WeldPrint 5X umožňujícího 3D tisk z kovu a obrábění v jednom pracovním prostoru. Za tento produkt získal KOVOSVIT MAS Zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Technický týdeník č. 10/2018

Jubilant Ing. Radomír Zbožínek

Dne 19. března 2018 dovršil významný představitel našeho strojírenského průmyslu 70 let svého věku.

Ing. Zbožínek, rodák ze Vsetína, vystudoval strojní inženýrství, obor konstrukce strojů a zařízení, na Vysokém učení technickém v Brně a později absolvoval postgraduální studium v oboru Řízení inovačních procesů na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Po ukončení studia nastoupil Ing. Zbožínek v roce 1972 do podniku ZPS Zlín jako konstruktér obráběcích strojů - vícevřetenových automatů.

Vypracoval se na šéfkonstruktéra a následně byl pověřen řízením konstrukce obuvnických strojů. Výsledkem jeho tvůrčí konstruktérské činnosti je mimo jiné 14 patentů a 2 průmyslové vzory. Vedle zaměření na techniku rozšiřoval jubilant svou odbornost i studiem ekonomických věd, zvláště pak problematiky finančního řízení, což ho již v roce 1983 kvalifikovalo do funkce ekonomického náměstka, takže se stal nejmladším vrcholovým manažerem v ZPS. Přes své vysoké pracovní vytížení absolvoval vědeckou aspiranturu na pražském ČVUT v oboru řízení ekonomiky podniku. V roce 1990 byl zvolen ředitelem a v roce 1993 generálním ředitelem a předsedou představenstva ZPS a stal se tak i členem statutárních orgánů dceřiných společností ZPS a členem představenstva Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky. V roce 1993 se mu dostalo ocenění Manažer roku a v roce 1994 byl za spolupráci s japonskou firmou Yaskawa prezidentem této společnosti poctěn titulem ichi-ei, ichi-gei, který je v Japonsku výrazem nejvyšší úcty.

Technický týdeník č. 09/2013

Významné společenské ocenění Ing. Jana Rýdla staršího

Ve čtvrtek 19. dubna se dostalo majiteli společnosti TOS VARNSDORF Ing. Janu Rýdlovi staršímu velmi cenného uznání. Na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu byl jedním z deseti manažerských osobností České republiky, které obdržely speciální cenu u příležitosti čtvrtstoletí konání ankety Manažer roku.

Slavnostní galavečer pořádala Česká manažerská asociace (ČMA), zúčastnilo se ho více než dvě stovky manažerů, premiér, členové vlády a další významní hosté, včetně prezidenta Evropské asociace manažerů. Pan Rýdl se zde zařadil mezi deset Manažerů čtvrtstoletí, které vybrala ČMA u příležitosti jubilejního ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU, kterou vyhlašuje a organizuje, a 100 let vzniku Československa.

Titulem Manažer čtvrtstoletí byli vedle Jana Rýdla st. jmenováni Zbyněk Frolík (LINET), Vladimír Feix (Karlovarský porcelán), Zdeněk Pelc (GZ Media, dříve Gramofonové závody v Loděnicích), Bořivoj Kačena (Eurovia CS, dříve Stavby silnic a železnic), Štěpán Popovič (Glaverbel, dříve Sklounion Teplice), Lubomír Stoklásek (Agrostroj Pelhřimov), Daniel Beneš (ČEZ), Jiří Cienciala (Třinecké železárny, ministr, vládní zmocněnec pro tři kraje). Jednou z osobností TOP 10 je Manažerka čtvrtstoletí Jaroslava Valová (SIKO koupelny).

Technický týdeník 08/2018

Pozice CECIMO k problematice kontroly exportu zboží dvojího užití (2. část)

Navrhované změny a jejich důsledky pro sektor výrobních strojů
Návrh zavádí široce pojaté univerzální opatření, povinnost autorizace jdoucí nad rámec kontrolního seznamu, navíc zavádí ve svém článku 4 „možné zneužití ve spojitosti s akty terorismu nebo porušení lidských práv“. V důsledku toho jsou exportér a tradiční licenční autority povinni pracně odhadovat, zda je záměrem klienta exportovaný stroj zneužívat. To znamená, že se zavádějí nekvantifikovatelné subjektivní podmínky, jež se mohou během doby realizace projektu měnit. Současný sankční režim EU, upravující licencování exportu duálně použitelných výrobků, je daleko lepším nástrojem a je běžně členskými státy aplikován.
Podle CECIMO je přesun odpovědnosti za verifikaci duálního užití z hlediska respektu k lidským právům v zemi užití na exportéra a národní licenční úřad sporný, zejména z toho důvodu, že neodhadnutelné lokální odlišnosti ponechávají volný prostor pro různé interpretace.
CECIMO rozhodně podporuje evropské tvůrce politiky v boji proti šíření zbraní, terorismu a ve vytváření podmínek pro ochranu lidských práv, ale podnikatelé nemohou nést důkazní břemeno takových politických rozhodnutí, která jasně náležejí do sféry kontroly aktérů evropské a světové politiky.
Je třeba upozornit na to, že už v roce 2012 navrhl Evropský parlament podobnou směrnici, která se z pochopitelných důvodů nedostala do Nařízení 599/2014, které doplnilo Nařízení 428/20. Vágní dosah tohoto opatření nastoluje atmosféru neurčitosti a převádí odpovědnost za zachovávání lidských práv na exportéry, kteří jsou nejméně vhodnými subjekty pro to, aby se ujali realizace takového poslání.
Představitelé evropského průmyslu výrobních strojů se obávají, že zamýšlená opatření uvedou evropské producenty do značně nevýhodné pozice, způsobené dodatečnými kontrolními procesy na různých úrovních, pomalostí příslušných administrativních procesů a již existující globální nerovností, pokud jde o pravidla hry.
Většina pro byznys problematických aspektů spočívá v „posouzení užití“ při důležitých strategických rozhodovacích procesech. Producenti výrobních strojů mají obavy z rizik a budou posuzovat dvojí užití přísně, s ohledem na potenciální ztrátu byznysu vůči konkurenci při různé interpretaci pravidel. Ponechání takto velkého prostoru pro jejich interpretaci podnikatelům by mělo globálně negativní dopad na zdravou konkurenci v rámci jednotného trhu, ale i mimo něj.

Technický týdeník č. 08/2018

Pozice CECIMO k problematice kontroly exportu zboží dvojího užití (1. část)


V poslední době se ukázalo jako nezbytné vysvětlit pozici CECIMO, pokud jde o obsah Zprávy Evropského parlamentu a Rady Evropy, věnované unijnímu režimu kontroly exportu, transferů, dojednání technické asistence a transitu položek dvojího užití.
CECIMO souhlasí s potřebou evropské legislativní iniciativy k modernizaci stávajícího režimu kontroly exportu a harmonizaci jeho zavádění členskými státy. Tento návrh však obsahuje riziko, že uvede poctivé evropské výrobce obráběcích strojů do výrazně nevýhodné pozice v globální konkurenci tím, že zvyšuje administrativní překážky právě pro evropské výrobce. Zavedení tohoto široce pojatého opatření znamená těžko vyčíslitelnou, subjektivní, potenciálně nekonzistentní povinnost autorizace, jdoucí nad rámec kontrolního seznamu. To by mělo za následek zpožďování dodávek, finanční ztráty a v důsledku toho i snížení konkurenceschopnosti evropských výrobců strojů. Opuštění principu posuzování nezákonného postupu v podnikání by vedlo k tolerování různé interpretace konkurenčního prostředí, což by mohlo negativně ovlivnit vydávání strategických rozhodnutí, založených na předcházení rizikům a přinášet tak možnost vzniku podnikatelských ztrát.
I když CECIMO výrazně podporuje evropské tvůrce politiky při zdůrazňování lidských práv a prevence terorismu, podnikatelé by neměli být odpovědní za tvorbu politických rozhodnutí, protože tato odpovědnost leží právě na politických aktérech. Sankční režim nebo embargo jsou lepší nástroje k podpoře demokracie, dodržování právních ustanovení a respektování lidských práv.
Tento příspěvek je založen na rozsáhlých zkušenostech výrobců obráběcích strojů s duálním užitím sdružených v CECIMO a snaze po prosazování zájmů evropského průmyslového sektoru ve světě. Proto CECIMO doporučuje:

Technický týdeník č. 07/2018

Pozice CECIMO k tématům týkajícím se práce s daty, projednávaným na úrovni Evropské unie

Vlastnictví dat, přístup a volný tok ne-personálních dat

• Tok dat je pro byznys životně důležitý. Přístup k datům generovaným stroji je dostatečně definován bilaterálními kontrakty mezi dodavateli a uživateli a zde není nová legislativa EU zapotřebí.

• Je třeba se zabývat hlavními překážkami ve sdílení dat B2B (Business to Business), zvláště technickými zábranami v důsledku interoperativních bariér, bezpečnostních a ochranných požadavků, právních aspektů týkajících se vlastnických práv, utajení a závazků, nedostatku důvěry a obavami ze zneužití dat konkurencí, nízké poptávky po firemních datech nebo nedostatečné schopnosti porozumět tomu, jak mohou být data využita.

• Producenti výrobních strojů upřednostňují průmyslem zavedené mezinárodní standardy, pokud jde o přístup, využití a ochranu strojově generovaných dat, jakož i ne-legislativní přístupy, jako například odborná poučení o motivování ke sdílení a společnému přístupu k datům. Volný tok ne-personálních dat napříč hranicemi je pro byznys podstatný, proto podporujeme zrušení existujících neoprávněných podmínek lokalizace dat.

Technický týdeník č. 07/2018

Dokument CECIMO o zprávě Evropské komise „Budování evropské ekonomiky dat“

CECIMO, Evropská asociace průmyslu výrobních strojů, uvítala zprávu Evropské komise „Budování evropské ekonomiky dat“, protože vyzdvihuje do popředí konektivitu a výrobní technologie a předvídá dialog se zainteresovanými subjekty, zaměřený na zkoumání možností, jak v rámci EU řešit přístup ke strojově generovaným datům. Představitelé evropského průmyslu však zdůrazňují, že nelegislativní přístup, jako odborné vedení stimulující byznys ke sdílení dat pomocí sektorových reprezentantů, by měl mít přednost před jakoukoli legislativní iniciativou. CECIMO upozorňuje, že unáhlená legislativa může vytvořit různé bariéry vůči novým byznys modelům, protože průmyslový byznys se rychle transformuje a inovační cykly se zkracují v reakci na rychle se měnící poptávku zákazníků.

Technický týdeník č. 06/2018

Zvyšování evropské konkurenceschopnosti je klíčovou prioritou

Asociace reprezentující klíčové evropské průmyslové subjekty zabývající se výzkumem a inovacemi, vyzývají Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu EU, aby vypracovaly nový Program výzkumu a inovací (FP9) s vhodnou koncepcí a potřebným rozpočtem, odpovídající ambicím Nové průmyslové strategické politiky EU 2017. Zástupci těchto asociací podepsali v Bruselu v pořadí už druhou společnou deklaraci.

V Nové průmyslové strategii EU hraje zásadní roli pro posílení vedoucí pozice průmyslu oblast Výzkumu, Vývoje a Inovací - Research, Development and Innovation, RD&I). Budoucí konkurenceschopnost Evropy a udržitelnost evropského sociálního modelu do značné míry závisí na RD&I, protože dvě třetiny ekonomického růstu v Evropě se dnes odvozuje právě od výsledků výzkumu a vývoje. Investice do RD&I jsou klíčovým hnacím momentem technologického vývoje a základem pro zavádění inovací s různými dopady na společnost. Intenzita RD&I v Evropě je však mnohem nižší oproti takovým zemím, jako jsou USA, Čína, Japonsko nebo Jižní Korea. Dosažení cíle EU - vynakládat 3 % hrubého domácího produktu na výzkum a vývoj - si vyžádá značné zvýšení výdajů.

Technický týdeník č. 06/2018

 Průmyslová politika je jedním z hlavních témat Evropské komise

 • Ve své poslední publikaci "Evropa je znovu tady – urychlení průlomových inovacít" předkládá Evropská komise všechny důvody, které evropský průmysl opravňují k tomu, aby byl optimistický, sebevědomý a pozitivní. Evropská Komise by měla usilovat o formulaci průmyslové politiky zaměřené do budoucna, včetně akčního plánu doprovázeného konkrétními opatřeními. Stávající cíl dosáhnout do roku 2020 dvacetiprocentního podílu průmyslu na evropském hrubém domácím produktu je pro průmysl zásadní, ale jeho realizace by měla být podpořena správně volenými nástroji umožňujícími implementaci zásad společné průmyslové politiky EU.
 • Pro účinnou realizaci průmyslové politiky EU bude klíčovým problémem zlepšení administrativního řízení a transparentnost. Evropská komise by měla s jednotlivými členskými státy úzce spolupracovat při vytváření budoucí vize průmyslové politiky a rozvoje průmyslu do roku 2030. Evropský Den průmyslu a kulatý stůl na vysoké úrovni organizovaný k tématu „Průmysl 2030“ jsou velmi důležitými kroky k vyvolání pocitu odpovědnosti za budoucnost evropského průmyslu, a proto by měla mít nejširší veřejnost přístup k informacím o průběhu a závěrech těchto diskusí.

Technický týdeník č. 05/2018

Výuka prostřednictvím Fondu pro vývoj a vzdělávání mládeže a kariéra ve strojírenství

Veletrh METAV 2018 zdůraznil význam mladých talentů pro průmysl výrobních strojů, jeho zákazníky a dodavatele komponentů

„Udělejte něco pro svou budoucnost. Vaše šance je ve výrobě strojů“ – takové bylo motto Speciálního programu pro mládež v rámci výstavy METAV 2018, konané ve dnech 20. – 24. února v Düsseldorfu. Nikdy nebyla tak příznivá situace pro to, vybudovat si vzrušující a současně velmi dobře honorovanou kariéru ve strojírenství.

„Sektor výrobních strojů zažívá nyní velký rozkvět“ říká Peter Bole, ředitel Fondu pro vývoj a vzdělávání mládeže z Bielefeldu, který měl na METAVu zvláštní stánek pro studenty, učitele a instruktory. „Společnosti musí mobilizovat veškeré své kapacity, aby dokázaly vyřídit velký počet zakázek,“ pokračuje Petr Bole. Nicméně v určitých profesích, jako jsou například inženýři z oboru mechatronika nebo IT specialisté, se podle informací Federální agentury pro zaměstnání (BfA) ukazuje, že na počet volných míst se hlásí sotva poloviční počet uchazečů. To se vztahuje i na sektor výrobních strojů, jeho zákazníky a dodavatele komponent. Fond pro vývoj a vzdělávání mládeže chce na to reagoval tím, že ukazuje mladým lidem výhody tréninku pro práci ve strojírenské výrobě.

Technický týdeník č. 05/2018

Veletrh METAV 2018 předvedl inovace v broušení

Seminář věnovaný problematice broušení se stal příležitostí pro odborný dialog a získání kontaktů

Při příležitosti letošní 20. Mezinárodní výstavy METAV v Düsseldorfu se ve dnech 22. – 23. února uskutečnil 7. Dortmundský seminář „METAV – Special 2018“. Uspořádal jej Institut strojírenské technologie (ISF) Dortmundské univerzity aplikované vědy spolu s VDW (Německá asociace výrobců výrobních strojů). Poskytl zajímavý pohled na nejnovější vývoj, potenciál a praktickou implementaci novinek v oblasti brousicích technologií a přesného obrábění.

Technický týdeník č. 04/2018

Italská asociace UCIMU bilancuje

Objednávky obráběcích strojů zaznamenaly ve 4. kvartálu roku 2017 zásadní nárůst o 21,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2016. Dařilo se vývozu (nárůst objemu o 6,2 %) a skvěle si vedla především výroba pro vnitřní trh (nárůst objemu o 86,2 %). Prezident UCIMU, pan Massimo Carboniero, komentuje tato statistická data následovně:

„Nárůst zakázek v roce 2017 prokazuje účinnost opatření uskutečněných v souvislosti s konceptem Průmysl 4.0. Super – a hyper - amortizace, aplikace nového Sabatiniho zákona a možnost daňových odpisů v souvislosti s investicemi do výzkumu a vývoje podpořily investice v italském průmyslu. Nyní bude ještě nezbytně třeba posílit ty součásti konceptu Průmysl 4.0, které vedou k implementaci novací do výroby.“

V rámci celoroční bilance došlo ve srovnání s rokem 2016 k nárůstu o 13,7 %. Nárůst zahraničních zakázek o 4,7 % dokázal vyrovnat ztrátu z minulého roku. Pozoruhodný je pak nárůst interních objednávek o 45,9 %, který jen potvrzuje rostoucí chuť výrobců ve strojírenství investovat do modernizace svých provozů.

Technický týdeník č. 04/2018

METAV 2018 předvedl inovace v broušení

Seminář věnovaný problematice broušení se stal příležitostí pro odborný dialog a získání kontaktů

Při příležitosti letošní 20. Mezinárodní výstavy METAV v Düsseldorfu se ve dnech 22. – 23. února uskutečnil 7. Dortmundský seminář „METAV – Special 2018“. Uspořádal jej Institut strojírenské technologie (ISF) Dortmundské univerzity aplikované vědy spolu s VDW (Německá asociace výrobců výrobních strojů). Poskytl zajímavý pohled na nejnovější vývoj, potenciál a praktickou implementaci novinek v oblasti brousicích technologií a přesného obrábění.

Brousicí procesy jsou využívány pro přesné a vysoce přesné obrábění a většinou představují závěrečnou fázi procesu opracování. Garantují dokonalý povrch a kvalitu komponentů. Požadavky na tyto procesy se postupně stále zpřísňují, především, pokud jde o obrábění nových materiálů a kompozitů nebo maximalizaci rychlosti obrábění.

Technický týdeník č. 04/2018

Objednávky pro německý průmysl výrobních strojů rostou

Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 zaznamenal německý průmysl výrobních strojů růst objednávek o 24 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Domácí objednávky byly vyšší dokonce o 48 %, objednávky z ciziny vzrostly o 13 %. Pro rok 2017 to znamená osmiprocentní nárůst: domácí zakázky stouply o 10 %, zatímco zahraniční o 7 %. Země eurozóny byly hnací sílou.

Technický týdeník č. 03/2018

CECIMO hlásí pozitivní ekonomickou bilanci roku 2017 a vyjadřuje se k debatě o umělé inteligenci

Na posledním generálním shromáždění CECIMO bylo oznámeno, že výroba v oboru obráběcích strojů v zemích CECIMO za rok 2017 zaznamená 2% růst a dosáhne 24,4 mld. Euro, proti loňským necelým 24 mld. Euro. Zatímco se objem světové produkce snížil o 2,4 %, výrobní společnosti sdružené v CECIMO se vyhnuly dalšímu poklesu a zvrátily tak negativní trend roku 2016 (pokles o 1,7 %). Lépe se tak vyrovnaly s různými negativními fenomény ekonomického i geopolitického charakteru a udržely si 35,6% podíl na globálním trhu.

Technický týdeník č. 02/2018

Nový prezident CECIMO

Na Valné hromadě Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO, konané v závěru roku 2017 v Bruselu, byl zvolen Rakušan Dr. Roland Feichtl prezidentem CECIMO na období dvou let.

Dr. Feichtl nastupuje v této funkci po panu Luigi Galdabinim, výkonném řediteli společnosti CESARE GALDABINI S.p.A. Dr. Feichtlovi je tak svěřena odpovědnost za vedení asociace, jež representuje více než třetinu světové produkce výrobních strojů.

Během svého prezidentství se dr. Galdabini přednostně věnoval problematice takzvané „investiční mezery“. Podle něho nedosahují investice v evropských průmyslových podnicích dostatečné výše. V důsledku morálního opotřebení strojního parku pak v řadě zemí existuje riziko nástupu sestupné spirály: nízká produktivita – nízká přidaná hodnota – nízká ziskovost.

Technický týdeník č. 01/2018

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST ve Vyškově

Přes třicet obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie se sešlo v závěru roku 2017 v pohostinných prostorách společnosti HESTEGO, a.s. ve Vyškově na tradičním setkání. Souběžně proběhl i Workshop Technologické platformy Strojírenská výrobní technika.

O přivítání účastníků porady se postarali obchodní ředitel společnosti HESTEGO, pan Ing. Ondřej Vintr a generální ředitelka paní Ing. Monika Šimánková, Ph.D., která se v červnu 2017 stala členkou představenstva SST.

Dalším bodem programu byla mimořádně zajímavá komentovaná prohlídka provozu společnosti HESTEGO, kterou účastníci absolvovali rozděleni do tří menších skupin.

Technický týdeník č. 24/2017

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST v Liberci

Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci se dne 26. října 2017 stal hostitelem podzimního setkání technických a výrobních ředitelů členských podniků Svazu strojírenské technologie, které proběhlo spolu s workshopem a zasedáním Řídicího výboru Technologické platformy Strojírenská výrobní technika.

Setkání zahájil Ing. Bedřich Musil, který předal slovo náměstkovi ředitele SST Ing. Leoši Mačákovi. Ten ve své obsáhlé prezentaci komentoval současný stav oboru obráběcích a tvářecích strojů, jenž uvedl do souvislosti s aktuální ekonomickou situací u nás i s vývojovými tendencemi oboru ve světě.

Dalším bodem programu byla prezentace aplikací italské společnosti CAMOZZI, kterou přednesli pánové Petr Brabenec a Petr Novák. Camozzi s. r. o. je nová pobočka skupiny Camozzi založená v České republice pro české a slovenské zákazníky. Kancelář sídlí v Praze-Hostivaři, kde disponuje 200 m2 kancelářských ploch a 600 m2 skladových prostor. Generálním ředitelem české pobočky společnosti Camozzi je Ing. Fabio Giacobbi, který před časem navštívil vedení SST a se zástupci některých členských firem svazu se kontaktoval rovněž v průběhu mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Technický týdeník č. 22/2017

Němečtí producenti výrobních strojů se rozhodli postupovat v rámci Průmyslu 4.0 společně - VDW rozjíždí iniciativu k vytvoření výrobní sítě

Německý průmysl výrobních strojů patří mezi pět největších specializovaných uskupení v sektoru strojírenství. Dodává výrobní technologii pro aplikace na zpracování kovových materiálů všem oborům průmyslu a představuje tak zásadní příspěvek v procesu zavádění inovací a zvyšování produktivity průmyslu jako celku. Tento sektor produkuje stroje a služby v hodnotě kolem 15,2 mld. Euro a se svými cca 70 000 zaměstnanci má absolutně klíčový význam pro veškerou průmyslovou výrobu v zemi.

Německá asociace výrobců výrobních strojů VDW představila poprvé na EMO Hannover 2017 iniciativu německého průmyslu výrobních strojů k vytvoření výrobní sítě.

„Cílem je vyvinout standard pro propojení množství nesourodých strojírenských řídicích systémů, sdílení interface a vytvoření potřebného softwaru“ řekl Dr. Heinz-Jürgen Prokop, předseda VDW, na tiskové konferenci asociace. Základní team se bude nejdříve zabývat projekty firem DMG Mori, Emag, Grob, Heller, Liebherr-Verzahntechnik, United Grinding, Trumpf a VDW.

Technický týdeník č. 22/2017

Stav oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice podle ředitele Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřicha Paclíka, CSc. (pokračování z minulého čísla)

Jednou z aktuálních otázek pro české výrobce obráběcích a tvářecích strojů je, jak se vyrovnají s digitalizací, robotizací, tedy s razantním nástupem takzvaného Průmyslu 4.0? Jádrem tohoto procesu je propojení řídicích systémů a senzorů s jakýmsi vyšším serverem a zpracováním těchto dat. Dodavatelé řídicího systému jsou u našich firem stejní jako u konkurence, jde především o firmy Siemens a FANUC. Ostatní záleží na požadavcích a možnostech zákazníka. Objevily se první vlaštovky, kdy například TOS VARNSDORF nabízí na jednom svém novém stroji jakési rozhraní pro zpracování dat, ale u běžných strojů se tato záležitost uplatní až v druhé etapě Průmyslu 4.0. To hlavní se odehraje u finálních výrobců v těch nejvyspělejších ekonomikách, přičemž nositeli inovace jsou výrobci automatizačních systémů a řešitelé softwaru. Výrobci strojů budou typickými uživateli – těžko si lze představit, že by výrobce obráběcích strojů byl tvůrcem nějaké softwarové aplikace.

Technický týdeník č. 21/2017

Stav oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice podle ředitele Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřicha Paclíka, CSc.

Čeští výrobci obráběcích a tvářecích strojů zažili rekordní žně v roce 2015, od té doby se jejich tržby mírně snižují. Stagnaci či pokles ovšem zažívají i jiné země, nejde tedy o nic mimořádného. Jednou z příčin poklesu tržeb českých výrobců je vývoj domácí poptávky, kterou ovlivňuje nerovnoměrné čerpání evropských dotací. Dochází-li v čerpání těchto peněz ke zpoždění, projevuje se to na zakázkách, protože řada tuzemských firem si za ně pořizuje nové stroje. Navíc se propadla poptávka na některých trzích, které jsou z hlediska českých výrobců důležité. Potíže v Rusku jsou všeobecně známé – sankce, pokles hodnoty rublu, výkyvy cen ropy, platební neschopnost místních odběratelů, nedůvěra bank, atd. Tato situace zasáhla řadu našich výrobců.

Technický týdeník č. 20/2017

Firma RÖHM Slovakia, s.r.o. - ŠPECIALISTI NA UPÍNAČE

Slovenská firma RÖHM Slovakia, s.r.o. se stala novým členem Svazu strojírenské techniky a spolu s trenčínskou firmou TRENS SK, a.s. je už druhým slovenským subjektem v členském portfoliu svazu. Od svého členství si vedení společnosti RÖHM Slovakia slibuje především zjednodušení vstupu na český trh, možnost přímé komunikace s českými zákazníky a snažší kooperaci s ostatními členskými subjekty SST.

Dlhé roky boli český a slovenský zákazníci firmy RÖHM obsluhovaní z Nemecka. Od roku 2014 je však k zákazníkom oveľa bližšie – od tohto roku sa o optimálny servis stará vlastná dcérska spoločnosť v Bánovciach nad Bebravou. Sídlo v Bánovciach nad Bebravou ponúka niekoľko výhod: mesto s približne 21 000 obyvateľmi je vzdialené približne 30 km od diaľnice D1 a krajského mesta Trenčín. Miestny priemyselný park je okrem spoločnosti RÖHM Slovakia domovom mnohých známych firiem. V tomto regióne našla firma RÖHM dobre vyškolených zamestnancov so skúsenosťami s obrábaním kovov.

Technický týdeník č. 19/2017

Přípravy na 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně vrcholí

V pondělí, 9. října 2017, se otevřou brány brněnského výstaviště a bude slavnostně zahájen 59. mezinárodní strojírenský veletrh. MSV 2017 akcentuje některá atraktivní témata jako automatizaci, robotizaci a digitalizaci průmyslové výroby, zavádění technologií pro ochranu životního prostředí nebo moderní řešení pro dopravu a logistiku. Průmysl 4.0 s sebou přináší inteligentní komunikaci průmyslových zařízení napříč dodavatelskými a výrobními řetězci, což úzce souvisí také se zefektivněním dopravy a logistiky.

Technický týdeník č. 18/2017

Názory na indickou ekonomiku jsou více než optimistické
Indický den na EMO Hannover 2017 ukáže potenciál výrobních technologií a investic

Znamená „Módíekonomika“ (Nárendra Módí je od roku 2014 předsedou indické vlády) pro Indii průmyslovou renesanci? Taková otázka bude položena během Indického dne, pořádaného VDW - Německou asociací výrobců obráběcích strojů, dne 20. září na EMO Hannover 2017. Investoři a ratingové agentury na Indické burze aspoň předpovídají ve střednědobé perspektivě dobré obchodní příležitosti. Jeremy Leonard, ředitel globálních průmyslových služeb na Britském institutu pro výzkum Univerzity Oxford poznamenává, že „více proaktivní ekonomická stimulace, refinancování nákladů komerčních bank plus plánovaná reforma daní za zboží a služby mohou akcelerovat dynamiku“.

Technický týdeník č. 18/2017

Evropský průmysl výrobních strojů

Evropský průmysl výrobních strojů se vyrovnává s problémy globální ekonomiky, která se vyznačuje vysokou úrovní politické nejistoty, stagnací mezinárodní obchodní výměny, útlumem investic a nárůstem politiky protekcionismu.

V roce 2016 vyvezly evropské země výrobní stroje za téměř 19 mld. Euro, přičemž převážná většina (96 %) pocházela ze zemí CECIMO. Vývoz CECIMO představoval téměř polovinu světového exportu oboru MT. Tyto výsledky, které se jen nepatrně rozcházejí s předpovědí, jsou lepší, než byl v roce 2016 globální trend: Mezinárodní obchod se v tomto sektoru snížil v roce 2016 o 8 %. Import do zemí CECIMO se snížil o 2,5 %, z 8,9 mld. Euro v roce 2015 na 8,5 mld. Euro v roce 2016. Vysoká úroveň globalizace, velká otevřenost trhu (123 % v roce 2016) a skutečnost, že CECIMO exportuje asi 36 % produkce mimo EU, činí sektor náchylným na oslabení na základě změn mezinárodních podmínek. Vnitroevropský obchod ale jasně zůstává pro členy CECIMO nejdůležitější. Více jak 4 z 10 strojů prodaných do zahraničí ze zemí CECIMO směřuje do Evropy a je to také jediný region, kam se v roce 2016 vyvezlo více než v roce 2015 (+ 0,3 %). Ostatní hlavní odbytiště pro země CECIMO zaznamenaly pokles, zejména pak Asie: Firmy sdružené prostřednictvím svých národních asociací v CECIMO tam vyvezly v roce 2016 stroje za 4,3 mld. Euro (-6,8 %). Největší byl meziroční pokles exportu do Číny o 10,5 %, přičemž tento představuje pro CECIMO 65 % celkového asijského trhu. Pro nejbližší budoucnost ale průzkumy nasvědčují solidnímu růstovém momentu pro export MT ze zemí CECIMO.

Technický týdeník č. 17/2017

Setkání technických a výrobních ředitelů členských firem SST

Na svém jarním setkání se 22. června 2017 sešli techničtí a výrobní ředitelé členských firem SST. Tentokrát to bylo na půdě Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

Program setkání byl tematicky zaměřen na vybrané aspekty kampaně Průmysl 4.0 a jejich specifický dopad pro obor obráběcích a tvářecích strojů - Koncept Industry 4.0 v oboru Machine Tools.

Jednání zahájil za hostitel Ing. Jan Smolík, PhD. ze Společnosti pro obráběcí stroje, z.s. Hlavnímu tématu odborného semináře – Industry 4.0 v oboru Machine Tools – se jako první ve svém vystoupení věnoval Ing. Petr Kolář, Ph.D., vedoucí výzkumného centra RCMT při FS ČVUT v Praze.

V další části programu byl dán prostor hostům ze společnosti SIEMENS s.r.o. Jako první se ujal slova Ing. František Podzimek, který představil projekt Testbed Industry 4.0 na pracovišti CIIRC ČVUT. Po něm vystoupil Ing. Leoš Dvořák, který je nově jmenovaným ředitelem pro digitalizaci, jehož úkolem bude posílit působení firmy Siemens na poli Průmyslu 4.0 a tzv. Chytrých měst. Seznámil účastníky setkání se základními nástroji digitalizace výroby u firmy SIEMENS.

Technický týdeník č. 16/2017

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST

Tradiční jarní setkání proběhlo letos v režii společnosti WALTER, s.r.o. v Kuřimi a bylo spojeno s workshopem projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika.
Úvodní slovo k účastníkům setkání přednesl v angličtině předseda představenstva společnosti WALTER Dipl. Ing. Franz Dettling, který ve stručnosti shrnul historii firmy a předal slovo obchodnímu řediteli Ing. Georgi Žilevovi, který ve své prezentaci seznámil kolegy se současným výrobním programem a hospodářskými výsledky společnosti WALTER.
Historie firmy začíná vlastně už rokem 1919, kdy podnikatel Richard Walter založil v Düsseldorfu podnik Montanwerke Walter. V roce 1924 se sídlo firmy přesouvá do Tübingenu. V roce 1953 opouští brány továrny první automatická bruska a v roce 1977 přináší firma na trh první číslicově řízenou brusku na světě pod značkou Helitronic 20NC/LIP2. V roce 1981 následuje otevření první mimoevropské pobočky na území Spojených států a v roce 1996 zahájila výrobu dceřiná společnost v České republice, v Kuřimi. Od roku 1988 začal WALTER vyrábět CNC univerzální brusku s 8 osami. Od roku 2013 se společnost prezentuje, spolu se sesterským švýcarským podnikem EWAG v Etzikenu, s nímž vytvořila skupinu KÖRBER, pod společným názvem United Grinding Group. Tato skupina je 10. největším výrobcem obráběcích strojů v Evropě a 20. na světě.

Technický týdeník č. 15/2017

Tisková konference k veletrhu EMO Hannover 2017 v Praze

Dne 7. června 2017 se v reprezentativních prostorách hotelu Savoy v Praze na Hradčanech konala tisková konference, jejímž cílem bylo informovat odborné ekonomické novináře o stavu příprav a hlavním tematickém zaměření letošního ročníku veletrhu EMO, který proběhne v září v Hannoveru.

Tisková konference proběhla v režii Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pražského zastoupení společnosti Deutsche Messe, ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie, jehož členské subjekty budou na veletrhu vystavovat, a se Společností pro obráběcí stroje, která je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které se podílejí na výrobě, rozvoji a užití obráběcích strojů.

Technický týdeník č. 14/2017

Přípravy na EMO Hannover 2017 jsou v plném proudu

V době od 18. do 23. září 2017, po čtyřleté pauze, se znovu otevřou brány výstaviště v Hannoveru pro světovou premiéru produkce strojírenského sektoru. Svým mottem Komunikační systém pro inteligentní výrobu obrátí veletrh pozornost k zásadním tématům digitalizace a síťového sdílení v rámci výrobních procesů.

Svou účast již nyní potvrdilo více než 2 000 firem ze 45 zemí, což představuje přes 1 400 vystavovatelů jen z Evropy. Počet asijských účastníků se zvyšuje o 21 až 25 procent.

„Stav registrace je tedy podstatně vyšší oproti předešlé výstavě“ říká generální komisař výstavy Carl Martin Welcker, „takže řada ukazatelů nasvědčuje rekordní účasti“.

Technický týdeník č. 14/2017

Výstava LAMIERA v Miláně zaznamenala mimořádný úspěch

Veletrh LAMIERA, mezinárodní přehlídka zaměřená na obor tvářecích strojů a s tímto sektorem spojené inovativní technologie, se konala na výstavišti Fieramilano Rho od 17. do 20. května 2017.

Výstavní plocha dvou pavilonů, určených pro konání výstavy (haly 13 a 15), byla o 21 % větší, než v roce 2016. Celková plocha činila 40 tisíc metrů čtverečních a zaregistrovalo se mnohem více vystavovatelů, než se očekávalo, takže bylo zcela vyprodáno.

Technický týdeník č. 13/2017

Mezinárodní strojírenský veletrh METALLOOBRABOTKA Moskva 2017

18. mezinárodní specializovaná výstava zařízení, přístrojů a nástrojů pro kovoobrábění a tváření METALLOOBRABOTKA 2017 se konala ve dnech 15. – 19. května 2017 v komplexu EXPOCENTRE, který vedle vlastní výstavní funkce slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře i stravování. Veletrh byl zaměřen především na obráběcí a tvářecí stroje s příslušenstvím, včetně nástrojového vybavení, dále na slévárenská a svařovací zařízení, tepelné úpravy, měřicí zařízení, materiály, atd.

Organizátory veletrhu jsou a.s. EXPOCENTRE a ruská asociace výrobců obráběcích strojů a nástrojů „STANKOINSTRUMENT“. Veletrh se konal za podpory Horní komory Federální vlády Ruské federace, Ministerstva průmyslu a obchodu RF a Svazu strojírenství RF. Patronátu nad veletrhem se ujala Obchodně-průmyslová komora RF.

Technický týdeník č. 12/2017

Nové složení představenstva Svazu strojírenské technologie

Na zasedání správní rady, která je nevyšším orgánem zájmového sdružení SST, proběhly dne 6. června 2017 v prostorách brněnského hotelu Holiday Inn volby do představenstva.

Představenstvo SST bude nadále pracovat v tomto složení:

Ing. Miroslav ŠABART, výkonný ředitel ŽĎAS, a.s., předseda představenstva
Ing. Oldřich PACLÍK, CSc., ředitel SST a 1. místopředseda představenstva
Ing. Ladislav BRYNDA, jednatel Weiler Holoubkov s.r.o., místopředseda představenstva
Ing. Jan RÝDL, MBA, statutární ředitel TOS VARNSDORF, a.s., místopředseda představenstva
PaeDr. Karel DOUBRAVA, jednatel Pilous-pásové pily, s.r.o., člen představenstva
Ing. Jiří SLÁMA, generální ředitel TOS Olomouc, s.r.o., člen představenstva
Ing. Monika ŠIMÁNKOVÁ, generální ředitelka HESTEGO, a.s., členka představenstva
Ing. Vladimír VRTEĽ, generální ředitel TRENS SK, a.s., člen představenstva
Prof. Ing. Jaromír HOUŠA, Dr.Sc., čestný člen představenstva

Nové složení dozorčí rady vzejde z voleb, které proběhnou na prosincovém zasedání správní rady SST.

Technický týdeník č. 12/2017

Některé aspekty kampaně Průmysl 4.0 z hlediska oboru výrobních strojů

Ředitel Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřich Paclík CSc. byl osloven vedením renomované výzkumné společnosti CEEC Research, aby se vyjádřil k některým aspektům iniciativy Průmysl 4.0 tak, jak se jeví z hlediska oboru obráběcích a tvářecích strojů.

Společnost CEEC Research je přední analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Její studie jsou využívány v současné době více než 17 000 organizacemi. Společnost CEEC Research byla ustavena v roce 2005 jako analytická organizace specializující se na zpracovávání výzkumů a analýz stavebního sektoru, následně se analytické pokrytí rozšířilo i na další vybrané sektory ekonomiky, včetně strojírenství.

Kromě vypracovávání pravidelných a bezplatných analýz organizuje CEEC Research navíc také vysoce specializované odborné konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor a rovněž i ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.

Technický týdeník č. 11/2017

EMO Hannover 2017 se opět stane vrcholnou strojírenskou událostí

„Veletrh EMO Hannover 2017 bude letošní vrcholnou událostí v oboru zpracování kovů,“ konstatoval s potěšením ve Frankfurtu nad Mohanem Dr. Wilfried Schäfer, jednatel svazu VDW (Svaz německých výrobců obráběcích strojů), který je organizátorem veletrhu EMO. Veletrh se od 18. do 23. září 2017 opět stane místem mezinárodního setkání odborníků ze sféry strojírenské výroby. Pod heslem Connecting systems for intelligent production bude přitom tentokrát v centru pozornosti konektivita a digitalizace výroby.

Technický týdeník č. 11/2017

Odhad střednědobých trendů v oboru obráběcích a tvářecích strojů

Hlavním hnacím motorem světového růstu v uplynulém desetiletí byl vzestup Číny-a to, jak pokud jde o výrobu, tak i o spotřebu obyvatel – a její rostoucí integrace do světového obchodu. Růst reálného HDP v Číně po dobu deseti let až do roku 2012 činil v průměru 10,5 % ročně, přičemž výdaje za fixní investice ve všech odvětvích ekonomiky se ve stejném období každoročně zvyšovaly o téměř 14 %. To znamená, že čínský podíl na celosvětových investicích byl větší než její podíl na HDP.

Technický týdeník č. 10/2017

Perspektiva oboru výrobních strojů 2017 - 2018


Oproti závěru roku 2016 zaznamenávají v roce 2017 některé indikátory známky oživení globálního ekonomického růstu. Indikátory, jako je například nákupní manažerský index (PMI), významně rostly v předchozích dvou kvartálech a povzbudily aktivity, které stimulují světový obchod. Nadále nicméně očekáváme zpomalení spotřebitelských výdajů, protože kupní síla domácností je snižována zvyšující se inflací. Navzdory známkám pozitivního trendu jsme ekonomické předpovědi nadále opatrné. Celkově se očekává, že celosvětový hrubý domácí produkt se v roce 2017 zvýší o 2,6 % a v roce 2018 o 2,9 %, po růstu o 2,3 % v roce 2016.

Technický týdeník č. 10/2017

Pokus o zmapování současného stavu čínských investic v Evropské unii a evropských v Číně na úrovni CECIMO (pokračování)

Při poslední evropské debatě na toto téma, pořádané 9. března 2017, vyslovili zástupci politických autorit a reprezentanti soukromého sektoru otevřeně to, co si mnozí z nich zatím jen v tichosti myslili: nemáme zájem na tom, aby za čínské peníze byly v Evropě vykupovány „perly" z oblasti technologií a vysoce inovativního know-how, které byly navíc vytvořeny za přispění veřejných fondů (např. Horizon 2020).

Technický týdeník č. 09/2017

Pokus o zmapování současného stavu čínských investic v Evropské unii a evropských v Číně na úrovni CECIMO

Evropa bude i nadále otevřena všem opatřením vedoucím k rozvoji obchodních vztahů a zahraničních investic. Navzdory politickým výkyvům si Evropská unie udržuje pozici zastánce otevřené a férové obchodní politiky. Jedná se o dlouhodobě budované, uvědomělé a vyvážené směřování, které je plně v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a vyznívá jako pozitivní odpověď na otevřené i skryté formy dumpingu a využívání dalších ochranářských obchodních nástrojů.

Představitelé evropských průmyslových kruhů s touto politikou jednoznačně souhlasí, ale současně požadují od svých čínských partnerů reciprocitu a jistotu obdobně férového postupu. Existuje jednomyslná dohoda, že Evropa bude pokračovat v podpoře všech přijatých ujednání WTO a bude uskutečňovat politiku volného obchodu se svými protějšky. V otázkách rovného přístupu na trhy a zajištění stejných podmínek pro podnikatele a investory musí rovněž platit naprostá reciprocita. Často se však z Evropy ozývají hlasy, že v tomto směru není z čínské strany patrná potřebná ochota.

Dr. Brinken, předseda Ekonomického výboru CECIMO a člen Rady ředitelů Starrag Group, rovněž tento názor sdílí.

Technický týdeník č. 08/2017

Stanovisko CECIMO k Nové evropské průmyslové strategii

Pan Luigi Galdabini, prezident CECIMO a výkonný ředitel Galdabini SPA, byl jedním z renomovaných panelistů prvního Evropského průmyslového dne. Podpořil nároky malých a středních podniků a informoval o výzvách, kterým průmysl čelí v souvislosti s přístupem k novým technologiím. Jeho vystoupení bylo v souladu se „Společnou výzvou k ambiciózní evropské průmyslové strategii“, kterou podepsalo 125 evropských průmyslových asociací a jež vyzývá evropské instituce, aby definovaly a implementovaly ambiciózní Evropskou průmyslovou strategii.

CECIMO vyjadřuje požadavky malých a středních podniků podnikajících
v průmyslu na prvním Evropském průmyslovém dni
CECIMO vítá první Evropský průmyslový den zorganizovaný Evropskou komisí za účasti předních tvůrců politiky, včetně viceprezidenta Komise Jurki Katainena, komisařky Elżbiety Bieńkovské a Carlose Moedase. Tato událost přivedla ke společnému jednacímu stolu stovky podnikatelů napříč celou Evropou, aby mohli prodiskutovat nanejvýš důležité otázky evropského průmyslu.

Technický týdeník č. 08/2017

Budování evropské ekonomiky dat

Asociace CECIMO uvítala iniciativu Evropské komise nazvanou „Budování evropské ekonomiky dat“, protože vyzdvihuje do popředí konektivitu a výrobní technologie a předjímá dialog se subjekty usilujícími o průzkum možností, jak by měla Evropa přistoupit ke strojově generovaným datům. Ale průmysl zdůrazňuje, že nelegislativní přístup, jako třeba stimulace sdílení dat mezi reprezentanty oborů, by měl mít prioritu před legislativní iniciativou. CECIMO připomíná, že ukvapené schvalování zákonů může vytvořit závažné bariéry proti novým byznys modelům, protože výrobní byznys se rychle transformuje a inovační cykly se zkracují, aby odpovídaly rychle se měnící poptávce spotřebitelů.

Technický týdeník č. 07/2016

Italská strojírenská asociace UCIMU hlásí pozitivní výsledky výrobců výrobních strojů, robotů a automatizační techniky za rok 2016.

Massimo Carboniero, prezident UCIMU, říká: „Vládní instituce v Itálii odvedly tentokrát kus dobré práce. Byl zpracován plán kampaně Průmysl 4.0, který představuje konkrétní program průmyslové politiky, schopný zajistit zvýšení konkurenceschopnosti italského zpracovatelského průmyslu“.

Italský průmysl výrobních strojů, robotů a automatizace ukončil rok 2016 s kladnými ekonomickými ukazateli a je připraven další růst nastartovat i v roce 2017. Takto ve stručnosti představil vyhlídky pro rok 2017 prezident Massimo Carboniero na tiskové konferenci asociace UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.

Technický týdeník č. 07/2017

Evropský Industry Day v Bruselu (pokračování)

V sekci zabývající se problematikou přístupu malých a středních podniků k moderním technologiích vystoupil rovněž prezident Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO pan Luigi Galdabini. Ve svém projevu shrnul zkušenosti patnácti národních členských asociací, které představují obrovský potenciál cca 1500 průmyslových podniků, z nichž většina patří právě do kategorie malých a středních. Průmyslové podniky, jejichž zájmy CECIMO na evropské úrovni zastupuje, zaměstnávají přes 150 000 pracovníků, dosahují ročního obratu přes 22 miliard EUR, pokrývají 99 % evropské produkce obráběcích strojů a 30 % produkce světové. Více než tři čtvrtiny výrobků těchto podniků jsou přitom exportovány za hranice Evropské unie. Otázka jejich stávající i budoucí konkurenceschopnosti, zvláště ve srovnání s produkcí asijských výrobců, je dnes tudíž více než aktuální.

Technický týdeník č. 06/2017

Evropský Industry Day v Bruselu

V posledním únorovém dni se ve výstavných prostorách budovy Karla Velikého v Bruselu konala mezinárodní konference pod názvem Industry 4 People – European Industry Day. Význam tohoto setkání podtrhl ve svém videopozdravu sám prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker. Úvodní projev přednesla evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska. Hlavní náplní konference byla mezinárodní výměna názorů na různé možnosti, jak zajistit Evropě vedoucí úlohu v rámci nové průmyslové revoluce a tím i budoucí konkurenceschopnost evropské průmyslové výroby.

Technický týdeník č. 06/2017

Indická výstava obráběcích strojů s mezinárodní účastí IMTEX 2017 spojená s Mezinárodní výstavou obráběcích nástrojů a nástrojových systémů TOOLTECH 2017 (pokračování)

Pan Carboniero ale také potvrdil, že stále větší množství strojů se exportuje z Indie do Itálie. Svaz UCIMU je na indickém trhu přímo přítomen v rámci projektu „PLATFORM INDIA“, který má za cíl poskytovat poradenskou činnost italským firmám, které se rozhodly založit výrobní pobočku v Indii, a UCIMU rovněž podporuje “Italian Technology Center“ v Pune. Pan Carboniero také řekl, že na indickém trhu je aktivních více než 10 významných italských investičních společností. Na letošním veletrhu IMTEX se představilo 22 italských vystavovatelů obráběcích strojů.

Technický týdeník č. 05/2017

Indická výstava obráběcích strojů s mezinárodní účastí IMTEX 2017 spojená s Mezinárodní výstavou obráběcích nástrojů a nástrojových systémů TOOLTECH 2017

Indický strojírenský veletrh IMTEX 2017 se konal ve dnech 26. ledna až 2. února 2017 v Bangalore. Proběhl v komplexu Bangalore International Exhibition Centre (BIEC), jenž letos zahrnoval šest velkých veletržních hal a další budovy, které slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře a stravování. V letošním roce byl veletrh zaměřen pouze na obráběcí stroje a zájem indické odborné veřejnosti včetně studentů o strojírenskou techniku byl obrovský. Výstaviště bylo zaplněno každý den od rána až do večerní zavírací hodiny. Nikdy a nikde nekončící dav návštěvníků zaplavoval výstaviště a výstavní haly a jakýkoli cílený pohyb v tomto lidském mraveništi byl velmi obtížný.

Technický týdeník č. 04/2017

Výsledky hodnocení členských podniků Svazu strojírenské technologie

Na základě rozhodnutí představenstva Svazu strojírenské technologie, vycházejícího ze schválené strategie rozvoje svazu, byla vypracována metodika a v souladu s ní pak bylo uskutečněno statistické šetření mezi členskými subjekty svazu zaměřené na vyhodnocení členského podniku s největším meziročním růstem objemu výroby.

Statistická informace vycházela z veřejně dostupných účetních výkazů a reflektuje index růstu a absolutní přírůstek tržeb v roce 2015 oproti roku předchozímu.

Na první pozici žebříčku, co se týče indexu růstu objemu tržeb, se umístila firma

Technický týdeník č. 03/2017

Nový člen SST – firma PRATO, spol. s r.o.


Společnost PRATO, která se od 1. ledna 2017 stala členem Svazu strojírenské technologie, je významným dodavatelem modernizovaných strojů a zařízení pro výrobu zápustkových výkovků. Hlavním předmětem činnosti společnosti PRATO jsou kompletní generální opravy, repase a modernizace strojů pro kovárenský průmysl, kovacích mechanických lisů, ostřihovacích lisů, kalibrovacích lisů, kovacích válců, kovacích bucharů a dodávky kovacích linek včetně linek plně robotizovaných.

Společnost byla založena v roce 1991 a zahájila svou činnost obchodováním s použitými stroji. Od samého počátku se specializovala na oblast tvářecích strojů pro zápustkové kovárny. Nejprve vykupovala použité tvářecí stroje v České republice a dodávala je zákazníkům v Itálii, později rozšířila své nákupní aktivity na země bývalého Sovětského svazu a postupně získávala zákazníky nejen v celé západní Evropě, ale i na zámořských trzích.

Technický týdeník č. 02/2017

CECIMO vstupuje do roku 2017 s řadou aktuálních témat

Na podzim a v závěru roku 2016 proběhla dvě významná zasedání CECIMO. První z nich - zasedání generálních managerů evropských strojírenských asociací - se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. října 2016 v Praze. 25. a 26. listopadu pak proběhlo Valné shromáždění CECIMO v Římě.

Pracovní program obou zasedání řídil generální ředitel CECIMO pan Filip Geerts a jednání spolumoderoval projektový manager CECIMO pan Emir Demircan.

Technický týdeník č. 02/2017

Setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie na jižní Moravě. (dokončení)

Společnost EXX, s.r.o., která byla založena v roce 1995, představil Ing. Miloslav Zpěvák. Společnost je součástí skupiny Eurolux Group a.s. a věnuje se projekci a realizaci interiérů a osvětlení ve všech tržních segmentech. Ve své prezentaci se ředitel střediska Morava soustředil na problematiku modernizace osvětlení v průmyslových a logistických areálech.

Firma Foyo Bussines, kterou na setkání obchodních ředitelů zastupoval její jednatel Bc. Pavel Zajíc, se zabývá prodejem malých a středních podniků. Společnost byla založena v roce 2010 jako zprostředkovatel prodeje podniků v České republice. Prostřednictvím neveřejného webového portálu foyo.cz nabízí vybraným investorům možnosti investic do českých a slovenských výrobních a obchodních podniků. V dalších letech rozšířila své služby i o akviziční a právní poradenství v tomto oboru. Know-how firmy spočívá především v osobním a individuálním přístupu ke každé akvizici, či obchodnímu případu. Pro investory nabízí vyhledávání obchodních příležitostí a firem ze zvoleného oboru. Prodávajícím pak nabízí možnost přípravy jejich podniku k prodeji. Podle přání klienta i na základě vlastní databáze osloví makléři firmy investory, popřípadě podnikatele z konkrétního regionu a odvětví. Prodávajícímu poté poskytne asistenci při všech krocích prodejního procesu, včetně přítomnosti u due diligence. Díky rozsáhlé partnerské síti jsou pracovníci firmy schopni zajistit poradenství v oblasti evropských dotací, benchmarkingu, zakládání fondů, faktoringu, přípravy na veřejnou dobrovolnou dražbu atd. V roce 2015 se společnost Foyo business s.r.o. stala součástí skupiny Arios. V následujících letech má firma ambice stát se veřejnou internetovou platformou pro investory i prodávající, a tudíž i předním poskytovatelem služeb v tomto segmentu.

Technický týdeník č. 11/2016

Tchajwanská obchodní mise v České republice 2016

Tchajwanská Rada pro rozvoj zahraničního obchodu (External Trade Development Council, TAITRA) je přední tchajwanskou neziskovou organizací propagující obchod. Pod její gescí proběhla koncem dubna v Praze návštěva obchodní delegace 22 významných tchajwanských podniků a také obchodní setkání ve formátu B2B v konferenční místnosti pražského hotelu Diplomat.

Technický týdeník č. 11/2016

Členství v Exportním klubu agentury CzechTrade – nová příležitost pro exportéry z řad strojírenských firem

V současné době je v agentuře CzechTrade pod heslem Více kontaktů a exportních informací na váš stůl připravován nový projekt Exportního klubu CzechTrade. Významnou revizi a aktualizací projde rovněž existující Adresář Exportérů.

Exportní klub CzechTrade si klade za cíl zviditelnit své členy v zahraničí a poskytnout jim nadstandardní informační servis. Vytváří rovněž jedinečný prostor pro výměnu zkušeností a kontaktů svých členů.
Členství v Exportním klubu CzechTrade nabízí čtyři hlavní výhody neboli 4 PLUS:

Technický týdeník č. 11/2016

Výjezdní zasedání vědecké rady Fakulty strojní Českého vysokého učení technického Praha na půdě společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.

Dne 21. dubna 2016 proběhlo na Fakultě strojní ČVUT v Praze interní školení pro obchodní zástupce a vybrané pracovníky společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. Přednášky se týkaly speciálních technologií, možností jejich využití, jejich tržního potenciálu a dále také staveb a konstrukce prototypového stroje, který společnost KOVOSVIT MAS vyvíjí ve spolupráci s Research Center of Manufacturing Technology (RCMT) při ČVUT Praha. Došlo i na praktické ukázky činnosti vývojového pracoviště.

Technický týdeník č. 11/2016

Postřeh z účasti na veletrhu CCMT Shanghai 2016

KOVOSVIT MAS, a.s. byl jedinou českou strojírenskou společností, která na CCMT Shanghai 2016 v Číně vystavila svůj vlastní stroj. Konkrétně se jednalo o obráběcí stroj MCU 700, o který se strhl obrovský zájem a přímo na veletrhu si také našel svého koncového zákazníka.

Technický týdeník č. 10/2016

Veletrh CCMT Šanghaj 2016

Čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a tvářecích strojů CMTBA pořádal ve dnech 11. - 15. dubna 2016 v areálu výstaviště Shanghai New International Expo Centre - Pudong devátý ročník výstavy CCMT 2016 (The 9th China CNC Machine Tool Fair, Shanghai 2016).

Oproti poslední výstavě CCMT 2014, která proběhla na tomto výstavišti v únoru 2014, byly tentokrát využity navíc tři další haly, takže celkový počet výstavních hal dosáhl počtu deseti. Mezinárodní výstaviště v Pudongu disponuje celkem sedmnácti velkými halami a v době výstavy CCMT se v sedmi halách areálu souběžně konala výstava sklářských strojů. Z dosavadních devíti ročníků výstavy CCMT se šest výstav konalo v Šanghaji, jedna v Pekingu a dvě v Nanjingu. Česká expozice byla realizována v Nanjingu v roce 2012.

Technický týdeník č. 09/2016

Manažerem roku 2015 byl vyhlášen Ing. Miroslav Dvořák ze společnosti MOTOR JIKOV Group

Dne 21. dubna 2016 proběhlo v pražském Paláci Žofín vyhlášení výsledků soutěže Manažer roku 2015. Jedním z absolutních vítězů se stal i předseda představenstva a generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Ing. Miroslav Dvořák. Ocenění nejlepším manažerům před čtyřmi stovkami podnikatelů a významných hostů předal prezident republiky Miloš Zeman za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky a zástupců vyhlašovatelů soutěže – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslava Hanáka, prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) Jana Wiesnera a prezidenta České manažerské asociace (ČMA) Pavla Kafky.

Technický týdeník č. 09/2016

Stanovisko Svazu strojírenské technologie k možným dopadům udělení Statutu tržní ekonomiky Číně na obor výrobních strojů v České republice

Výrobní podniky působící v oboru obráběcích a tvářecích strojů jsou výrazně exportně orientovány. Vývoz z České republiky do Číny dosáhl v roce 2015 celkové hodnoty 70 764 tis. Eur, což je cca 10 % z celkového oborového exportu. Zároveň dovoz obráběcích a tvářecích strojů z Číny do České republiky od roku 2010 výrazně narostl a v roce 2015 dosáhl hodnoty 22 234 tis. Eur.

Technický týdeník č. 09/2016

Semináře věnované Fondům vnější spolupráce (pokračování)

V oblasti Středomoří jsou určeny pro podporu malých a středních podniků tyto investiční aktivity: poskytování rizikového kapitálu (Evropská investiční banka), záruční fond, mechanismus pro finanční inkluzi drobných, malých a středních podniků, investiční fond SANAD pro podporu drobných podnikatelů. Pro země Východního partnerství jsou určeny: finanční mechanismus pro podporu malých a středních podniků (EIB, EBRD, KfW), fond pro „zelené“ investice (EIB), Evropský fond pro Jihovýchodní Evropu (EFSE, KfW), finanční nástroje pro malé a střední podniky v rámci implementace DCFTA (EBRD a EIB). V rámci Východního partnerství pak existuje zastřešující iniciativa „The SME Flagship“, jejímž cílem je vytvoření vhodného podnikatelského prostředí zejména prostřednictvím poskytování poradenských služeb, zajištění přístupu k financování a podpory obchodních organizací.

Technický týdeník č. 08/2016

Semináře věnované Fondům vnější spolupráce

V březnu proběhl v Bruselu sektorový seminář na téma Fondy vnější spolupráce – podpora privátního sektoru. Sektorové semináře se konají dvakrát do roka, a to zpravidla na jaře a na podzim. Tento seminář organizovala stálá zastoupení Nizozemska a Velké Británie. Semináře se zúčastnilo více než sto převážně konzultačních firem. Během dopolední části semináře byly účastníkům představeny jednotlivé typy fondů, finančních nástrojů, způsoby implementace projektů včetně příkladů z praxe a další iniciativy na podporu privátního sektoru ve třetích zemích. Zúčastnění měli dále možnost seznámit se s novými pravidly pro zájemce o fondy vnější spolupráce a zapojit se do panelové diskuse s úspěšnými uchazeči o veřejné zakázky financované právě z těchto fondů. Odpolední část byla již tradičně věnována vzájemné výměně kontaktů mezi zástupci jednotlivých firem.

Technícký týdeník č. 08/2016

Závěry Strojírenského fóra Praha 2016


Zajímavé trhy, export a zahraniční zkušenosti

 • Stát musí podnikat kroky k udržení tradičních trhů, neměnit stále priority a podporovat zahraniční obchod efektivními nástroji.
 • Stát by měl směrovat své proexportní aktivity zejména do zemí mimo EU a zde posílit a stabilizovat síť ekonomických diplomatů a kanceláří   CzechTrade.
 • Ekonomická diplomacie by měla podporovat snahy firem o optimalizaci diverzifikovaného tržního portfolia a přispět tak k lepšímu uplatnění produkce českých strojírenských firem na globalizovaném trhu.
 • Česká vláda má usilovat o vytvoření politických podmínek pro další rozvoj obchodních vztahů s Ruskou federací i přes pokračující ekonomické sankce ze strany EU.
 • Strojírenské firmy požadují urgentní řešení témat financování vývozu a pojištění vývozních rizik, a to i pro země řazené do rizikovějších kategorií.
 • Stát by měl zohlednit zájmy českých strojírenských firem při vyjednávání podmínek uzavíraných dohod o volném obchodu (TTIP, EU-Japonsko).
 • V souladu s potřebami českých strojírenských firem musí stát intenzivně prosazovat řízenou ekonomickou migraci za účelem získávání zaměstnanců potřebných (nedostatkových) profesí.

Technický týdeník č. 07/2016

Evropa se brání přiznat Číně statut tržní ekonomiky

Evropský průmyslový manifest za oboustranně výhodný obchod
My, zaměstnanci a zaměstnavatelé působící v rámci evropského průmyslového sektoru – reprezentující více jak 500 mld. Eur ročního obratu a miliony pracovních míst – vzhledem k významu evropského průmyslu jako základního hnacího momentu inovací, ochrany životního prostředí, růstu a pracovních příležitostí v Evropě, podporujeme principy soutěže na volném a svobodném trhu.

Technický týdeník č. 06/2016

Vychází 3. vydání katalogu „MADE IN CZ INDUSTRY“

Hlavním problémem českého strojírenského exportu je v současné době konkurenceschopnost produkce. Ta je založena na zvyšování podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou, rychlé implementaci výsledků aplikovaného výzkumu a inovací do výroby, schopnosti pružně reagovat na individuální požadavky zákazníka a nabídce dokonalého servisu. V neposlední řadě je zde naléhavá otázka nedostatku kvalifikované pracovní síly, která souvisí s často diskutovanou reformou středního a učňovského technického školství.

Technický týdeník č. 06/2016

První ročník Veletrhu VĚDA VÝZKUM INOVACE v Brně

Ve dnech 9. až 11. března 2016 se na brněnském výstavišti, v pavilonu B, uskutečnil první ročník technické výstavy s názvem Veletrh Věda Výzkum Inovace. Záštitu veletrhu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Úřad průmyslového vlastnictví. Svaz strojírenské technologie se stal partnerem veletrhu.

Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace je vytvořit novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti.

Technický týdeník č. 05/2016

Zamyšlení před startem třetího ročníku Strojírenského fóra

Strojírenské fórum dospěje v roce 2016 už do svého třetího ročníku a stejně jako v předchozích ročnících chce přinést aktuální témata k diskusi. Konference bude jako v loňském roce dvoudenní a uskuteční se ve dnech 22. – 23. března 2016. Účastníky a přednášející přivítá opět Obecní dům v Praze.
Motto letošního ročníku Strojírenského fóra, které vlastně zastřešuje všechna diskutovaná témata, je následující: Klíčovým faktorem úspěchu je osobní iniciativa. Samotná vystoupení se pak zaměří především na tři – jak předpokládáme – zajímavé a přitom ožehavé tematické okruhy. Prvním bude Export, zajímavé trhy a zahraniční zkušenosti, druhým Nástroje výzkumu a vývoje a jejich uplatnění v rámci inovačního procesu a nakonec tradičně ožehavé téma Restrukturalizované technické školství – jeden z nosných pilířů úspěchu firem. Tomu bude, vzhledem k jeho naléhavosti, věnován celý druhý den konference.

Technický týdeník č. 04/2016

Více než dvě třetiny strojírenských firem budou i nadále hledat nová odbytiště v zahraničí

Téměř tři čtvrtiny strojírenských firem předpokládají v následujících dvou letech navýšit objem exportu (77 procent v roce 2016, respektive 73 procent v roce 2017). Sedm z deseti strojírenských společností (71 procent) má proto v plánu za tímto účelem rozšiřovat v následujících letech svá exportní teritoria.
Takové jsou alespoň výsledky průzkumu analytické společnosti CEEC Research. Zkušenosti managementu členských firem Svazu strojírenské technologie a ředitelů řady dalších velkých strojírenských společností potvrzují, že pro české strojírenství je otázka exportu naprosto klíčová. Stala se ostatně také jedním z hlavních témat letošního ročníku připravovaného Strojírenského fóra, které se uskuteční ve dnech 22. – 23. března 2016 v Obecním domě v Praze.

Technický týdeník č. 04/2016

Ing. Miroslav Šabart rozšířil řady členů představenstva SPČR

Členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky na svém prvním letošním zasedání s vysokou převahou hlasů kooptovali nového člena – Ing. Miroslava Šabarta, prezidenta Svazu strojírenské technologie a generálního ředitele akciové společnosti ŽĎAS Žďár nad Sázavou.
Pan Miroslav Šabart patří už po celou

Technický týdeník č. 03/2016

Luigi Galdabini se stal prezidentem Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO

Delegáti CECIMO zvolili na svém valném shromáždění prezidentem CECIMO na dobu příštích dvou let pana Luigiho Galdabiniho. Vystřídá v této funkci pana Jean-Camille Uringa, člena výkonné rady akciové společnosti FIVES CINETIC a prezidenta francouzské asociace výrobních technologií SYMOP. Pan Galdabini byl na základě této volby pověřen vedením evropské asociace CECIMO, která reprezentuje 39 % celosvětové produkce výrobních strojů.

Předchozí prezident CECIMO, pan Uring, vždy zdůrazňoval, že klíčové pro zlepšení produktivity, efektivnosti a využití zdrojů jsou investice do moderního výrobního zařízení a technologií. Zavádění pokročilých výrobních technologií je předpokladem urychlení posunu evropského průmyslu směrem k inteligentní, digitalizované a vnitřně propojené výrobě. Pan Uring prosazoval názor, že pro malé a střední podniky musí být vyčleněn větší objem záruk a garancí úvěrů s cílem pomoci jim v překonávání nedostatku kapitálu, který brzdí jejich investiční aktivity. Rovněž vyzýval k adekvátnímu financování infrastruktury potřebné pro oblast výzkumu a inovací výrobních technologií. Kladl důraz na investice do vzdělání a pracovní průpravy, jež jsou třeba k překonání narůstající mezery mezi potřebou a nabídkou dovedností a k tomu, aby se kvalifikace pracovních sil přizpůsobila technologickým změnám.

Technický týdeník č. 03/2016

Přesvědčivé výsledky evropského sektoru výrobních strojů za rok 2015

Ekonomická situace a výhled
Evropský průmysl výrobních strojů, který exportuje více jak 40 % své produkce mimo EU, je silně závislý na světové ekonomické perspektivě. Zhoršení globálních vyhlídek, zejména, co se týče rozvíjejících se trhů, má tudíž restriktivní účinek na očekávaný růst tohoto sektoru. Na druhé straně, příznivá podnikatelská nálada v Evropě napomáhá investování a uzavírání kontraktů. V důsledku toho zaznamenala produkce výrobních strojů v Evropě podle předběžných odhadů za rok 2015 růst o 2 % a dosáhla hodnoty 23,6 mld. Euro, přičemž silná domácí poptávka podporuje příznivá očekávání i pro rok 2016.

Po desetiprocentním růstu v roce 2014 byl tedy růst za rok 2015 nižší. Odbyt výrobních strojů v Evropě se zvýšil o 4 % na 14,2 mld. Euro. Tok objednávek nasvědčuje stálému růstu poptávky po výrobních strojích, třebaže se dynamika ve třetím čtvrtletí 2015 oproti druhému čtvrtletí snížila, kdy index domácích objednávek CECIMO dosáhl 6 % proti stejnému kvartálu 2014. Předpokládáme, že spotřeba evropských výrobních strojů v příštích čtyřech letech každoročně vzroste o 3,5 %. Domácí odbyt pohání i dovoz do zemí CECIMO. Slabé euro sice dovozy zdražuje, ale přesto import za celý rok 2015 vzrostl díky rostoucí poptávce evropského průmyslu. CECIMO odhaduje růst dovozu výrobních strojů za rok 2015 o 4 % na celkových 9,2 mld. Euro.

Technický týdeník 02/2016

Naléhavé výzvy, kterým v současné době čelí evropský průmysl výrobních strojů (pokračování z minulého čísla)

Energetická účinnost a environmentální regulace
Prudký růst cen energií budí v evropském průmyslu MT rostoucí obavy. Dlouho byl evropský průmysl schopen udržovat si nákladovou konkurenceschopnost díky zlepšování energetické účinnosti a opouštění energeticky vysoce intenzivních oborů. To se ale může změnit. V evropském průmyslu již v blízké budoucnosti nezbývá příliš mnoho prostoru pro další zlepšování energetické efektivnosti a země v ostatních částech světa v tom pravděpodobně Evropu dohánějí, přičemž využívají nových levných řešení k redukci energetické náročnosti, jako je například využití břidličného plynu v USA. Proto je pro Evropu klíčové omezování dalšího růstu cen energií, prosazování energetické úspornosti a dodržování zásad efektivnosti nákladů.

Technický týdeník 01/2016

Naléhavé výzvy, kterým v současné době čelí evropský průmysl výrobních strojů

Evropský výbor pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO identifikoval některé klíčové problémy, jejichž řešení hledají podnikatelé působící v oboru výrobních strojů.

Měnová fluktuace

Podle průzkumu, uskutečněného mezi manažery z patnácti národních asociací CECIMO a vysoce postavenými manažery z pětatřiceti firem vyrábějících obráběcí stroje v zemích EU, Švýcarsku a Turecku, představují měnové výkyvy jeden z hlavních faktorů vyvolávajících nejistotu na trhu.

Po přijetí eura profitoval výrobní průmysl z větší stability, než když každá evropská země používala svou národní měnu, to ale nikterak neochránilo evropské producenty MT před účinky kolísání měnových kurzů. V daném oboru dominují SME, a ty nejsou často vybaveny k pokrytí rizik spojených s výkyvy směnných kurzů.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.