Technický týdeník č. 11/2020

Sektor výrobních strojů je tvrdě zasažen koronavirovou krizí

Automobilový průmysl zaznamenal nejrozsáhlejší výpadek od druhé světové války v reakci na slabou poptávku, nedostatky dodavatelského řetězce a opatření na omezení činnosti korporací. Tento negativní dopad na automobilový sektor se promítá do dodavatelského řetězce, kam patří i odvětví výrobních strojů (MT) a kovodělných výrobků, které jsou rovněž klíčovými odvětvími pro spotřebu výrobních strojů. Proto se očekává, že dopad na poptávku po nich bude letos velmi závažný.

Navzdory prudkému zhoršení se očekává, že ke konci roku 2020 dojde k oživení tohoto odvětví. V roce 2021 se obnoví spotřebitelské a podnikatelské výdaje a budou pokračovat masivní politické stimuly.

Nebývalá a rychle se měnící povaha této krize a zejména nejistota, pokud jde o možnou druhou etapu pandemie, ovšem způsobuje, že prognózy jsou značně nejisté.

Nejnovější předpoklady vývoje e-mobility

Navzdory dopadům koronavirové krize zůstává pohyb směrem k e-mobilitě významným tématem pro výrobce působící v oboru MT a tradiční dodavatele automobilových dílů, protože automobilové firmy se stále více zaměřují na vývoj a výrobu elektromobilů. Jejich skutečný průlom lze nicméně očekávat až po nástupu nové silniční technologie, která umožní dobíjet elektrické automobily za jízdy.

Velká část investic ze strany automobilových firem je nyní zmrazena, což znamená, že negativní dopad na poptávku po MT bude v těchto zemích značný. Podle údajů o automobilových investicích ze studie společnosti VDMA (Německo) a jejich kombinace s celkovými údaji o automobilových investicích od společnosti Oxford Economics byla potvrzena výrazná prodleva mezi investicemi zaměřenými na elektromobilitu a prodejem e-vozidel.

Na základě současných odhadů týkajících se pronikání na trh s e-vozy v příštím desetiletí se očekává, že negativní dopad na poptávku po MT nejvíce zasáhne ty země, které vynakládají velké úsilí směřující k prosazení e-mobility.

 Krátký, ale hluboký propad průmyslové výroby

Rychlé šíření koronaviru a s ním spojená politika izolace zaváděná za účelem omezení ohnisek nákazy vedly k výraznému narušení hospodářské činnosti. Aktivita v oblasti služeb zaznamenala největší propad, ale zasažena byla rozhodně i výroba.

Globální výrobní nákupní manažerský index (PMI) v únoru prudce poklesl a v březnu zůstal pod hranicí 50, a sice na 47,6. PMI pro klíčové průmyslové země naznačuje, že narušení dodavatelského řetězce mělo závažný a rozsáhlý dopad na výrobu. PMI signalizoval prudké zhoršení podmínek pro výrobu

Očekává se, že globální výroba zůstane ve druhém kvartálu slabá, než se v druhém pololetí projeví vzestup v důsledku zpomalení šíření epidemie a omezení izolace, což povede k uvolnění poptávky a zvýšení důvěry podnikatelů. Výjimečně slabý začátek letošního roku však znamená, že za celý rok 2020 se čeká pokles celosvětové průmyslové výroby o 5,3 %.

 Jistou úlevu přinesou nižší ceny ropy

Trh s ropou se stále vzpamatovává z těžké krize poptávky. Na straně poptávky dopadá šíření koronaviru na cestování a dopravu obzvlášť tvrdě. Na straně nabídky, rozpoutala Saúdská Arábie prudký boj o podíl na trhu a prodávala ropu se ztrátou. Předpokládá se, že ceny ropy zůstanou nízké a vynutí si výrazné škrty i v americké produkci.

 Nižší globální ceny ropy působí na průmyslové výrobce nejednoznačně. Průmyslová odvětví dodávající ropnému průmyslu stroje na těžbu a zařízení pro její zpracování jsou tvrdě zasažena, zatímco odvětví orientovaná na spotřebitele těží obvykle z nižších cen energií a z podpory disponibilních příjmů.

 Čínský průmysl se začíná zotavovat

V Číně ukazují údaje o průmyslové činnosti, že epidemie měla masivní vliv na výrobu, která v lednu a únoru meziročně klesla o 13 %. Přitom investice do dlouhodobého majetku klesly meziročně o 31,5 %. Existují ale náznaky, že se místní výroba začíná zotavovat. Výstupy továren se zvyšují, a denní ukazatele, jako spotřeba uhlí, se blíží k běžným úrovním. Návratu k normálu pomůže zrušení výluk v provincii Wuhan a Hubei. Mezi nejhůře zasažené segmenty ale stále patří výroba automobilů a elektroniky.

Čínská ekonomika letos podle posledních odhadů MMF zpomalí z loňského tempa 6,1 procenta na 1,2 procenta. Čína tak bude spolu s Indií jedinou velkou zemí, která udrží pozitivní ekonomický vývoj.

Výluky přetrvávají

Výpadky výroby se po obchodních a dodavatelských řetězcích přelévají z epicentra v Číně a mají zničující dopad na průmyslovou činnost v mnoha zemích.

V Evropě poskytují údaje z března 2020 pohled na pravděpodobný dopad. Produkce komponentů pro výrobu a objednávky byly kvůli výlukám značně sníženy, zatímco narušení dodávek vedlo k výraznému prodloužení dodacích lhůt. Itálie a Španělsko byly nejhůře postiženými zeměmi v regionu s nejextrémnější izolační politikou, ale i jiné země zavedly podobná opatření, aby izolovaly ohniska, která by dále devastovala regionální výrobu.

Důsledky šíření koronaviru se promítají i v amerických dodavatelských řetězcích, které jsou zranitelnější než v jiných vyspělých ekonomikách vzhledem k vysokému podílu dovozu meziproduktů z Číny. Výrobci v dodavatelském řetězci Boeing čelí nadto ještě riziku, že se 737 MAX ještě nějakou dobu nevrátí do výroby, a také hrozbě ze strany Číny, že bude jejich produkty bojkotovat. Kolaps globálních cen ropy postihne navíc v USA i výrobce strojů pro těžbu ropy a plynu.

 Značná volatilita poptávky po výrobních strojích

Pandemie zmařila naděje na oživení v oboru MT. V letošním roce je proto prudký pokles nevyhnutelný. V roce 2021 se očekává silnější oživení, neboť aktivita se s největší pravděpodobností vrátí k normálu. Očekává se, že výkon průmyslu MT poklesne v roce 2020 o 4,7 % a v roce 2021 vzroste o 6,6 %. Investice v tomto odvětví budou mít podobný průběh, a to pokles o 4,1 % v roce 2020 a v roce 2021 růst o 5 %. Ještě před vypuknutím krize však objednávky v druhém pololetí 2019 značně oslabily a naznačovaly hlubší propad poptávky po výrobních strojích. Očekává se proto, že globální spotřeba MT v roce 2020 poklesne o 28,3 %, a v roce 2021 pak stoupne o 33 %.

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.