Technický týdeník č. 06/2016

První ročník Veletrhu VĚDA VÝZKUM INOVACE v Brně

Ve dnech 9. až 11. března 2016 se na brněnském výstavišti, v pavilonu B, uskutečnil první ročník technické výstavy s názvem Veletrh Věda Výzkum Inovace. Záštitu veletrhu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Úřad průmyslového vlastnictví. Svaz strojírenské technologie se stal partnerem veletrhu.

Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace je vytvořit novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti.

Veletrh je určen především pro prezentaci vysokých škol, inovačních firem, vědecko-technických parků a center, vědeckých týmů, samostatných výzkumníků, institucí a dalších organizací a společností, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich implementace do praxe nebyly možné. Jedná se skutečně o velmi vhodnou příležitost pro představení výsledků VaV a jejich úspěšnou praktickou aplikaci.

Veletrh Věda Výzkum Inovace je možné také považovat za místo setkávání odborníků z různých oborů, kteří právě zde mohou získávat náměty a dokonce i partnery pro své další projekty.

Široká odborná veřejnost, studenti nebo i běžní návštěvníci, zde mají možnost seznámit se s činností výzkumných organizací a s ukončenými, probíhajícími nebo teprve plánovanými projekty.

Letošní první ročník veletrhu lze charakterizovat jako vědecko-technickou propagační a informativní akci napříč celým průmyslovým spektrem. Proběhlý veletrh by určitě nebylo vhodné omezit oborovými hranicemi. Na jedné výstavní ploše pavilonu B se sešly firmy a instituce z různých oborů, které návštěvníkům veletrhu představily výsledky svých vývojových a inovačních programů.

Obor obráběcích a tvářecích strojů na veletrhu zastupoval Svaz strojírenské technologie (SST) a Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při Fakultě strojní ČVUT Praha (VCSVTT). Ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, CSc. ve svém vystoupení v rámci slavnostního zahájení veletrhu představil SST a poukázal na dlouhodobou podporu VaV a technického školství ze strany SST. Vedoucí VCSVTT Ing. Petr Kolář, Ph.D. přednesl odbornou prezentaci na téma celkové činnosti výzkumného centra a probíhajících projektů. Velkou pozornost věnoval spolupráci centra s výrobními podniky a uvedl konkrétní případy propojení VaV s výrobní praxí. Vystoupení dr. Koláře posluchače zaujalo a mělo velmi dobrý ohlas.

Veletrh Věda Výzkum Inovace stojí teprve na svém počátku - konal se letos poprvé - a je evidentní, že trpí spoustou „dětských nemocí“. Je ale dobře, že takováto platforma vůbec vznikla. Nyní je potřebné ji neustále rozvíjet a zdokonalovat, aby v průběhu let zesílila a nabrala zkušenosti a stal se z ní kvalitní veletrh s náležitou reputací, na kterém se budou řešit důležité otázky českého výzkumu a vývoje.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.