Technický týdeník č. 08/2019

Ženy a dívky, strojírenské obory jsou pro vás skutečně atraktivní!

Projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227 "Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen" je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Jedním z cílů projektu, garantovaných Svazem strojírenské technologie, bylo v rámci klíčové aktivity 04 zajištění a realizace exkurzí pro kariérové poradce do strojírenských podniků. Díky účasti na exkurzích mají kariéroví poradci možnost prohlédnou si pracovní prostředí a seznámit se s reálnými provozy konkrétních strojírenských firem, zjistit skutečné požadavky strojírenského průmyslu na zaměstnance a přesvědčit se, v jakých provozech a oblastech mohou dívky/ženy najít své uplatnění.

Ing. Leoš Mačák, SST

Svaz strojírenské technologie vybral z pozice partnera projektu třináct organizací, ve kterých zmíněné exkurze zajistil. Jejich součástí byly, kromě prohlídky vlastních výrobních provozů, besedy na téma uplatnění dívek/žen ve strojírenství – předsudky, které tomu zabraňují.

Ze svazových subjektů se do této aktivity zapojily společnosti: ARGO-HYTOS, s.r.o. Vrchlabí, Hestego, a.s. Vyškov, KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. Sezimovo Ústí, Dormer Pramet, Pramet Tools, s.r.o. Šumperk, Slovácké strojírny, akciová společnost – závod 08 TOS Čelákovice, TOS VARNSDORF a.s., TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín. Tímto děkujeme vedení jmenovaných společností za jejich vstřícnost.

Z organizací mimo svaz umožnily realizaci exkurzí tyto společnosti: Sporten (KäSTLE, a.s.) Nové Město na Moravě, ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., BRANO, a.s. Hradec Nad Moravicí, ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Plzeň, ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav a Výzkumný ústav textilních strojů Liberec. I těmto společnostem patří vřelý dík.

Smyslem exkurzí bylo a vlastně stále ještě je zprostředkování objektivního pohledu na provoz strojírenské výroby v praxi a modifikace, nebo ještě lépe náprava, původní, často mylné představy o možnostech uplatnění dívek/žen v oblasti strojírenství.

Tento cíl se v rámci probíhajících návštěv v jednotlivých organizacích zcela naplňuje. Například, před vstupem do jednoho z navštívených provozů byla zaznamenána napůl vážně míněná otázka: "A neměli bychom se přezout do bačkor?" Je to jistě nadsázka, ale výrobní prostředí například ve VÚTS Liberec či ŠKODA AUTO k této reakci přímo vybízí.

Opravdu poutavé jsou diskuze s vedením organizací, na kterých jsou probírána kromě jiného následující témata:

- pracovní prostředí;

- nábor nových pracovníků;

- postavení žen ve výrobním procesu;

- možnost sdílených pracovišť;

- využití duálního systému;

- komunikace s odbornými školami;

- pořádání exkurzí pro širokou veřejnost.

Dochází tedy k často mimořádně zajímavé konfrontaci skutečnosti a představ kariérových poradců z Úřadu práce České republiky a postupně se tím naplňuje jeden ze stěžejních cílů projektu – získání co nejobjektivnějšího obrazu o fungování strojírenských podniků s perspektivou možného zapojení dívek/žen do výrobního procesu.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.