Technický týdeník č. 03/2022

VOPSS Řepeč, s.r.o. – nový přírůstek do rodiny SST

Jihočeská společnost VOPSS Řepeč zabývající se výrobou a opravami přesných strojních součástí a servisem a generálními opravami obráběcích strojů se stala 41. členem Svazu strojírenské technologie.

Společnost byla založena v roce 2006 a od začátku své existence se specializuje na výrobu a repasování strojních součástí obráběcích strojů.

V roce 2010 převzal společnost nový majitel, který 30 let působil v přední české strojírenské firmě Kovosvit MAS. Do firmy vnesl baťovského ducha, zkušenosti a cenné know-how. Zvýšily se rovněž nároky na přesnost a kvalitu.

Mezi roky 2010 až 2014 společnost investovala do rozšíření a modernizace výrobních a montážních prostor. Nakoupila nové diagnostické a strojní zařízení a do týmu přibyli noví kvalifikovaní odborníci. V současné době ve firmě pracuje 25 kmenových zaměstnanců.

Společnost pravidelně investuje také do nových technologií. Vývoj a inovace jsou zaměřeny rovněž na výrobu vlastních nástrojů. To vše s cílem nabídnout zákazníkům špičkové služby.

V prohlášení firmy se uvádí: „Pro zajištění nejlepších možných řešení pro našeho zákazníka je důležitý výběr kvalitních komponent. Proto spolupracujeme s prověřenými dodavateli náhradních dílů a technologických řešení. Naše firma je autorizovaným servisním partnerem společností Heidenhain a Kitagawa. Důraz je kladen také na rozvoj spolupráce s velkými strojírenskými firmami s obratem v řádech desítek miliard korun a práci pro nadnárodní koncerny v oblasti automotive.“

  • Pozitivní ekonomické ukazatele navzdory pokračující globální pandemii

Během svého online valného shromáždění nabídlo CECIMO optimističtější odhad výsledků za rok 2021. Proti roku 2020 je očekáván růst produkce o 11,5 %. CECIMO představilo pozitivní scénář pro evropský sektor obráběcích strojů i pro rok 2022. Kromě jiného se na Valném shromáždění diskutovalo o klíčových tématech, která jsou pro odvětví naléhavá, jako jsou digitální technologie, udržitelnost, revidovaná Směrnice o strojních zařízeních a aditivní výroba.

Hospodářský výhled a trendy

Není příliš obvyklé vidět pozitivní ekonomické ukazatele v kontextu narušení dodavatelského řetězce způsobeného stále probíhající celosvětovou pandemií. Nejnovější údaje naznačují, že podle CECIMO produkce MT v roce 2021 při růstu o 11,5 % dosáhne obratu 22,5 miliardy eur. S podílem přibližně 33 % si země CECIMO udržují přední pozici na světovém trhu MT. Pro odvětví MT se předpokládá vzestupná trajektorie i v roce 2022.

Mezi další významné prognózy patří:

Celkový vývoz MT a dovoz MT v roce 2021 se podle aktualizovaného odhadu meziročně zvýší o 12 % resp. 13 %. Německo, Itálie a Švýcarsko zůstávají hlavními vývozci CECIMO a dvěma hlavními vývozními destinacemi CECIMO mimo Evropu jsou Čína a Spojené státy. Japonsko, Čína a Tchaj-wan i nadále budou hlavními mimoevropskými dodavateli států CECIMO.

Ačkoli se očekává, že úroveň spotřeby MT v Severní a Jižní Americe a Asii v roce 2021 již dosáhla průměrné úrovně roku 2019, podle nejnovějších prognóz společnosti Oxford Economics se další oživení v Evropě odsouvá do roku 2022. Po 10,5% růstu spotřeby MT v roce 2021 se očekává vyšší růst spotřeby MT v zemích CECIMO v roce 2022 (+15,2 %). Nejvyšší tempo růstu v roce 2022 se očekává v oborech "Letectví a kosmonautika" a "Motorová vozidla a jejich díly".

Navzdory celkovému optimismu vyvolanému ekonomickými prognózami, přetrvávající globální problémy a jejich výrazný potenciál nelze ignorovat. V současné době je to například nejistota ohledně nových mutací COVID-19, rostoucí počty nakažených a na ně reagující nová opatření k omezení šíření infekce v evropských zemích mohou zpomalit růst.

Kromě toho jsou ve všech nákupních odvětvích MT patrné nedostatky ve fungování dodavatelských řetězců, přičemž automobilový průmysl je zasažen nejvíce. Hlavním viníkem je v této souvislosti krize výroby a dodávek čipů.

Zásadní výzvy v oblasti dodavatelských řetězců by měly přetrvávat do poloviny roku 2022. Poté CECIMO očekává, že se poptávka hlavních nákupních odvětví postupně stabilizuje. Předpoklad pomalejšího oživení by samozřejmě mohl narušit běžné obchodní aktivity a ovlivnit celkovou poptávku. Jak nicméně zdůraznil člen představenstva CECIMO Dr. Hans-Martin Schneeberger: "Výhled poptávky po produktech MT by měl i nadále zůstat pozitivní, a proto očekáváme cestu růstu směrem k opětovnému dosažení úrovně výroby z roku 2019."

Předseda hospodářského výboru pan Marcus Burton akcentoval další významnou dlouhodobou výzvu pro náš sektor - přechod od konvenčních vozidel k elektrickým. V této souvislosti řekl: "Není pochyb o tom, že elektrická vozidla jsou budoucností a jsou stále více podporována politickými rozhodnutími jednotlivých vlád", ale současně také upozornil: "I když jsme si vědomi toho, že tento přechod jistě ovlivní profil požadavků na MT ze strany automobilového sektoru, očekáváme, že celková poptávka po MT zůstane i nadále silná, a jsme přesvědčeni, že naši výrobci jsou dostatečně flexibilní, aby se nové situaci přizpůsobili a vyhověli měnícím se požadavkům."

Co se týče sektoru aditivní výroby, CECIMO každých šest měsíců vyhlašuje výsledky průzkumu AM na evropské úrovni. Na základě výsledků podzimního průzkumu se očekává, že růstová trajektorie oboru AM bude pokračovat i v následujícím období díky scénáři růstu domácích i zahraničních trhů. Zatímco růst AM zakázek očekáváme ve všech hlavních nákupních sektorech, sektor zdravotnictví vykázal kladné čisté saldo ve výši 82 % a udržel si tak nejvyšší skóre mezi sektory.

Dlouhodobé koncepce

V rámci Valného shromáždění uspořádalo CECIMO také webinář, na kterém se diskutovalo o Průmyslové a výrobní strategii EU. Významní politici se zapojili do živé debaty o výzvách a příležitostech digitální transformace ve výrobě a o úloze výzkumu a inovací při podpoře dvojí transformace ve výrobním sektoru.

Během panelové diskuse se průmyslníci podělili o své názory na digitální transformaci a zdůraznili potřeby odvětví při zavádění digitálních řešení. V této souvislosti se členové CECIMO zabývali skutečností, že spolupráce a sdílení dat jsou prvními kroky při šíření nových technologií v prostředí průmyslu.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.