Technický týdeník č. 19/2020

V italském Miláně se bude konat výstava 32. BI-MU - přehlídka obráběcích strojů, robotů a automatizace

Bienále se uskuteční v době od 14. do 17. října 2020 na výstavišti v lombardském městečku Rho nedaleko Milána. Cílem výstavy bude předvést návštěvníkům množnosti technologií Průmyslu 4.0.

 Pouhé dva měsíce zbývají do zahájení 32.BI-MU, špičkové události pro svět obráběcích strojů, robotiky a automatizace. Výstavu pod patronací UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Sdružení italských výrobců obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů, pořádá EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE. Akce se uskuteční i přes mimořádně obtížné podmínky, ovlivněné celosvětovou pandemií COVID-19. Přesto letošní ročník slibuje vysokou účast vystavovatelů, široké spektrum výrobků a jako pozitivní se jeví i očekávaná návštěvnost.

Jak říká pan Alfredo Mariotti, generální ředitel UCIMU: „Letošní veletrh bude pokrývat menší výstavní plochu než obvykle, ale bude neméně zajímavý, protože je připraveno několik doprovodných akcí doplňujících výstavu, koncipovaných tak, aby nabídly zážitek naplňující očekávání jejích návštěvníků“.

32. BI-MU bude pro zástupce zpracovatelského průmyslu událostí obsahem bohatou a schopnou představit hlavní trendy v oblasti výrobních technologií a automatizačních systémů, aditivní výroby, robotizace, automatizace, Průmyslu 4.0, klíčových i pomocných technologií, internetu věcí, systémů vidění, softwaru, řešení pro manipulaci s materiálem a řízení skladů.

Vedle předváděných výrobních strojů bude již tradičně prezentována též nabídka souvisejících odvětví. Mezi těmi se část nazvaná „FABBRICAFUTURA“ bude věnovat vývojářům softwaru a technologií pro konektivitu, správu a bezpečnost dat, „ROBOT PLANET“ bude zaměřena na průmyslové a kolaborativní roboty, integrátory a automatizační systémy, „BI-MU ADDITIVE“ bude prostorem, kde se vývojáři, výrobci a zákazníci „výrobních strojů třetího druhu“ budou moci setkávat a vyměňovat si názory. „BI-MU Logistics“ se zaměří na logistiku a manipulaci s materiálem a „SUB4TECH“ pak na technické subdodávky a služby pro průmysl.

V návaznosti na úspěch minulého ročníku výstavy, BI-MU 2020 opět spojí obchodní přehlídku s hloubkovou tematickou analýzou prostřednictvím programu konferencí o konkrétních tématech a doprovodnými akcemi, které poskytnou prostor pro diskuse se zástupci veřejnosti a prezentaci souvisejících vystavovaných technologií. Právě to a ještě mnohem více bude posláním „BI-MUpiù“, konferenčního podia, zřízeného v jednom z výstavních hal.

„Proto jsme pracovali se zvláštní péčí na organizaci setkání zaměřených na témata, která jsou pro provozovatele zpracovatelského průmyslu obzvláště významná, a to za účasti předních odborníků,“ zdůraznil Alfredo Mariotti. „Kalendář akcí, které přilákají další návštěvníky na 32. BI-MU, bude brzy připraven. Stále ještě pracujeme na organizaci setkání, na nichž bude požadováno potvrzení účasti.“

Velkou novinkou ročníku 2020 bude „BI-MUpi-Digital“, prezentační prostor pro propagaci Sdružení UCIMU, s cílem ukázat potenciál digitální továrny prostřednictvím propojení několika strojů vystavených na různých stáncích, na nichž bude možné sledovat provoz řízený na dálku. Speciální oblast věnovaná „Digital Factory“ bude navíc hostit deset nejvýznamnějších hráčů ve světě Internetu věcí.

Pokud se jedná o kompetence a inovace“, dodává Alfredo Mariotti, „má 32. BI-MU ještě vyšší hodnotu než minulé ročníky: je to výstava symbolizující soudržnost podniků tohoto odvětví i lidí, kteří v nich pracují, při respektování požadavku na dodržování předepsané distance a pravidel zdravotní bezpečnosti. Jsme velmi hrdi na odvedenou práci a na zpětnou vazbu těch, kteří se rozhodli zúčastnit se této akce, čímž ukázali svou touhu po normálním životě, který si přejeme všichni obnovit“.

 

Potvrzení účasti početných vystavovatelů na BI-MU je pro organizátory výstavy nejlepším projevem síly Itálie a rovněž i jejího průmyslu výrobních strojů. Tato země byla těžce zasažena pandemií, ale, přestože jsme si vědomi omezení a předpisů, které předpokládají mimořádnou opatrnost, pochopili jsme, že je nutno vyslat do světa silný pozitivní signál.“

„Také z tohoto důvodu bude BI-MU poskytovat několik nových služeb s cílem dále zvýšit přínos pro ty, kteří se tohoto ročníku zúčastní. Tyto služby byly koncipovány tak, aby znásobily propagační efekt vyplývající z účasti na výstavě. Mezi nimi je třeba jmenovat inovativní projekt „BI-MUonline“, který zveřejníme těsně před zahájením veletrhu a do kterého se zcela zdarma zapojí všichni vystavovatelé, kteří se budou chtít na něm podílet.“

Bude to první akce tohoto sektoru po nucené odstávce posledních měsíců, která si vynutila zrušení nebo odložení všech výstav věnovaných tomuto odvětví po celém světě. Po měsících zmrazených investic do výrobních systémů bude 32. BI-MU tím správným místem pro obnovu podnikání, navázání nových kontaktů, pro pohled na novinky v odvětví a stane se též podnětem k úvahám o nových investicích, a to i s ohledem na hospodářské oživení, které se očekává již na začátku roku 2021.

Prezident UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE Massimo Carboniero prohlásil: „My, výrobci obráběcích strojů a technologií 4.0, jsme již zaznamenali první oživení po vypnutí ekonomiky. Týkalo se především objednávek získaných na italském trhu, který se jeví jako vnímavější a dynamičtější než ostatní naše tradiční cílové trhy v evropských i mimoevropských regionech.“

 

„Tyto podmínky, spolu s načasováním téměř v závěru roku, by mohly naznačovat, že 32. BI-MU se bude časově shodovat s okamžikem, kdy podniky po nuceném zmrazení spotřeby, povzbuzeny také pobídkovými opatřeními plánu přechodu k Průmyslu 4.0, zakotvenými zákonem o rozpočtu na rok 2020, opět vážně obnoví své investice do výrobních technologií.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.