Technický týdeník č. 16/2019

Bilance oboru obráběcích a tvářecích strojů v roce 2018.

V loňském roce dosáhla světová produkce obráběcích a tvářecích strojů nového maxima ve výši 73,8 mld €. Nárůst produkce zaznamenali kromě Číny všichni další světoví výrobci v čele s Německem, Japonskem a Itálií. Podíl CECIMO, jehož součástí je také ČR, dosáhl 35 % světové produkce.

V České republice se v roce 2018 podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků, které výrazně překonávají čísla roku 2017.

V produkci a celkovém exportu došlo oproti roku 2017 k nárůstu o 21,6 resp. 18,6 %. Česká republika se díky tomu ve světovém srovnání posunula na 13. místo v produkci a udržela si 13. místo v exportu. V rámci patnácti zemí CECIMO se ČR v roce 2018 posunula na 7. místo v produkci a udržela si 8. místo v exportu.

Mezi naše hlavní exportní teritoria patří Německo, Čína a Slovensko. Rusko na čtvrtém místě se po dosud nejnižší hodnotě v roce 2017 dostalo v roce 2018 zpět nad 1 mld. Kč. Pátým největším trhem se stalo Polsko s objemem exportu prakticky na úrovni Ruska. Posilování tržních pozic v Německu, v Číně a v Polsku nejen že zcela eliminovalo pokles exportu do Ruska, ale umožnilo dosažení rekordní úrovně objemu exportu v roce 2018. Přímý export resp. export nových výrobků dosáhl více než 75 % produkce.

V souladu s pokračujícím růstem české ekonomiky v čele se zpracovatelským průmyslem vzrostla poměrně výrazně také spotřeba obráběcích a tvářecích strojů oproti roku 2017 o 12,2 %. Většina domácí spotřeby je pokryta dovozem. Dodávky domácích výrobců na trh ČR vzrostly o 20%. Celkový tržní podíl za všechny komodity narostl v roce 2018 o cca 1,5 % a dosáhl 22 %. Největší nárůst zaznamenaly tvářecí stroje (10,2 %), frézovací a vyvrtávací stroje (9,5 %) a pily (5 %). Všechny ostatní kategorie zaznamenaly oproti roku 2017 pokles.

Vedle komodity strojů (8456 až 8463) je třeba zmínit důležitou komoditu příslušenství obráběcích a tvářecích strojů HS 8466, která představuje velmi významnou část produkce s vysokou přidanou hodnotou. V roce 2018 dosáhla tato kategorie cca 8 mld Kč, což je více než 50% objemu komodity strojů a ve srovnání s rokem 2017 se jedná o nárůst 4,45 %.

Hlavními obchodními partnery výrobců obráběcích a tvářecích strojů jsou výrobci motorových vozidel a jejich subdodavatelé, letecký průmysl, výrobci železniční techniky, zemědělských strojů, stavebních strojů, energetických zařízení a lékařské techniky.

K hlavním aktuálním výzvám tohoto oboru patří nedostatek kvalifikovaných pracovníků a s tím související tlak na automatizaci a robotizaci a další rozvoj digitalizace a konektivity zahrnovaný pod název Průmysl 4.0.

Již od konce roku 2018 vnímáme od členských strojírenských podniků signály ochlazování poptávky. Zejména v 1.Q 2019 panovaly značné obavy ohledně přítoku objednávek a zajištění prodeje v roce 2019. Vzhledem k mimořádným výsledkům roku 2018 a ochlazování trhů v Německu a v Číně očekáváme v roce 2019 pokles produkce a exportu v rozsahu 5 – 10 %.

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.