Technický týdeník č. 10/2024

Asociace CECIMO hodnotí aktuální stav průmyslu výrobních strojů v Evropě.

Ve dnech 25. 26. dubna 2024 proběhlo v Kodani zasedání generálních manažerů členských strojírenských svazů CECIMO. SST zastupoval ředitel, Ing. Oldřich Paclík, CSc.

Na úvod zasedání představil pan Peter Trillingsgaard dánskou strojírenskou asociaci DI (Danish Industry), která sdružuje na 20 000 členských firem, a zmínil se o hlavních výzvách, kterým v současnosti čelí dánský průmyslový sektor. Zdůraznil, že dánská vláda má v plánu ve snaze zajistit udržitelnost rozvoje dánského průmyslu podpořit investice do nových technologií a snižování produkce CO₂ ve strojírenských firmách.

Pravidelná zpráva ekonomického výboru přinesla statistické údaje o produkci, vývozu, dovozu a spotřebě výrobních strojů v členských zemích CECIMO včetně výhledu na nejbližší období. Byla zdůrazněna skutečnost, že téměř všechna strojírenská odvětví v Evropě mají v současné době lepší výsledky než Německo. Celkové klima, výzvy, kterým čelí klíčový automobilový průmysl, demografický vývoj směřující k prohloubení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a konkurenční boj především ze strany Číny vedou k nepříliš optimistickým výhledům německého průmyslu.

James Selka (MTA-UK) zdůraznil pozitivní výsledky spolupráce britského svazu s Oxford Economics. Pracovníci této instituce vypracovali zásadní zprávu objasňující přímý i nepřímý dopad průmyslu výrobních strojů na celkovou britskou ekonomiku.

Xabier Ortueta (AFM) se mohl pochlubit dvacetiprocentním nárůstem výroby ve Španělsku a současně i dvacetiprocentním nárůstem nových objednávek. Pozitivně hodnotí i vývoj vývozu tvářecích strojů na americký trh. Řada španělských firem naopak začíná omezovat dříve dynamicky se rozvíjející investice v Číně.

Solidní výsledky hlásí jako obvykle Švýcaři. Christoph Blättler (SWISSMEM) očekává nárůst objednávek zvláště v druhé polovině roku 2024 vzhledem k novým projektům v leteckém a obranném průmyslu.

Pozitivní výsledky v obranném sektoru hlásí i Matts Spångberg (SVMF-SE), což, podle jeho názoru, souvisí s geografickou blízkostí Švédska a Ruska. Potenciál švédského průmyslu je celkově silný a analýzy ukazují na dvacetiprocentní růst.

Rok 2023 v Turecku lze hodnotit jako úspěšný. Zulfikar Kiliç (MIB) zmiňuje šestnáctiprocentní nárůst investic, třináctiprocentní nárůst exportu a devítiprocentní růst výroby. Turecké hospodářství se ovšem stále potýká s vysokou inflací (67 %) a tradiční vývozy do Ruska zaznamenaly v prvních třech měsících tohoto roku pětadvacetiprocentní pokles.

Reeta Luomanpää (TIF) zdůraznila, že finskému průmyslu se podařilo vyrovnat se s nedostatkem čipů a úspěšně se rozvíjí vývoz do USA. Mimořádná je rovněž dynamika obranného průmyslu, opět v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

HDP v Itálii sice vzrostl v roce 2023 jen o 1 %, ale potěšující je pětiprocentní nárůst investic. Alfredo Mariotti (UCIMU – IT) dodal, že celkové výsledky strojírenského průmyslu v Itálii nejsou uspokojivé i v souvislosti s recesí v Německu. Současná inflace 5,7 % postupně klesá a ke konci roku se očekává ve výši 1,8 %. Klesat budou i úrokové sazby. Italská vláda je jako obvykle aktivní a připravuje nový balíček pobídek nazvaný Transition 5.0. Představuje daňové zvýhodnění investic do nákupu strojů s nízkou spotřebou energie. Tato nová legislativa by měla platit až do konce roku 2025. Itálie dále chystá na říjen v Miláně 34. ročník významné oborové výstavy BI-MU 2024.

Paní Ires Veermanová (FPTVIMAG – NL) informovala o nedávno konané úspěšné výstavě Techni Show v Utrechtu.

Stávající prezident CECIMO, Markus Heering, (VDW-DE) konstatoval výrazný pokles nových zakázek. Malé a střední podniky v Německu odkládají investice v situaci, kdy veřejným sektorem zmítají stávky a vláda zvyšuje daně, aby vyhověla tlakům na zvyšování mezd. Řada podniků ukončila činnost z důvodu snížené konkurenceschopnosti. I v této obtížné situaci však úspěšně proběhl veletrh GrindingHub.

Negativní podnikatelský sentiment vládne rovněž v Rakousku, které je hospodářsky hodně propojené s Německem. Martin Baminger (AMI) konstatuje pokles v celé řadě vnitrostátních ekonomických ukazatelů.

Oldřich Paclík (SST-CZ) poskytl přehled ekonomické situace v České republice a uvedl, že inflace v roce 2023 činila 2-3 %, což je výrazný pokles oproti předchozímu roku. Celkově došlo k mírnému zlepšení ekonomické situace, odhadovaný růst HDP se pohybuje mezi 2,3 % a 2,5 %. Hlavní problém však spočívá ve vysoké závislosti českého průmyslu na Německu, jakožto hlavním exportním trhu. Zatímco v automobilovém průmyslu došlo v prvním čtvrtletí k mírnému zlepšení, strojírenský sektor zřejmě stagnuje a výsledky v oblasti obráběcích strojů v roce 2023 kopírují výsledky z roku 2022. Úroveň vývozu zůstává nižší ve srovnání s obdobím před COVID. Hlavními exportními trhy pro Českou republiku jsou Německo, Slovensko, Čína a USA. Ve výhledu na rok 2024 se očekává mírné zlepšení zakázek, zejména ve druhé polovině roku.

Kåre Sørensen z hostitelské dánské DMIC si na závěr tohoto bloku postěžoval na nedostatek pracovních sil v oboru, který vede k odmítání zakázek z důvodu nedostatečných výrobních kapacit.

Generální ředitel CECIMO, Filip Geerts, zdůraznil ve svém vystoupení v rámci ekonomického bloku důležitost sběru a sdílení dat. Díky němu mají všechny členské svazy možnost porovnat výsledky ve výrobě, vývozu, dovozu a spotřebě, popřípadě i ve spotřebě na hlavu v jednotlivých členských zemích CECIMO. Obsáhlé materiály, které dvakrát ročně připravuje spolupracující instituce Oxford Economics, poskytují navíc rovněž komentáře ke globálním výhledům oboru výrobních strojů, v nichž jsou brány v úvahu nejen ekonomické, ale i geopolitické aspekty a jejich nesporný vliv na mezinárodní obchodní vztahy. Na základě několikaleté spolupráce s Oxford Economics bylo potvrzeno, že indikované trendy byly následně potvrzeny reálnými statistickými daty.

Ekonomická data mohou členské asociace čerpat také z čtvrtletně publikovaného ekonomického a statistického Toolboxu. V dubnu 2024 vyšla Globální zpráva o oboru Machine Tool, která pokrývá 66 zemí celého světa a byla účastníky jednání hodnocena jako velice užitečná. Rakousko, Itálie, Německo, Španělsko, Velká Británie a Francie poskytují CECIMu rovněž speciální údaje týkající se aditivní výroby. Na závěr bylo konstatováno, že i v oboru výrobních strojů je obchodní politika i nadále negativně ovlivňována rusko-ukrajinským válečným konfliktem a dopadem na vývoj cen energií, který je dosti volatilní kromě jiného i vzhledem k válce mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.