Technický týdeník č. 14/2021

Průmysl obráběcích strojů na cestě ke svému zotavení

Na závěr červnového online valného shromáždění vydalo CECIMO zprávu, v níž uvádí, že optimistické předpovědi zotavení poptávky po obráběcích strojích (MT), očekávaný růst investic a Fond obnovy EU vytvářejí pozitivní výhled pro celý sektor MT v nadcházejícím období. Pokud jde o strategická rozhodnutí, diskutovalo se na Valném shromáždění také o budoucnosti evropské datové infrastruktury.

Ekonomický výhled a trendy

Pandemie COVID-19 hluboce zasáhla řadu průmyslových odvětví a průmysl obráběcích strojů nebyl v tomto směru výjimkou. Po velmi náročném roce však evropský průmysl obráběcích strojů vidí světlo na konci tunelu, protože ekonomické statistiky naznačují stabilní trend oživení. Trh s obráběcími stroji je připraven na solidní růst v roce 2021 ve všech hlavních oblastech světa. Jak ve svém úvodním projevu zdůraznil prezident CECIMO Dr. Hans-Martin Schneeberger, odolnost a zotavení našeho sektoru se staly ústředními tématy letošního valného shromáždění CECIMO. Ve svém projevu uvedl, že „CECIMO se dívá do budoucnosti pozitivně a doufá, že náš průmysl vyjde z této krize odolnější než kdy dříve.“

Ekonomická data shromážděná odbornými týmy CECIMO a důkladně prodiskutovaná během letošního zasedání hospodářského výboru podporují předpoklad relativně rychlého návratu na předpandemickou úroveň. Barometr podnikatelského klimatu CECIMO a odpovědi národních asociací a členských společností CECIMO zdůrazňují pozitivní podnikatelské klima, přičemž využití kapacit u mnoha společností přesahuje 70 % (duben / květen 2021). Při růstu v EU i eurozóně o 4 % oproti 4. čtvrtletí 2020, a o 1 % proti 1. čtvrtletí 2021 dosáhl Index průmyslové produkce předpandemické úrovně posledního čtvrtletí roku 2019.

Podle interních údajů jsme v první polovině roku 2020 zaznamenali prudký pokles výroby. Celková produkce CECIMO v roce 2020 poklesla o 26,7% ve srovnání s úrovní roku 2019. S produkcí 19,9 miliard EUR si však CECIMO drží vedoucí pozici na globálním trhu MT s 33% podílem ke konci roku 2020. Předběžné údaje za první čtvrtletí roku 2021 nám poskytují důvody k optimismu, protože objednávky obráběcích strojů se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšily o 5 % a jsou o 7 % vyšší než ve stejném období roku 2019.

Pokud jde o prognózy, v základním jarním scénáři společnosti Oxford Economics (duben 2021) se očekávalo, že světový hrubý domácí produkt vzroste v roce 2021 o 6 %, což bude podpořeno aplikací vakcín v kombinaci s velkým fiskálním stimulačním balíčkem v USA. Očekává se, že celosvětová poptávka po MT vzroste v roce 2021 o 15 % a v roce 2022 o 7,5 %. Předpokládá se, že evropská spotřeba MT se do roku 2022 už zcela zotaví na předkrizovou úroveň. Další ochranná opatření v prvním čtvrtletí roku 2021, eventuálně další zvýšení počtu nových případů onemocnění COVID – 19 v souvislosti s výskytem nových mutací viru zejména v Evropě mohou však toto oživení oddálit.

Napříč odvětvími se nejpomalejší oživení očekává v leteckém a kosmickém průmyslu. Oxford Economics předpokládá, že růst podnikání v eurozóně se od druhého čtvrtletí podstatně zrychlí, jakmile se mobilita vrátí k normálu. Analytici počítají s růstem HDP eurozóny v roce 2021 o 4,2 % a v roce 2022 o 4,7 %, přičemž HDP by se v roce 2022 měl vrátit na předkrizovou úroveň. Očekává se také zvýšení investic o 5,0 % v roce 2021 a o 4,7 % v roce 2022. Objem vývozu by měl vzrůst o 7,9 % v roce 2021, následován nárůstem o 6,7 % v roce 2022.

Filip Geerts, generální ředitel CECIMO, uvedl, že „díky zlepšenému obchodnímu prostředí, pozitivním předpovědím vývoje objednávek obráběcích strojů a očekávanému růstu jejich spotřeby budou podmínky, pokud jde o průběh veletrhu EMO v Miláně, velmi dobré a že veletrh bude znamenat velký úspěch“.

Vlády by měly realizovat své národní plány, aby zajistily, že naše odvětví výrobních strojů zůstane dlouhodobě konkurenceschopné. Globální obchodní vztahy, nedostatek surovin a polotovarů zůstávají však bezpochyby výzvou do budoucna. V tomto ohledu Dr. Hans-Martin Schneeberger zdůrazňuje, že „stimulační fondy by měly pomoci výrobcům, včetně výrobců obráběcích strojů, přijmout dvojí transformaci a zlepšit svou produktivitu“.

„I když nás čeká náročné období, evropský průmysl obráběcích strojů musí z této krize vyjít ještě silnější, technologicky excelentní a zůstane tak globálním lídrem. Je třeba podporovat evropské politiky při budování odolnějších a stabilnějších dodavatelských řetězců na ochranu evropských výrobních společností a proto je vyzýváme, aby všemožně přispívali k urychlení procesu oživení především těch nejzranitelnějších průmyslových odvětví,“ říká Marcus Burton, předseda ekonomického výboru CECIMO.

Datová infrastruktura průmyslu

Digitalizace průmyslu má obrovský potenciál aktivovat pozoruhodné výhody pro zpracovatelský průmysl. Úspěch výrobního odvětví úzce souvisí se sdílením údajů a jejich interoperabilitou a dostupností v celé EU. Proto byla úvodní vystoupení na valném shromáždění věnována budoucnosti evropské datové infrastruktury se zaměřením na výrobní datové kapacity a roli standardů při zajišťování interoperability a důvěry v trh ruku v ruce s legislativou jednoznačně vstřícnou vůči inovacím.

Jak bylo zdůrazněno v řadě vystoupení, dodavatelé průmyslových komponentů a strojů dnes působí v rychle se rozvíjejícím a velice náročném obchodním prostředí. Aby byli konkurenceschopní, nabízejí nové digitální služby za účelem otevření nových toků příjmů, upevnění loajality zákazníků a zdokonalení vlastních produktů a nabídky výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Dobrým příkladem, který je v rámci CECIMO už delší dobu zdůrazňován, je zvýšené využívání aditivní výroby.

Digitalizace, zejména průmyslová data a průmyslová umělá inteligence (AI), je hlavní pákou k dosažení tohoto cíle. Použití průmyslových dat a zodpovědná a důvěryhodná průmyslová AI zapůsobí na rovnováhu sil v co nejkratším čase. Bude zásadní posoudit, jakými cestami bude možné rychle prosadit a posílit pozici našeho oboru v Evropě i ve světě.

Evropa může a musí být v tomto směru doslova kardiostimulátorem, protože zejména v Evropě je k dispozici požadované know-how v oblasti domén a může se spolehnout na silnou síť malých a středních podniků, velkých společností, výzkumných center a technologických ústavů a vlád, které pochopí problematiku nosných průmyslových oborů. Z průmyslového hlediska potřebujeme fungující programy, abychom mohli tyto příležitosti využít. Příkladem mohou být iniciativy jako je Průmysl 4.0, Industrial Data a AI (BDVA), nebo Gaia-X (Cloud & Edge and Data infrastructure), které podpoří podnikání a tvorbu hodnotu a stanou se výhodou pro evropské společenství.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.