Technický týdeník č. 03/2021

Sektor výrobních strojů je v komplikované době příkladem resistence a přináší zajímavé obchodní příležitosti

Během svého valného shromáždění konaného online oznámilo CECIMO negativní výhled ekonomické výkonnosti sektoru výrobních strojů. Tento výhled naznačuje, že trh MT může čekat dvoufázové oživení, jehož průběh se bude v jednotlivých regionech a odvětvích lišit. Valné shromáždění v tomto kritickém období zaměřilo svou pozornost na automobilový průmysl EU. Diskuse se soustředila na výzvy, kterým čelí širší dodavatelský řetězec automobilového průmyslu během zdravotní krize. Automobilový průmysl prochází nejhlubší krizí v celé své historii způsobenou vůbec nejprudším poklesem poptávky po automobilech.

Dr. Hans-Martin Schneeberger, prezident CECIMO, zdůraznil, že pandemie hluboce otřásla mnoha hospodářskými odvětvími po celém světě, od služeb po výrobu. Ukázalo se však, že evropští výrobci MT jsou stále v čele, pokud jde o výrobu spolehlivých a kvalitních strojů pro ostatní průmyslová odvětví a nadále mohou nabízet nová technologická řešení. Z toho důvodu bude evropský sektor MT schopen se z krize vzchopit a přispěje k vytvoření odolného a silného obchodního prostředí pro výrobce investičních statků i zboží dlouhodobé spotřeby.

Podle Eurostatu se index průmyslové produkce (IPI - Industrial Production Index, poměřuje produkci v poměru k základnímu roku) EU27 ve 2. čtvrtletí 2020 výrazně snížil a zaznamenal pokles -19,1 % ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku. Jeho průměrná hodnota za země EU 27 byla ve 2. čtvrtletí 2020 85,5 % oproti 104,8 % ve 2. čtvrtletí 2019. Údaje za 3. čtvrtletí 2020 signalizují, navzdory relativnímu zlepšení, nadále slabou výkonnost EU: IPI se sice částečně odrazil ode dna a dosáhl 99,3 %, ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku byl nicméně nižší o více než -5 %. Pokud jde o využití kapacit evropského sektoru investičního zboží, vykazují údaje Eurostatu podobný trend. Míra využití kapacit evropských výrobních firem klesla ve 2. čtvrtletí 2020 na 64,6 %, když v předchozím čtvrtletí činila 83 %. Ukazatel se podobně jako IPI během druhé poloviny roku 2020 částečně zotavil a za 4. čtvrtletí 2020 činil 78 %. Zůstával však daleko pod předkrizovou úrovní.

Pokud jde o příjem zakázek MT, zahraniční objednávky CECIMO ve 2. čtvrtletí 2020 poklesly oproti 2. čtvrtletí 2019 o -51 % a tuzemské objednávky o -45 %. Celkový objem objednávek CECIMO za stejné období poklesl o -49 %. Trend obchodování s MT naznačuje podobný scénář. Podle údajů OSN / ITC (International Trade Centre - Mezinárodní obchodní informační středisko) se vývoz CECIMO do zbytku světa ve 2. čtvrtletí 2020 snížil oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku o -41 %, zatímco dovoz se snížil o -43 %. Bylo to již šesté čtvrtletí v řadě s negativním růstem a znamená největší pokles globálního obchodu s MT od druhé poloviny roku 2009.

Podle údajů poskytnutých společností Oxford Economics se očekává, že v roce 2020 se evropská spotřeba MT v důsledku globálních dopadů pandemie sníží o -33,1 % a její celkový objem klesne na 13 miliard eur. Odhaduje se, že do roku 2021 se pak spotřeba zvýší o 23,5 %, což je sice velký růst, nevyrovná však ztráty z předchozího roku. Předpokládá se, že spotřeba MT v Evropě bude v letech 2022 až 2024 nadále růst, přičemž růst by se měl postupně snižovat. Neočekává se, že se Evropa v prognózovaném období vrátí k předkrizovým objemům spotřeby. Do roku 2024 by měla evropská spotřeba výrobních strojů činit 18,8 miliard eur, což je méně než 19,8 miliard eur v roce 2019. Naproti tomu čínská spotřeba v roce 2020 patrně poklesne o -8 %, po poklesu o -19,1 % v předchozím roce, objem spotřeby by se však měl s hodnotou 20 miliard eur v roce 2021 vrátit na úroveň roku 2019 a pravděpodobně se bude v období 2022 - 2024 dále zvyšovat, přičemž dosáhne hranice 22 miliard eur.

Očekává se, že v tomto kritickém období budou klesat nákupy obráběcích strojů ze strany automobilového a leteckého průmyslu. Na úroveň Q4 2019 se vrátí až v roce 2022, respektive 2023. Důvodem je dopad pandemie na poptávku po nových vozidlech a letecké dopravě vůbec, ale i další faktory, jako je nadměrná kapacita v těchto odvětvích a nízký obchodní sentiment, které snižují záměry investovat. Ostatní odvětví, jako například elektrotechnika, by se měla zotavovat rychleji.

Generální ředitel Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) Eric-Mark Huitema během valného shromáždění CECIMO zdůraznil, že epidemie koronaviru měla bezprostřední a velmi závažný dopad na automobilový průmysl. Podle ACEA ztratila zatím Evropa produkci více než 4 milionů motorových vozidel, což představuje 22,3 % celkové produkce v roce 2019. Automobilový průmysl zaznamenal vůbec největší pokles poptávky po automobilech. ACEA odhaduje, že prodej automobilů klesne za rok 2020 z 12,8 milionu prodaných kusů v roce 2019 na 9,6 milionu, což znamená meziroční pokles o 25 %.

Pandemie koronaviru se ukázala být výzvou pro odvětví výrobních strojů a pro evropskou výrobu vůbec. Evropský průmysl výrobních strojů však zůstává důležitým inovačním centrem, které umožňuje vývoj doplňkových technologií, jako jsou aditivní výroba a průmyslové digitální aplikace. Kromě toho nadále dodává spolehlivé a kvalitní stroje do klíčových výrobních odvětví a udržuje si strategickou pozici v globálních výrobně-dodavatelských řetězcích.

Evropský průmysl obráběcích strojů“, říká Marcus Burton, předseda hospodářského výboru CECIMO, „je jasným příkladem odolnosti. Přestože evropští producenti výrobních strojů utrpěli dopadem pandemie a poškodily je i problémy jejich klientských sektorů, usilují i nadále o technologické inovace, digitální transformaci a udržitelnost životního prostředí. Tyto skutečnosti vysílají pozitivní signály směrem k investorům i klientům a ukazují, že toto odvětví nabízí nové, potenciálně ziskové obchodní příležitosti, a to i v těžkých dobách“.

Spolu s tlakem na inovace v průmyslu vytvořila EU ambiciózní fond obnovy, který má pomoci členským státům znovu oživit jejich hospodářství. Tento krizový fond, i když je kontroverzní a evropské instituce o něm stále diskutují, bude vyžadovat, aby členské státy vypracovaly konzistentní plány reforem na národní úrovni. To umožní přístup k fondům, které mohou výrobcům, včetně výrobců MT, pomoci při přechodu na vyšší úroveň a posílí jejich produktivitu. Tato příležitost k financování je ojedinělá a, pokud bude schválena a národní vlády zajistí realizaci plánovaných opatření v jednotlivých zemích, pomůže výrobním firmám našeho sektoru, aby zůstaly dlouhodobě konkurenceschopnými a úspěšnými na světových trzích.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.