Technický týdeník č. 10/2018

Jubilant Ing. Radomír Zbožínek

Dne 19. března 2018 dovršil významný představitel našeho strojírenského průmyslu 70 let svého věku.

Ing. Zbožínek, rodák ze Vsetína, vystudoval strojní inženýrství, obor konstrukce strojů a zařízení, na Vysokém učení technickém v Brně a později absolvoval postgraduální studium v oboru Řízení inovačních procesů na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Po ukončení studia nastoupil Ing. Zbožínek v roce 1972 do podniku ZPS Zlín jako konstruktér obráběcích strojů - vícevřetenových automatů.

Vypracoval se na šéfkonstruktéra a následně byl pověřen řízením konstrukce obuvnických strojů. Výsledkem jeho tvůrčí konstruktérské činnosti je mimo jiné 14 patentů a 2 průmyslové vzory. Vedle zaměření na techniku rozšiřoval jubilant svou odbornost i studiem ekonomických věd, zvláště pak problematiky finančního řízení, což ho již v roce 1983 kvalifikovalo do funkce ekonomického náměstka, takže se stal nejmladším vrcholovým manažerem v ZPS. Přes své vysoké pracovní vytížení absolvoval vědeckou aspiranturu na pražském ČVUT v oboru řízení ekonomiky podniku. V roce 1990 byl zvolen ředitelem a v roce 1993 generálním ředitelem a předsedou představenstva ZPS a stal se tak i členem statutárních orgánů dceřiných společností ZPS a členem představenstva Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky. V roce 1993 se mu dostalo ocenění Manažer roku a v roce 1994 byl za spolupráci s japonskou firmou Yaskawa prezidentem této společnosti poctěn titulem ichi-ei, ichi-gei, který je v Japonsku výrazem nejvyšší úcty.

Ing. Radomír Zbožínek je odbornou veřejností pokládán za mimořádnou osobnost české ekonomiky. V době turbulentních změn v českém hospodářství se zasloužil o průnik výrobků ZPS na prestižní světové trhy, takže se firma v prodeji obráběcích center v USA zařadila mezi špičkové evropské exportéry.
V letech 1999-2000 byl v ZPS-ZV ředitelem pro rozvoj a v roce 2001 se stal jednatelem dceřiné společnosti East-Markets, která úspěšně zajišťovala prodej výrobků skupiny TAJMAC-ZPS na trzích Společenství nezávislých států.

Od roku 2004 až do letošního roku působil ve funkci technického ředitele společnosti TAJMAC-ZPS, a.s., v níž byl od roku 2007 rovněž předsedou dozorčí rady. Profesní zátěž nebrání Ing. Zbožínkovi, aby se angažoval i v dalších společenských oblastech. Působil například jako člen vědecké rady Fakulty managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, člen představenstva místního hokejového klubu, člen Rotary klubu a dalších institucí a společností. Má velké zásluhy o fungování Asociace strojních inženýrů, jejímž byl dlouholetým prezidentem a v této roli významně přispíval mimo jiné k úsilí o posílení společenské prestiže technické inteligence a povědomí celospolečenského významu technické práce.

Společně s jeho bývalými i stávajícími spolupracovníky přeje Svaz strojírenské technologie jubilantovi do budoucna pevné zdraví, uspokojení z práce, která ho vždy naplňovala, ale i dostatek času, který věnuje rodině a svým zálibám, mezi něž patří hokej, lyžování, astronomie a vážná hudba.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.