Technický týdeník č. 17/2019

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST v Hustopečích u Brna

 Pravidelné porady obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie jsou vždy vítanou příležitostí k seznámení s aktivitami svazu, vzájemné výměně novinek a zkušeností z oboru výrobní techniky a technologie, ale i k přátelskému posezení. Nejinak tomu bylo i ve dnech 20. – 21. června 2019, kdy se nejprve v Brně, v prostorách společnosti SCHUNK Intec. s.r.o., a posléze v příjemném prostředí hotelu Rustikal v Hustopečích sešla dvacítka obchodních ředitelů členských společností sdružených v SST se zástupci svazu a pozvanými hosty, kteří se svými vystoupeními podíleli na bohatém programu setkání.

 Dopolední program prvního dne porady připravili pracovníci společnosti SCHUNK Inc. s.r.o., která je od ledna 2019 novým členem SST. Ve svém úvodním vystoupení seznámil ředitel této společnosti Ing. Pavel Ambrož účastníky setkání s historií, strukturou a současnými aktivitami své firmy a se svými spolupracovníky je také provedl poutavě zařízeným show roomem. Jeho výklad byl zaměřen mimo jiné na výrobní program mateřské rodinné firmy SCHUNK GmbH & Co. KG z německého Lauffenu nad Neckarem.

 Odpolední část programu setkání obchodních ředitelů už probíhala v prostorách hotelu Rustikal, kde byli také účastníci ubytováni. Odborný blok vystoupení zahájil Ing. Bedřich Musil a ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, CSc., jehož prezentace seznámila přítomné se současným stavem oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice i ve světě.

 Ing. Miroslav Ondráček, Ph.D., pracovník Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT, navázal ve svém odborném příspěvku na téma upínání, které souviselo s výrobním programem hostitelské firmy.

 Téma využití předstihových ukazatelů Českého statistického úřadu v obchodní činnosti strojírenských firem, které si pro své vystoupení zvolila Ing. Lucie Povolná z Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, obchodní ředitele mimořádně zaujalo, stejně jako příspěvek Ing. Ladislava Dvořáka z České spořitelny, a.s. věnovaný finančním nástrojům Evropské unie v roce 2019.

 V rámci naplňování strategie v oblasti vzdělávání rozhodlo vedení SST o zapojení do Projektu 110 Vzděláváním k rozvoji členských podniků Svazu strojírenské technologie. Pracovnice Centra evropské spolupráce s.r.o. Mgr. Jiřina Králová seznámila účastníky setkání c cílem tohoto projektu a s možností účasti členských firem SST na něm.

 Informaci o úspěšném pokračování projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika přednesl Ing. Leoš Mačák.

 Zajímavým zpestřením programu byla následná prezentace čínské banky Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Banka byla založena v roce 1984 a je dnes jednou z největších bank světa s 530 miliony klientů. Působí ve 42 zemích a regionech. V Evropě má zatím pět poboček, ve Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku a Španělsku. V České republice disponuje licencí jako pobočka zahraniční banky. Již dříve založila investiční fond se sídlem v Mnichově, který by měl v návaznosti na čínský strategický projekt Nové hedvábné stezky financovat infrastrukturní projekty ve východní Evropě. Mluví se o tom, že pár stamilióny EUR přispějí i české skupiny PPF a J&T. Návrh na možnosti spolupráce s významnými firmami sdruženými v SST vyplývají z dalšího strategického kroku banky, kterým bude poskytování služeb vybrané korporátní klientele.

 Na závěr odborného programu byla zařazena pravidelná informace o veletržních aktivitách SST, kterou přednesli pracovníci expertního týmu SST, pánové Ing. Bedřich Musil a Ing. Pavel Čáp. Kromě hodnocení proběhnuvších veletrhů byl největší důraz kladen na přípravu veletrhů EMO Hannover 2019 a MSV Brno 2019.

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.