Technický týdeník č. 08/2023

Zástupci evropských strojírenských asociací se sešli v Praze

Ve dnech 3. a 4. dubna 2023 se v salonku pražského hotelu Adria sešlo 14 manažerů, kteří stojí v čele nejvýznamnějších evropských strojírenských svazů sdružených v Evropské asociaci průmyslu výrobních strojů a příslušných technologií CECIMO, ke svému pravidelnému jednání. Jejich hostitelem byl tentokrát Svaz strojírenské technologie. Jeho ředitel Ing. Oldřich Paclík, CSc., své kolegy, kteří do předjarní Prahy přijeli v mimořádně vysokém počtu, srdečně přivítal a popřál jim úspěšné jednání i příjemný pobyt v naší turisticky atraktivní metropoli.

Zasedání, které bylo zahájeno v odpoledních hodinách, řídil jako obvykle generální ředitel CECIMO pan Filip Geerts za asistence Damira Glase, který řídí provoz sekretariátu CECIMO v Bruselu a je zodpovědný za otázky vnější komunikace asociace.

Úvod jednání patřil vystoupením jednotlivých zástupců zúčastněných strojírenských svazů, kteří podali aktuální informace o stavu produkce, exportu, importu a spotřeby odvětví MT včetně vytipování nejzávažnějších problémů, které svazy aktuálně řeší a výhledu vývoje na nejbližší období. Řada manažerů zmínila rovněž některé dílčí kroky jednotlivých evropských vlád, kterými se snaží zhoršenou situaci řešit.

Švýcarská ekonomika celkově utrpěla problémy kolem banky Credit Suisse, ale obor MT v roce 2022 prosperoval a má i pro letošní rok dostatečnou zásobu zakázek, takže výhled je velmi dobrý.

Italové hodnotí pozitivně zvýšení vývozu italských strojů do Severní Ameriky, ale i do zemí Západní Evropy, zatímco jejich vývoz do východoevropských zemí a do jižní Ameriky poklesl.

V Belgii trpí obor MT především nízkou úrovní investic, ale pozitivní je, že inflace ve srovnání s rokem 2022 výrazně poklesla, a to na úroveň 4,5 %.

Španělsko zaznamenalo v roce 2022 12% nárůst výroby a 11,3% nárůst nových zakázek. Situace celkově je lepší u tvářecích strojů. Data za první dva měsíce roku 2023 ukazují výsledky ještě o 2 % lepší, než tomu bylo loni.

Ve Velké Británii zůstávají prozatím prosperujícími obory průmysl kosmický a v souvislosti s válkou na Ukrajině také průmysl obranný, zatímco výroba automobilů je stále v krizi. Propad obchodní bilance se zeměmi Evropské unie se dosud nepodařilo nahradit. Vysoké ceny energií a pokles investic s největší pravděpodobností způsobí, že Velká Británie bude jednou ze zemí, které v letošním roce zažijí recesi a další nárůst schodku státního rozpočtu.

Ve Francii se situace pro obor MT začala vyvíjet pozitivně, zvláště v sektoru automobilového a energetického průmyslu, ale současná sociálně-politická krize k pozitivnímu vývoji rozhodně nepřispívá.

Rakousku došlo k vysokému nárůstu objednávek, celkem o 21 %, ale jen 2,7 % z nich mohlo být akceptováno vzhledem k problémům s dodavateli. Tato vysoká zásoba nevyřízených zakázek výrazně destabilizuje výrobu.

Situace v Turecku je výrazně ovlivněna rusko-ukrajinským válečným konfliktem, následky mohutného zemětřesení, nadcházejícími prezidentskými volbami a hyperinflací.

Švédsko má za sebou úspěšný rok 2022 a optimisticky vypadá i výhled na rok letošní. Problém vidí místní strojaři pouze v nedostatečných investicích do oboru MT.

Finové hodnotí situaci v oboru jako dobrou.

Dánsku došlo k až 5% navýšení mezd, k 0,5% poklesu hospodářského růstu a mírnému zvýšení nezaměstnanosti.

Ředitel SST Ing. Oldřich Paclík zmínil vysokou inflaci v České republice, která klesá jen velice pozvolna a výrazně negativně ovlivňuje jak výrobce, tak dovozce. Současné výsledky produkce jsou zhruba o 40 % nižší ve srovnání s nejúspěšnějším rokem 2018. Pro obor MT v ČR byl kritický rok 2021, kdy vývoj produkce dosáhl nejnižšího bodu především díky výraznému poklesu vývozu do Německa. S omezením vývozu do Ruska se už obor víceméně vyrovnal a vzhledem k aktuálním politickým okolnostem souvisejícím s válkou a k vyhlášeným sankcím EU vůči Rusku zůstává i nadále velice nízký. Ve výhledu na rok 2023 se očekává jen velmi mírný nárůst produkce.

Dalšími probíranými tématy byl dohled nad trhem, udržitelnost a cirkulární ekonomika, taxonomie, strategie standardizace, kybernetická bezpečnost, bezpečnost sdílení dat, dohoda o regulaci při využívání umělé inteligence, pokrok v otázce zdokonalování profesionálních dovedností a technického vzdělávání a Evropská iniciativa v oblasti aditivní výroby. Na poli průmyslové politiky EU dominuje tolik diskutovaný Green Deal.

Jednou z novinek CECIMO v oblasti komunikace a prosazování zájmů oboru MT je aktivita nazvaná Asociace hovoří. Při předem naplánovaných online propojeních je vždy vytipována jedna z členských asociací, jejíž generální manažer prezentuje aktivity svého svazu, výsledky oboru ve své zemi a má možnost nabídnout přímou spolupráci zainteresovaným kolegům na základě různých probíraných témat. V březnu tak proběhla první velmi úspěšná prezentace španělské asociace AFM (Advanced Manufacturing Technologies).

Na zájmu jednotlivých členských asociací závisí plánovaná frekvence návštěv členů Evropského parlamentu v jejich členských firmách koordinovaná CECIMO. Takové návštěvy by měly přispět k výměně informaci, debatám o naléhavých otázkách evropské průmyslové politiky. Návštěvy skupin poslanců proběhnou v nejbližší době v Itálii, ve Francii a nabídka přišla ze Španělska a Belgie.

V průběhu roku 2024 se bude konat hned několik významných mezinárodních strojírenských veletrhů, například Techni-Show v Utrechtu nebo Mach Exhibition v Birminghamu. Manufacturing Performance Days proběhnou ještě v letošním roce v Tampere, stejně jako říjnový Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, o jehož konání informoval Ing. Oldřich Paclík. Nejvýznamnějším veletrhem však bude letos zářijové EMO Hannover 2023. Jedním z jeho témat budou letos startupy. CECIMO bude mít jako obvykle na hannoverském výstavišti vlastní stánek a odborný i společenský program, který bude tentokrát zahrnovat také společnou tiskovou konferenci s partnerskými mimoevropskými strojírenskými asociacemi především z Asie a ze Spojených států (AMT), na níž budou prezentovány celosvětové vývojové tendence oboru MT.

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.