Technický týdeník č. 09/2021

Mezinárodní strojírenský veletrh Metalloobrabotka v Moskvě

Veletrh Metalloobrabotka v Moskvě, jehož 21. ročník proběhne letos ve dnech 24. – 28. května, a to stále v mimořádných podmínkách celosvětové pandemie COVID-19, patří tradičně mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější mezinárodní veletrhy v oboru strojírenství. Za dobu své existence získal u světových výrobců obráběcích strojů i odborné veřejnosti takovou reputaci, že se každoročně stává mimořádně atraktivním místem prezentace nové techniky i progresivních technologií oboru obráběcích a tvářecích strojů.

V rámci příprav na tento veletrh proběhla dne 21. dubna 2021 panelová online diskuse na téma Výhledové trendy strojírenství: nové příležitosti ve spolupráci mezi organizátory výstav a průmyslovými asociacemi a svazy. 

Videokonference moderované z Moskvy se účastnili kromě zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury Ruské federace také zahraniční hosté: Filip Geerts, generální ředitel Evropské asociace průmyslu obráběcích strojů CECIMO, zástupci moskevské pobočky společnosti Messe Düsseldorf, Dr. Wilfried Schäfer, ředitel německé strojírenské asociace VDW, Christoph Blaettler, ředitel švýcarské strojírenské asociace SWISSMEM Barbara Colombo, prezidentka italské strojírenské asociace UCIMU, Mao Yufeng, prezident čínské astrojírenské asociace CMTBA, předseda tchajwanské strojírenské asociace TMBA Harbor Hsu, ředitel britského svazu strojírenské technologie MTA James Selka a ředitel Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík, z jehož vystoupení vyjímáme:

Obráběcí a tvářecí stroje patří už dlouhá léta k významným položkám českého vývozu na ruský trh, kde měly české stroje vždy dobrý zvuk. Obchodní výměna se nepochybně dařila také díky jazykové blízkosti a úzkým vazbám, které ovšem procházely nejrůznějšími historickými peripetiemi. Tato tradice byla po dočasném vyklizení východních trhů v průběhu 90. let minulého století opět úspěšně obnovena a objem českého vývozu obráběcích strojů poměrně strmě stoupal až do roku 2013, kdy kulminoval na roční hodnotě 107 000 000 Eur.

 V následných létech ovšem naopak značně poklesl vlivem vyhlášených sankcí a nyní samozřejmě i v důsledku pandemické situace. Proto je velice pozitivní zprávou, že po loňském výpadku bude letos tradice moskevského veletrhu opět obnovena, byť v takovém formátu, který současná situace umožňuje. Podle posledních zpráv se k účasti na veletrhu přihlásilo už 9 českých vystavovatelů většinou prostřednictvím svých dceřiných společností nebo obchodních zastoupení v Ruské federaci.

Spolupráce s partnerskou asociací STANKOINSTRUMENT a Svazem strojírenství Ruské federace otevírala potenciál možností, jak ještě lépe uplatnit na ruském trhu české stroje i moderní technologie. Alespoň tomu napovídaly závěry pravidelných jednání mezi vedením SST a zástupci těchto organizací, k nimž na veletrhu Metalloobrabotka pravidelně docházelo.

 Prezentaci českých výrobců obráběcích strojů v posledních letech velice napomáhá také spolupráce SST s akciovou společnosti EXPOCENTRE, která se optimalizovala především po roce 2015, a to na základě nově formulované smlouvy, podle níž se SST stal hlavním partnerem EXPOCENTRA při nákupu výstavní plochy pro české vystavovatele“.

Nový mezinárodní veletrh broušení

 GrindingHub, první ročník nového veletrhu zaměřeného na technologie broušení, se bude konat od 17. do 20. května 2022 ve Stuttgartu. Je naplánováno, že jej každé dva roky bude pořádat VDW (Německá asociace výrobců obráběcích strojů) ve Frankfurtu nad Mohanem ve spolupráci s veletržní agenturou Messe Stuttgart a sekcí obráběcích strojů a výrobních technologií švýcarské strojírenské asociace SWISSMEM, která se ujala role v oblasti propagace.

Odvětví výroby brusek rozhodně potřebuje vhodnou mezinárodní expozici, aby mohlo prezentovat své odborné schopnosti a technické inovace. Nové průmyslové centrum pro technologie broušení, jehož činnost bude díky veletrhu zahájena, má velký potenciál vzhledem ke svému mezinárodnímu dosahu a výhodnému umístění ve Stuttgartu.

Hlavními oblastmi GrindingHubu budou technologie/výrobní procesy, produktivita, automatizace a digitalizace v technologii broušení. Existují také plány na představení speciálních řešení ve výstavních prostorách.

Společnosti VDW a Messe Stuttgart kombinují špičkové průmyslové know-how s rozsáhlými zkušenostmi z veletrhů a nabízejí plně integrovaný koncept. Ten zahrnuje prodej, mezinárodní marketing a vztahy s médii, zřízení rozsáhlých komunikačních kanálů a integraci mezinárodních mediálních partnerů,“ uvedl Roland Bleinroth, výkonný ředitel Messe Stuttgart.

První krok k internacionalizaci byl učiněn už tím, že se institucionálním patronem stal právě SWISSMEM. „Švýcarsko je významným hráčem v oblasti technologie broušení,“ objasnil tento závazek Christoph Blättler, generální tajemník sekce výrobců obráběcích strojů společnosti SWISSMEM. „Jsme rádi, že se můžeme podílet na tomto konceptu, přispívat k jeho úspěchu našimi zkušenostmi z globálního veletržního podnikání a vkládat do projektu nové nápady,“ potvrdil.

Koncept akce zahrnuje také digitální rozměr a doprovodný webinář, který proběhne vždy v lichých letech. „Moderní koncepty veletrhů musí dnes už nabízet také online formáty, které vystavovatelům umožní zvýšit jejich mezinárodní záběr a zajistit větší vizibilitu,“ řekl Dr. Wilfried Schäfer. „Za implementaci digitální části veletrhu odpovídá IndustryArena, další partner se širokou škálou zkušeností a více než půl milionem registrovaných uživatelů po celém světě, což znamená, že může velký a produkčně zdatný fond uživatelů využít,“ uvedl Schäfer další výhodu.

Všichni partneři jsou přesvědčeni, že GrindingHub bude výborně připraven na to, aby naplnil budoucí výzvy v tomto odvětví. 23 lídrů působících na trhu v oboru technologie broušení se zavázalo k účasti na prvním ročníku této nové akce. Jedná se o společnosti Agathon, Anca, Blaser Swisslube, Buderus Schleiftechnik, Danobat-Overbeck, DVS Group, DVS Tooling, Emag, Geibel & Hotz, Haas Schleifmaschinen, Hembrug, Isoma, Kapp-Niles, Liebherr Verzahntechnik, Naxos-Diskus, Präwema, Reäwema Saacke, Supfina, Tschudin, United Grinding a Vollmer.

„Dá se proto předpokládat, že už od prvního ročníku v roce 2022 budeme moci nabídnout pro sektor broušení vysoce atraktivní akci,“ uzavřel Wilfried Schäfer.

Podrobnější informace je možno získat na www.messe-stuttgart.de/grindinghub

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.