Technický týdeník č. 10/2021

České firmy se prezentovaly na největším světovém strojírenském veletrhu CIMT v Pekingu

Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů – CHINA INTERNATIONAL MACHINE TOOL Show (CIMT), který se v letošním roce uskutečnil už posedmnácté ve dnech 12.-17. dubna, je jednou z nejprestižnějších veletržních přehlídek na světě a přitahuje návštěvníky nejen z Číny, ale z celého východoasijského regionu.

První ročník výstavy se uskutečnil v roce 1989 a vystavovatelé z České republiky na ní v průběhu 32 let její existence dosud nikdy nechyběli. Vzhledem ke koronavirové situaci byl sice v letošním roce počet vystavovatelů nižší než u předcházejících ročníků, ale přesto se veletrhu zúčastnilo celkem 13 zemí a regionů. Výstavu realizoval Čínský svaz výrobců obráběcích strojů a nástrojů CMTBA. Česká republika se na veletrhu znovu prezentovala oficiálním národním pavilonem, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jej zařadilo do seznamu oficiálních českých účastí s podporou v kategorii B.

Z evropských zemí se podobnou ucelenou expozicí mohly pochlubit jen Německo, Švýcarsko, Itálie, Velká Británie a Španělsko. Z dalších účastníků se prezentovala Francie, USA, Japonsko, Indie a Jižní Korea. Samostatné expozice měly rovněž některé čínské regiony, Tchajwan a Hong Kong.

Design české expozice byl pozitivně hodnocen nejen českými vystavovateli, ale i jejich obchodními partnery a návštěvníky veletrhu. Realizátorem expozice byla společnost Veletrhy Brno, a.s, ale instalaci provedla čínská společnost pod vizuálním dohledem realizátora.

V rámci české expozici se představilo 8 firem: ŠKODA MACHINE TOOL, FERMAT CZ, TOS Varnsdorf, WALTER, Hestego, RETOS Varnsdorf, KSK Precise Motion, a.s. a TOS Olomouc, které byly z důvodu cestovních restrikcí zastoupeny jejich lokálními pracovníky. Česká expozice byla umístěna na ostrůvku o celkové ploše 170 m² v pavilonu E2 (z toho expozice MPO zabírala 120 m²). Velmi pozitivně vystavovatelé hodnotili, že kromě předjednaných obchodních schůzek, které probíhaly od prvního dne veletrhu, získali i nové kontakty z řad dalších odborných návštěvníků. Cíle účasti na veletrhu tak byly naplněny.

Svou prezentaci hodnotily české firmy jako velmi přínosnou. „Naše společnost v posledních letech významně navýšila objem tržeb s čínskými zákazníky. To nás vedlo k tomu, že jsme se rozhodli v roce 2021 na CIMTu výrazně navýšit plochu našeho stánku. Potěšilo nás, že se navzdory velmi složité globální situaci podařilo vše perfektně a včas připravit. Na našem stánku nás zastupoval náš čínský obchodní zástupce a dle informací od něj se jednalo o obchodně velmi úspěšnou výstavu," řekl Ing. Antonín Kopřiva, obchodní ředitel společnosti KSK Precise Motion.

Zástupce společnosti KSK v Číně pan Sun Huaning dodal: „Velký počet kvalifikovaných návštěvníků na veletrhu CIMT 2021 nás velice překvapil. Díky epidemiologickým opatřením jsme takovou návštěvnost opravdu nečekali. Účastníme se veletrhu už několik let po sobě a určitě se budeme účastnit i nadále.”

Za společnosti TOS Varnsdorf, RETOS Varnsdorf, Walter a TOS Olomouc se vyjádřil jejich zástupce pan Chen Bangwei: „Na veletrhu CIMT jsme přítomni pravidelně už od roku 2009. Letos nás velice překvapila úroveň návštěvníků, kteří měli jasný cíl, jako je průzkum trhu, nákup techniky, hledání kontaktů. Díky epidemiologické situaci spousta společností v loňském roce čekala s investicemi na restart trhu. Nyní je situace v Číně stabilní, a tak je čas hledat nové příležitosti.“

K tomu  ředitel pobočky TOS v Šanghaji pan Petr Bališ doplnil: „Je těžké hodnotit průběh veletrhu bez přítomnosti na místě, ale podle informací od našich zástupců byla účast naší společnosti i přes veškerá omezení velkým přínosem.“

Svaz strojírenské technologie, jako člen evropské asociace CECIMO, přijal nabídku čínského svazu CMTBA na využití reprezentativního stánku v sekci světových strojírenských svazů a dohodl účast zástupců Velvyslanectví České republiky v Pekingu, obchodně ekonomického rady Ing. Ladislava Horáka a tajemnice ZÚ paní Barbory Kocourkové na oficiálním zahájení veletrhu.

„Výstava CIMT2021 byla jednou z mála prezenčních výstav za dobu trvání opatření spojených s COVID 19. V průběhu tohoto období, kdy nešlo zorganizovat výstavy prezenční, byly realizovány pokusy s výstavami virtuálními, video, nebo on-line. Ze zkušeností našich členů, kteří se těchto výstav zúčastnili, se jejich marketingový dosah nedá s prezenčními výstavami srovnat. V nejbližších letech zůstanou prezenční výstavy pro zahraniční obchod nezastupitelné. Tuto skutečnost potvrdila i výstava CIMT 2021, která byla zástupci realizátora výstavy BVV perfektně připravena, a tuto skutečnost ocenili nejen společnosti, které se na české expozici prezentovaly, ale i jejich čínští zákazníci. Význam realizace výstavy ještě navíc zvýrazňuje skutečnost, že čeští výrobci v této době silně pociťují oživení ekonomiky, která se projevuje formou nových zakázek ze všech zemí včetně Číny,“ dodal za Svaz strojírenské technologie expert pro východní trhy Ing. Bedřich Musil.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.