Technický týdeník č. 11/2023

  • Volby do představenstva Svazu strojírenské technologie

 Dne 21. června 2023 proběhlo pravidelné jednání správní rady SST. Hlavním bodem jeho programu byly volby, z nichž vzešlo následující složení představenstva SST na funkční období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025.

Ing. Jan Rýdl, MBA                  (TOS Varnsdorf, a.s.)     předseda

Ing. Oldřich Paclík, CSc. (ředitel SST)                   místopředseda

PaedDr. Karel Doubrava         (PILOUS- pásové pily spol. s r. o.) místopředseda

Ing. Monika Šimánková, Ph.D. (HESTEGO, a.s.)            místopředsedkyně

Ing. Pavel Cesnek                    (ŽĎAS, a.s.)          člen

Ing. Jiří Majer                          (WALTERCZ s.r.o.)          člen

Ing. Vladimír Mogiš                 (EMP s.r.o.)                     člen

Ing.  Stanislav Mrázek             (PRATO spol. s r.o.)        člen

Ing. Josef Toman                     (BOS HK a.s.)                  člen                                                    

 

  • LAMIERA 2023

Výsledky 22. ročníku mezinárodní výstavy LAMIERA, věnované technologiím pro dělení, deformaci a zpracování plechů, trubek a profilů, která se konala od středy 10. do soboty 13. května 2023 v areálu Fieramilano Rho, byly rozhodně pozitivní.

LAMIERA, jediná výstava v Itálii věnovaná výhradně tomuto odvětví, se v průběhu let stala jedním z nejvýznamnějších veletrhů v mezinárodním panoramatu oborových akcí, a to i díky přesunu z Boloně do Milána v roce 2017. Protagonisty výstavy, která zabírala celkovou plochu 40 000 metrů čtverečních, bylo přibližně 400 společností, z toho 27 % zahraničních, zastupujících 22 zemí.

Výstava LAMIERA, kterou propaguje UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, sdružení italských výrobců obráběcích strojů, robotů a automatizace, a organizuje CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, se výjimečně vrátila rok po předchozím ročníku, který byl odložen o 12 měsíců z důvodu mimořádné zdravotní situace.

Ve snaze obnovit své tradiční konání v lichých letech tedy akce nerespektovala tradiční dvouletý charakter, kterým se vyznačuje. Přesto jsou shromážděné výsledky, a to jak z hlediska vystavovatelů, tak návštěvnosti, více než uspokojivé.

Barbara Colombo, prezidentka UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, k tomu uvedla: "S dosaženými výsledky jsme velmi spokojeni, protože akce, která se konala pouhých 12 měsíců po předchozím ročníku, nejenže potvrdila výsledky minulého ročníku, ale v některých ukazatelích si vedla ještě lépe."

Alfredo Mariotti, ředitel UCIMU, dodal: "Technologie, které charakterizují toto odvětví, mají dvouletý inovační cyklus, a proto se LAMIERA, stejně jako všechny ostatní mezinárodní výstavní akce věnované tomuto odvětví, musí konat každé dva roky. Skutečnost, že společnosti potvrdily svou účast na tomto ročníku, který je z hlediska své dočasné povahy anomální, však ukazuje hodnotu této akce, která je schopna růst od ročníku k ročníku a která může počítat s italským trhem, který je rozhodně zajímavý - druhý nejdůležitější na světě, srovnatelný se Spojenými státy, a první v Evropě."

Během čtyř dnů konání veletrhu se zaregistrovalo přibližně 19 000 profesionálních provozovatelů. K celkovému počtu je třeba připočítat více než 4 000 provozovatelů z Made in Steel, kteří projevili zájem navštívit také veletrh LAMIERA. Dohoda podepsaná s veletrhem Made in Steel (který se konal částečně souběžně ve vedlejších halách) a která zajišťovala volný průchod z jedné akce na druhou, proto přinesla velmi zajímavé výsledky.

Velmi zajímavé kontakty... výborná výstava... nečekali jsme tak velký nápor návštěvníků... skvělý výsledek a svým způsobem nečekaný, vzhledem k tomu, že se akce konala rok po předchozím ročníku... získali jsme také nečekané zakázky... vynikající návštěvnost, velmi zajímavé a kvalifikované zahraniční delegace..." takové byly komentáře odborníků, vystavovatelů i návštěvníků, kteří se sešli u jednotlivých expozic, a těch bylo o 15 % více než při ročníku 2022.

Z celkového počtu návštěvníků bylo 7,5 % ze zahraničí a zastupovali 67 národů. Nejpočetnější delegace přijely z Albánie, Rakouska, Číny, Chorvatska, Francie, Německa, Velké Británie, Španělska, Holandska, Maďarska, Polska, Portugalska, České republiky, Rumunska, Slovinska, Švýcarska, Tuniska a Turecka.

V koridorech obou pavilonů veletrhu, 13. a 15., bylo mezi mnoha návštěvníky také na padesát zahraničních provozovatelů z Egypta, Indie, Maroka, Mexika, České republiky, Turecka, USA, Uzbekistánu a Vietnamu, pozvaných v rámci tradiční incomingové iniciativy organizované UCIMU ve spolupráci s MAECI a ICE-Agenzia, ke kterým se připojila samostatná delegace více než 30 tureckých návštěvníků z oblasti Manisy. ICE-Agenzia rovněž dohlížela na vytvoření prostoru věnovaného začínajícím podnikům.

Obohacením výstavní nabídky byl program přibližně 40 setkání, který navrhla LAMIALAMIERA, aréna podporovaná FONDAZIONE UCIMU a realizovaná s přispěním regionu Lombardie. Digitalizace a udržitelnost patřily k nejdiskutovanějším tématům konferencí pořádaných organizátory akce a vystavovateli.

Akcí pořádaných arénou LAMIALAMIERA se zúčastnilo celkem 800 subjektů, k nimž je třeba připočítat 3 500 subjektů připojených na dálku díky živému vysílání aktivovanému po celou dobu konání akce.

Akce se zúčastnila také zhruba stovka novinářů a přibližně tisícovka studentů, kteří se na pozvání v rámci iniciativy UCIMU Academy zúčastnili v doprovodu svých profesorů bezplatných návštěv pod vedením lektorů asociace zabývajících se na stáncích názornou ukázkou nejnovějších technologií reprezentujících mezinárodní produkci odvětví.

Zájem výrobního světa o tuto událost se měří také čilou aktivitou na digitálních kanálech (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube). Sociální komunita společnosti LAMIERA nyní čítá 7 680 registrovaných příznivců.

Ze všech profilů akce - Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a YouTube - zaznamenává nejživější aktivitu právě LinkedIn, který dokonce za necelý rok zaznamenal nárůst o téměř 800 sledujících. V období od 15. dubna 2023 do 16. května 2023 se stránka LAMIERA objevila v 1 351 vyhledáváních (+81 %), přes 1 600 unikátních uživatelů při 370 000 zobrazeních příspěvků oficiálního profilu výstavy.

Webové stránky LAMIERY zaznamenaly v období leden až květen 2023 více než 67 000 návštěv od 40 000 uživatelů (nárůst oproti údajům z roku 2022). V pořadí zemí původu s nejvyšším počtem online návštěv jsou Itálie, Spojené státy, Turecko, Francie a Německo.

Příští ročník veletrhu LAMIERA je naplánován na 7. až 10. května 2025.

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.