Technický týdeník č. 9/2024

Volba nového ředitele Svazu strojírenské technologie

Ing. Oldřich Paclík, CSc., odchází po desetiletém působení ve funkci ředitele SST na zasloužený odpočinek. Dne 22. května 2024 proběhly na zasedání Správní rady SST volby, z nichž ze tří kandidátů vyšel vítězně Ing. Ivo Červenka (1967).

 Rodák ze severomoravského Frýdku-Místku absolvoval v létech 1986-1991 studium na Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a ve studiu pak pokračoval v Praze na Open University v oboru Effective manager.

V roce 1995 nastoupil do funkce obchodního ředitele PP Agency s.r.o., kde řídil tým obchodních poradců se zaměřením na konzultační a marketingovou činnost na podporu exportu českých výrobních a obchodních firem.

Od roku 2012 působil deset let ve funkci generálního ředitele akciové společnosti Strojimport, kde už se zaměřil na export a import obráběcích a tvářecích strojů. Jeho hlavním úkolem byla tvorba obchodních strategií zastupitelské sítě Strojimportu v zahraničí, což předpokládalo úzkou spolupráci s managementem podniků specializovaných na export výrobních strojů.

Poslední tři roky řídil obchodní projekty zaměřené na aplikaci moderních nanotechnologií ve strojírenství ve firmě Nanotech-Europe s.r.o.

Ing. Červenka hovoří anglicky, polsky a rusky, je zběhlý v digitálních i obchodních dovednostech. Spolu se zvolenými delegáty bude zastupovat SST na jednáních Evropské asociace průmyslu výrobních strojů a technologií CECIMO.

Žije v Praze, je ženatý a má jednoho syna, který vystudoval práva.

Předností Ing. Červenky je především dlouholetá zkušenost ve vedoucích funkcích ve strojírenství, znalost výrobních portfolií i managementu stávajících členských subjektů SST, kontakty na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zahraničních věcí, Svazu průmyslu a dopravy, na Hospodářské komoře ČR, jakož i v agenturách CzechTrade a CzechInvest.

Přejeme Ing. Ivo Červenkovi mnoho úspěchů v jeho nové funkci.

 

- UCIMU hlásí v prvním čtvrtletí 2024 pokles zakázek

 V prvním čtvrtletí roku 2024 index objednávek obráběcích strojů, vypracovaný oddělením ekonomických studií a centrem podnikatelské kultury UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, zaznamenal pokles o 18,9 % ve vztahu k období leden-březen 2023. Absolutní hodnota indexu činila 77,9 (bazický rok 2021=100).

Tento negativní výsledek byl způsoben snížením počtu zakázek přijatých italskými výrobci, a to jak na domácím, tak i na zahraničním trhu.

Zejména zakázky získané v zahraničí se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 18,5 %. Absolutní hodnota indexu činila 91.

Na domácím trhu zaznamenaly zakázky oproti prvnímu čtvrtletí roku 2023 pokles o 19,4 %, což znamená absolutní hodnotu 55,1.

Barbara Colombo, prezidentka UCIMU, uvedla: „Rok 2024 tak pro italské výrobce obráběcích strojů začal s negativním znaménkem, a přestože se potvrdilo to, co jsme očekávali, musíme nyní překonat patovou situaci a dát trhu jasný signál jistoty a stability, což je základní podmínkou pro ty, kteří musí investovat do nejmodernějších strojů.“

Na zahraniční frontě“, pokračovala Barbara Colombo, „ukazuje v první části roku příjem zakázek ze zahraničí spíše opatrnou změnu k lepšímu, zatíženou rizikem rozšíření napětí mimo izraelsko-palestinskou oblast a vleklým konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. Ale i nejistota týkající se energetické transformace a směru, kterým se Evropa vydá po červnových volbách do Evropské komise, na nás rozhodně silně doléhá.“

Přesto, pokud jde o vývoz, jsou naše očekávání pro letošní rok pozitivní: očekáváme mírné tempo zvyšování objemu našeho obchodu ve Spojených státech a nárůst prodeje do některých evropských zemí a do zemí, které začínají stoupat v žebříčku cílových oblastí pro Made in Italy v našem odvětví, jako je Turecko, Mexiko a Indie. I z tohoto důvodu UCIMU zahájila první kroky k vytvoření nové sítě společností v Mexiku, které zažívá intenzivní rozvoj výroby, úzce propojený s ekonomikou USA.“

„Na druhé straně, hodnocení týkající se domácího trhu je bohužel méně nadějné. Jeho poptávka“, zdůraznila Barbara Colombo, „je již příliš mnoho měsíců v pohotovosti a čeká, až začnou fungovat nová opatření v oblasti konkurenceschopnosti. My, výrobci, stále dostáváme žádosti o cenové nabídky od našich zákazníků, a to i na důležité projekty, které však zůstávají pozastaveny, protože neexistuje žádná jistota ohledně pobídek, které nám vláda nabídne.“

Je neuvěřitelné, že současná situace zůstává mnohem mlhavější, než jaká byla ještě před měsícem a půl, kdy byl představen legislativní dekret s názvem Průmysl 5.0. V tomto ohledu nebyly do dnešního dne vydány žádné prováděcí vyhlášky, zatímco stejně, jako v případě Průmyslu 4.0 hrozí, že změna pravidel „během hry“ nenapravitelně zablokuje domácí poptávku.“

„Vláda“, pokračuje Barbara Colombo, musí co nejdříve vyřešit tuto otázku, která má zásadní význam pro rozvoj italského výrobního odvětví, aby podniky mohly dokončit nezbytné investice do výrobních technologií. Koneckonců rostoucí počet přihlášek italských a zahraničních vystavovatelů na veletrh 34.BI-MU, který se má konat v říjnu příštího roku ve Fieramilano Rho, svědčí o důvěře, kterou společnosti z tohoto odvětví do rozvoje trhu vkládají.“

„Pro koncept Průmyslu 5.0 se čas skutečně začíná krátit. Využití opatření, které má posílit investice kombinující digitalizaci a úsporu energie, je totiž časově omezené. V souladu s termíny stanovenými v Národním plánu obnovy a odolnosti je pro využití výhod Průmyslu 5.0 stanoven termín dodání zboží do 31. prosince 2025.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.