Technický týdeník č. 17/2021

Modelování obráběcích strojů a obrábění pro průmyslové aplikace

 Odborné setkání technických a výrobních ředitelů firem sdružených ve Svazu strojírenské technologie, spojené s workshopem projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT), proběhlo hybridní formou dne 17. června 2021. Prezenční účastníci se za přísných hygienických podmínek sešli v prostorách Českého vysokého učení technického v Horské ulici v Praze 2 a vzdáleně bylo možno se připojit pomocí softwarové platformy GoToMeeting.

Klíčovým tématem odborného semináře, jehož hlavními organizátory byla Společnost pro obráběcí stroje a výzkumné centrum RCMT při Fakultě strojní ČVUT, bylo MKP modelování pro návrh obráběcích strojů a využití digitálních dvojčat strojů pro optimalizaci procesů obrábění.

Metoda konečných prvků (MKP) - Finite element methodFEM - je numerická metoda sloužící k simulaci průběhů napětídeformacívlastních frekvencíproudění tepla, jevů elektromagnetismu, proudění tekutin atd. na vytvořeném fyzikálním modelu. Její princip spočívá v diskretizaci spojitého kontinua do určitého (konečného) počtu prvků. MKP je užívána především pro kontrolu již navržených zařízení, nebo pro stanovení kritického (nejnamáhanějšího) místa konstrukce.

Program semináře nabídl účastníkům jedinečnou možnost seznámit se uceleně a v souvislostech s praktickými zkušenostmi v této oblasti. Jednotlivé odborné příspěvky byly zaměřeny na oblast modelování chování strojů, od statických vlastností, přes dynamické a teplotně-mechanické, až po modely interakce stroje a procesu. Modelovací techniky a postupy byly představeny v kontextu podpory vývoje, analýzy provozního chování i zlepšování technologického využití strojů.

V rámci úvodního bloku vystoupil ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, CSc.komentářem k aktuálnímu stavu oboru strojírenské výrobní techniky, Ing. Jan Smolík, Ph.D., (RCMT) s prezentací současné etapy projektu Technologické platformy a Ing. Matěj Sulitka se ve svém vystoupení už věnoval hlavnímu tématu semináře – aktuálním možnostem a limitům matematického modelování strojů a procesů.

V rámci odborného bloku semináře se zástupci členských firem SST podělili s účastníky semináře o konkrétní zkušenosti s využitím MKP modelování ve firemní praxi:

Ing. Petr Talanda – TOS Kuřim-OS, a.s.

Ing. Martin Málek - TOS Varnsdorf, a.s.

Ing. Vojtěch Frkal - TOSHULIN, a.s.

Ing. Lukáš Havlík - Kovosvit MAS Machine Tool, a.s.

Ing. Martin Machálka, Ing. Pavel Smrčka - TAJMAC ZPS, a.s.

Ing. Jiří Kubíček - Škoda Machine Tool, a.s.

Další přednášející prezentovali komplexní možnosti současných komerčních výpočtových systémů:

Ing. Jindřich Kubák ze společnosti TechSoft Engineering, s.r.o. hovořil o digitálních dvojčatech Concepts NREC MAX-PAC-CAM pro lopatkové stroje. Digitálním dvojčatům výrobních strojů se věnoval a svůj výklad dokumentoval praktickou ukázkou na digitálním dvojčeti hydraulického lisu také jeho firemní kolega Ing. Martin Táborský.

Ing. Luděk Kovář, Ph.D. ze společnosti MECAS ESI, s.r.o se věnoval optimalizaci procesu svařování s ohledem na výsledné deformace a simulace obrábění poddajných dílců.

Závěrečná vystoupení obstarali pracovníci výzkumného centra RCMT při Fakultě strojní ČVUT. Ve svých vystoupeních uvedli řadu příkladů poukazujících na různé možnosti využití MKP modelování.

Ing. Aleš Šimůnek hovořil o modelování statických a dynamických vlastností obráběcích strojů, Ing. Pavel Zeman, Ph.D., o modelování interakce stroje a řezného procesu, Ing. Peter Kohút, Ph.D., a Ing. Josef Kekula, Ph.D., o modelování teplotně-mechanických vlastností obráběcích strojů, Ing. Eduard Stach, Ph.D. a Ing. Tomáš Lazák, o modelování hydrostatických vedení obráběcích strojů.

 V závěrečné diskusi hodnotili účastníci vysokou odbornou úroveň semináře, který především poukázal na význam simulačních metod ve vývoji i provozu obráběcích strojů. Setkání se účastnilo 75 posluchačů přímo na místě jeho konání i v rámci jeho přenosu do virtuálního prostoru.

 Prohlášení CECIMO k dohodě Evropská unie – MERCOSUR

CECIMO a koalice evropských podnikatelských asociací zastupujících různá evropská odvětví už delší dobu vyzývají k rychlé ratifikaci dohody mezi EU a Mercosurem, obchodním blokem čtyř latinskoamerických zemí – Brazílie, Argentiny, Uruguaye a Paraguaye (Mercado Comun del Sur). Vzhledem k politické dohodě dosažené již před dvěma lety (červen 2019) je nyní na čase pokročit a zajistit uplatnění mnohostranných vzájemných výhod, které tato dohoda přinese.

Dohoda mezi EU a Mercosurem:

  • je největší a nejambicióznější obchodní dohodou, kterou kdy obě strany sjednaly, poskytuje regulační jistotu jak obchodu se zbožím, tak službami, a vytváří lepší obchodní vazby mezi zeměmi, kde žije 440 respektive 260 milionů občanů. Dohoda urychlí růst a pomůže oběma regionům zotavit se ze současné hospodářské krize, investovat do ekologické transformace a diverzifikovat globální dodavatelské řetězce a hlavní tržní základnu.
  • zahrnuje nejmodernější ustanovení o udržitelném rozvoji, která posílí partnerství, pomohou zmírnit změnu klimatu a zavazují obě strany k účinnému dodržování Pařížské dohody.
  • zahrnuje vymahatelné závazky v oblasti práv pracovníků a ochrany životního prostředí prostřednictvím specializovaného mechanismu urovnání sporů, který zahrnuje aktivní roli organizací občanské společnosti a vyžaduje odborné znalosti mezinárodních orgánů, jejichž zprávy a doporučení musí být zveřejňovány. V případě nerespektování kteréhokoli z těchto ustanovení spustí automatický mechanismus formální vládní konzultace.
  • v případě strojírenského průmyslu by dohoda znamenala snížení cel při vývozu do zemí Mercosur o více než 20 %.

Pokud by dohoda nebyla ratifikována, zbývalo by EU a Mercosuru méně nástrojů k budování vzájemné důvěry a spolupráce při řešení celé řady velkých výzev naší doby. Vedlo by to navíc k tomu, že země Mercosuru budou nadále obchodovat nebo dokonce rozšiřovat svůj obchod s dalšími obchodními partnery, kteří mají podstatně nižší environmentální a pracovní standardy. Z výsledků posledních jednání však vyplývá, že ratifikace bude nejspíš opět odložena, a to až na rok 2023.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.