Technický týdeník č. 11/2016

Výjezdní zasedání vědecké rady Fakulty strojní Českého vysokého učení technického Praha na půdě společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.

Dne 21. dubna 2016 proběhlo na Fakultě strojní ČVUT v Praze interní školení pro obchodní zástupce a vybrané pracovníky společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. Přednášky se týkaly speciálních technologií, možností jejich využití, jejich tržního potenciálu a dále také staveb a konstrukce prototypového stroje, který společnost KOVOSVIT MAS vyvíjí ve spolupráci s Research Center of Manufacturing Technology (RCMT) při ČVUT Praha. Došlo i na praktické ukázky činnosti vývojového pracoviště.

V návaznosti na toto školení přijala vědecká rada FS ČVUT pozvání od vedení společnosti KOVOSVIT MAS, a.s., aby se její další výjezdní zasedání uskutečnilo v showroomu sídla společnosti v Sezimově Ústí. Stalo se tak ve čtvrtek 28. dubna 2016 s cílem posílit dlouhodobou vzájemnou spolupráci FS ČVUT a společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.

Členy rady, sestávající z významných představitelů oboru a zástupců průmyslových podniků, nejprve osobně přivítal obchodní ředitel hostitelské společnosti pan František Švec. Poté se slova ujal Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan ČVUT, který je velkým zastáncem a propagátorem spolupráce fakulty s průmyslovým odvětvím realizujícím výrobu obráběcích a tvářecích strojů. Poděkoval za milé přijetí a se slovy, že společnost KOVOSVIT MAS, a.s. vnímá jako inovátora v oblasti strojírenství, zasedání rady zahájil.

Jedním z důležitých bodů jednání byla mimo jiné právě oboustranně výhodná vzájemná spolupráce FS ČVUT s výrobními podniky. Na programu byly také návrhy na změny studijních plánů v tom smyslu, aby lépe odpovídaly požadavkům na praktické uplatnění absolventů fakulty, a otázky konkrétní spolupráce s průmyslem, jež by se měla odehrávat zejména v těchto oblastech:

- řešení problematiky aplikovaného výzkumu v oborových Centrech kompetence
- společné řešení vývojových projektů na bázi smluvního, kolaborativního a dotovaného výzkumu - praxe studentů fakulty v průmyslových podnicích
- zadávání diplomových a bakalářských prací, exkurze studentů a zaměstnanců fakulty v podnicích.

Součástí zasedání byla i rámcová informace o konkrétních společných projektech společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. a FS ČVUT v Praze. KOVOSVIT MAS, a.s. spolupracuje zejména s Ústavem výrobních strojů a zařízení, s Ústavem mechaniky, biomechaniky a elektroniky a Ústavem strojírenské technologie.

Na závěr výjezdního zasedání si členové vědecké rady prohlédli výrobní prostory společnosti a byli seznámeni s jejím výrobním portfoliem.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.