Technický týdeník č. 22/2019

Na EMO Hannover byl předveden velký počet inovativních řešení

Hlavní výzvy a rostoucí příležitosti je nutno spatřovat především v transformaci automobilového průmyslu, který představuje pro průmysl výrobních strojů sektor s největším počtem zákazníků.

Nedá se očekávat, že přechod k elektromobilitě nastane přes noc“, říká Carl Martin Welcker. „Spíše bude na silnicích stále více vozidel s optimalizovaným pohonem na fosilní paliva, buď s čistými spalovacími motory nebo s hybridním pohonem“ říká. „Zavádění nových technologií pohonu nepochybně povede ke změnám v individuálních výrobních procesech.“

Nicméně se dá očekávat, že budou nalezena vysoce diferencovaná řešení, která vyhoví různorodým potřebám, pokud jde o osobní vozy, komerční vozidla, motocykly, letadla, lodní motory, mobilní stroje a elektrokola. Máme-li dosáhnout ambiciózní klimatické cíle v emisích CO2, je především nutno znásobit úsilí v hledání progresivních technologií pohonu a zajistit, aby ta nejlepší řešení v každém případě převažovala.

Odborníci odhadují, že plně elektrická vozidla budou mít v roce 2030 devatenáctiprocentní podíl na globálním trhu. To znamená 118 milionů nových registrací, jejichž celkový počet se zřejmě výrazně nezmění oproti současnému stavu. Hovoří se také o 64% redukci přidané hodnoty ve výrobních procesech u čistě elektrického pohonu a 24% zvýšení přidané hodnoty u plug-in hybridů.

Podle tohoto scénáře mohou být jakékoli ztráty ve výrobě potenciálně kompenzovány novými požadavky, týkajícími se zlepšování efektivnosti stále ještě vyráběných spalovacích motorů a převodových systémů cestou optimalizace povrchových úprav, snižování emisí hluku, ochrany připojených komponentů (je náročnější u hybridů v důsledku požadovaného přepínání z elektrického na spalovací pohon při vysokých rychlostech) a překonstruování brzdového ústrojí (je požadováno kvůli vysoké váze baterií). Všechny tyto faktory vyžadují nové či modifikované výrobní procesy. Celosvětově navíc probíhá instalace zařízení pro rychlé dobíjení baterií. Komplex nových výrobních systémů bude také zapotřebí pro výrobu klíčových elektrických komponentů, jako jsou baterie, trakční motory a silová elektronika.

Udržitelnost je základem byznys modelu průmyslu výrobních strojů

Bez využití inteligentních technologií nebude možno zajistit dosažení ambiciózních cílů ochrany klimatu do roku 2030. Při jakýchkoli úvahách o těchto cílech je vždy těžiště spatřováno v průmyslové výrobě, a tím i ve výrobních strojích jako prostřednících. Existuje poptávka po strojích s nižší hladinou spotřeby energie a materiálu, vyšší efektivností procesů spolu s vyšší kvalitou výrobků. „Ve skutečnosti představuje průmysl výrobních strojů v tomto procesu hlavní příspěvek, protože jeho byznys model se přímo zaměřuje na efektivnost a minimalizaci odpadů“ tvrdí Welcker.

Tento průmysl by nebyl tak globálně úspěšný, kdyby nebyl schopen zpracovávat nové materiály – příkladem toho mohou být vylehčené konstrukce v automobilním průmyslu – a zavádět energeticky efektivnější procesy tím, že se vyloučí celé procesní stupně, např. kombinováním více procesů v jediném stroji. V souvislosti s Průmyslem 4.0 se v současnosti hodně hovoří o ´digitálních dvojčatech´. Ta umožňují, aby byly pomocí počítače navrhovány optimalizované stroje, komponenty a procesy ještě před tím, než budou jakékoli materiály spotřebovány ve výrobě. Konečně výroba energie, ať již konvenční nebo získaná cestou rekuperace, také vyžaduje sofistikovanou výrobní technologii. To je klíčové pro dodržení principů udržitelnosti při výrobě velkých dílů větrných turbín, při kombinované výrobě tepla a energie nebo při laserovém opracování solárních panelů. To je středobod, na němž spočívá průmysl výrobních strojů.

Udržitelnost se stala klíčovým faktorem v konstrukci strojů. MT průmysl již dávno naplňuje požadavky Evropské unie směřující k vytvoření cirkulární (oběhové) ekonomiky - energeticky a zdrojově efektivní produkce, zajištění dlouhé doby využitelnosti, možnosti renovace, updatingu řídicích systémů, vytvoření podmínek pro druhé či třetí období života produktů. To představuje ideální příklad, jak zavádět recyklační management.

Očekávaný pokles výroby MT v Německu v roce 2019

 EMO Hannover se nekoná za ekonomicky nejideálnějších ekonomických okolností“ připustil Welcker. Po osmi silných letech pro průmysl výrobních strojů globální poptávka po investičních statcích od čtvrtého čtvrtletí 2018 klesala. Uživatelská poptávka ve všech světových regionech se výrazně snížila v první polovině roku 2019. V Německu, které bylo hostitelskou zemí EMO, klesly v prvních šesti měsících zakázky o více jak pětinu. Proto VDW (Německá asociace výrobců výrobních strojů) snížila svou předpověď výroby o 2 %.

Přední světový veletrh, jakým je EMO Hannover, nicméně odhalil, které právě nabíhající technologie pravděpodobně v budoucnu přitáhnou investice. Nové zakázky očekávají v oblasti digitalizace a zavádění umělé inteligence, uplatnění nových výrobků je umožněno díky rozsáhlému využívání generativních procesů atd., což otvírá nové dimenze efektivnosti a kvality výroby. Výrobní společnosti by se nyní měly připravit na nadcházející roky, a to především cestou strategické restrukturalizace, modernizace výroby, zajištění růstu efektivnosti procesů.

Existuje mnoho potenciálních přístupů. Řešení se budou tříbit v nadcházejícím období,“, řekl generální komisař EMO.

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.