Technický týdeník č. 13/2021

EMO MILANO 2021: objevte „Kouzelný svět zpracování kovů“

Přední světová výstava zaměřená na obráběcí stroje a související technologie se bude konat na výstavišti Fieramilano - Rho od 4. do 9. října 2021. Organizátorem veletrhu je italské sdružení výrobců obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE a jeho provozní struktury pod patronací Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO.

Letošní ročník veletrhu EMO MILANO 2021 bude zaměřen na obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, příslušné technologie, roboty a automatizační systémy, řešení pro propojené a digitální továrny a aditivní výrobu.

Široká a rozmanitá nabídka produktů, která bude na veletrhu k vidění, představuje spojení mezi výrobními technologiemi a systémy IoT a stane se po právu velkým lákadlem pro představitele světového zpracovatelského průmyslu. V tomto smyslu je EMO výstavní akcí schopnou interpretovat „průmyslového ducha doby“ a současně představit nejfuturističtější technologie sloužící technickému a technologickému rozvoji společnosti v takovém rozsahu, že jej lze považovat za místo, kde je možno se přiblížit „kouzelnému světu zpracování kovů“, jak je zdůrazněno ve sloganu zvoleném pro letošní ročník EMO MILANO.

Díky tomu bude EMO MILANO, jak už tomu tradičně bývá, opět schopno přilákat kvalifikované osobnosti disponující rozhodovacími pravomocemi v oblasti nákupů strojního vybavení a výrobních technologií - a takových návštěvníků přijíždí do Milána až 81 % z celkového počtu.

Přes období mimořádné nejistoty, která z počátku poznamenala příjem přihlášek, jsou už nyní mezi vystavovateli renomované společnosti ze 32 zemí. Itálie, Německo, Tchaj-wan, Španělsko, Japonsko, Švýcarsko, Čína a Korea patří mezi nejvíce zastoupené země a seznam vystavovatelů se každým dnem rozšiřuje díky přihláškám, které den co den přicházejí do Kanceláře sekretariátu výstavy.

Luigi Galdabini, generální komisař EMO MILANO 2021, uvedl: „Očekávání podnikatelů našeho sektoru v souvislosti s výstavou EMO jsou velmi vysoká, což svědčí o pevném záměru světa výrobních strojů vrátit se co nejdříve k normálu“.

Podle předpovědí zpracovaných společností Oxford Economics by měl rok 2021, po velkém poklesu zaznamenaném v roce 2020, přinést celosvětové oživení spotřeby obráběcích strojů. Spotřeba by měla růst až k hodnotě objemu 62,7 miliard EUR (Asie 35 miliard EUR, + 16,2 %, Evropa 16 miliard EUR, + 13,3 %, Amerika 11 miliard EUR, + 14,5 %). Budeme-li sledovat jednotlivé klíčové země, měly by všechny zaznamenat oživení poptávky, které bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2022 a 2023. Pokud jde o investice do výrobních technologií, tak v roce 2021 by se jak u Itálie (3,1 miliardy EUR, +10,1 %), tak u Německa (4,9 miliardy EUR, + 8,7 %) mělo opět objevit nadějné znaménko plus. Trend růstu je pro obě země potvrzen i pro následné dvouleté období 2022-2023.

Italská vláda vytvořila navíc zvláštní daňové pobídky, které spočívají v až 50% slevě na dani v letech 2021 a 2022 pro italské společnosti investující do nových obráběcích strojů, robotů, automatizačních systémů, Průmyslu 4.0 a digitálních technologií. To je skvělá obchodní příležitost pro všechny vystavovatele z celého světa.

Přiměřenou jistotu, že situace v Itálii umožní, aby se výstavy mohly konat bez omezení, dokazuje také skutečnost, že už od září bude Fieramilano dějištěm velkých mezinárodních akcí. Před EMO MILANO 2021 budou v Miláně uspořádány velké mezinárodní módní přehlídky a poté i světoznámá výstava nábytku Salone del Mobile, která přiláká tisíce návštěvníků.

Tyto skutečnosti svědčí o důvěře, že také na veletrhu EMO bude věnována velká pozornost bezpečnosti účastníků v souvislosti s pandemií Covid 19. Příslušné zdravotní protokoly jsou již vyzkoušeny, protože byly uvedeny do praxe během výstavy BI-MU, kterou UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE úspěšně a bez problémů zorganizovalo v říjnu 2020, a to za mnohem horší pandemické situace.

Veletrh bude doplněn několika doprovodnými iniciativami a společenskými akcemi, aby vystavovatelé a návštěvníci co nejefektivněji využili svou přítomnost v Miláně.

Mezi těmito iniciativami bude mít zvláštní postavení EMO DIGITAL: prostor pro zobrazení a demonstraci věnovaný ilustraci potenciálu digitálních technologií pro svět výrobních strojů. START UP AREA bude mít za úkol zdůraznit roli start-upů pro odvětví, jehož silnou stránkou jsou právě inovace. SPEAKER CORNER se má stát jakousi arénou zřízenou v jedné z výstavních hal. Bude demonstrovat spojení výstavy převážně technického zaměření s obecně kulturní tématikou prostřednictvím programu mezioborových konferencí a dalších doprovodných akcí, které budou zahrnovat diskuse s významnými osobnostmi oboru a prezentace technologií souvisejících s hlavním zaměřením výstavy. Protagonisty akcí, které jsou určeny především návštěvníkům, budou hlavně vystavovatelé. Ti mohou být buď přímo na pódiu, nebo připojeni online. Tyto akce se bezpochyby stanou příležitostí k trochu jinému pohledu na problémy spojené se světem zpracovatelského průmyslu a stanou se i platformou pro ad hoc setkání na podporu sdílení know-how.

Kromě jiného bude EMO MILANO 2021 také příležitostí „ochutnat vyhlášený italský styl“. Památky, moderní výstavba a další turistické a kulturní atrakce, včetně italské kuchyně, všichni návštěvníci Milána rozhodně ocení.

Italské sdružení výrobců obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE a jeho provozní struktury mají už mnoho zkušeností vyplývajících z organizace šesti předchozích ročníků světové výstavy EMO (1979, 1987, 1995, 2003, 2009, 2015) a BI-MU, takže sehraný organizační štáb EMO bude i letos schopen vycházet vstříc návštěvníkům, vystavovatelům, novinářům i všem ostatním, kdo se akce zúčastní, a pomoci s řešením jejich speciálních přání a požadavků.

CECIMO rovněž zveřejnilo kalendář budoucích výstav EMO. Po ročnících, které se budou konat v německém Hannoveru v letech 2023 a 2025, se EMO v roce 2027 vrátí znovu do Itálie.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.