Technický týdeník č. 02/2022

Cíle francouzského předsednictví se týkají i odvětví výrobních strojů

Dne 1. ledna 2022 převzala předsednictví Rady Evropské unie Francie. Francouzské předsednictví následuje po předsednictví Slovinska a po něm budou následovat předsednictví České republiky a Švédska. Byl zveřejněn poměrně ambiciózní program, který by měl být realizován během následujících šesti měsíců. Toto jsou tedy hlavní body programu, které se týkají našeho odvětví MT:

Průmysl a vnitřní trh

Předsednictví se zaměří na zlepšení evropského průmyslu v celosvětovém kontextu.

Tento cíl bude zahrnovat především opatření zaměřená na:

- zvýšení odolnosti evropských průmyslových ekosystémů

- podporu přechodu k fungování průmyslu na ekologickém a digitálním principu

- rozvoj nových evropských výrobních kapacit s cílem snížit globální závislost (předsednictví například zahájí práci na návrhu Aktu o evropských čipech).

Předsednictví posílí evropský regulační rámec pro průmyslová odvětví tím, že povede jednání o nařízení o strojních zařízeních a podpoří zahájení evropské normalizační strategie.

Obchod

Předsednictví bude usilovat o to, aby obchodní politika lépe zohledňovala udržitelný rozvoj a dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Kromě toho bude předsednictví pracovat na nových opatřeních, která zajistí, aby se na dovážené výrobky vztahovaly výrobní normy platné v EU, a kdykoli to bude nutné zvýší ochranu zdraví a životního prostředí v souladu s pravidly WTO (takzvaná "zrcadlová opatření").

Udržitelnost

Předsednictví bude usilovat o to, aby se Evropa stala lídrem v oblasti udržitelných. Upřednostní práci na směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků s cílem zvýšit transparentnost podniků v environmentálních a sociálních otázkách. Dále předsednictví zahájí jednání o iniciativě pro udržitelné výrobky, která zajistí ochranu spotřebitelů a zdůvodnění environmentálních kritérií.

Výzkum a inovace

Předsednictví bude podporovat nová soukromá a veřejná partnerství, neboť se ukázalo, že významně přispívají k technologickému rozvoji a inovacím. Kromě toho bude předsednictví podporovat vyváženou spolupráci v oblasti výzkumu a inovací se zeměmi mimo EU.

CECIMO již začalo spolupracovat s francouzským předsednictvím na různých otázkách (zejména na revizi nařízení o strojních zařízeních) a v průběhu následujících šesti měsíců bude nadále sledovat aktivity v rámci tohoto předsednictví.

Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop byl jmenován prezidentem CECIMO

CECIMO na svém online Valném shromáždění jmenovalo Dr.-Ing. Heinz-Jürgena Prokopa novým prezidentem CECIMO na dvouleté období, spolu s panem Michaelem Merklem, novým předsedou Výboru pro komunikaci a propagaci. Delegáti rovněž potvrdili pana Marcuse Burtona jako předsedu ekonomického výboru na další funkční období.

Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop se ujímá funkce prezidenta CECIMO a střídá Dr. Hanse-Martina Schneebergera, který po skončení svého funkčního období opouští představenstvo asociace.

Dr.-Ing. Prokop potvrdil, že prosperita průmyslu obráběcích a tvářecích strojů je nesmírně důležitá pro oživení, růst a konkurenceschopnost výrobního sektoru v EU.

"Jsem velice poctěn, že mi bylo svěřeno vedení takové asociace, jako je CECIMO, zejména v této náročné době. Budu se snažit pracovat v nejlepším zájmu odvětví obráběcích strojů, které má strategický význam pro celou evropskou ekonomiku," řekl Dr.-Ing. Prokop.

Nový prezident rovněž zdůraznil význam iniciativ v oblasti udržitelnosti, které jsou klíčovými politickými cíli, a uvedl, že "udržitelnost je nedílnou součástí konkurenceschopnosti odvětví MT. Různé iniciativy, které odvětví MT podniká, jasně ukazují přínos průmyslu pro udržitelnost a životní prostředí."

Dále dodal velice důležitou myšlenku, že při převádění cílů do komplexních strategií bude důležité najít správnou rovnováhu mezi klimatickými ambicemi a ekonomickými a technologickými výzvami.

Pan Michael Merkle, generální ředitel společnosti Agathon AG, vystřídá pana Bruna Cathomena ve funkci předsedy Výboru pro komunikaci, propagaci a obhajobu zájmů. Ve svém dvouletém funkčním období se zaměří na propagaci konkurenceschopnosti a udržitelného hospodářského růstu našeho průmyslu u rozhodovacích orgánů EU a zároveň se bude zasazovat o přijetí takových předpisů, které budou vstřícné k inovacím a které umožní urychlení digitalizace průmyslu.

Pan Marcus Burton, ředitel společnosti Yamazaki Mazak UK Ltd, byl potvrzen na další dvouleté funkční období jako předseda Hospodářského výboru, v němž bude pokračovat ve sledování statistik a prognóz pro průmysl MT.

Kdo je nový prezident CECIMO, Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop?

Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop získal inženýrský titul na univerzitě ve Stuttgartu. Svou kariéru zahájil v Institutu strojních komponentů ve Stuttgartu, kde v roce 1989 dosáhl titulu doktora technických věd.

Dr.-Ing. Prokop nastoupil pak v roce 1988 jako vedoucí konstrukčního oddělení ve společnosti TRUMPF Lasertechnik GmbH v německém Ditzingenu a do roku 1992 byl viceprezidentem, vedoucím vývoje/konstrukce a výroby ve společnosti IHI-TRUMPF-Technologies v japonské Jokohamě. Poté, co zastával různé externí pozice jako generální ředitel ve společnostech Thyssen/Krupp v Essenu, Fritz Studer AG ve Steffisburgu ve Švýcarsku a Frigoblock v Essenu, se v roce 2012 vrátil do Ditzingenu jako generální ředitel vývoje a nákupu ve společnosti TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG. Od roku 2017 je Heinz-Jürgen Prokop členem představenstva skupiny jako generální ředitel pro odvětví MT.

Dr.-Ing. Prokop byl posledních šest let předsedou Německého svazu výrobců obráběcích strojů (VDW) a od roku 2020 je členem představenstva CECIMO.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.