Technický týdeník č. 15/2020

Kritický pokles zakázek v oboru výrobních strojů v Itálii

Jak se předpokládalo, ve druhém čtvrtletí roku 2020 došlo znovu k poklesu indexu objednávek, které evidují italští výrobci výrobních strojů. Podle údajů Katedry ekonomických studií a podnikatelské kultury sdružení UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE zaznamenal index v období duben-červen pokles o 39,1 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Tento výsledek byl způsoben jak snížením objednávek domácího trhu (-44,7 %), tak poklesem objednávek ze zahraničí (-37,8 %).

Jedná se o aktuální čísla. Je však třeba poznamenat, že toto referenční období zahrnuje také měsíc duben, kdy byly podniky zcela uzavřeny.

„V měsíci dubnu byly podniky vyrábějící výrobní stroje, stejně jako značná část firem jejich zákazníků, uzavřeny, což zcela zastavilo jejich výrobní i obchodní aktivity. To vše silně ovlivnilo celkový výkon za druhé čtvrtletí a poukazuje to na celkově obtížnou situaci podniků zpracovatelského průmyslu“, potvrzuje prezident UCIMU Massimo Carboniero.

Nejistota vyvolaná pandemií a jejím postupným šířením v různých oblastech světa situaci stále komplikuje a nepochybně zpomaluje investice do výrobních systémů. My, italští výrobci, ale pociťujeme určité známky oživení, zejména na domácím trhu“ dodal prezident UCIMU.

„Koneckonců, podle údajů zpracovaných UCIMU na základě ekonometrického průzkumu renomovaného Oxfordského ekonomického institutu by po zpomalení v tomto roce měly v roce 2021 investice do nových výrobních technologií opět růst. Očekává se, že poptávka po nových obráběcích strojích v Itálii vzroste oproti roku 2020 o 31,5 % a překročí 3,5 miliardy EUR. Rovněž Evropa by měla být dynamičtější a zvýšit svou spotřebu o 19,5 %, na téměř 18 miliard EUR. Asie s Čínou v čele by měla poskytnout nový impuls a zaznamenat nárůst poptávky o 35,3 %, což odpovídá 34 miliardám EUR. Též Amerika by podle očekávání měla investovat do nových výrobních systémů 11 miliard EUR, tj. o 31 % více než v roce 2020.“

S těmito indikacemi“, poznamenává Carboniero, „doufáme tedy, že to nejhorší máme už za sebou a že příští měsíce budou znamenat zvrat trendu předcházející oživení v roce 2021. Proto také UCIMU intenzivně pracuje na uspořádání 32. ročníku veletrhu BI-MU, který se bude konat od 14. do 17. října 2020. Pro výrobce našeho sektoru to bude první výstava v tomto roce, která vzhledem ke svému načasování může ještě do konce roku využít pobídková opatření stanovená Plánem přechodu k Průmyslu 4.0.“

„Daňové zvýhodnění úvěrů, které je zvoleno jako motivační nástroj nahrazující super- a hyper-odpisy, je z pohledu přechodu k Průmyslu 4.0 nepochybně vhodné a přiměřené. Je však riziko, že nebude mít požadované účinky, protože záměr nebyl jasně komunikován a jeho účinky mohou být, vzhledem ke všeobecné atmosféře nejistoty, pouze omezené. Proto by se mělo daňové zvýhodnění stát strukturálním opatřením, pokrývajícím období alespoň tří let, aby podniky mohly rozplánovat své investice v čase a obnovit atmosféru důvěry nezbytnou pro zlepšení konkurenceschopnosti italského zpracovatelského průmyslu dodal prezident Carboniero.

Žádáme vládní orgány, aby pracovaly na programech, které jsou pro italský průmysl strategické - tzn. technologické inovace a internacionalizace, lidské zdroje a náklady práce, finance a kapitalizace. Jedná se o opatření, která je třeba pro skutečné oživení italské ekonomiky zavést okamžitě.“

S tématem inovací a růstu je skutečně přímo spojena internacionalizace. Ta vyžaduje strukturovaný vládní plán, který by podniky motivoval k definování konkrétních programů. To by jim umožnilo, aby byly přítomny na mezinárodním trhu přímo, nebo, pokud jejich obchodní velikost omezuje v tomto směru jejich akceschopnost, prostřednictvím účasti v sítích podniků, aby se tak podělily o vedlejší výdaje spojené s těmito aktivitami.“

„Vzhledem k hlubokým změnám, které prožíváme, potřebují podniky kvalifikované pracovníky, kteří se podle nové pracovní náplně budou průběžně rekvalifikovat. K tomu by mělo docházet ve firmách i ve školách, což podpoří osvojení aktuálních znalostí v období mezi získáním středoškolského a vysokoškolského diplomu a posílí funkci vyšších středních technických školy. Kromě toho, vezmeme-li v úvahu vysokou míru nezaměstnanosti mladých lidí v Itálii (29,3 % v lednu 2020), mělo by být zavedeno výrazné snížení daní na dobu nejméně pěti let od nástupu mladého zaměstnance do pracovního poměru, aby byl usnadněn jejich vstup do pracovního života.“

Posledním, nikoli však nejméně důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu pro zajištění konkurenceschopnosti italských podniků, je finanční zdraví. To je velmi vážný problém, který se objevil v posledních několika měsících. Podniky zůstaly dlouho zavřené, aniž by byly schopny plnit kontrakty, fakturovat a přijímat platby. Opatření přijaté vládními orgány, jehož cílem je financovat podniky poskytnutím hotovostních půjček bankami a jejich ručení ze strany státu, je vhodným nástrojem k řešení tohoto dočasného problému, pokud ovšem okamžitě vstoupí v platnost a bude co nejjednodušší. Žádost o půjčku by měla být očištěna ode všech byrokratických postupů, které zbytečně prodlužují její načasování, a pokud možno, jak to udělaly i jiné země, využít nástroj nevratného financování.“

Jakmile zavedeme nouzové opatření, nemůžeme zapomínat, že finanční zdraví je zásadní strukturální otázkou. Z tohoto důvodu si myslím, že bychom měli uvážit i další ad hoc iniciativy na podporu kapitalizace podniků, aby tak firmy mohly čelit možné budoucí krizi s „širšími rameny“. Jedním z důsledků globální recese v roce 2009 bylo uzavření mnoha významných podniků, které pak zahraniční konkurenti získali za zlomek jejich hodnoty, a to se nesmí opakovat“ uzavírá Massimo Carboniero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.