Technický týdeník č. 19-20

Účast Svazu strojírenské technologie na 63. Mezinárodním strojírenském veletrhu

Souběžně s 63. Mezinárodním strojírenským veletrhem (MSV) proběhl ve dnech 4. – 7. října 2022 i 12. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů (IMT) nabízející široké spektrum obráběcí a tvářecí techniky. Dále se uskutečnila čtveřice technologických veletrhů – mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX a mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH. Hlavním tématem letošního veletrhu byla digitalizace průmyslu a pozornost byla věnována také aktuálním problémům energetické udržitelnosti.

Partnerem letošního MSV se díky spolupráci BVV s Francouzsko-českou obchodní komorou stal francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes. Jedná se o významný a perspektivní region s více než 8 miliony obyvatel a druhým nejvyšším hrubým domácím produktem ve Francii. Region je zároveň nejprůmyslovější oblastí Francie, což potvrzuje i výrazný podíl pracovních míst v průmyslovém sektoru. Region Auvergne-Rhône-Alpes se na MSV prezentoval formou vlastního stánku, který byl součástí Francouzského pavilonu v hale „V“.

 12. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT měl za cíl představit kovoobráběcí a tvářecí stroje, vybavení a příslušenství pro kovoobráběcí a tvářecí stroje, pružné výrobní systémy, přesné nástroje, měřicí a zkušební přístroje pro oblast obrábění a tváření, repasované obráběcí a tvářecí stroje, ruční nářadí a nabídl také odbornou literaturu a služby v oblasti kovoobrábění a tváření. Většina obráběcích strojů byla vystavena v pavilonu „P“.

Již potřetí byla součástí MSV také Digitální továrna 2.0, která se letos zaměřila na inteligentní digitalizaci v různých podobách. Projekt přiblížil technologie umožňující transformaci nejen průmyslového prostředí, ale i celé ekonomiky. Ve speciální expozici v pavilonu „F“ si návštěvníci prohlédli soubor digitálních a automatizačních technologií, exponátů i řešení, která se při správném využití stávají účinnou součástí výroby. Prakticky tak bylo možné seznámit se s myšlenkou druhé transformace české ekonomiky, jejímž výsledkem by mělo být zvyšování vnitřní efektivity výrobního procesu, energetické efektivity a efektivity využívání a sledování zdrojů. Právě energetická udržitelnost se zařadila k hlavním tématům letošního strojírenského veletrhu. Zlatým partnerem projektu byla společnost Siemens, která se věnovala zejména energetické flexibilitě, odolnosti výroby a roli, kterou zde hraje digitalizace. Zajímavý program nabídla také „digitální strategie“, kde se uskutečnily živé diskuze na témata jako umělá inteligence, využití digitálních dvojčat nebo 5G síť.

 Mezi klíčové obory Mezinárodního strojírenského veletrhu se opět zařadila aditivní výroba. Technologie profesionálního 3D tisku dokáží významně zvýšit produktivitu výroby a jsou navíc stále dostupnější také pro malé a střední podniky. Dalším zvýrazněným tématem byla oblast oběhového hospodářství. Právě udržitelnost je jednou z prioritních součástí rozvoje průmyslu a stává se významným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti. Důležité místo na MSV zaujímá tradičně také výzkum, vývoj a transfer technologií. Strojírenského veletrhu se pravidelně účastní řada start-upů a nově založených firem. Některé inovativní exponáty byly také oceněny v soutěži Zlatá medaile MSV.

První den veletrhu se uskutečnil tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy České republiky, který nabídl v současné politické atmosféře velice atraktivní dialog mezi zástupci průmyslu a vládními představiteli.

 V letošním roce se na MSV vrátili také komentované prohlídky veletrhu s názvem MSV TOUR zaměřené na potenciál digitalizace a automatizace. Zájemci mohli také znovu využít i platformu Kontakt-Kontrakt a naplánovat si tak v předstihu jednání s firmami a svůj čas na veletrhu tak co nejefektivněji využít.

Hlavní expozice SST č. 065 byla stejně jako v minulých ročnících veletrhu umístěna v nejmodernějším pavilonu brněnského výstaviště, to znamená v pavilonu „P“, na ploše 51 m2.

Svaz strojírenské technologie připravil bohatý doprovodný program. Stěžejní součástí tohoto programu bylo „Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů“. Soutěž byla jako v minulých letech určena pro žáky středních technických škol a učilišť a proběhla v pavilonu „P“.

Rozsah soutěže byl velmi podobný předchozím ročníkům. Žáci si opět mohli vybrat ze tří řídicích systémů, a to HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC. Mediálním partnerem soutěže byl již tradičně Technický týdeník.

Vysoká účast škol a žáků v soutěži svědčí o tom, že tato forma podpory technického vzdělávání ze strany SST je mezi školami velmi populární. Zúčastnilo se 30 středních technických škol z celé České republiky, které do soutěže vyslaly 121 žáků. V systému Heidenhain soutěžilo 51 žáků (vítězem se stal David Mališ, student Střední průmyslové školy z Frýdku-Místku, v systému Siemens 50 žáků (vítězem se stal Artur Žižka, student Střední průmyslové školy polytechnické ze Zlína) a v systému Fanuc 20 žáků (na prvním místě se umístil Viktor Nezhoda ze Střední školy technické a ekonomické z Brna). Kompletní výsledky soutěže čtenářům Technického týdeníku podrobněji představíme v příštím vydání.

Významnou akcí SST bylo Setkání s novináři, které proběhlo ve čtvrtek 6. října od 14:00 hodin v prostorách hlavní expozice SST. Zúčastnění novináři z předních technicky zaměřených tiskových médií, M+M Průmyslové spektrum, Strojírenství – Strojárstvo, Ai magazine a další, se z vystoupení ředitele SST Ing. Oldřicha Paclíka seznámili s postavením oboru výrobních strojů v České republice ve světové i evropské konkurenci. Prezident SST a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy, generální ředitel akciové společnosti TOS Varnsdorf Ing. Jan Rýdl, MBA, a generální ředitelka ITS Group, členka představenstva SST a delegátka SST v Evropské asociaci průmyslu výrobních strojů CECIMO Ing. Monika Šimánková, Ph.D., se pak věnovali hodnocení současné komplikované situace našich výrobních firem v souvislosti s energetickou krizí a důsledkům citelného narušení dodavatelských řetězců a odpovídali také na otázky novinářů.

V rámci tiskové konference SST proběhlo rovněž milé setkání s nestorem oboru obráběcích a tvářecích strojů panem Pavlem Bajuszem. V letošním roce uplynulo už 60 let od začátku jeho působení v oblasti výroby a prodeje výrobních strojů.

Svou odborností, zkušenostmi a radami přispíval dnes devětaosmdesátiletý Pavel Bajusz k obchodním úspěchům celé řady českých i slovenských výrobců obráběcích a tvářecích strojů.

Stroje z výrobního portfolia společností Kovosvit MAS, TAJMAC-ZPS, TOS Varnsdorf, TOS Kuřim, TOSHULIN, TOS Hostivař, ŠMT, ŠMERAL Brno, Žďas, Trens, TOS Olomouc, Heltos, Toma a dalších jsou i díky jeho aktivitám uznávány na jihoevropském trhu, na který se pan Pavel Bajusz soustřeďoval především.

Vedení Svazu strojírenské technologie se proto rozhodlo ocenit dlouholetou práci pana Pavla Bajusze pro obor výrobních strojů. Předseda představenstva SST Ing. Jan Rýdl, MBA, a ředitel SST Ing. Oldřich Paclík CSc. mu předali diplom a historickou ocelorytinu z poloviny 19. století s vedutami Prahy.

Členské podniky Svazu strojírenské technologie se letošního ročníku MSV zúčastnily ve velkém počtu a o jejich zájmu o strojírenský veletrh svědčí především skutečnost, že si letos pro své expozice objednaly celkem 2 159 m2 výstavní plochy. Z této uvedené výměry patří Svazu 376 m2 plochy.

 Expozice členských podniků SST byly umístěny prakticky ve většině pavilonů brněnského výstaviště. V pavilonu „B“ bylo možno navštívit stánek společnosti Šmeral Brno, a.s. a Dieffenbacher-CZ, a v pavilonu „F“ expozici společnosti SCHUNK Intec. V pavilonu „V“ se představily společnosti PILOUS-pásové pily a Vanad 2000. Nejvíce svazových podniků ale vystavovalo své produkty v pavilonu „P“. Byly to společnosti ARGO-HYTOS, AXA CNC stroje, FANUC Czech, HESTEGO, KSK Precise Motion, Mikronex, Renishaw, RETOS Varnsdorf, Schneeberger Mineralgusstechnik, TAJMAC-ZPS, TOS Hostivař, TOSHULIN, TOS Varnsdorf a Yamazaki Mazak Central Europe.

Expozice členských podniků byly nepochybně velmi zajímavé a zaujaly mnohé návštěvníky veletrhu. Fanoušci obráběcích strojů obdivovali nejen rozmanitost architektonického a grafického provedení jednotlivých veletržních stánků, ale především množství různých typů vystavených strojů a novinek.

Nepřehlédnutelnou expozicí se letos pochlubila například společnost TAJMAC-ZPS, která na ploše 320 m2 vystavila tři stroje. První bylo portálové multifunkční obráběcí centrum ZPS MCG1000i. Tento stroj umožňuje komplexní obrábění prostorově složitých a technologicky náročných obrobků. Druhým a třetím strojem v expozici byly dlouhotočné CNC automaty MANURHIN K´MX 632 DUO a MANURHIN K´MX 816 CLEVER.

Přelomovou účast na MSV z pohledu velikosti své expozice a samotné produktové prezentace připravil nový členský podnik SST FANUC Czech. Dosud největší prezentační plocha společnosti FANUC byla 150 m2, a to v loňském roce. Letos se ovšem FANUC představil na rekordních 396 m2 výstavní plochy, kam umístil prakticky celé své produktové portfolio. Největší zastoupení měly v současnosti populární průmyslové a kolaborativní roboty. Jednalo se o kompletní řadu lehkých kolaborativních robotů CRX, včetně letošních novinek CRX-5iA, CRX-20iA/L a CRX-25iA. Dále zde bylo k vidění minimálně 6 různých robotických aplikací, a to buď samostatně nebo v kombinaci s CNC obráběcími centry FANUC ROBODRILL. Pro každou z aplikací bylo vyhrazeno 25 m2 výstavní plochy. FANUC nezapomíná ani na plastikáře, které určitě zaujmou novinky z oblasti elektrických vstřikovacích lisů ROBOSHOT, či na výrobce strojů, které pro změnu potěší novinky z oblasti CNC řídicích systémů a pohonů. FANUC tak v pavilonu „P“ připravil téměř 400 m2 zážitků z oblasti průmyslové automatizace.

Společnost HESTEGO představila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu novinku v systému vynuceného pohybu (synchronizace) dílů teleskopického krytu. Jedná se o použití řemenových modulů s předem definovanou tuhostí a zatlumením. Systém najde využití zejména u teleskopických krytů obráběcích strojů s větším zdvihem a v náročných aplikacích obrábění, kde je nutné minimalizovat rázy a vibrace z pohybu teleskopického krytu. Kryty s novým systémem se vyznačují kultivovaností chodu bez chvění. Absence vůle v mechanizmu, která běžně způsobuje rázy při reverzaci pohybu posuvné osy, dělá z krytu ideálního partnera pro každý stroj.

 Významným hostem SST na letošním ročníku MSV byl ředitel sekce výrobních strojů švýcarské strojírenské asociace SWISSMEM pan Christopher Blättler, který si v doprovodu ředitele SST Ing. Oldřicha Paclíka prohlédl nejen expozice švýcarských vystavovatelů, ale navštívil také stánky významných českých firem.

Věříme, že každý návštěvník si neopakovatelnou atmosféru brněnského veletrhu prožil po svém a se zaměřením na své specifické zájmy, takže odcházel spokojen a pln nových odborných poznatků a dojmů.

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.