Technický týdeník č. 20/2020

Záchrana automobilového sektoru EU a Spojeného království

Pouhých patnáct týdnů před vypršením přechodného období pro brexit spojili vedoucí představitelé evropského automobilového průmyslu své síly a vyzvali Evropskou unii a Spojené království, aby bez dalšího odkladu zajistily ambiciózní dohodu o volném obchodu. Vyjednavači na obou stranách musí teď odstranit všechny překážky, aby se vyhnuli brexitu bez dohody. Ten by podle aktuálních výpočtů stál evropský automobilový sektor v příštích pěti letech na zmařených dodávkách zhruba 110 miliard EUR, což by ohrozilo 14,6 milionů pracovních míst. To znamená ztrátu jednoho z každých 15 pracovních míst v EU a ve Velké Británii dohromady.

  • Vedoucí představitelé automobilového průmyslu EU a Spojeného království se sjednotili a vyzvali k naléhavému uzavření ambiciózní dohody o volném obchodu před koncem přechodného období, do něhož zbývá pouhých patnáct týdnů.
  • Nové výpočty ukazují katastrofální dopad „nulové dohody“ se cly podle Světové obchodní organizace (WTO), což by v příštích pěti letech ohrozilo výrobu zhruba 3 milionů automobilů a dodávky mezi EU a Velkou Británií.
  • „Nulová dohoda“ by do roku 2025 znamenala kombinované obchodní ztráty mezi EU a Spojeným královstvím v hodnotě 110 miliard EUR. K tomu přistupuje ještě zhruba 100 miliard EUR hodnoty produkce v letošním roce ztracené kvůli krizi způsobené pandemií COVID 19.
  • Aby se předešlo hospodářskému propadu v odvětví zaměstnávajícím 14,6 milionu lidí, vyzývají představitelé automobilového průmyslu EU a Spojeného království vyjednavače, aby urychleně uzavřeli dohodu, která zajistí nulová cla, moderní pravidla prokazování původu zboží a zamezí různým byrokratickým bariérám na obou stranách kanálu La Manche.

Představitelé organizací zastupujících výrobce vozidel a automobilových dílů v celé EU, Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) a Evropské sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) spolu s 21 národními sdruženími, včetně Sdružení výrobců a obchodníků s automobily (SMMT), Německého sdružení automobilového průmyslu (VDA), Výboru francouzských konstruktérů automobilů (CCFA) a Automobilové platformy (PFA), varují, že by toto odvětví mohlo čelit vážným propadům. K signatářům se připojilo také české Sdružení automobilového průmyslu (SAP).

V případě neuzavření dohody reálně hrozí ekonomikám a pracovním místům na obou stranách kanálu druhý ničivý zásah nad rámec ztráty produkce v hodnotě zhruba 100 miliard eur, ke které letos došlo v důsledku krize COVID 19.

Bez dohody, která by musela být uzavřena do 31. prosince 2020, by byly obě strany nuceny obchodovat podle takzvaných nepreferenčních pravidel WTO, včetně 10% cla na osobní automobily a až 22% cla na dodávkové a nákladní automobily. Taková cla – mnohem vyšší, než činí marže většiny výrobců – by se téměř jistě musela přenést na spotřebitele, což by vozidla neúnosně zdražovalo, snižovalo by možnosti výběru a ovlivňovalo by poptávku. Cla zdraží výrobu nebo povedou k navýšení dovozu dílů z jiných konkurenceschopných zemí.

Než udeřila koronavirová krize, dosahovala výroba motorových vozidel v EU a ve Spojeném království 18,5 milionu kusů ročně. V letošním roce již bylo v celém odvětví kvůli pandemii ztraceno přibližně 3,6 milionu vozů. Nové výpočty naznačují, že jen u osobních a dodávkových automobilů by snížení poptávky vyplývající z 10% cla mohlo během příštích pěti let snížit objem výroby v EU a ve Spojeném království zhruba o tři miliony kusů, přičemž ztráty by činily 52,8 miliardy EUR pro závody ve Spojeném království a 57,7 miliardy EUR pro podniky se sídlem v EU.

Tato kombinovaná ztráta obchodních objemů by vážně poškodila příjmy odvětví, které je jedním z nejcennějších aktiv Evropy. Zaměstnává miliony lidí a vytváří sdílenou prosperitu pro všechny, s celkovým obchodním přebytkem v roce 2019 74 miliard EUR vůči zbytku světa. Odvětví automobilového průmyslu EU27 a Spojeného království tvoří společně 20 % celosvětové výroby motorových vozidel a ročně vynakládá na inovace přibližně 60,9 miliardy EUR, což z něj činí největšího evropského investora do výzkumu a vývoje.

Dosažení ambiciózní dohody o volném obchodu mezi EU a Velkou Británií s ustanoveními pro automobilový průmysl je pro budoucí úspěch evropského automobilového průmyslu klíčové. Každá dohoda by měla zahrnovat nulové sazby a kvóty, vhodná pravidla pro prokazování původu jak pro spalovací motory, tak pro vozidla s alternativním palivem, včetně součástí a hnacích ústrojí, a rámec, který by zabránil regulačním rozdílům.

Klíčové je, že podniky potřebují podrobné informace o dohodnutých obchodních podmínkách, kterým se budou muset podřídit od 1. ledna 2021, aby mohly provést závěrečné přípravné kroky To v kombinaci s cílenou podporou a vhodným přechodným obdobím, které po omezenou dobu umožní větší využívání cizích materiálů, zajistí, že podniky se budou schopny přenést přes závěr přechodného období.

Eric-Mark Huitema, Generální ředitel ACEA, řekl: „Pro automobilový průmysl EU je v sázce hodně – rozhodně musíme mít do ledna uzavřenu ambiciózní obchodní dohodu mezi EU a Velkou Británií. Jinak náš sektor – který se už teď potýká s krizí COVID – tvrdě zasáhne dvojí rána.“

 

Sigrid de Vries, generální tajemnice CLEPA, dodala: „Brexit „bez dohody“ by narušil integrovaný automobilový dodavatelský řetězec a v kritickém okamžiku by zasáhl průmysl. Dopad bude pociťován daleko za hranicemi samotných dvoustranných obchodních toků, což se promítne do ztráty pracovních míst a investiční kapacity. Automobilový průmysl je největším soukromým investorem EU do výzkumu a vývoje s 60 miliardami eur proinvestovanými každý rok. Potřebujeme dohodu, která zachová globální konkurenceschopnost tohoto odvětví.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.