Technický týdeník č. 13/2020

Jarní setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie spojené s workshopem Technologické platformy Strojírenská výrobní technika

V uvolněné „pokaranténní“ atmosféře se ve čtvrtek, dne 11. června 2020, konalo v brněnském sídle společnosti RENISHAW pravidelné, i když tentokrát pouze jednodenní, setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie.

Obětavým hostitelem byla tentokrát společnost Renishaw, s.r.o., jejíž sympatický generální ředitel, Ing. Josef Sláma, spolu s Ing. Bedřichem Musilem z SST, účastníky setkání srdečně přivítali. Následná prezentace Ing. Slámy, v níž seznámil přítomné s historií a současnými aktivitami společnosti Renishaw, se těšila všeobecnému zájmu.

Renishaw je zavedená společnost se světovým prvenstvím v oblasti strojírenských technologií a dlouhou historií inovací ve vývoji a výrobě metrologických a zdravotnických produktů. Od svého založení v roce 1973 dodává svým zákazníkům nejmodernější výrobky, které zvyšují produktivitu výrobních procesů, zlepšují kvalitu výrobků a poskytují ekonomická řešení v oblasti automatizace.

Skupinu Renishaw v současnosti tvoří přes 70 poboček ve 35 zemích, s více než 4000 zaměstnanci. Zhruba 2600 zaměstnanců pracuje ve Velké Británii, kde je soustředěna většina výzkumu, vývoje a výroby společnosti. Prostřednictvím této celosvětové sítě svých dceřiných společností, k nimž patří i společnost s ručením omezeným se sídlem v Brně, a svých prověřených distributorů poskytuje svým zákazníkům mimořádné služby a podporu v celé řadě odvětví.

K hlavním patří technologie aditivní výroby a vakuového odlévání pro návrhy, výrobu prototypů a produkci na základě konkrétních požadavků zákazníků. V oblasti aditivní výroby se společnost zaměřuje především na 3D tisk z kovových prášků. Renishaw je ostatně jediným britským výrobcem zařízení pro 3D tisk z kovu.

Firma Renishaw představuje světovou špičku v aplikacích pokročilých materiálových technologií v mnoha strojírenských odvětvích. Známé jsou například dentální CAD/CAM skenovací a frézovací systémy, výroba a dodávky dentálních konstrukcí - můstků, korunek a stomatologických a obličejových implantátů. Samostatnou kapitolu výrobního portfolia tvoří lékařské přístroje pro neurochirurgické aplikace.

Vysoce hodnoceny jsou rovněž snímací systémy a software pro ustavení obrobku, seřízení nástrojů a kontrolu dílců na CNC obráběcích strojích, používané v sériové i hromadné výrobě a Ramanovské spektroskopické systémy pro nedestruktivní materiálovou analýzu.

V oblasti laserové techniky produkuje firma vysokorychlostní laserové geodetické systémy pro venkovní měření v extrémních podmínkách a laserové systémy spolu se systémem ballbar určené k měření přesnosti a kalibraci obráběcích a tvářecích strojů.

V neposlední řadě dodává firma Renishaw špičkové měřicí sondy, snímací doteky a software pro měření na souřadnicových měřicích strojích (CMM) a na obráběcích strojích. Systémy odměřování polohy jsou určeny pro vysoce přesnou polohovou zpětnou vazbu v lineárních, úhlových a rotačních aplikacích.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla exkurze v provozu společnosti Renishaw velice aktraktivním bodem programu.

Odpolední program setkání sestával ze dvou tematických bloků, z nichž první patřil vystoupením pracovníků Svazu strojírenské technologie a druhý byl workshopem projektu Evropské unie Technologická platforma Strojírenská výrobní technika, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a spadajícího pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Vystoupení ředitele Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřicha Paclíka, CSc., bylo věnováno informacím o statistických výsledcích oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2019 s výhledem na první pololetí roku 2020. Už závěr roku 2019 byl poznamenán znatelným poklesem objednávek, který hlásili i přední producenti výrobních strojů například v Německu nebo v Itálii. Tento nepříznivý vývoj výrazným způsobem prohloubila krize spojená s pandemickým šířením koronaviru COVID 19, přičemž celkový dopad fakticky celosvětového hospodářského útlumu a propadu výrobních aktivit není ještě zdaleka zmapován. Ve svých úvahách o východiscích ze stávající situace a budoucích trendech v oboru reflektoval Ing. Paclík především informace poskytované Evropskou asociací průmyslu výrobních strojů a technologií CECIMO, statistické podklady britské společnosti Oxford Economics a americké společnosti Gardner.

Jako tradičně dostali slovo také hosté z České spořitelny, a.s., která je smluvním partnerem Svazu strojírenské technologie. Jejich vystoupení byla zaměřena na bankovní programy související s pomocí českým firmám v době pandemie COVID 19. Produktová manažerka odboru projektového a exportního financování ČS Ing. Monika Vilhelmová se soustředila na problematiku financování se zárukou Exportní garanční a pojišťovací společnosti v rámci projektu COVID Plus, zatímco manažer kompetenčního centra znalosti trendů a trhů ČS Ing. Ladislav Dvořák, CSc., hovořil o programu financování firem COVID III.

Neveselou veletržní bilanci roku 2020 s výhledem na snad nadějnější rok 2021 komentovali Ing. Bedřich Musil a Ing. Pavel Čáp. V souvislosti s pandemií COVID 19 byla většina mezinárodních strojírenských veletrhů ve svém původním termínu zrušena a přesunuta na příští rok. O osudu našeho nejvýznamnějšího veletrhu – Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně – není dosud rozhodnuto. Nejdůležitější veletržní událostí roku 2021 pak bude výstava EMO, která proběhne v italském Miláně.

Závěrečný blok setkání obchodních ředitelů členských firem SST byl věnován projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika. Kromě průběžné informace o postupu projektu, kterou přednesl Ing. Leoš Mačák, vyslechli účastníci setkání také přednášku pracovníka Výzkumného centra strojírenské výrobní techniky a technologie RCMT Ing. Matěje Sulitky, Ph.D. na téma Monitoring a kompenzace strojů.

Po skončení programu následovala diskuse, jejímž středobodem byla výměna názorů na současnou situaci v jednotlivých firmách, a především na míru ekonomických dopadů zbrzdění nebo dočasného zastavení výroby a propadu počtu objednávek v posledních měsících. Na setkání panovala dělná pracovní atmosféra a bylo patrné, že se účastníci této akce opět rádi sešli po nečekané pauze způsobené koronavirovou nákazou.

 

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.