Technický týdeník č. 21/2020

Výhled rozvoje automobilového průmyslu do roku 2024

Společnost Oxford Economics zpracovává hospodářské prognózy, kvantitativní analýzy a poskytuje služby v oblasti ekonomického modelování. CECIMO, Evropská asociace průmyslu výrobních strojů, zastupuje tyto výrobce vůči orgánům Evropské unie a snaží se prosazovat jejich zájmy v globálním měřítku. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl je jedním z hlavních odběratelů výrobních strojů, je pro CECIMO důležitým zdrojem informací předpověď zpracovaná Oxford Economics, která se pokouší odhadnout tendence vývoje automobilového průmyslu v Evropě a v globálním měřítku.

Vývoj výroby automobilů v letech 2018 a 2019 a předpoklad do roku 2024 (% růstu/poklesu)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Čína

5,01

2,26

1,18

7,86

6,11

4,91

3,82

USA

5,34

-1,75

-18,96

17,01

6,95

3,98

1,19

Německo

-2,16

-10,37

-26,51

23,05

5,64

3,31

1,48

Itálie

-2,38

-8,83

-27,75

30,31

8,53

3,52

5,00

Svět

3,23

-1,94

-18,08

16,09

6,95

3,80

2,53

Zdroj: Oxford Economics

Zpráva Oxford Economics zachycuje roční tempo růstu/poklesu výroby vozidel a poukazuje na divergentní trendy světového automobilového průmyslu. Podle posledních zpracovaných statistických údajů klesá evropská výroba vozidel dvou hlavních výrobců, tedy Itálie a Německa, již od roku 2018. Tempo poklesu se v roce 2019 zvýšilo a v roce 2020 se situace zdramatizovala, jak pandemie koronaviru těžce zasáhla oblast výroby i prodeje automobilů. Tato krize zatížila i dodavatelský řetězec automobilového průmyslu, do kterého patří mimo jiné právě výrobci obráběcích a tvářecích strojů.

Podle scénáře Oxford Economics by se měla výroba motorových vozidel v Německu a Itálii, po třech po sobě jdoucích letech poklesu, v letech 2021 a 2022 zvýšit. V dalších letech ale naznačuje dva rozdílné trendy: růst německé produkce by se po roce 2022 měl zpomalit, zatímco italská výroba by měla dál rychle růst. Oživení v Německu tedy může být pouze částečné, zatímco Itálie by mohla do roku 2024 dosáhnout předkrizových úrovní výroby.

Výroba vozidel v USA je ve srovnání s evropskými výrobci v relativně příznivější situaci, protože pokles zatím nebyl stejně výrazný a po obtížném období roku 2020 by se měla v příštím roce rovněž odrazit ode dna. Produkce má v roce 2022 růst rychlejším tempem než v Evropě, avšak tempo růstu se bude později zpomalovat.

Pokud jde o čínskou výrobu vozidel, očekává se, že v letech 2020 až 2024 nadále poroste, ačkoliv rok 2020 zaznamená nejnižší růst v důsledku pandemie a slabší poptávky po zboží dlouhodobé spotřeby na mezinárodních trzích. Počínaje rokem 2021 se bude čínská produkce rychle zvyšovat, zejména díky částečnému zotavení na zahraničních trzích, ale tempo růstu by se mělo postupně rovněž zpomalovat.

Absolutní objemy výroby nejsou ve zprávě Oxford Economics uvedeny. Z procentního vyjádření meziročního vývoje ale vyplývá, že kromě Německa se všude podaří nejdéle do roku 2024 přesáhnout objem výroby z roku 2017. Takový vývoj je ovšem do značné míry závislý na tom, jak rychle a úspěšně se jednotlivé státy vyrovnají s pandemií Covid 19 a jejími ekonomickými i celospolečenskými následky.

Mezi vedoucími zeměmi existují jasné rozdíly. Evropa a Čína aktivně prosazují elektromobilitu, zatímco americká organizace Electric Vehicle Penetration je konzervativnější. V Číně vláda prodloužila subvence, jejichž cílem je podpořit prodej elektromobilů v příštích dvou letech a poté postupně hodlá podporu snižovat. Dává tedy přednost méně ambiciózním programům rozvoje elektromobility. Oxford Economics očekává, že průnik elektromobilů v Číně v průběhu prognózovaného období dále zesílí a v roce 2024 dosáhne podíl elektromobilů 10 %, oproti 4 % v roce 2019.

Evropské země stupňují úsilí o zvýšení prodeje elektromobilů prostřednictvím celé řady nových pobídek, z nichž mnohé byly zavedeny během druhého čtvrtletí roku 2020. Oxford Economics očekává, že v roce 2024 se podíl elektromobilů v Evropě zvýší na 14 %, oproti pouhým 2 % v roce 2019. Tento silný tlak na e-mobilitu zvýší do roku 2024 podíl Evropy na celosvětovém trhu s elektromobily na 38 %, to znamená stejný podíl, jako v případě Číny. Očekává se, že též evropská registrace automobilů zaznamená v průběhu předpovídaného období největší posun směrem k e-mobilitě. Tím se do roku 2024 zvýší velikost trhu s elektromobily v Evropě na úroveň Číny. Rozlišení mezi vozidly se spalovacími motory a čistým elektromobilem je důležité pro výrobce obráběcích strojů, přičemž hybridy, využívající rovněž spalovací motory, se řadí do první z těchto kategorií.

Podle Oxford Economics bude dopad tohoto vývoje evropského automobilového průmyslu na poptávku po obráběcích strojích v příštím desetiletí negativní, nikoli však zničující. Země, které výrazně upřednostňují pobídky a politiku elektromobility, se nicméně dočkají slabší poptávky po obráběcích strojích ze strany svého automobilového průmyslu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.