Technický týdeník č. 08/2021

METAV 2021 znamenal lekci v digitalizaci světa veletrhů

METAV digital 2021 se konal ve dnech 23. až 26. března 2021 pod heslem Networking simply threefold. Nahradil přeložený METAV 2020, který musel být zrušen jako prezenční akce už v prosinci loňského roku. METAV digital byl jedním z prvních veletrhů pro oblast zpracování kovů v Německu od podzimu 2019 a byl přístupný všem vystavovatelům, i když se původně na METAV nezaregistrovali. Digitální veletrh se skládal ze tří částí: virtuální výstavy, inteligentní propojení a webináře. Byl realizován ve spolupráci s IndustryArena a společností Aldinger & Wolf a prezentoval celé spektrum výrobních technologií. Důraz byl kladen především na obráběcí stroje, nástroje, příslušenství, měřicí techniku, povrchovou úpravu, výpočetní techniku, software, stroje a systémy pro aditivní výrobu, výrobní systémy a komponenty pro lékařskou techniku.

Po čtyřech dnech virtuální aktivity skončil veletrh METAV digital. „Jednalo se o řešení současné situace prostřednictvím nového veletržního formátu, kterého se s velkým nadšením a odhodláním zapojilo 80 vystavovatelů,“ říká Stephanie Simonová, která byla ve VDW (Německá asociace výrobců obráběcích strojů) za organizaci tohoto veletrhu odpovědná.

METAV digital se zúčastnilo celkem 2 500 návštěvníků a na webináře se zaregistrovalo více než 1 530 návštěvníků. „Tento dobrý výsledek je způsoben zejména skutečností, že celá řada vystavovatelů pozvala své zákazníky předem a upozornila je na hlavní zaměření stánku a na témata webinářů“ vysvětluje paní Simonová a pokračuje: "Díky tomu získala online reklama VDW ještě větší dynamiku. Tato interakce je při digitálním veletrhu ještě mnohem důležitější než při osobní účasti".

Je třeba zdůraznit, že METAV digital byl považován za určitý test, jenž měl přinést poučení v tom směru, které digitální formáty mohou vůbec pojmout hybridní koncept výstavních akcí. „Ve společnosti Kern Microtechnik jsme již získali počáteční zkušenosti s digitálními formáty, ale chtěli jsme pomocí METAV digital udělat další krok a zjistit, zda se nám účast na virtuálním veletrhu vůbec vyplatí,“ říká Peter Schöps, oblastní obchodní manažer společnosti Kern Microtechnik GmbH z Eschenlohe.

Důležité bylo samozřejmě také napnout plachty a rozpohybovat německé strojírenství po dlouhé době na suchu, bez jediného veletrhu. „Pandemie nám poskytla příležitost k tomu, zkusit řešit širokou škálu problémů online. Mohou to být schůzky, webové semináře, prezentace produktů, zákaznické portály nebo dokonce virtuální veletrhy. Digitální svět nezná hranic. Proto je pro naši společnost WFL zvláště důležité nastoupit do tohoto vlaku včas. S METAV digital nám VDW nabídlo dobré řešení pro prezentaci na trhu“ potvrzuje Sabine Steinkellnerová, vedoucí marketingu firmy WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG, z rakouského Lince.

Digitální veletrh nicméně plně nenahrazuje reálný veletržní formát. Všichni přední hráči v oboru se na tom bez výjimky shodují a těší se na druhé pololetí, kdy bude, jak doufáme, konání veletrhů v klasické podobě opět možné. Andreas Enzenbach, viceprezident pro marketing a firemní komunikaci firmy Mapal Dr. Kress KG z Aalenu, říká: "Osobní kontakty samozřejmě extrémně chybějí. U digitálních formátů je velmi důležité, aby vystavovatel mohl vstoupit do dialogu. Ten nesmí být jedno-dimenzionální, ale vždy obousměrný.“ A Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel VDW, dodává: „V nadcházejících dnech se velmi podrobně podíváme na výsledky a zpětnou vazbu týkající se METAV digital a rozhodneme, které formáty mohou i nadále nabízet přidanou hodnotu při hybridní akci."

METAV digital pokračuje další tři týdny - speciální fóra navíc oslovují i další zájemce

METAV digital však ještě neskončil. Vzdáleně bude k dispozici návštěvníkům a zájemcům další tři týdny, a to až do 16. dubna 2021. „Digitální prohlídka veletrhu a návštěva všech 30 webinářů budou stále k dispozici na metav-digital.de/en,“ říká Stephanie Simonová. „Každý týden také nabídneme jedno speciální fórum. Témata zahrnují bezpečnost strojů, inteligentní výrobu a nábor mladých talentů. Na tato speciální fóra jsou opět zvány speciální cílové skupiny“ vysvětluje.

O co se přesně jedná? Tak například Den bezpečnosti VDW má na METAVu již dlouhou tradici. 31. března 2021 oslavil svou premiéru na webu a byl věnován technologii bezpečné práce na obráběcích strojích za měnících se podmínek. Zabezpečení strojů je progresivní proces, který vyžaduje neustálé přizpůsobování aktuálnímu vývoji - díky technickému pokroku na jedné straně a inovacím zákonodárce na straně druhé. V současné době probíhá diskuse o nové verzi Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Důraz je kladen na integraci bezpečnosti jako takové a kybernetické bezpečnosti při digitálním poskytování provozních pokynů. Výrobci strojů, dodavatelé komponentů a odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví při práci navíc na Dni bezpečnosti předvedou, jaké požadavky jsou kladeny na moderní obráběcí stroje a jak jsou v současné době plněny. Všichni se shodli na tom, že obráběcí stroje vyrobené v souladu s normami jsou a zůstanou bezpečné.

O týden později, 7. a 8. dubna 2021, se speciální fórum zaměřilo na inteligentní výrobu - výrobu se zapojením umělé inteligence - a na nové koncepty chlazení. Členové WGP (Vědecká společnost pro výrobní inženýrství) představí výsledky výzkumu pro efektivní a udržitelnou budoucí produkci. Podrobně se zabývají obrovským potenciálem umělé inteligence a podporují společnosti při implementaci inovací.

V posledním týdnu konání prodlouženého METAV digital, 14. dubna 2021, se fórum zaměří na činnost nadace mladých talentů pro strojírenství, její marketingová školení a metody náboru. Mimo jiné budou zdůrazněna specifika generace Z (Generation zoomers, tzn. narození 1990 – 2010) takže se bude diskutovat o vhodnosti nových formátů komunikace v sociálních médiích, které by mohly být pro její příslušníky atraktivní.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.