Technický týdeník č. 13/2023

EMO Hannover 2023 představí klíčové oblasti průmyslové výroby

Pořadatel veletrhu EMO Hannover, Německý svaz výrobců obráběcích strojů VDW, pozval návštěvníky ve dnech 5. a 6. července do Frankfurtu nad Mohanem na hlavní předpremiéru této akce. Veletrh EMO Hannover pak proběhne od 18. do 23. září 2023, ale 31 vystavovatelů poskytlo ochutnávku svých novinek již dobrých deset týdnů před samotnou akcí. Téměř 70 novinářů z více než 30 zemí přijelo, vidělo, žaslo a vyptávalo se vystavovatelů na podrobnosti.

"Předpremiéra EMO Hannover se ve Frankfurtu nad Mohanem konala poprvé. Tato akce má dlouholetou tradici a je vyvrcholením i závěrem našeho světového prezentačního turné. Na přibližně 60 akcích konaných ve 40 zemích od Japonska po Mexiko a od Finska po Jihoafrickou republiku jsme postupně představovali všem zájemcům EMO Hannover 2023 již od začátku letošního roku." Těmito slovy přivítal hosty Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel VDW.

Dr. Markus Heering, jeho kolega ve VDW, pokračuje: "Pod hlavičkou Innovate Manufacturing jsme se rozhodli zaměřit na tři megatémata letošního veletrhu EMO Hannover: Budoucnost podnikání, Budoucnost konektivity a Budoucnost udržitelnosti ve výrobě. Cílem je ukázat, že výrobní technologie nezajímají jen odborníky, ale že se průmysl přímo podílí na řešení nejpalčivějších problémů naší doby. A právě to vystavovatelé ukazují prostřednictvím svých technických řešení zde na předpremiéře a pak i na samotném veletrhu v září."

Veletrh EMO Hannover poskytne nepřeberné množství nabídek

Na veletrhu EMO Hannover 2023 se očekává přítomnost více než 1 750 vystavovatelů ze 42 zemí. Ti představí celé spektrum výrobních technologií. Mezi hlavní lákadla patří obráběcí centra a soustruhy, řezné nástroje a upínací zařízení, měřicí zařízení a řídicí systémy, automatizovaná manipulace s materiálem, výpočetní technika, průmyslová elektronika a příslušenství. Návštěvníci EMO pocházejí ze všech hlavních průmyslových odvětví, včetně konstrukce strojů a zařízení, automobilového průmyslu a dodavatelů dílů, leteckých technologií, přesného strojírenství a optiky, stavby lodí, lékařského inženýrství, výroby nástrojů a forem, ocelových a lehkých konstrukcí.

EMO je registrovaná ochranná známka Evropské asociace výrobních technologií CECIMO.

"Šíře technické nabídky nemá na mezinárodním veletrhu výrobní techniky obdoby," zdůraznil Markus Heering. Akce poukazuje na výzvy, které ve výrobě existují: vyšší efektivita, větší flexibilita, lepší kvalita, vyšší přesnost, integrace umělé inteligence, komplexní propojení celého závodu a mnoho dalšího.

EMO Hannover nabízí různé společné stánky, jejichž cílem je upozornit na konkrétní trendová témata: Additive Manufacturing, Connectivity, Cobots a Sustainability in Production.  Významné místo na stáncích budou mít také výzkumné ústavy, které hodlají svou přítomnost na veletrhu využít k prezentaci svých projektů právě v oblasti udržitelnosti.

Fórum trendů pro budoucnost výrobních technologií

Jako přední světový veletrh výrobních technologií si EMO Hannover klade za cíl pokrýt všechna důležitá témata týkající se průmyslového hodnotového řetězce, představit současný stav techniky a poukázat na možné scénáře vývoje. "Kromě výše zmíněných témat bude velká pozornost věnována náboru kvalifikovaných pracovníků na speciálním vzdělávacím stánku. Nabídka služeb nadace Nachwuchsstiftung Maschinenbau (Nadace pro vzdělávání a odborný růst mládeže ve strojírenství) byla rozšířena nad rámec základního odborného vzdělávání o průběžná školení a de-velopment," vysvětlil Markus Heering. Na speciálním stánku umati bude k vidění živá ukázka, jejímž cílem je představit nejnovější vývoj v oblasti konektivity pro strojírenský průmysl a představuje efektivní propojení uvnitř továren i mezi nimi navzájem. V neposlední řadě bude Startup Area podporovat průkopnickou spolupráci s mladými firmami.

Společné stánky doplní dvě fóra v halách 9 a 16 hannoverského výstaviště. Poskytují platformu pro technologická témata a speciální témata Future In-sights. Součástí programu je také konference o obchodních příležitostech na indickém trhu. Akce pod názvem Budoucnost konektivity se bude zabývat energetickou účinností dosahovanou prostřednictvím digitalizace. Aspektům udržitelnosti ve výrobě se konečně budou věnovat prezentace a diskuse o e-mobilitě, klimaticky neutrální výrobě, potenciálu obchodních modelů založených na cirkulární ekonomice a prezentaci osvědčených postupů v těchto oblastech.

Jednotlivé prezentace budou úzce propojeny s digitální službou EMO Hannover. Některé z prezentací, konferencí a klíčových témat budou přenášeny živě nebo ze záznamu a budou k dispozici na vyžádání prostřednictvím webových stránek na adrese www.emo-hannover.de.

Přední světový veletrh podporující kultivaci a expanzi mezinárodních sítí

Všechna výše uvedená fóra a akce poskytují nejen podrobné informace, ale také podporují diskusi a sdílení nápadů a zkušeností mezi účastníky. EMO Hannover vytvář vhodné podmínky k rozšiřování mezinárodní sítě tím, že přitahuje další odborníky z oblasti výroby, řad dodavatelů a zákazníků i z vědecké komunity. EMO Hannover digital již k tomu přispívá – a to i přes geografické hranice – prostřednictvím tzv. EMO sessions, digitálních chatů a video meetingů, které se konají už před zahájením samotného veletrhu. Všichni návštěvníci navíc obdrží nabídku „matchmaking“, když se zaregistrují online na www.emo-hannover.de. Tam mohou zadat svůj profil a zájmy a na základě případných shod si pak domluvit schůzky s partnery, kteří mají stejné zájmy.

Po čtyřleté přestávce se EMO vrací do Hannoveru s novým konceptem, s novým vzhledem a novou energií,“ uzavřel Wilfried Schäfer. "Nálada je plná očekávání. To jasně vyplynulo z červencové předpremiéry. Naši vystavovatelé i my, organizátoři, se velmi těšíme na opětovné setkání s našimi zákazníky a obchodními partnery."

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.