Technický týdeník č. 01/2022

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST spojené s workshopem Technologické platformy Strojírenská výrobní technika

 V prostorách akciové společnosti TAJMAC-ZPS ve Zlíně-Malenovicích se v závěru roku 2021 konalo pravidelné setkání obchodních ředitelů členských firem SST.

První blok setkání patřil hostitelské společnosti TAJMAC-ZPS. Její generální ředitel Michele Taiariol přivítal účastníky setkání a pronesl úvodní slovo. Ing. Martin Machálka, technický ředitel společnosti TAJMAC-ZPS, následně představil současný výrobní program společnosti.

Strojírenství ve Zlíně má dlouhou tradici, která je spojená s firmou Baťa. Už v roce 1903 zde vznikla první strojírenská dílna a od roku 1936 se ve Zlíně začaly vyrábět v rámci nově založené akciové společnosti MAS první kovoobráběcí stroje. Po znárodnění firmy Baťa v roce 1950 se továrna přejmenovala na Závody přesného strojírenství (ZPS), kde byl v roce 1964 vyroben první NC a v roce 1980 první CNC obráběcí stroj. V roce 1992 došlo k privatizaci firmy, kterou v roce 2000 převzal nový majitel – italská společnost TAJMAC-MTM S.p.A.

 Společnost TAJMAC-ZPS, a.s. je dnes nejen pokračovatelem této strojírenské tradice, ale hlavně předním evropským výrobcem obráběcích strojů a ze světového hlediska, špičkovým výrobcem vícevřetenových automatů. Současný výrobní program se skládá z vysoce výkonných vertikálních a horizontálních obráběcích center, CNC soustruhů a soustružnických center, vícevřetenových soustružnických automatů a dlouhotočných jednovřetenových automatů. Jako první v České republice zahájila společnost TAJMAC-ZPS v roce 2001 výrobu multifunkčních víceosých obráběcích center, přinášejících moderní progresivní obrábění na jedno upnutí. Obráběcí stroje ze Zlína se uplatňují v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na všech světových trzích. Zájem přítomných obchodních ředitelů vzbudila exkurze po výrobních prostorách společnosti TAJMAC-ZPS doprovázená odborným výkladem.

Druhý blok programu věnovaný aktivitám SST zahájil ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, CSc., který seznámil účastníky setkání s výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2020 a připojil i výhled na rok 2021. Zřetelný pokles výroby i vývozu v posledních dvou letech byl způsoben především pandemií Covid-19, ale i dalšími aspekty, jakými bylo například celkové zhoršení mezinárodně politické situace, vývoj v oblasti automobilového průmyslu a celkové narušení dodavatelských řetězců, které se projevuje růstem cen komponentů a jejich nedostatkem. Informace věnované aktivitám Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO potvrdily, že s obdobnými problémy se potýkají výrobci obráběcích strojů ve všech evropských zemích.

Ve světovém srovnání objemu výroby za rok 2020 poklesla Česká republika na 17. místo, ve vývozu pak na 16. místo. Výsledný propad exportu byl hodně výrazný. Ve srovnání s úspěšným rokem 2018 je to 43 %. Definitivní výsledky roku 2021 budou známy až letos v létě, ale už teď je jisté, že očekávání rychlejšího růstu byla příliš optimistická.

Informaci o mezinárodních veletrzích, které proběhly v roce 2021 a které jsou připravovány na rok 2022, poskytl Ing. Bedřich Musil (SST). V loňském roce lze za klíčové výstavní akce považovat říjnové EMO Milano a listopadový MSV Brno. V roce 2022 by měl v dubnu proběhnout veletrh CCMT v Šanghaji, v květnu Metaloobrabotka v Moskvě, v září IMTS v Chicagu a v listopadu pak JIMTOF v Tokiu a Metalex v Bangkoku.

Systém sledování výroby SIDAT a RCMT byl tématem vystoupení výzkumného a vývojového pracovníka v oboru mechatroniky RCMT při Fakultě strojní ČVUT v Praze Ing. Štěpána Chládka, Ph.D.

Pokud výrobní technologie produkuje na větším počtu automatických nebo poloautomatických strojů stovky výrobků, pak je potřebné sledovat ukazatele, jako jsou počet kusů, počet zmetků, doba odstávek, příčina zastavení, celková efektivita pod. Pro získávání těchto ukazatelů z komplexně postavených výrobních technologií je určen produkt SIDAT SIDAS® OEE.

Automaticky čtená data jsou většinou získávána přímo z řídicích systémů strojů popř. z počítadel kusů u jednotlivých strojů. Automaticky i ručně jsou získávaná stavová data ukládána do real-timové SQL databáze. Na ni pak navazuje aplikace na bázi produktu SIDAS® OEE, umožňující získat kompletní obraz o probíhající výrobě. V reálném čase je pak zobrazován stav výrobní technologie a časový snímek jejích stavů a produkce v minulém období (Gant diagram). Tato on-line zobrazení umožní řídit přímo vlastní výrobu. Nedílnou součástí této aplikace je také reportovací část, která na základě zákaznických požadavků generuje jednoduché i komplexní reporty, které popisují průběh výroby včetně propojení s výrobním plánem.

Další vystoupení, které bylo věnováno projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika, přednesl náměstek ředitele SST Ing. Leoš Mačák. Projekt TPSVT byl zahájen v roce 2009 a jeho 4. výzva bude ukončena ke 30. 6. 2022. Účastníci setkání byli seznámeni jednak s hlavními dokumenty projektu, ale také s vyhodnocovanými aktivitami a prezentací projektu na mezinárodních strojírenských veletrzích.

 Před závěrečnou diskusí byla ještě promítnuta videoprezentace analytika České spořitelny, a.s. Ing. Radka Nováka, MBA, který se dlouhodobě věnuje jednak makroekonomickým trendům, ale i trendům v jednotlivých odvětvích a pravidelně zpracovává české i zahraniční sektorové analýzy a prognózy.

Tentokrát se věnoval bilanci české ekonomiky za poslední dva „kovidové roky“ a konstatoval neradostné skutečnosti. Nepodařilo se totiž ochránit ani zdraví obyvatelstva, ani ekonomiku a navíc došlo k rozvratu veřejných financí. Z hlediska vládního dluhu a poklesu HDP se Česká republika umístila na 6. respektive 4. nejhorší pozici v Evropě. Za největší riziko pro nadcházející období označil Ing. Novák růst inflace, který Evropská centrální banka zatím neřeší, protože ji považuje za přechodný jev. Situaci u nás navíc negativně ovlivňuje vysoký převis volných míst na pracovním trhu nad počtem uchazečů o zaměstnání a nepříznivý demografický vývoj.

Hlavním trendem, který by mohl české ekonomice pomoci, je tzv. II. transformace, to znamená přechod od subdodavatelské ekonomiky k finalizaci výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

 Setkání obchodních ředitelů členských firem SST bylo zakončeno diskusí.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.