Technický týdeník č. 18/2023

Ocenění exponátů členských firem SST na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2023

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jsou zlatou medailí nebo zvláštní cenou hodnotitelské komise pravidelně oceňovány exponáty mimořádné kvality. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se mezi oceňovanými produkty umístily také exponáty dvou členských firem Svazu strojírenské technologie.

V kategorii „Inovační komponenty ve strojírenství“ uspěl exponát Micro Screw – miniaturní kuličkový šroub výrobce a vystavovatele KSK Precise Motion. Ocenění bylo uděleno za produkt s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka i výrobce, který lze použít napříč obory, jako je letecký, dopravní průmysl, zdravotnictví či přesné elektronové mikroskopy.

Broušený miniaturní kuličkový šroub splňuje nejvyšší nároky na přesnost polohování a kvalitu chodu. Je vyráběn v průměrech od 5 mm, se stoupáním závitu od 0,5 mm a s velikostí použitých kuliček od 0,6 mm. Tyto šrouby nacházejí uplatnění ve více odvětvích. Hojně jsou využívány například při výrobě elektronových mikroskopů, jejichž výroba má silnou tradici a díky zavedení výroby miniaturních kuličkových šroubů v KSK dojde k posílení udržitelnosti výroby elektronových mikroskopů v brněnském regionu. Spolupráce s vybranými lokálními partnery působícími v tomto oboru dala vzniknout v roce 2021 myšlence celého projektu. Aktuálně probíhají fáze prototypování a testování a náběh sériové výroby je plánován od počátku ledna roku 2024.

Cenu převzal pan Miroslav Ostrý, člen představenstva a ředitel společnosti

Zvláštní cena komise putovala do společnosti Tajmac-ZPS, VUT v Brně a Intemac Solutions za prototyp řídicí jednotky pro kompenzaci teplotních deformací stroje pomocí algoritmů umělé inteligence.

 

Kompenzace teplotních deformací obráběcího stroje pomocí algoritmů umělé inteligence je založena na komunikaci výrobního stroje s externí řídící jednotkou přes standardní rozhraní OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) a je nezávislá na řídicím systému stroje. Podstatou technického řešení je řídicí jednotka se softwarem, která on-line sleduje rozložení teplot na klíčových částech stroje a sledované teploty jsou vyhodnocovány algoritmy neuronové sítě, která vrací do stroje požadované hodnoty korekcí deformací stroje. Novost vyvíjené metody spočívá v zahrnutí obráběcího procesu do kompenzačního algoritmu a ve vývoji matematického modelu pomocí neuronové sítě, který umožní aplikovat princip tzv. doučování s asistentem a tím zvyšovat přesnost predikce/korekce.

Projekt byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND ve spolupráci s VUT Brno FEKT a Intemac Solution (FW03010366). Vývoj probíhal na vertikálním obráběcím centru TAJMAC-ZPS a.s. Výsledkem projektu je uznaný užitný vzor č. 36906 a prototyp řídicí jednotky stroje. Řídicí jednotka je v současné době nasazena ve výrobě TAJMAC-ZPS, a.s.

Výsledky zkoušek a řady testů ukazují, že pomocí algoritmů umělé inteligence lze kompenzovat teplotní deformace stroje s přesností do 0,005 mm bez nutnosti doplňkového chlazení komponent nebo umístění stroje do klimatizovaných hal. Toto řešení přináší zákazníkům jak značné pořizovací úspory na přesný stroj, tak i snížení energetických nároků na provoz stroje.

Produkt je nabízen pro rok 2024 pod obchodním názvem RECON AI, jako součást platformy RECON. Platforma RECON slouží jako softwarová nadstavba strojů portfolia TAJMAC-ZPS, a.s. pro podporu Průmyslu 4.0 a digitalizace firem.

Ocenění převzal pan Květoslav Hořčica, projektový manažer pro digitalizaci z akciové společnosti TAJMAC-ZPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.