Technický týdeník č. 23/2019

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST ve Vrchlabí

Pravidelné podzimní setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie s vedením svazu a přizvanými hosty proběhlo ve dnech 7. – 8. listopadu 2019 ve Vrchlabí na pozvání společnosti ARGO-HYTOS s.r.o.

Účastníky setkání na úvod programu pozdravil jednatel této úspěšné firmy, pan Rainer Christmann. Výrobní program firmy pak přiblížil Ing. Jan Vaníček, vedoucí prodeje pro Českou a Slovenskou republiku.

Skupina ARGO-HYTOS je jako dodavatel hydraulických komponent a systémů důležitou součástí celosvětového dodavatelského řetězce v oblasti mobilních strojů a všeobecného strojírenství. Aby mohla svým zákazníkům po celém světě nabídnout jednotnou podporu, vybudovala společnost ARGO-HYTOS mezinárodní sít výrobních podniků a prodejních společností, které jsou schopny nabízet své zkušenosti a služby přímo v místě působení zákazníka. V této době přicházejí ke slovu systémoví partneři, kteří přemýšlí komplexně, vnášejí do projektu své dlouholeté odborné zkušenosti a mohou nabídnout řešení ve fluidní technice.

Jako středně velký rodinný podnik s více než 1600 zaměstnanci disponuje společnost ARGO-HYTOS více než šedesátiletou zkušeností ve filtraci a řídicí a regulační technice v oblasti mobilní a průmyslové hydrauliky. Obzvlášť v mobilní hydraulice se ARGO-HYTOS vyvinula v jednoho z inovativních tvůrců.

Jedná se o mezinárodního partnera, který společně se zákazníkem realizuje inovativní a zákaznicky orientovaná systémová řešení. Základem toho je rozsáhlý modulový výrobní program, který může být flexibilně rozšiřován o zákaznická řešení. V projektech je nasazováno veškeré know-how a do moderní fluidní techniky jsou vnášeny stále nové impulzy. ARGO-HYTOS vlastní četné patenty a v mnoha případech vytvořila firma v tomto segmentu trhu úplně nové standardy.

Skupina ARGO-HYTOS je zastupována výrobními společnostmi v Německu, Čechách, Polsku, Indii a Číně s četnými vlastními mezinárodními prodejními a montážními společnostmi po celém světě. Mimo to spolupracuje s celou sítí partnerských organizací.

Cílem skupiny ARGO-HYTOS je podstatným dílem přispívat ke zlepšení produktu zákazníků a tím trvale zajistit jejich prospěch.

 Účastníci setkání měli následně možnost prohlédnout si prostory, kde jsou prováděny montáže hydraulických agregátů.

 Další část programu, kterou moderoval Ing. Bedřich Musil, pak už probíhala v prostorách Harmony Club Hotelu ve Špindlerově Mlýně. Jako první vystoupil ředitel SST Ing. Oldřich Paclík, CSc., který komentoval výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za období roku 2018 a 1. pololetí roku 2019.

Následující dva body programu odpoledního bloku vyplnily prezentace hostů. Vysoce aktuálním tématem odečitatelných položek na výzkum a vývoj podle § 34c, zákona o dani z příjmu se ve svém vystoupení věnoval technický konzultant zlínské společnosti SmarTech Solutions, s.r.o., pan Ing. Zdeněk Janoštík.

 Odpočet na položky výzkumu a vývoje (VaV) lze využívat už od roku 2005. Ministerstvo financí České republiky si od něj slibuje příliv investic do výzkumu a vývoje a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem. Díky odčitatelné položce si mohou společnosti, ještě jednou odečíst ze základu daně až 100 % nákladů, spojených s výzkumem a vývojem. Jak má vypadat projekt výzkumu a vývoje a celá související projektová dokumentace, jaké náklady lze podle zákona uplatnit, co je tzv. ocenitelný prvek novosti a jak specifikovat a doložit, že se v případě konkrétního projektu skutečně jedná o systematickou tvůrčí práci, konanou za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití, jak to zákon vyžaduje – s tím vším mohou pracovníci společnosti SmarTech Solutions, kteří úzce spolupracují například s Generálním finančním ředitelstvím a dalšími orgány finanční správy, velmi dobře poradit.

Pravidelnou součástí programu setkání obchodních ředitelů členských firem SST je vystoupení zástupců partnera SST České spořitelny a.s. Prezentaci na téma Obchodní a exportní financování přednesly produktová managerka Ing.Monika Vilhelmová a pracovnice oddělení Obchod-Finance-Prodej Ing. Kateřina Langmaierová. Obě dámy na poradě doprovázel jejich kolega Ing. David Stibůrek, který se následně účastnil diskuse s přítomnými obchodními řediteli.

 Prezentace obsahovala řadu závažných témat od specifikace projektového a exportního financování, přes hlavní produkty exportního financování a skryté hrozby jednotlivých obchodních případů, rozdíly mezi dodavatelským a odběratelským financováním až po diverzifikaci exportu a současné trendy v exportním financování.

Aktuální informaci o průběhu projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika přednesl Ing. Leoš Mačák a přednášku na téma Reflexe veletrhu EMO Hannover pak pracovník výzkumného centra RCMT při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze Ing. Martin Mareš, Ph.D.

 Před tím, než byla otevřena diskuse k předneseným tématům vyslechli účastníci setkání zprávu o marketingových aktivitách Svazu strojírenské technologie, kterou přednesl Ing. Bedřich Musil. Hovořil o účasti na veletrzích v roce 2019 a především zhodnotil vrchol letošní vystavovatelské sezóny – veletrhy EMO Hannover a MSV Brno.

 Pak již následovalo tradiční večerní posezení oživené přednáškou o Krkonoších a na druhý den byla pro zájemce připravena komentovaná exkurze do závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. Kdo se jí zúčastnil opravdu nelitoval. Tento podnik, který vyrábí pro koncern Volkswagen automatické převodovky, je příkladem neokázalé, ale systematické automatizace a robotizace.

Průběh setkání obchodních ředitelů, témata odborných vystoupení i závěrečná exkurze byly managementem členských podniků SST velice kladně hodnoceny.

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.