Technický týdeník č. 04/2023

EMO Hannover 2023 se zaměří na současné výrobní technologie

Společné stánky přinesou vystavovatelům mnoho výhod a odborníkům z výroby poskytnou aktuální informace

Chcete se seznámit s nejnovějšími výrobními technologiemi? Výrobní odborníci, kteří veletrh EMO Hannover 2023 navštíví, budou letos v září právě o to usilovat. Na celkem čtyřech společných stáncích se mohou naživo a přímo na místě seznámit s nejnovějšími trendy. Tyto stánky budou zaměřeny na aditivní výrobu, konektivitu, řešení cobotů v otevřeném prostoru a udržitelnost. Martin Göbel, ředitel odboru výstavnictví pořadatele veletrhu EMO, společnosti VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken neboli Německý svaz výrobců obráběcích strojů) ve Frankfurtu nad Mohanem, ví, jakou hodnotu taková návštěva přinese: 

"Nikde jinde nemohou odborníci z výroby poznat aktuální inovace v oboru tak zblízka a navíc prezentované v tematických balíčcích v celém procesním řetězci. Pokud se tedy v září chystáte na veletrh EMO Hannover 2023, neměli byste si nechat ujít společné stánky."

Inovativní 3D tisk jako pevná součást

Ať už jde o konstrukci letadel, lékařskou techniku nebo vodíkové hospodářství - aditivní výrobní metody nabývají ve výrobě na významu. A obchodní vyhlídky jsou dobré: To bylo nedávno ověřeno průzkumem mezi přibližně 200 členskými společnostmi pracovní skupiny AdditiveManufacturing v rámci VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Německý svaz strojírenství). Téměř tři čtvrtiny těchto společností očekávají v nadcházejících 24 měsících vzestupný trend svého podnikání v Německu. Přesto může tato technologie plně využít svůj potenciál pouze tehdy, pokud bude úspěšně integrována do vysoce automatizovaných průmyslových procesních řetězců.

Jak to funguje, ukazuje oblast aditivní výroby. Zde budou společnosti prezentovat průkopnické koncepty z celého pásma aditivního procesního řetězce, ať už jde o technologie přímého a nepřímého 3D tisku, technické materiály nebo rychlý vývoj výrobků (RPD).

Přehled propojení výrobních procesů

V digitální výrobě musí být stroje schopny vzájemně komunikovat, a to bez ohledu na jejich značku, stáří nebo řídicí jednotku.

Výstavní sektor nazvaný Budoucnost konektivity se proto zaměří právě na tyto procesy. Návštěvníci se zde setkají s novými aplikacemi, automatizačními procesy, inteligentní výrobou, průmyslem 4.0, strojovým učením, prediktivní údržbou, IIoT (průmyslovým internetem věcí) a mnoha dalšími aspekty. A o těchto tématech bude před veletrhem EMO Hannover informovat také odborný seriál Future of Connectivity.

Lidé a roboti pracují ruku v ruce

Stále více podniků investuje značné prostředky do automatizace, aby si udržely vysokou produktivitu a konkurenceschopnost, zvýšily svou odolnost a všestrannost a udržely krok s rostoucí poptávkou. Například počet nově instalovaných průmyslových robotů ve světě v roce 2021 poprvé překročil hranici 500 000, což je nový rekord. Konkrétně coboty, neboli kolaborativní roboty, jsou velmi žádané. Již nyní tvoří 7,5 procenta všech instalovaných průmyslových robotů, a to znamená rostoucí tendenci.

Výstavní sektor Open Space Cobot Solutions Area je proto plně věnován interakcím mezi člověkem a průmyslovými roboty a jejich skutečným i potenciálním aplikacím. Výrobci budou mezinárodní odborné veřejnosti prezentovat svá automatizační řešení založená na cobotech a jejich inovativní využití: uchopovače, zpracování obrazu, měřicí systémy, software, průmyslovou elektroniku, podávací systémy a mnoho dalšího bude možno si na místě vyzkoušet.

Udržitelnost jako základ výroby zítřka

Deklarovaným cílem Pařížské dohody z roku 2015 je omezit nárůst průměrné globální teploty na maximálně 2 stupně Celsia. Potud je to jasné: téma udržitelnosti je vnímáno jako výzva globálního významu, která se dotýká celé společnosti. Evropská unie si v důsledku toho mimo jiné předsevzala, že do roku 2050 učiní své hospodářství a společnost uhlíkově neutrálními. Také zpracovatelský průmysl pociťuje značné dopady a vidí, že čelí stejně závažným výzvám - a současně i příležitostem.

Na veletrhu EMO Hannover 2023 nabídne výstavní sektor Budoucnost udržitelnosti ve výrobě ideální prostředí pro seznámení se s nejnovějšími řešeními pro výrobu zítřka. Návštěvníci se zde budou moci seznámit s aktuálními trendy v oblasti energetické účinnosti, integrace obnovitelných zdrojů energie, oběhového hospodářství a koncepcí životního cyklu - což je jedno z hlavních témat veletrhu, a to nejen s ohledem na ochranu klimatu a snížení výrobních nákladů v době přetrvávajícího nedostatku energie a surovin. Ústřední téma Budoucnost udržitelnosti ve výrobě je už nyní předmětem odborných článků, které se pravidelně objevují v tisku a na internetu.

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.