Technický týdeník č. 21/2021

Roční zpráva Evropské asociace průmyslu výrobních strojů za rok 2020

Zdravotní krize způsobená koronavirem, která začala v roce 2019 v Číně, narušila v roce 2020 celosvětové aktivity ve všech hospodářských sektorech a odvětvích. Zastavení výroby, omezení pohybu, uzavření hranic a další restrikce způsobily narušení globálního dodavatelského řetězce i zpomalení obchodních a podnikatelských aktivit. Evropský sektor výrobních strojů MT nebyl výjimkou a důsledkem je odpovídající výrazný pokles všech klíčových statistických veličin za evropský průmysl MT v roce 2020. Projevil se v počtu objednávek, ve výrobě, ve spotřebě, obchodě i v objemu investic.

Zatímco celosvětová výroba MT klesla o více než 20 %, ze 75,3 v roce 2019 na přibližně 60,1 miliardy eur v roce 2020, výroba členských zemí Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO klesla v roce 2020 o 26,3 % na 20,2 miliardy eur. CECIMO si přesto udržuje vedoucí pozici na světovém trhu MT s přibližně 34% podílem ke konci roku 2020. Po prudkém poklesu v první polovině roku 2020 odráží druhá polovina roku částečné oživení v tomto odvětví.

V první polovině roku 2020, kdy se začaly projevovat první dopady pandemie, poklesl celkový počet objednávek za osm nejsilnějších zemí (dále CECIMO8) v prvním čtvrtletí roku 2020 o 29 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Druhé čtvrtletí roku 2020 bylo pro evropský průmysl MT jedním z nejhorších v nedávné historii. Celkový objem zakázek CECIMO8 se snížil o 49 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. V reakci na postupné snižování zakázek a průmyslové aktivity vykazovalo využití kapacit v EU ve 2. čtvrtletí 2020 nejnižší míru za posledních 25 let (66 %). Významný pokles byl zaznamenán také s ohledem na tvorbu hrubého fixního kapitálu.

Ve druhé polovině roku došlo v evropském průmyslu MT k výraznému, ale stále ne plnému oživení. Ve třetím čtvrtletí byla situace díky zmírnění výluk a distančních opatření relativně lepší. Celkové zakázky CECIMO8 zaznamenaly nárůst zakázek oproti 2. čtvrtletí 2020, což signalizovalo první kroky k oživení. Ve 4. čtvrtletí 2020 došlo k dalšímu zlepšení v oblasti zakázek MT, kdy skupina CECIMO8 zaznamenala nárůst o 36 % oproti předchozímu čtvrtletí, ale i tak zůstala úroveň o 13 % nižší než ke konci roku 2019.

Celkové objednávky CECIMO po poklesu o 23 % v roce 2019 se v roce 2020 snížily o dalších 27 %. Domácí zakázky CECIMO zaznamenaly větší pokles ve srovnání se zahraničními z důvodu silnějšího dopadu pandemie na evropskou spotřebu MT.

Vývoz MT ze zemí CECIMO se v roce 2020 snížil o 27 % ve srovnání s úrovní roku 2019. Nejvýznamnější exportní destinací zemí CECIMO byly v roce 2020 Spojené státy s podílem 21,8 %, následované Čínou s podílem 21,5 %.

Dovoz MT do zemí CECIMO poklesl o 30,5 % oproti úrovni roku 2019. V roce 2020 zůstávalo hlavním dodavatelem Japonsko s podílem 31,3 %, následované Čínou s podílem 17,6 %.

Region CECIMO však ve všech čtvrtletích roku 2020 zaznamenal kladnou obchodní bilanci s kladným ročním výsledkem ve výši přibližně 7 mld. eur.

 Výroba MT

Po mírném poklesu v roce 2019 (-2,3 %) se v roce 2020 úroveň produkce MT zemí CECIMO snížila o 26,3 % na 20,2 mld. EUR, což odráží nejnižší úroveň produkce od roku 2010, který byl nejnižším bodem finanční krize. Celosvětová výroba obráběcích a tvářecích strojů zaznamenala v roce 2020 též výrazný pokles o 20,2 %, a to po poklesu o 6,1 % v roce 2019.

V důsledku toho si CECIMO udrželo i ke konci roku 2020 vedoucí pozici na světovém trhu MT, s přibližně 34% podílem.

 V rámci zemí CECIMO klesla produkce téměř ve všech:

V Belgii (-33,6 %), Švýcarsku (-31,6 %), Francii (-31,3 %), České republice (-30,8 %), Dánsku (-30,3 %), Německu (-30,1 %), Portugalsku (-30,0 %), Švédsku (-27,7 %), Španělsku (-24,4 %), Nizozemsku (-23,3 %), Itálii (-20,6 %), Turecku (-18,7 %), Finsku (-14,8 %) a Rakousku (-11,5 %). Mírný nárůst zaznamenala pouze Velká Británie o 1,7 %.

S podílem 43,8 % zůstává Německo největším výrobcem MT v rámci zemí CECIMO, následováno Itálií (23,2 %) a Švýcarskem (9,7 %). Tyto tři země tvoří více než tři čtvrtiny produkce MT zemí CECIMO.

 Celosvětová produkce MT

Téměř ve všech regionech světa došlo k poklesu produkce již v roce 2019. Čína, v roce 2019 zaznamenala výrazný pokles o 12,7 %. Tento pokles se promítl i do poklesu celosvětové produkce MT v roce 2019 o 6,1 %. Země CECIMO zaznamenaly v roce 2019 menší pokles ve srovnání s ostatními regiony. Pokles v roce 2020 byl ale silnější než zaznamenaný celosvětový průměr. K největšímu poklesu produkce však došlo v Brazílii (-45,6 %), Thajsku (-45,1 %) a Indii (-44,1 %). Úroveň výroby v Japonsku, na Tchaj-wanu, v Singapuru a v Kanadě rovněž výrazně poklesla, a to o 20 až 30 %. Mírně lepší, ale stále negativní byl vývoj v Jižní Koreji, Spojených státech, Polsku a Číně.

Země CECIMO se na celosvětovém trhu MT podílí 34 %. Po zemích CECIMO má nejvyšší podíl Čína (28 %), následovaná Japonskem (14 %), Spojenými státy (8 %), Jižní Koreou (6 %) a Tchaj-wanem (4 %). Brazílie a Rusko dosáhly v roce 2020 přibližně 1% podílu na celosvětovém trhu MT.

Hlavní exportní trhy MT zemí CECIMO v roce 2020

USA a Čína zůstávaly pro země CECIMO v roce 2020 nadále největšími vývozními trhy. Hlavní exportní destinací byly v roce 2020 Spojené státy, kam vývoz poklesl o 22,7 % ve srovnání s poklesem vývozu do Číny o 30,4 %.

V roce 2020 došlo k největšímu poklesu vývozu zemí do Polska (-48,1 %), Mexika (-42,6 %), Japonska (-42,6 %), Indie (- 34,3 %), Maďarska (-34,2 %), Číny (-30,4 %), Jižní Koreje (-23,4 %), USA (-22,7 %), Ruska (-22,7 %) a Kanady (-15,1 %).

 Dovoz MT

Vzhledem k tomu, že spotřeba obráběcích a tvářecích strojů v Evropě zaznamenala v roce 2020 rovněž výrazné zpomalení, poklesl dovoz MT do zemí CECIMO v tomto roce o 30,5 % ve srovnání s úrovní roku 2019. Celkový dovoz CECIMO dosáhl svého maxima v roce 2018, a to 12,2 mld. Celkový dovoz MT do zemí CECIMO v roce 2020 dosáhl objemu 8 miliard eur, což bylo nejméně od roku 2010.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.