Technický týdeník č.. 11/2018

KOVOSVIT MAS plánuje v roce 2018 další růst, výrobní novinky i aktivity na nových trzích

Po kritickém roce 2016 se KOVOSVIT MAS pod vedením nového majitele, společnosti INDUSTRY INNOVATION českého průmyslníka Jaroslava Strnada, vrátil k prosperitě. V roce 2017 dosáhl podnik podle neauditovaných čísel kladného hospodářského výsledku na úrovni 40 milionů korun. Podnik z jihočeského Sezimova Ústí vyrobil 280 obráběcích strojů a na trh uvedl tři novinky včetně stroje WeldPrint 5X umožňujícího 3D tisk z kovu a obrábění v jednom pracovním prostoru. Za tento produkt získal KOVOSVIT MAS Zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Investice do ekologie i produktových novinek
„Pro rok 2018 počítáme s obratem na úrovni 1,5–1,6 miliardy korun a se ziskem na úrovni 50 milionů korun. Chceme pracovat na získávání nových trhů, přičemž hlavním trhem pro nás stále zůstává Česká republika, kde realizujeme téměř polovinu tržeb. Dále Slovensko, Polsko, kde máme dceřiný podnik, a země Evropské unie. V roce 2018 se zaměříme také na investice, které budou směřovat zejména do ekologie a hygieny práce. Největší investice půjde do lakovny ve slévárně. Bude představovat 11,5 milionů korun a byla zahájena již v únoru,“ upřesňuje generální ředitel Ing.Libor Kuchař.

V minulém roce představil KOVOSVIT MAS tři novinky: Stroj WeldPrint 5X, který vyvinul ve spolupráci s výzkumným pracovištěm RCMT při ČVUT v Praze a který díky patentované technologii kombinuje 3D tisk z kovu s obráběním v jednom prostoru. Dalšími novinkami jsou pětiosé obráběcí centrum MCU450 a tříosé vertikální centrum MCV800. Kromě toho KOVOSVIT MAS vyvinul novou vřetenovou jednotku, kterou bude od druhého pololetí osazovat stroje a nebude tak odkázán na dodávky ze zahraničí. Na letošní rok chystá nový soustružnický program a na MSV 2018 v Brně bude uveden na trh soustruh KL285.

Nové trhy i dlouhodobá spolupráce se zákazníky
V minulém roce dodal KOVOSVIT první stroje do Srbska, pracuje na rozvoji trhů v Maďarsku a Rumunsku, kde v roce 2017 realizoval první prodeje. Úspěch slavil KOVOSVIT též na náročných trzích, kdy dva kusy nových pětiosých vertikálních center MCU1100 dodal do Francie, další kus pak do Německa. Podařilo se též znovu oživit obchodní síť v Rusku, kam tradičně podnik dodával své produkty a kde má velmi dobré jméno. Mimo Evropskou unii realizoval KOVOSVIT MAS v minulém roce zakázky v Indii či v Egyptě.

„Jsme hrdi na dodávku stroje pro francouzskou firmu Safran, což je mimo jiné dodavatel Airbusu, se kterým rovněž spoluvlastní společnost Ariane Group, výrobce evropských raket. Do leteckého průmyslu směřovala také dodávka dvou strojů do Indie.“ dodává Libor Kuchař.

KOVOSVIT MAS zaměstnával k 1. lednu 2018 celkem 595 zaměstnanců. S odbory má pro letošní rok uzavřenu kolektivní smlouvu a plánuje navýšení mezd o 3-5 % s tím, že prostředky bude v převážné míře alokovat do profesí, kde bude podniku nejvíce hrozit nedostatek pracovních sil. Aktuálně podnik shání na trhu práce třicet zaměstnanců, zejména technicky vzdělané pracovníky k obsluze CNC obráběcích strojů a strojírenské technology. V provozu slévárny se KOVOSVITu nejvíce nedostávají pracovníci tradičních profesí tavič, formíř či brusič. Firma intenzivně spolupracuje se středními i vysokými školami, a proto v letošním roce připravuje obnovení stipendijního programu.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.