Technický týdeník č. 14/2023

64. mezinárodní strojírenský veletrh Brno

Už 10. října 2023 se otevřou brány brněnského výstaviště a bude slavnostně zahájen 64. mezinárodní strojírenský veletrh, se kterým souběžně proběhnou Mezinárodní veletrh Transport a logistika, Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH a Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOODTEC. Desítky tisíc návštěvníků se seznámí s průmyslovými technologiemi a inovacemi, které představí vystavovatelé z celého světa. Přípravy na MSV jsou samozřejmě v plném proudu, a proto nastává ta pravá chvíle nahlédnout do scénáře letošního ročníku, seznámit se s tím, co vystavovatelé ve svých expozicích pro návštěvníky připravují, ale i s doprovodným programem veletrhu, na kterém už tradičně spolupracuje také Svaz strojírenské technologie.

Strojírenského veletrhu se zúčastní přední společnosti napříč průmyslovými obory. Prezentovat se letos bude přes 1 200 vystavujících firem z desítek zemí. Tradičně nejsilněji zastoupeným oborem bude obrábění a tváření, včetně nástrojů. Své expozice připravují také firmy věnující se automatizaci, elektronice, průmyslovým robotům, měřicí technice, plastům, sváření, povrchovým úpravám, hydraulice nebo materiálům a komponentům.

Jednou z hlavních charakteristik MSV je jeho mezinárodní dosah a vysoká účast zahraničních vystavovatelů i návštěvníků, kteří na veletrh přijíždějí s cílem navázat nové obchodní vztahy. Setkání průmyslových lídrů z různých zemí umožňuje rozvíjet nové inovativní přístupy, což v konečném důsledku posiluje konkurenceschopnost celého průmyslového odvětví. Své oficiální expozice, zaštítěné vládou nebo proexportní institucí, otevřou letos na MSV Čína, Francie, Indie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko a Tchaj-wan. Součástí veletrhu bude také Česká národní expozice, která na jednom místě představí služby, které český stát poskytuje podnikatelům.

Digitalizace se stává nedílnou součástí průmyslových procesů a otevírá dveře do nové éry efektivity a konkurenceschopnosti. MSV se této tématice dlouhodobě věnuje a představuje nejnovější přístupy a řešení, které digitalizace nabízí. V pavilonu F návštěvníci najdou expozici Digitální továrna 2.0, která se zaměří například na 5G sítě, management energií, udržitelnost průmyslu nebo efektivní aplikace umělé inteligence. Připravena bude také Digitální stage pro prezentaci případových studií i nových technologií. V letošním roce bude k dispozici také druhé pódium pro návazné diskuze o aktuálních tématech.

V průběhu veletrhu mohou zájemci využít komentované prohlídky MSV TOUR. Ve vybraných expozicích budou na účastníky čekat experti, kteří představí novinky v oboru a originální technická řešení. Součástí MSV bude i akce Kontakt-Kontrakt nabízející možnost dopředu si domluvit obchodní setkání s přesným časovým harmonogramem. Významnou událostí bude Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se uskuteční hned první den veletrhu. Nebude chybět ani soutěž Zlatá medaile pro nejlepší exponáty. Ekonomickým aspektům 3D tisku z hlediska jeho výzev i přínosů se bude věnovat Fórum aditivní výroby. Důležitým tématem doprovodného programu je energetika. Existující vzájemnou spolupráci mezi českými a francouzskými firmami v jaderné energetice bude prezentovat Francouzsko-české fórum o jaderné energii. Studenty jistě osloví akce IndusTRY zaměřená na přiblížení moderního průmyslu mladé generaci a seznámení s možnostmi kariéry v této oblasti.

Svaz strojírenské technologie nezůstává pozadu a také připravuje bohatý doprovodný program. Jeho stěžejním bodem bude opět „Výukové centrum – soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů“. Soutěž je jako v minulých letech určena pro žáky středních technických škol a učilišť. Věříme, že si návštěvníci veletrhu nenechají tuto akci ujít a přijdou soutěžící žáky povzbudit do pavilonu „P“.

Letošní rozsah soutěže bude velmi podobný předchozím ročníkům. Žáci si budou moci opět vybrat ze tří řídicích systémů, a to buď HEIDENHAIN, SIEMENS nebo FANUC. Mediálním partnerem soutěže bude již tradičně časopis Technický týdeník.

Důležitou akcí SST bude rovněž Setkání s novináři, které se bude konat ve středu 11. října od 14:00 hodin v hlavní expozici SST. Mezi diskutujícími by měl být, jako obvykle, kromě členů vedení SST také zajímavý host.

Hlavní expozice SST bude umístěna opět v nejmodernějším pavilonu brněnského výstaviště, tzn. v pavilonu „P“. Expozice bude zaujímat plochu 51 m2 a bude umístěna na stejném místě jako v předešlých ročnících veletrhu.

Členské podniky SST se letošního ročníku MSV zúčastní ve velkém počtu a o jejich zájmu svědčí především skutečnost, že si letos pro své expozice objednaly celkem 1269 m2 výstavní plochy. Z uvedené výměry patří Svazu 334 m2.

Členské firmy svazu budou mít své expozice umístěny ve většině pavilonů brněnského výstaviště. V pavilonu „B“ bude možno navštívit stánky společností Dieffenbacher-CZ a Šmeral Brno. V pavilonu „F“ bude vystavovat společnost SCHUNK Intec. V pavilonu „V“ se představí společnosti PILOUS-pásové pily a Vanad 2000. Nejvíce svazových podniků bude ale svou produkci vystavovat v pavilonu „P“. Budou to společnosti AXA CNC stroje, FANUC Czech, HESTEGO, KSK Precise Motion, Mikronex, Renishaw, RETOS Varnsdorf, Schneeberger Mineralgusstechnik, TAJMAC-ZPS a Yamazaki Mazak Central Europe.

Jsme přesvědčeni, že expozice členských podniků budou jako vždy velmi zajímavé a zaujmou návštěvníky z řad odborné i laické veřejnosti. Fanoušci obráběcích strojů budou moci obdivovat nejen rozmanitost architektonického a grafického provedení jednotlivých veletržních stánků, ale především množství různých typů vystavených strojů. V řadě případů se bude jednat o inovativní součásti výrobního portfolia výrobních podniků. Návštěva letošního ročníku MSV bude tedy nepochybně opět nevšedním zážitkem

"

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.