Technický týdeník č. 1/2024

Ekonomické projekce a dynamika průmyslu se staly hlavními tématy bruselského fóra CECIMO

Evropská asociace průmyslu výrobních strojů a technologií (CECIMO) zakončila své zimní plenární zasedání ve formě CECIMO Fóra. Tuto akci sponzorovaly Fagor Automation, BI-MU a Deloitte.

Během dvou dynamických dnů se asi 100 účastníků podílelo na programu tematicky zaměřených diskusí vedených odborníky z oboru MT s osobnostmi evropské politiky vykonávajícími vysoké funkce v rámci Evropské komise.

Markus Schulte, vedoucí kabinetu Iliany Ivanové, evropské komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež při Evropské komisi, zahájil fórum potvrzením zásadní role výroby, a zejména sektoru obráběcích strojů, v evropské ekonomice. Ve svém hlavním projevu pan Schulte zdůraznil, že „evropský zpracovatelský průmysl je v centru zeleného přechodu a představuje nepostradatelnou součást udržitelné a odolné budoucnosti tohoto odvětví. Myslím si, že nepostradatelnou roli hraje strojírenský průmysl, který působí jako páteř výroby a přináší inovace ve výrobních technologiích zaměřených na novou roli člověka, v datových ekosystémech a v nových technologiích.“

Fórum umožnilo odborníkům, aby diskutovali o inovativní výrobě, technologiích, současném stavu průmyslu a rozvoji dovedností prostřednictvím dvou komplexních panelových diskusí, které podtrhly zaměření této akce na prohlubování znalostí a spolupráce ve výrobním sektoru. Panelové diskuse potvrdily význam strategických iniciativ a klíčové role EU v globálním rozvoji. Ústředním bodem byla naléhavá potřeba budoucích dovedností, nutnost řešení nesouladu mezi požadavky průmyslu a současnými dovednostmi evropské pracovní síly. Diskuse se zaměřily zejména na roli dat při řízení udržitelného přechodu k technologicky vyspělejšímu výrobnímu prostředí.

Na bruselském fóru CECIMO byly také poprvé udíleny ceny za významné inovační kroky v rámci průmyslu výrobních strojů (Machine Tools Innovation - MTI). Kerstin Jorna, ředitelka Generálního direktoriátu Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, ve svém projevu zdůraznila, že:

„Evropský průmysl je průkopníkem v udržitelné výrobě a Komise se zavázala podporovat zavádění čistých technologií a pokročilých výrobních řešení. CECIMO Brussels Forum 2023 je skvělou příležitostí vidět evropské inovátory při práci.“

Tato evropská soutěž znamená významný krok vpřed pro průmysl výrobních strojů a připravuje půdu pro uznání průkopnických příspěvků v sektoru obráběcích strojů. Vítězem ceny MTI Awards 2023 se stala španělská společnost Aldakin Automation S.L., zastoupená na fóru panem Ibai Inziarte, za výjimečný projekt na téma „Odstranění expozice člověka potenciálně karcinogennímu prachu a zvýšení výkonu robotů při obrábění kompozitních dílů“.

Ekonomická situace a výhled

Kromě politických diskusí byl druhý den věnován analýzám ekonomické situace a dalšímu výhledu sektoru MT. V této souvislosti, navzdory současným nepříznivým ukazatelům podnikatelského klimatu, asociace CECIMO očekává pozitivní růst produkce v definitivním vyhodnocení ekonomických ukazatelů za rok 2023, ale zůstává opatrná ohledně výhledu pro rok 2024. Negativní dopad zpřísňování měnové politiky a rostoucích úrokových sazeb ovlivňuje investice do kapitálových statků a globální poptávku. Situaci zhoršují i negativní geopolitické události na globální úrovni, které už delší dobu zvyšují nejistotu.

Jak bylo zdůrazněno na zasedání Hospodářského výboru CECIMO, nejnovější prognózy Evropské komise předpokládají pro rok 2023 růst HDP o 0,6 % pro EU i eurozónu. Pokud jde o rok 2024, očekává se, že růst mírně zrychlí, přičemž podle prognózy HDP EU v příštím roce poroste o 1,3 %, což je o něco méně ve srovnání s prognózami zveřejněnými na začátku tohoto roku. Pozoruhodné je, že inflace v eurozóně meziročně prudce poklesla z říjnového maxima 10,6 % v roce 2022 a v říjnu letošního roku dosáhla dvouletého minima 2,9 %.

Podle posledních údajů jsme mírně snížili naše očekávání pro rok 2023. Nyní se očekává, že výroba MT v rámci členských subjektů CECIMO vzroste přibližně o 3,2 % a za rok 2023 tak dosáhne objemu 26,2 miliard eur, což bude znamenat celkový podíl kolem 34 % na světové výrobě MT. Na straně spotřeby si země CECIMO s hodnotou kolem 18,7 miliardy eur v roce 2023 udrží svůj podíl téměř čtvrtiny celosvětové spotřeby MT. Očekávání vývozu MT jsou rovněž pozitivní, přičemž nejnovější odhady ukazují další nárůst o 5,7 % v roce 2023, zatímco růst dovozu se očekává pomalejší, s růstem o 2,5 %. Předpokládá se, že USA a Čína budou v roce 2023 pro evropské výrobce MT dvěma hlavními vývozními destinacemi, přičemž USA zůstává v tomto směru na čele.

Na straně poptávky lze však v posledních několika čtvrtletích pozorovat méně optimistický trend: z hlediska indexu celkových objednávek CECIMO8* byl průměr za první tři čtvrtletí roku 2023 přibližně o 12 % nižší než ve stejném období minulého roku. Domácí objednávky klesaly výrazněji (o 17 %) než zahraniční (o 9 %). Vzhledem ke zhoršení indikátorů podnikatelské důvěry úzce spjatých se sektorem MT a zpomalením globální ekonomiky vykazují poslední ukazatele celkových objednávek v rámci CECIMO klesající trend alespoň do té doby, než se podle předpokladů na konci roku 2024 stabilizují. Zhoršení na straně poptávky potvrzuje i nejnovější prognóza spotřeby MT společnosti Oxford Economics zveřejněná v říjnu 2023, která ukazuje, že celosvětová spotřeba MT bude v roce 2024 stagnovat, přičemž některé důležité trhy pro exportéry obráběcích strojů ze zemí CECIMO, jako jsou Spojené státy, budou klesat.

V souladu s tím „se očekává, že nadcházející rok bude pro globální výrobu a spotřebu obráběcích strojů náročnější“, řekl ve své prezentaci Marcus Burton, předseda Hospodářského výboru. Ve svých závěrečných poznámkách zdůraznil, že hlavní obavy o růst poptávky v krátkodobém horizontu souvisí s utlumeným investičním klimatem. Zdůraznil však také, že z dlouhodobého hlediska budou investice související se zeleným a digitálním přechodem klíčovým faktorem pro povzbuzení poptávky po obráběcích strojích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.