Technický týdeník č. 18/2019

0tevření nové budovy Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o.

Společnost TOS VARNSDORF a.s., se sídlem ve Varnsdorfu v České republice, má dlouholetou tradici ve výrobě obráběcích strojů. Společnost byla pod jménem Strojírny Arno Plauert založena již v roce 1903 a do dnešního dne vyrostla ve velký strojírenský podnik známý po celém světě. Je předním evropským výrobcem obráběcích strojů. Společnost v současné době zaměstnává cca 470 pracovníků.

Firma se zabývá vývojem, výrobou a prodejem obráběcích strojů, doplněných širokou nabídkou služeb (celkové tržby společnosti v roce 2018 činily více než 1,6 mld. Kč). Společnost disponuje vlastním konstrukčním týmem, který zajišťuje vývoj strojů, a silnou výrobní základnou. Celkové investice do rozvoje firmy přesáhly v roce 2018 částku 63 mil. Kč, pro rok 2019 jsou plánovány investiční náklady ve výši 130 mil. Kč.

Výrobní program společnosti sestává ze čtyř skupin produktů. Jsou jimi stolové obráběcí stroje pro univerzální použití a obrábění dílců od 5 do 30 tun, velké deskové stroje typu WRD pro nejtěžší technologické operace s obrobky do hmotnosti 130 tun a moderní obráběcí centra řady WHT pro využívání nejmodernějších technologií s progresivními nástroji. Tato centra umožňují aplikaci automatické výměny nástrojů, obrobků a integraci do automatických výrobních systémů. Při využití systému TOS Control plně vyhovují podmínkám konceptu Průmysl 4.0. Nejmladší skupinou výrobků jsou nově vyvinuté portálové stolové stroje řady WVM, prototyp WVM 2600 T byl odborné veřejnosti poprvé představen v březnu 2019.

Mezi hlavní aplikační segmenty těchto strojů patří energetický (části větrných elektráren, části a tělesa turbín, čerpadel a ventilů), těžební a stavební průmysl (rámy a komponenty důlních a staveních strojů a části pohonů) a dopravní průmysl (podvozky kolejových a silničních vozidel, části lodí, komponenty dopravních letadel).

Mezi v současnosti nejprodávanější stroje patří stroje typu WHN 13/15 a stroje typu WRD 130/150/170 (celkem tvoří cca 75 % tržeb ve strojích), dále pak stroje s označením WHR 13 a WRD 13, oba s výsuvným smykadlem, postupně narůstá i prodej nových obráběcích center WHT.

Služby nabízené k těmto produktům pokrývají jak nabídku školení v ovládání či programování strojů, tak zpracování technologických studií a nabídek, ale také poradenství při umístění stroje do dílny nebo při výrobě základu pro stroj. Společnost disponuje silným servisním týmem pro zajištění všech požadavků záručního a pozáručního servisu.

Společnost dále zajišťuje služby ve formě nabídky kooperací (zakázkové kovoobrábění, měření a chemicko-tepelné zpracování strojírenských výrobků).

Struktura skupiny TOS VARNSDORF a.s. zahrnuje rovněž dceřiné společnosti: obchodně-servisní zastoupení TOS TRADE North America (USA), TOS Machine Tool Shanghai (Čína) a TOS Varnsdorf-RUS (Sankt-Petěrburg, Ruská federace) a tři výrobní a prodejní společnosti (joint venture) - TOS Kunming Machine Tool v Číně, AO GRS Ural (Jekatěrinburg, Ruská federace) a TOS LITZ Machinery Corporation se sídlem v Taichung City, Taiwan. Kromě těchto společností disponuje silnou celosvětovou sítí prodejců a obchodních partnerů čítající více než 50 spolupracujících firem.

Společnost TOS VARNSDORF je také majitelem společnosti TOS Olomouc s.r.o. (výroba malých obráběcích strojů) a Metalurgie Rumburk s.r.o. (výroba odlitků pro hlavní produkty) a samozřejmě též Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o.

Prodeje společnosti v roce 2018 činily 112 kusů strojů za téměř 1,6 mld. Kč, podíl exportu byl cca 80 %, z toho největší část (20 %) tvořil vývoz do Ruské federace. Společnost zaznamenala nárůst prodeje i v Evropě, Severní a Jižní Americe a v Asii.

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o. je první soukromou střední průmyslovou školou v Ústeckém kraji. Svoji činnost zahájila 1. září 2016, přičemž od samého začátku se jak učebny, tak dílny praktické výuky nacházejí v areálu společnosti. Do prvního ročníku ve dvou třídách nastoupilo celkem 41 studentů a učňů. Škola vychovává budoucí zaměstnance své i dalších firem zapojených do projektu, zatím celkem ve čtyřech maturitních a učebních oborech: „Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění“, „Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů“, „Strojní mechanik – montér“ a „Obráběč kovů – operátor CNC strojů“.

V červnu 2019 absolvovala tříleté studium první skupina žáků. Studium ukončilo 13 žáků, z toho 9 z oboru „Obráběč kovů – operátor CNC strojů“ (z nich 5 nastoupilo do pracovního poměru ve společnosti TOS VARNSDORF) a 4 z oboru „Strojní mechanik – montér“ (dva nastoupili do mateřské společnosti). Od 1. září 2019 škola rozšiřuje výuku o čtyřletý obor „Mechanik elektronik – mechatronik“ a tříletý obor „Elektromechanik“.

1. září 2019 byly slavnostně otevřeny nové prostory školy v rekonstruovaném výrobním objektu v areálu firmy. Rekonstrukce probíhá ve dvou etapách: v první etapě byla nákladem 116 mil. Kč, jež společnost vynaložila výhradně z vlastních prostředků, rekonstruována budova jako konstrukční celek a v její větší části bylo vybudováno celkem osm kmenových tříd, dvě jazykové a dvě počítačové učebny a čtyři odborné učebny pro metrologii, mechatroniku, elektroniku silnoproudou a slaboproudou, to vše spolu s administrativním zázemím školy, šatnami a školní jídelnou. Ve druhé etapě bude ve stejné budově vybudována tělocvična a prostor pro přesun dílen praktické výuky pod jednu střechu s teoretickou výukou. Vznikla tak moderní škola, která je dimenzována pro více než 200 žáků.

Slavnostního otevření nových školních prostor se kromě reprezentantů vrcholového managementu společnosti TOS VARNSDORF zúčastnil rovněž hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Václav Pícl, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy České republiky Ing. Dagmar Kuchtová a další hosté. Svaz strojírenské technologie zastupoval na této významné akci náměstek ředitele Ing. Leoš Mačák a ředitel akciové společnosti BOS HK Teplice Ing. Josef Toman.

Úvodní slovo přednesl statutární ředitel společnosti TOS VARNSDORF Ing. Jan Rýdl, MBA, který mimo jiné ocenil zásadní úlohu svého otce, předsedy představenstva společnosti Ing. Jana Rýdla st., při procesu zakládání a dalším rozvoji tohoto významného vzdělávacího zařízení.

 

 

 

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.