Technický týdeník č. 22/2021

Veletrh EMO Milano 2021

Specifikou letošního ročníku EMO Milano 2021, který proběhl ve dnech 4.-9. října 2021 na milánském výstavišti Fieramilano Rho, se stala skutečnost, že světový průmysl obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů zahájil jeho konáním jaksi symbolicky novou postpandemickou éru v dějinách strojírenského výstavnictví. Alespoň v to jeho cca 60 000 účastníků z celkem 91 zemí světa s veškerým optimismem věřilo.

Od veletrhu EMO MILANO 2021, který podporuje Evropská asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO a organizují jej provozní struktury UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Sdružení italských výrobců obráběcích strojů, robotů a automatizačních systémů, se očekával značný obchodní přínos.

Luigi Galdabini, generální komisař veletrhu EMO MILANO 2021, řekl: "Čísla potvrzují hodnotu této akce, která je považována za referenční událost pro celosvětový průmysl obráběcích strojů, robotů a automatizace. V obzvláště složitém historickém okamžiku, kdy ještě není zcela zažehnána mimořádná zdravotní situace," pokračoval Luigi Galdabini, "ukázal veletrh EMO svou autoritu a přilákal do Milána všechny subjekty, které dostaly zelenou k přesunu ze zemí svého původu. Účast subjektů, a to nejen z Evropy, však také ukazuje na atraktivitu italského trhu, který je považován za jeden z nejzajímavějších a nejperspektivnějších trhů a zároveň za zemi, která již po léta stojí v čele tohoto odvětví."

Alfredo Mariotti, ředitel UCIMU, k tomu doplnil: "Velký počet vystavovatelů vyjádřil plnou spokojenost s výsledky dosaženými během těchto šesti výstavních dnů. Kvalifikovaní a vysoce motivovaní návštěvníci, přesná organizace výstavy ve všech jejích detailech, v neposlední řadě těch, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví, patří k nejčastějším oceněním, kterých se nám, jako organizátorům, dostává jak od pravidelných účastníků světové výstavy obrábění kovů, tak od těch, kteří s účastí na podobných akcí dosud neměli žádné relevantní zkušenosti. Převážná většina z nich se v tomto smyslu vyjádřila také prostřednictvím sociální komunikace, čímž podpořili celkovou atmosféru důvěry a optimismu“.

Navzdory stále platným omezením mobility potvrdil veletrh EMO MILANO opět svůj mezinárodní charakter. Zatímco zahraniční vystavovatelé tvořili 60 %, zahraniční návštěvníci pak 30 % z celkového počtu.

Široká nabídka představující všechny segmenty, které toto odvětví zahrnuje, obraz současné produkce více než 700 společností, byla pro subjekty světového zpracovatelského průmyslu rozhodně přitažlivá.

Celé výrobní spektrum – od tváření po řezání kovů, od robotiky po automatizaci, od nástrojů po příslušenství, od mechatroniky až po aditivní technologie – bylo prezentováno v šesti výstavních pavilonech milánského výstaviště na celkové výstavní ploše 100 000 metrů čtverečních. Vystaveno bylo více než 3 500 strojů v hodnotě přesahující půl miliardy EUR.

Na akci, které se zúčastnila také řada výrobců z Finska, Chorvatska, Estonska, Litvy, Maďarska, České republiky, USA, Velké Británie, Izraele, Japonska, Jižní Koreje, Irska a Egypta, byly nejvíce zastoupeny Německo, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Rakousko, Slovinsko, Turecko, Polsko, Rusko a Dánsko.

Mezi zahraničními návštěvníky bylo také více než 30 kvalifikovaných zahraničních manažerů, kteří se zúčastnili misí organizovaných UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce (MAECI) a Italskou obchodní agenturou (ICE-Agenzia), a 30 nezávislých delegací z Turecka. Tyto aktivity organizované UCIMU vyústily v 1.200 schůzek na stáncích vystavovatelů.

Kromě zájmu výrobců, zákazníků a odborníků působících v oboru výrobních strojů a technologií přilákala výstava EMO MILANO 2021 také pozornost mezinárodního tisku: na akci se akreditovalo přibližně 400 technických novinářů, z toho 40 % ze zahraničí.

Svůj zájem o veletrh potvrdili také studenti. Akci navštívilo 1 300 studentů, především z technických institutů a univerzit v doprovodu svých profesorů. 450 z nich dostalo možnost absolvovat komentované prohlídky veletržních expozic vedené lektorem UCIMU.

Vedle nabídky technologií představila výstava EMO MILANO 2021 i řadu doprovodných iniciativ, jako je EMO Digital, výstavní plocha věnovaná digitálním technologiím, EMO Additive Manufacturing, věnovaná jednomu z nejslibnějších odvětví z hlediska výroby, EMO Start-Up, která nabídla pohled na nové společnosti zabývající se vývojem produktů a projektů spojených se světem výrobních systémů a zpracování kovů.

Novinkou veletrhu EMO MILANO 2021 byl Speakers Corner, aréna zřízená v hale č. 5, která nabídla více než 80 přednášek a hloubkových analýz vystavovatelů a organizátorů. K nim se připojilo 20 setkání, která v oblasti EMO ADDITIVE pořádala Italská asociace aditivních technologií (AITA). Setkání se zúčastnilo více než 2 000 zájemců. Kromě toho mohlo přibližně 3 000 uživatelů připojených na dálku (v průměru 500 denně) sledovat události probíhající na veletrhu po dobu šesti dnů díky službě živého vysílání.

O zájmu, který akce vzbudila, svědčí i statistiky na webových stránkách výstavy. Stránky emo-milano.com zaznamenaly více než 800 000 návštěv z Itálie, Německa a Švýcarska, dále z USA, Francie, Španělska a Japonska.

K těmto číslům je třeba připočítat 600 000 zhlédnutí, která zaznamenal Smart Catalog, oficiální katalog výstavy, do něhož se nahlíží hlavně přes mobilní telefon.

Sociální komunita společnosti EMO MILANO rychle roste. Z 2 770 uživatelů v roce 2015 na 9 440 sledujících k 10. říjnu 2021.

Ze všech profilů této události - Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn - zaznamenává nejživější aktivitu právě LinkedIn. V období od 13. září 2021 do 10. října 2021 bylo zaznamenáno více než 23 000 zobrazení stránek (+809 %), přibližně 7 500 jedinečných uživatelů a 330 000 zobrazení příspěvků na oficiálním profilu výstavy.

Veletrhu EMO Miláno se z České republiky zúčastnilo celkem 9 firem s následující výstavní plochou:

 

ANAJ CZECH

25 m²

 

FERMAT MACHINE TOOL

21 m²

 

HEXAGON METROLOGY

261 m²

 

NAREX ŽDÁNICE                          

33 m²

 

POCKET VIRTUALITY

30 m²

 

SCHNEEBERGER MINERALGUSSTECHNIK

36 m²

 

SST (Svaz strojírenské technologie)

20 m²

 

TAJMAC - ZPS

53 m²

 

ZPS-FN

30 m²

Plocha celkem

509

Stánek Svazu strojírenské technologie B 31, který se společně s ostatními prezentačními stánky evropských i světových strojírenských asociací nacházel ve společném prostoru haly č. 4, nabízel návštěvníkům propagační materiály prezentující především výrobní portfolia členských subjektů SST a Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.

Ředitel SST, Ing. Oldřich Paclík, se zúčastnil řady akcí pořádaných CECIMO, především jednání generálních manažerů evropských strojírenských svazů, debaty nad problematikou aktuálních politických kroků EU v oblasti průmyslu EU Policy Talks, přednášky o nové značce UCIMU a návštěvy vybraných veletržních expozic v doprovodu generálního ředitele CECIMO pana Filipa Geertse v rámci takzvaného Dne Evropské unie (EU Day).

Pobytu na veletrhu EMO využil Ing. Paclík i k jednání se zástupkyní ruské výstavnické asociace Expocentre, paní Irinou Lavyakovou, které bylo zaměřeno na upřesnění podmínek účasti českých strojírenských firem na veletrhu Metallobrabotka 2022 v Moskvě.

Příští ročník veletrhu EMO MILANO se bude konat v říjnu 2027.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.