Technický týdeník č. 17/2023

Setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie v Čelákovicích

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2023 proběhlo pod záštitou společnosti TOS Čelákovice, která je od roku 2011 součástí holdingu Slovácké strojírny, a.s., podzimní setkání obchodních ředitelů členských firem SST.

Účastníky setkání přivítal ředitel závodu Ing. Stanislav Janáč a ve svém úvodním slově je ve stručnosti seznámil s bohatou historií firmy i její současností, včetně výrobního portfolia.

Závod 08 TOS ČELÁKOVICE je tradičním výrobcem obráběcích strojů a v tomto oboru zaujímá jedno z nejpřednějších míst v českém strojírenském průmyslu.

Historie závodu sahá až k roku 1856 a po celou dobu jeho rozvoje stáli v čele firmy přední podnikatelé své doby, jakými byli pánové Jockl, Kameníček, Podhájský a Volman. Firmy TOS Hostivař, TOS Čelákovice, Cetos a TOS proslavily u nás i v zahraničí ochrannou známku TOS, která je celosvětově registrována a pod ní pokračuje vývoj a výroba obráběcích strojů, které jsou vyhledávaným exportním artiklem.

Základem výrobního sortimentu je výroba vysoce přesných brousicích strojů, konvenčních a CNC soustruhů, CNC ozubárenských strojů a multifunkčního soustružnického obráběcího centra TT75. Stroje jsou dodávány i v technologických sestavách seřízených dle požadavků zákazníka.

Moderní technologie, přesnost, kvalita a spolehlivost obráběcích strojů vytváří předpoklady pro dlouhodobou partnerskou spolupráci se zákazníky, která představuje jeden z hlavních cílů společnosti.

Produkce TOSu Čelákovice byla mnohokrát v minulosti oceněna na zahraničních trzích i doma. Tak například v roce 2021 obdržel multifunkční hrotový brousicí stroj BUD100 Multi, který vznikl díky spolupráci firem Slovácké strojírny, závod TOS Čelákovice a Siemens, Zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Obchodní ředitelé měli možnost seznámit se s výrobním provozem závodu TOS Čelákovice v rámci komentované prohlídky, která bývá pravidelně atraktivním bodem programu.

Odpolední blok programu probíhal v prostorách hotelu LONY v malebné vesničce Kozovazy a byl zahájen prezentací ředitele SST Ing. Oldřicha Paclíka, CSc.  Ten seznámil přítomné s aktuálním stavem oboru obráběcích a tvářecích strojů, s hlavními problémy, se kterými se členské společnosti SST v současné době potýkají a které se odrážejí i na celkových statistických výsledcích oboru. Vzhledem k tomu, že se Ing. Paclík pravidelně účastní společných zasedání Evropské asociace průmyslu výrobních strojů a souvisejících technologií CECIMO, zařadil do své prezentace i grafy a tabulky, z nichž bylo možno získat přehled o stavu oboru MT v Evropě i ve světě.

Ředitel prodeje společnosti Helukabel CZ, s.r.o. se sídlem v Libušíně u Kladna Ing. Petr Sobotka představil společnost, která je jednou z 63 poboček mezinárodního výrobce kabelů, vodičů a kabelového příslušenství se sídlem v Hemmingenu u Stuttgartu a své dceřiné společnosti má dnes už celkem ve 39 zemích. Pro tuto silnou společnost, založenou v roce 1978, pracuje v různých koutech světa celkem 2200 zaměstnanců.

Dalším bodem programu bylo vystoupení dnes už pravidelných hostů setkání obchodních ředitelů, vědeckých pracovníků výzkumného centra RCMT při Fakultě strojní ČVUT v Praze Ing. Jana Smolíka, Ph.D., a Ing. Matěje Sulitky, Ph.D. Tématem byly tentokrát reflexe z výstavy EMO Hannover 2023, která je pro výzkumnou sféru vždy velkou inspirací. Účast na tomto mezinárodním veletrhu, který je pro obor MT klíčový, znamená pro aplikovaný výzkum vždy velkou inspiraci a pomáhá naší výzkumné sféře udržovat krok s progresivními trendy především v oblasti nových výrobních technologií.

Pracovníci společnosti Konica Minolta, produkt manager Pavel Kaplan, Business Development Manager Petr Bravenec a pan Milan Obrtlík seznámili účastníky setkání s širokým záběrem aktivit týmu specialistů firmy Konica Minolta, kteří mohou nabídnout účinnou pomoc při zvládání jednotlivých kroků procesu úspěšné digitální transformace velké i střední firmy.

Digitální transformace probíhá stručně řečeno ve třech hlavních krocích: analýza workflow, tedy pracovních procesů a postupů, s cílem identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení. Druhým krokem je identifikace konkrétních nástrojů a produktů, které mohou zdokonalit práci s daty. Třetím krokem je zavedení takových řešení, která zajistí inteligentní správu informací a dat napříč firmou. Následuje zaškolení pracovního týmu klienta.

Závěrečný blok vystoupení patřil, jako už tradičně, pracovníkům Svazu strojírenské technologie. Ing. Bedřich Musil informoval o strojírenských výstavách a veletrzích, které proběhnou v roce 2024 a o možných formách účasti našich firem na nich. Ing. Pavel Čáp pak přednesl zprávu o průběhu a výsledcích účasti našich firem na mezinárodní výstavě EMO Hannover 2023 a na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Na závěr odborného programu vystoupil Ing. Bedřich Musil se souhrnnou informací o aktuální fázi projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika.

Diskuse po ukončení programu, která probíhala i během společné večeře a následného posezení, svědčila o zájmu obchodních ředitelů o prezentované informace, ale i o hojně využívaných příležitostech k výměně názorů na aktuální problémy prodeje a exportu, které setkání organizovaná SST pravidelně nabízejí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.