Technický týdeník č. 10/2023

Setkání obchodních ředitelů členských firem SST ve Varnsdorfu

 Ve dnech 1. a 2. června 2023 se konalo pravidelné setkání obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie, jehož hostitelem byla tentokrát akciová společnost TOS Varnsdorf, která o letošních Velikonocích oslavila 120 let od svého založení. Bylo to právě na Velký pátek roku 1903, kdy se činorodý podnikatel Arno Plauert rozhodl, že v prostorách krachující továrny zakoupené od svého zaměstnavatele Otto Petschkeho založí strojírenskou firmu. O tom, že to bylo rozhodnutí nejen šťastné, ale i prozíravé, svědčí skutečnost, že dnešní akciová společnost zůstává už po celou řadu let s počtem zaměstnanců kolem 450 významným zaměstnavatelem v sociálně problematické příhraniční oblasti, ale především vlajkovou lodí mezi členskými firmami Svazu strojírenské technologie jako přední výrobce a exportér vysoce oceňovaných obráběcích strojů. Rodinnou společnost úspěšně řídí otec a syn Rýdlové, kteří patří ve sféře průmyslu v celostátním měřítku k nejúspěšnějším manažerům.

Účastníky setkání obchodních ředitelů přivítal osobně generální ředitel společnosti TOS Varnsdorf a současně prezident SST Ing. Jan Rýdl, MBA, který, spolu s obchodním ředitelem Ing. Milošem Holakovským, hovořil o aktuální situaci společnosti, novinkách ve výrobním portfoliu, obchodní bilanci a zahraničních aktivitách.

S provozem společnosti se pak obchodní ředitelé seznámili v rámci komentované prohlídky. Zájemci měli možnost prohlédnout si také prostory firemní Střední průmyslové školy TOS Varnsdorf, s.r.o., která byla díky nevšednímu úsilí Ing. Jana Rýdla staršího otevřena 1. září roku 2016. Firma poskytuje škole odborníky z průmyslové praxe pro hodiny odborného výcviku. Úroveň výuky pozitivně ovlivňuje i úzká spolupráce se strojními fakultami Technické univerzity v Liberci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Velký důraz je ve výukovém plánu kladen i na výuku cizích jazyků. Otevřením vlastní soukromé průmyslové školy řeší společnost TOS Varnsdorf letitý bolavý problém našeho průmyslu, kterým je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Za cenu nemalých investic má nejen TOS, ale i řada strojírenských firem v okolí postaráno o budoucí zaměstnance.

Po pracovním obědě zahájil odpolední blok vystoupení Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředitel SST, který v rámci své prezentace zhodnotil hospodářské výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2022 a postavení českých výrobců v rámci asociace CECIMO. Upozornil na skutečnost, že se zhoršením ukazatelů produkce a exportu, způsobeným vysokou inflací, prudkým nárůstem cen elektřiny a plynu a důsledky války na Ukrajině, se ve větší či menší míře potýkají prakticky všechny západoevropské země.

Prezentace Komerční banky, přednesená Ing. Michalem Řehořem, seznámila účastníky setkání s novinkami, které tato banka nabízí v oblasti korporátního bankovnictví.

Vedoucí Výzkumného centra pro výrobní technologie RCMT při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. přednesl odbornou přednášku na téma Oblasti digitalizace ve strojích a ve výrobních systémech.

 Dalšími body programu byly komerční prezentace. Ing. Kamil Krč, MBA, a Bc. Oliver Krajger představili společnost SolidVision s.r.o., která je největším autorizovaným prodejcem řešení SOLIDWORKS a SolidCAM v České republice. Nabízí komplexní PLM řešení postavené na platformě SOLIDWORKS s více než desítkou produktů. Samozřejmou součástí nabídky firmy jsou špičkové předprodejní i poprodejní služby a široké technické zázemí čítající několik desítek lidí. Další významnou oblastí působnosti firmy jsou také produkty a služby 3D skenování a kontroly. Hlavní sídlo společnosti je v Brně, ale další pobočky fungují v Praze, v Hradci Králové, v Krnově a ve Zlíně.

Společnost Ekomaziva s.r.o. se sídlem v Cheznovicích, která působí v oblasti bezolejových technologických maziv a zabývá se rovněž aplikačním poradenstvím, představil Ing. Pavel Čepelák.

V portfoliu produktů firmy lze nalézt maziva pro zpracování kovů značky IRMCO, maziva pro montáž a údržbu, absorpční, odmašťovací a antikorozní prostředky, tryskové aplikační systémy pro maziva a velmi široký sortiment trysek a ventilů. Společnost dodává svým zákazníkům rovněž techniku pro lakování, galvanizaci, anodickou oxidaci, zařízení pro odstraňování olejů z mycích lázní, aktivní vakuové filtry a filtrační čerpadla.

Poslední přednáškový blok si vyhradili pracovníci SST. Nejprve podal Ing. Bedřich Musil informaci o zahraničních strojírenských výstavách a veletrzích v roce 2023-2024, z nichž některé jsou podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Ing. Pavel Čáp následně hovořil o účasti českých výrobních firem na zářijovém veletrhu EMO Hannover 2023 a na letošním Mezinárodním veletrhu v Brně, který proběhne v říjnu tohoto roku.

Závěr setkání patřil Ing. Leoši Mačákovi, náměstku ředitele SST, a jeho informaci o průběhu projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika ve výzvě Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který je plánován na léta 2021-2027 a spolufinancován Evropskou unií.

Završením programu byla společná večeře účastníků setkání, která proběhla ve varnsdorfském pivovaru Kocour a jako obvykle se stala platformou pro neformální diskusi.

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.