Technický týdeník č. 09/2023

Navzdory politickým a hospodářským nejistotám je současný stav oboru obráběcích strojů v Evropě pozitivní

Jarní zasedání orgánů Evropské asociace průmyslu výrobních strojů a technologií CECIMO (v dubnu v Praze a v květnu v turecké Antalyi) znamenala hluboký vhled do budoucí agendy asociace a zabývala se novými technologiemi a megatrendy ve zpracovatelském průmyslu. Navzdory nejistotám politického a ekonomického systému, CECIMO oznamuje pozitivní ekonomický obraz pro evropské výrobce obráběcích strojů.

Ekonomická situace a výhled

Vzhledem k polevujícím tlakům na straně nabídky a silnému objemu zakázek očekává CECIMO v tomto roce pozitivní růst produkce. Snížené riziko nedostatku plynu a zmírňující se inflační tlaky budou mít pozitivní dopad na důvěru spotřebitelů a podnikatelů v Evropě. Nicméně je důležité si uvědomit negativní dopad geopolitického napětí a rostoucích úrokových sazeb na investiční toky a globální poptávku.

Pokud se ohlédneme za předchozím rokem, evropský průmysl MT zaznamenal navzdory všem problémům výrazné oživení. Silná dynamika objednávek se udržovala po celý rok, při úrovni využití kapacit nad průměrem roku 2019. Podle nejnovějších údajů CECIMO dosáhla v roce 2022 produkce MT přibližně 25 miliard eur, čímž si udržuje podíl přibližně 32 % na celosvětovém objemu výroby MT.

Na straně spotřeby s hodnotou kolem 18,4 mld. eur v roce 2022, se země CECIMO podílely téměř čtvrtinou na světové spotřebě MT. Tato čísla odrážejí nárůst produkce MT o přibližně 11,9 % a spotřeby MT o 23,4 % ve srovnání s hodnotami z roku 2021.

Celkový vývoz MT zemí CECIMO se v roce 2022 zvýšil přibližně o 11,7 %, zatímco dovoz se navyšoval mnohem výraznějším tempem - přibližně o 28,8 %. USA a Čína zůstaly v roce 2022 pro evropské výrobce MT dvěma hlavními vývozními destinacemi, přičemž na prvním místě jsou bezesporu Spojené státy.

Japonsko, Čína a Tchaj-wan jsou v oboru MT pro země CECIMO třemi hlavními dodavatelskými trhy.

Navzdory nutnosti překovávat zmíněné výzvy oznámil během zasedání valného shromáždění CECIMO v turecké Antalyi předseda ekonomického výboru Marcus Burton první odhady růstu výroby obráběcích strojů v zemích CECIMO v roce 2023:

"Vzhledem ke značnému objemu nevyřízených objednávek a dalšímu oživení spotřeby MT, zejména v Evropě, vidíme v letošním roce další růst výroby obráběcích strojů CECIMO o přibližně 8 %".

 Zatímco průměrný index celkových zakázek CECIMO8 pro rok 2022 byl přibližně o 11 % vyšší než průměr roku 2021, nejnovější ukazatele podnikatelského klimatu naznačují pokles zakázek v první polovině roku 2023. Později v průběhu roku 2023 se však očekává, že příjem zakázek bude vykazovat stabilnější a pozitivnější trend.

Filip Geerts, generální ředitel CECIMO, k této skutečnosti uvedl:

"Jsme rádi, že v roce 2022 došlo k oživení evropského MT průmyslu, a těšíme se na

pozitivní růst produkce v roce 2023. I když před námi stojí výzvy, věříme, že odvětví

má dobré předpoklady pokračovat v růstové trajektorii i v následujících letech."

Konference o budoucnosti průmyslu

Na letošním jarním zasedání CECIMO se konala konference pod názvem ''Budoucnost průmyslu'', která poskytla cenné poznatky o výzvách a příležitostech, které výrobní společnosti v současné době řeší a budou řešit i v nadcházejících letech. Na akci vystoupil s hlavním projevem Alphan Manas, vedoucí oddělení inovací a podnikání ve společnostech TİM a İHKİB, který posluchače provedl

technologickým pokrokem v posledních několika desetiletích: od vzniku internetu až po jeho rozšíření na současných technologických inovací, jako jsou kvantové počítače, virtuální realita a rychle se vyvíjející systémy umělé inteligence. Jeho projev byl výzvou k zamyšlení nad budoucností a nad tím, jak technologie ovlivní nejen naše průmyslové odvětví, ale také náš osobní a profesní život.

Na konferenci se sešli různí odborníci z oboru, kteří se podělili o své znalosti a zkušenosti z nejnovějšího technologického vývoje, stavu výroby, trendech v oboru MT a z financování fixního kapitálu.

Marco Ghirardello, senior viceprezident společnosti FANUC Europe GmbH, v této souvislosti uvedl, že:

"V posledním desetiletí se společnosti pohybují v podmínkách stále většího narušení.

Výroba se již může vyvíjet díky technologiím, klíčové pro úspěšnou transformaci ovšem je přijmout nutnost změny mentality.“

 Důraz je kladen především na to, že je třeba, aby společnosti přijaly změnu

a přizpůsobily se vyvíjejícímu se prostředí, aby si zachovaly konkurenceschopnost.

Steve Hope, manažer pro rozvoj nového podnikání ve společnosti Evropa, DLL Group, hovořil o pěti klíčových trendech v odvětví obráběcích strojů, včetně e-mobility, aditivní výroby, udržitelnosti a automatizace. Zdůraznil přitom, že je důležité pochopit vztah mezi technologiemi a financováním, aby se maximalizovaly potenciální přínosy nového vývoje.

Memiş Kütükcü, předseda představenstva společnosti OSBÜK, prezentoval návrhy, jak vybudovat odolnější dodavatelské řetězce, což je v dnešním rychlém a neustále se měnícím obchodním prostředí rozhodující.

Konference o budoucnosti průmyslu poskytla účastníkům cennou příležitost k tomu

získat vhled do budoucnosti práce a průmyslu a dozvědět se od odborníků z oboru,

jak se přizpůsobit vyvíjejícímu se prostředí. Akce měla velký úspěch a ukázala, že průmysl je odhodlán přijmout změny a inovace pro zajištění lepší budoucnosti.

Konference byla sponzorována společnostmi FANUC, Renishaw a DLL Group.

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.