Technický týdeník č. 07/2021

Veletrh LAMIERA bude o rok odložen.

LAMIERA, mezinárodní výstava zaměřená na průmysl obráběcích a tvářecích strojů a inovativní technologie související s tímto odvětvím, která se měla konat na výstavišti Fieramilano Rho ve dnech 26. až 29. května 2021, byla oficiálně odložena o jeden rok. Datum akce, konané pod patronací UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE a pořádané CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, bylo nově stanoveno na 25. až 28. května 2022.

Jádrem zaměření výstavy LAMIERA jsou tradičně tvářecí stroje, roboty a technologie pro Průmysl 4.0. Vystavovány jsou tvářecí stroje na zpracování plechu, dělící stroje, stroje na výrobu trubek, lisy, stroje na výrobu těsnění, děrovací stroje, lasery, roboty, automatické linky, stroje na výrobu forem a zápustek, stroje pro tepelné zpracování, na úpravu povrchů a finalizaci, na výrobu drátů a sekání kovu, svařování, příslušenství, dále pak nástroje, spojovací materiály, technické a průmyslové subdodávky, systémy kontroly a kvality. Veletrh je zaměřen také na metrologii, software, mikroobrábění, aditivní technologie, řešení pro digitální továrnu a metody k zefektivnění výroby z hlediska energetické náročnosti.

Z důvodu prodloužení výnosu o pozastavení všech výstavních aktivit, omezení mobility a ostatních nařízení stanovených Vyhláškou předsedy Italské rady ministrů ze dne 2. března 2021, a rovněž na základě naléhavé výzvy vystavovatelů, se organizátoři rozhodli plánovanou výstavu přeložit na rok 2022.

Již dnes ale mohou budoucí vystavovatelé počítat s tím, že i příští rok bude výstava uspořádána podle zavedeného modelu. Vedle nabídky tvářecích strojů a technologií bude zaměřena na jednotlivé oblasti inovací: Robot Planet, bude věnována průmyslovým robotům, integrátorům a systémům obsluhy strojů. Saldatech se zaměří na sektor svařování. Fabbricafutura, přinese novinky v oblasti softwaru a technologií pro konektivitu a správu dat. Box Consulting otevře prostor pro konzultanty a školitele průmyslu spojovacích prostředků, šroubů, upevňovacích a upínacích systémů. EcoCoatech, bude prezentovat inovace v oblasti lakování a nanášení ochranných materiálů na plechy a konečně Blech Italy se zaměří na komplexní subdodávky a služby pro průmysl.

V návaznosti na úspěch předchozích ročníků výstavy bude LAMIERA spojena s příležitostmi k hlubším tematickým analýzám prostřednictvím iniciativy nazvané LAMIALAMIERA. Připravovaný program zahrnuje odborné konference ale i doprovodné akce spojené s diskusemi mezi předními osobnostmi oboru i prezentacemi inovativních technologií využívaných jednotlivými vystavovateli.

Kromě výše uvedené iniciativy se připravuje také speciální projekt „LamieraDigital“ věnovaný aplikacím Průmyslu 4.0 a integraci tvářecích strojů, která i pro toto odvětví nabývá na významu.

 Kromě objektivních obtíží spojených s realizací veletrhu LAMIERA v původně zamýšleném termínu, by současná situace neumožnila sekretariátu výstavy a vystavovatelům uskutečnit nezbytné přípravné a organizační úkony spojené s výstavou. Vystavovatelé by museli zejména s velkým předstihem zřídit svůj výstavní stánek a organizovat přepravu strojů a linek.

Alfredo Mariotti, generální ředitel UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, uvedl: „LAMIERA je výstava nejmodernějších technologií, ale také objemných a těžkých strojů. V této souvislosti je nemyslitelné nechat vystavovatele, kteří prokázali velkou odvahu tím, že se přihlásili k účasti na veletrhu, dále v nejistotě. Během posledních měsíců jsme hodně pracovali, věnovali jsme pozornost potřebám podniků a zároveň hovořili s příslušnými úřady. Zintenzivnili jsme propagaci, jak to vyžadovala situace, a všechny termíny jsme neustále co nejvíce posouvali ve prospěch vystavovatelů. Nakonec však nebylo možné zaručit, že pro organizaci události takového významu bude k dispozici dostatek času“.

 Barbara Colombo, prezidentka UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, říká:

„K rozhodnutí o změně harmonogramu a odložení LAMIERY na květen 2022 jsme byli vedeni hlubokým smyslem pro odpovědnost.

Na základě údajů společnosti Oxford Economics měl sice už rok 2021 znamenat celosvětové oživení spotřeby, a to i v Itálii, kde se očekával růst poptávky po tvářecích strojích o 38,2 %, to znamená na více než 3 miliardy EUR, je však jasné, že minimálně příští dva měsíce budou vzhledem k pokračující pandemii, která vykazuje mnohem znepokojivější dopady než předtím, pro nás obtížnější, než se čekalo. Proto jsme se s profesionální poctivostí rozhodli výstavu LAMIERA odložit.

Na druhou stranu však svět obrábění kovů neměl veletrh již téměř dva roky, takže byla výrobcům tohoto odvětví nabídnuta opravdu zajímavá alternativa, a to účast na výstavě EMO MILANO 2021, která je z mezinárodního hlediska akcí ještě významnější“.

Alfredo Mariotti k tomu dodává: „Některé přední trhy, jako například Čína, zaznamenávají již nyní silné oživení investic do výrobních technologií. I z tohoto důvodu by podniky měly využít opravdu všech příležitostí ke svému zviditelnění.

Veletrhy potřebujeme všichni: vystavovatelé proto, že se jedná o představení novinek veřejnosti; návštěvníci proto, že mohou vidět nejlepší světové produkty sektoru z první ruky, při jedné příležitosti; italský ekonomický a průmyslový komplex proto, že výstavy nejen umožňují navázat obchodní kontakty, ale jsou též příležitostí pro růst a rozvoj průmyslu. Hromadné rušení veletrhů na tak dlouhou dobu může způsobit výrobním odvětvím značné ztráty. Proto musíme doufat, že se co nejdříve vrátíme k normálu“.

Výrobci tohoto odvětví však, jak bylo zmíněno, nezůstanou bez výstav. Letos se uskuteční EMO MILANO 2021, akce světového významu věnovaná výrobcům zpracovatelského průmyslu, která se bude již popáté konat v Itálii, na výstavišti Fieramilano Rho ve dnech 4. až 9. října 2021.

Široká dostupnost a rychlá distribuce očkovacích vakcín, předpovědi růstu poptávky a pobídky pro investice do nových výrobních technologií, to vše vytváří pro výstavu EMO MILANO 2021 velice příznivý kontext. Vzhledem k nutnosti odložit LAMIERU až na rok 2022, bude moci EMO nabídnout pro odvětví opracování kovů příležitost prezentovat skutečně široké spektrum technologií.

Všechny aktualizované informace týkající se veletrhu LAMIERA jsou k dispozici na adrese: www.lamiera.net .

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.