Technický týdeník č. 24/2020

Priority Hospodářského výboru CECIMO pro rok 2021

 Zpravodajství a statistické informace o trhu

 1. Aby se zlepšila celková kvalita statistických informací CECIMO, bude nutno aktualizovat údaje o strukturálním vývoji CECIMO (počet společností, které zastupujeme, tržní pokrytí a počet zaměstnanců) a upravit roční zprávu jako přílohu k Ekonomickému statistickému Toolboxu.
 2. S náležitou odpovědností a odhodláním všech členských sdružení budeme pokračovat ve výměně informací o činnosti národních členských svazů a asociací.
 3. Pokračovat ve shromažďování údajů o podnikatelské náladě prostřednictvím Barometru podnikatelského klimatu, které získáváme od národních asociací a jejich členských společností.
 4. Sjednotit průzkum aditivní výroby CECIMO a zavést pravidelnou výměnu údajů pro následné sdílení mezi národními asociacemi.
 5. Pokračovat ve spolupráci s Oxford Economics a HPO Forecasting na prognózách spotřeby a objednávek.
 6. Zavést pravidelnou mezinárodní výměnu statistik dokumentujících situaci na trhu s obráběcími stroji s dalšími mezinárodními partnery.

Monitorování evropské obchodní politiky a lobbying

 1. Pokračovat ve sledování jednání o dohodách o volném obchodu mezi Evropskou unií a klíčovými hráči na mezinárodních trzích, jako je Spojené království po brexitu, a spolupracovat s Evropskou unií při prosazování obchodních potřeb a zájmů našeho odvětví. Poskytovat informace o trhu, relevantní pro evropské výrobce obráběcích strojů, a podávat zprávy o příležitostech vyplývajících z nových dohod o volném obchodu.
 2. Pokračovat v prosazování rovných podmínek při kontrole vývozu zboží dvojího užití a lobbovat proti nově zaváděným ochranným opatřením v souvislosti s kontrolou vývozu.
 3. Pokračovat ve společném úsilí s direktoriátem TAXUD (Evropská komise) při práci na revizi harmonizovaného systému tarifní nomenklatury a Prodcomu (Production Communautaire) v roce 2022.
 4. Monitorovat a formovat lobbystickou pozici ohledně nového evropského mechanismu prověřování přímých zahraničních investic.
 5. Pokračovat v aktivním sledování omezujících opatření EU vůči Rusku a poskytovat příslušné informace o trhu.
 6. Nadále sloužit jako platforma pro výměnu informací mezi zúčastněnými stranami o sankcích USA vůči ruským subjektům a poskytovat v této věci relevantní informace o trhu.
 7. Pokračovat v aktivní podpoře dialogu mezi evropskými institucemi a našimi členskými společnostmi, pokud jde o dovozní cla uvalená americkou vládou, a přijmout nezbytná opatření k podpoře obchodu bez zábran pro evropské výrobce obráběcích strojů.
 8. Pokračovat ve sledování obchodních sporů mezi USA a Čínou a poskytovat příslušné informace v této oblasti.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.