Technický týdeník č. 07/2017

Evropský Industry Day v Bruselu (pokračování)

V sekci zabývající se problematikou přístupu malých a středních podniků k moderním technologiích vystoupil rovněž prezident Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO pan Luigi Galdabini. Ve svém projevu shrnul zkušenosti patnácti národních členských asociací, které představují obrovský potenciál cca 1500 průmyslových podniků, z nichž většina patří právě do kategorie malých a středních. Průmyslové podniky, jejichž zájmy CECIMO na evropské úrovni zastupuje, zaměstnávají přes 150 000 pracovníků, dosahují ročního obratu přes 22 miliard EUR, pokrývají 99 % evropské produkce obráběcích strojů a 30 % produkce světové. Více než tři čtvrtiny výrobků těchto podniků jsou přitom exportovány za hranice Evropské unie. Otázka jejich stávající i budoucí konkurenceschopnosti, zvláště ve srovnání s produkcí asijských výrobců, je dnes tudíž více než aktuální.

Závěr konference byl věnován problematice digitální transformace a jejího významu pro budoucnost evropského průmyslu a shrnutí výsledků jednání z jednotlivých sekcí. Podle názoru účastníků se jednalo o velice užitečnou konferenci, která řadu naléhavých problémů pojmenovala otevřela diskusi k nim na mezinárodní platformě, ale vzhledem ke komplexnosti a složitosti nastolených témat zdaleka nedospěla k jednoznačným závěrům nebo jednoduchým receptům. Na úrovni orgánů evropské unie se tudíž jednalo o konferenci, která důležitou debatu spíše zahájila, než aby poskytla obecně aplikovatelná řešení.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.