Technický týdeník č. 02/2021

Merkurova medaile Hospodářské komory České republiky patří řediteli společnosti EMP Slavkov Ing. Vladimíru Mogišovi

Každoroční udělování Merkurových medailí Hospodářské komory bylo zavedeno v roce 2013 u příležitosti 20. výročí založení HK ČR a stalo se tak jedním z nástrojů, jak ocenit a zviditelnit významné osobnosti a instituce z podnikatelské sféry, které přispěly k podpoře podnikání u nás i v zahraničí a k činnosti HK ČR.

Toto ocenění má formu čestné medaile, která nese jméno i vyobrazení římského boha obchodu Merkura, jenž se stal už od 5. století př. n. l. nejen patronem obchodníků, ale také obecně symbolem štěstí v podnikání a hospodářského blahobytu. Většina hospodářských komor, obchodních spolků a celních správ ve světě používá ve svém znaku jeho symboliku.

Stříbrnou a zlatou Merkurovu medaili HK ČR uděluje na slavnostním shromáždění přímo její prezident.

Svaz strojírenské technologie může s hrdostí konstatovat, že mezi manažery jeho členských podniků jsou již tři nositelé tohoto významného ocenění. V roce 2018 je obdržel spolumajitel a dlouholetý předseda představenstva akciové společnosti TOS VARNSDORF Ing. Jan Rýdl, v roce 2019 pak místopředseda akciové společnosti TOSHULIN pan Miroslav Otépka a v roce 2020 bylo uděleno generálnímu řediteli firmy EMP, s.r.o. ve Slavkově u Brna Ing. Vladimíru Mogišovi.

Vladimír Mogiš studoval na Fakultě elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně, kde rovněž absolvoval postgraduální studium oboru Elektrické pohony. Absolvoval také řadu speciálních kurzů zaměřených na podnikové finance, management a marketing, řízení podniku, využití moderních metod v řízení výroby, zvyšování výkonnosti, atd.

Od roku 1980 pracoval na různých pozicích v koncernovém podniku MEZ Brno. Ten se po rozpadu sovětského trhu dostal do vážných ekonomických potíží. Ing. Mogiš se svým společníkem založili firmu EMP s.r.o., která v roce 1994 převzala na základě privatizačního projektu závod Slavkov státního podniku MEZ Brno, který byl v té době doslova na pokraji krachu. Úkolem nového vedení bylo diverzifikovat výrobu, najít nová odbytiště a nasměrovat export na západní trhy. Hlavní součástí portfolia společnosti EMP jsou čerpadla pro čerpání chladicích a mazacích emulzí, asynchronní motory a zalévané motory pro vodní čerpadla.

Firma vyrábí ze 60 % pro export, hlavně do Německa, Švýcarska a USA.

Společnost EMP se intenzivně věnuje vývoji a inovacím, na jejichž implementaci do výroby podnikový management úzce spolupracuje s výzkumnými pracovišti VUT Brno.

Ke zmapování nových odbytových možností pro svou firmu využívá Ing. Mogiš pravidelně účast na obchodních misích pořádaných Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Pan Mogiš se stal čtyřikrát finalistou soutěže Manažer roku pořádaného Českou manažerskou společností a dvakrát byl oceněn jako Manažer odvětví.

Jeho hlavní zásluhou byla faktická záchrana strojírenského podniku, který pracuje výhradně s českým kapitálem, zajištění jeho dlouhodobé prosperity ve vysoce konkurenčním prostředí a zachování pracovních míst.

Gratulujeme jménem vedení SST a přejeme hodně úspěchů v podnikatelském i osobním životě!

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.