Technický týdeník č. 02/2023

Nové technologie - katalyzátor inovací a hospodářské prosperity v náročných časech

Zástupci členských asociací evropských výrobců obráběcích a tvářecích strojů CECIMO na svém jednání konstatovali, že navzdory náročnému období, které evropský výrobní sektor zažívá, došlo v roce 2022 k určitému pozitivnímu růstu. Vzhledem k celkovému zpomalení světových ekonomik a nižší důvěře spotřebitelů a podnikatelů se však v blízké budoucnosti předpokládá méně optimistický vývoj globální poptávky. Co se týče aktuálních kroků, valné shromáždění CECIMO diskutovalo o zavádění pokročilých výrobních technologií, které mají zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost a zároveň učinit evropský průmysl digitálním, ekologickým a odolným.

Zatímco evropští výrobci se stále potýkají s problémy v subdodávkách v důsledku následků pandemie COVID-19, rusko-ukrajinská válka s sebou přinesla nové problémy v zásobování, přetrvávající inflaci a vážnou energetickou krizi v Evropě. Neboť centrální banky uplatňují restriktivní měnovou politiku s cílem snížit inflaci, čelí výrobci zhoršeným možnostem financování. Pokud navíc tato opatření zůstanou v platnosti, mohou mít velmi negativní dopad na vývoj investic v celosvětovém měřítku.

Vzhledem k tomu, že energetická krize postihuje především evropské výrobce, stává se udržení konkurenceschopnosti právě evropského průmyslu na světové scéně naléhavou výzvou. Jak zdůraznil prezident CECIMO Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop během zasedání valného shromáždění: „ ...politici musí přispět k vytvoření příznivého podnikatelského prostředí v Evropě, aby zajistili růst investic a udrželi podniky v Evropě." Vyzýváme proto EU a tvůrce národních politik, aby urychlili proces hledání vhodných, dlouhodobých řešení zaměřených především ke stabilizaci energetického trhu.

Pokud jde o nejnovější údaje CECIMO, po nárůstu o 11,5 % v roce 2021 potvrzují nejnovější odhady produkce CECIMO MT pokračující oživení našeho odvětví v roce 2022. Nové prognózy naznačují, že produkce výrobních strojů CECIMO se v roce 2022 zvýší přibližně o 10 % a dosáhne téměř 25 miliard eur. Podobnou trajektorii růstu odhadujeme i v celosvětovém měřítku, kde se očekává zvýšení produkce MT oproti roku 2021 přibližně o 12 %.

Podle aktuálních prognóz společnosti Oxford Economics se za rok 2022 očekává silný růst spotřeby MT v zemích CECIMO, a to přibližně o 17 %, který se pak v průběhu roku 2023 zpomalí na přibližně 6,6 %. Po silném oživení v roce 2021 se za rok 2022 očekává poněkud pomalejší růst celosvětové spotřeby MT, a to přibližně o 7 %. Oživení hlavních nákupních sektorů MT, efekt dohánění a vysoký počet nevyřízených objednávek jsou hlavními faktory růstu spotřeby a výroby MT v Evropě v roce 2022.

Pokud jde o údaje o obchodních transakcích, očekáváme vzhledem k oživení zahraničních zakázek, že vývoz MT se zvýší, naše nejnovější prognóza počítá s přibližně 10% růstem za rok 2022. Na druhé straně, se v souladu s oprávněným očekáváním růstu spotřeby MT v Evropě dá předpokládat, že dovoz MT za rok 2022 vzroste o něco více, přibližně o 14,5 %. Celková obchodní bilance by tudíž měla dosáhnout přebytku kolem 7,8 mld. eur.

Zatímco v prvním období roku 2022 dosáhl index celkových zakázek CECIMO8 rekordní hodnoty, následující dvě čtvrtletí přinesla pokles. Je však důležité poznamenat, že index celkových zakázek CECIMO8 se ve třetím čtvrtletí roku 2022 udržel nad úrovní roku 2021. Pro nadcházející období, při všech problémech, kterým světové ekonomiky čelí, a v souladu s naším externím prognostickým partnerem, společností HPO, očekáváme v první polovině roku 2023 pokles nových zakázek. Vzhledem k předpokládanému zpomalení inflace, snížení nabídky a cen energií však pro druhou polovinu roku 2023 existuje optimističtější výhled na stabilizaci objednávek. I když můžeme zaznamenat pokles nových zakázek, určitá míra pozitivního růstu, pokud jde o výrobu a spotřebu MT v Evropě, by měla být zachována.

V souladu s tím vyznělo i vystoupení předsedy hospodářského výboru CECIMO Marcuse Burtona, který na zasedání valného shromáždění řekl: „...významná zásoba nevyřízených objednávek, nové investiční pobídky spojené s ekologickou a digitální transformací a samozřejmě i oživení nákupních odvětví by měly být hlavními faktory růstu výroby MT v roce 2023."

Stav výroby se neustále mění v důsledku nestálosti globální ekonomické a politické scény. Vzhledem ke složitosti současné situace nabývá efektivní tvorba politik, které na tuto situaci budou reagovat, ještě většího významu. Hlavní témata jednání výborů CECIMO v roce 2022 a několika odborných konferencí byla soustředěna na pokročilou výrobu a propojila navzájem průmyslové hráče a tvůrce politik, aby diskutovali o budoucnosti průmyslu MT a jeho konkurenceschopnosti. Diskutovány byly otázky jako geopolitické výzvy a energetická krize. Při jednáních převládal optimismus, neboť řečníci zdůrazňovali příležitosti, které může pro odvětví přinést přechod na ekologickou a digitální výrobu. Účastníci jednání se zabývali významem investic do šíření dovedností založených na technologiích, analýzách dat a umělé inteligenci jako klíčových motorů inteligentní výroby a předpokladů hospodářské prosperity EU.

Kerstin Jornaová, generální ředitelka Direktoriátu Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, přednesla hlavní projev, v němž zdůraznila, že „...zavádění pokročilých výrobních technologií pomůže evropskému průmyslu stát se konkurenceschopnějším, digitálnějším, ekologičtějším a odolnějším. Komise úzce spolupracuje s průmyslem, aby posílila trendy vedoucí ke zlepšení podnikatelského prostředí."

V diskusi byla nastíněna řada výhod pokročilých výrobních technologií, například to, že pomáhají společnostem aktivovat nové obchodní modely, rychleji se přizpůsobovat změnám a předvídat pozitivní i negativní změny dříve, než vůbec nastanou. Především díky výrazným investicím do inovací může pak evropský průmysl výrobních strojů vyjít ze současné krize a dosáhnout silné globální pozice.

 

 

 

it.

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.