Technický týdeník č. 15/2023

Globální stav odvětví obráběcích strojů a řešení aktuálních výzev

Zástupci asociací průmyslu obráběcích strojů, jejichž výrobci představují více než 80% celosvětové produkce obráběcích strojů, se nedávno sešli na předním světovém veletrhu výrobních technologií EMO 2023 v Hannoveru, aby demonstrovali svou odolnost a sílu tváří v tvář nejrůznějším globálním výzvám. Navzdory stabilnímu výhledu pro rok 2023 se příliš pozitivní prognózy vývoje světového průmyslu obráběcích strojů střetávají různými mezinárodními politickými a ekonomickými výzvami. V návaznosti na společnou sílu odvětví bude i nadále klíčová spolupráce, inovace a přizpůsobivost.

"V době hluboké politické a ekonomické nejistoty je podpora mezinárodní spolupráce nezbytná," zdůraznil Dr. Heinz Jürgen Prokop, prezident CECIMO, ve svém úvodním projevu na tiskové konferenci CECIMO na veletrhu EMO 2023 v Hannoveru. Na akci se sešli vedoucí představitelé průmyslu obráběcích strojů z Evropy, ze Spojených států, Číny a Japonska.

Pan Marcus Burton, předseda ekonomického výboru CECIMO, zdůraznil závazek CECIMO nejen lobbovat za příznivé podmínky pro rozvoj odvětví, ale také podporovat mezinárodní spolupráci s asociacemi obráběcích strojů po celém světě. V této souvislosti také představil klíčové poznatky z nedávno zveřejněné zprávy CECIMO Global Machine Tool Report 2022, která by bez této spolupráce nemohla vzniknout. Na základě nejnovější aktualizace databáze CECIMO pan Burton zdůraznil, že celosvětová výroba MT dosáhla v roce 2022 úrovně 79,2 miliardy EUR, což odráží roční nárůst výroby o 11,9 %. Ve stejném roce zaznamenala výroba MT v zemích CECIMO nárůst o 12,8 % a s úrovní 25,3 miliardy EUR si tak CECIMO udrželo svůj 32% podíl na celosvětové výrobě MT. Jinak se země CECIMO podílely téměř čtvrtinou na celosvětové spotřebě MT, když její celková hodnota v roce 2022 činila přibližně 18,7 miliardy EUR (+25 % oproti roku 2021).

Pokud jde o čínský sektor obráběcích strojů, pan Mao Yufeng, prezident Čínské asociace výrobců obráběcích strojů a nástrojů (CMTBA), poukázal na to, že "od ledna do července 2023 klesl prodej obráběcích strojů oproti loňskému roku o 4,3 % na 10,76 miliardy USD. Naopak prodej tvářecích strojů vzrostl o 6,9 % na 6,16 miliardy USD". Prohlásil rovněž, že byl svědkem zvýšeného úsilí o restrukturalizaci průmyslu a změn na čínském trhu s obráběcími stroji. Mezi ně patří mimo jiné celkový pokles výroby automobilů, ale pozoruhodný dílčí nárůst výroby elektrovozidel. Kromě posunů na spotřebitelských trzích zdůraznil několik významných problémů, které přispívají k nejistotě ohledně vyhlídek odvětví obráběcích strojů. Mezi tyto výzvy patří křehké hospodářské oživení, přetrvávající inflace, nestabilita finančních trhů a rostoucí tendence k zadlužování.

Při pohledu na americký průmysl obráběcích a tvářecích strojů zdůraznil pan Douglas K. Woods, prezident AMT - Asociace pro výrobní technologie v USA, pokračující stabilizaci podmínek pro americký průmysl obráběcích a tvářecích strojů v letech 2023 a 2024 po roce spíše průměrné spotřeby, která v roce 2022 činila 9,6 miliardy USD. „V roce 2023 se projeví dopady zpřísnění měnové politiky USA, což povede k mírnému poklesu spotřeby obráběcích strojů“, dodal. „Ukazatele pro rok 2024 však naznačují oživení výroby i dovozu obráběcích strojů, zatímco vývoz se stabilizuje, což povede ke zvýšení spotřeby.

Priority Evropské unie

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednesla svůj projev o stavu Unie. Představila politické priority pro nadcházející rok a svou vizi Evropy, která bude i nadále investovat do ekologických a digitálních přechodů a možnosti pracovat na novém rozšíření členství. Věnovala se také tématům snižování závislosti na Číně, zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, podpoře evropských inovací a posílení podpory Ukrajiny. Přinášíme stručný přehled příštího zaměření Unie, který je relevantní zejména pro sektor výrobních strojů:

Konkurenceschopnost průmyslu:

1.     Evropská komise se zaměří především na potírání nekalé konkurence, zejména ze strany čínských společností, konkrétně v odvětví elektrických vozidel. Komise má v úmyslu zahájit antisubvenční šetření týkající se dovozu čínských elektrických vozidel s cílem napravit toto narušení trhu.

2.     Komise se ve spolupráci s belgickým předsednictvím bude zabývat nedostatkem pracovních sil a nedostatečnými dovednostmi, které ovlivňují konkurenceschopnost evropského průmyslu a rychlost zavádění inovací. Tato problematika zahrnuje i zlepšení přístupu na trh práce, zejména pro mladé lidi a ženy.

3.     Paní Von der Leyenová potvrdila strategii Komise prosazovat inteligentní obchod a dvoustranné dohody o volném obchodu se třetími zeměmi s cílem zajistit kritické suroviny, jakož i replikovat plynový model v odvětvích kritických surovin a čistého vodíku s cílem čelit spekulacím.

4.     Unie plánuje jmenovat vyslance Evropské unie pro malé a střední podniky, který se bude zabývat problémy malých a středních podniků, přičemž cílem připravovaných legislativních návrhů je snížit ohlašovací povinnosti o 25 %, aby se zvýšila snadnost podnikání v Evropě i administrativní zátěž.

5.     Namísto strategie izolace od Číny bude EU prosazovat přístup založený na odstraňování rizik a navazování strategických partnerství mimo Evropu, včetně zemí jako Austrálie, Japonsko, Mexiko, Mercosur, Indie a Indonésie. Zaměří se také na zřizování místních továren na zpracování a rafinaci surovin. V letošním roce Komise svolá ustavující zasedání nového Klubu pro kritické suroviny.

6.     EU rozšíří dočasnou ochranu Ukrajinců pobývajících v evropských zemích a v příštích čtyřech letech investuje dalších 50 miliard eur, aby tak přispěla k obnově Ukrajiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.