LOGO spolufinancovano EU

Název projektu: Projekt „DIGI vzdělávání pro zaměstnance členů Svazu strojírenské technologie“

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008452

Doba realizace projektu: 1.1.2024 – 30.9.2025

Celková výše projektu: 14 973 465,60  Kč

Příjemcem je Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení

 

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských subjektů žadatele.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím digi vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Projekt DIGI vzdělávání pro zaměstnance členů Svazu strojírenské technologie – DIGI vzdělávání je financován Evropskou unií.

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.