INFORMACE O ČLENSTVÍ V SST

Svaz strojírenské technologie (SST) byl ustaven v červnu roku 1990 a sdružuje cca 50 společností, převážně výrobců obráběcích (OS) a tvářecích strojů (TS) v České republice, z toho v současné době i jednoho výrobce ze Slovenské republiky.

Svaz je od roku 1996 řádným členem prestižní Evropské asociace průmyslu výrobních strojů CECIMO. Současně působí jako spolupořadatel mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT, konaného při příležitosti tradičního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Členství v SST přináší svým členům mimo jiné:

  • podporu jejich podnikatelských zájmů ve vztahu k orgánům státní správy České republiky;
  • profesionální prezentaci na veletrzích a výstavách OS a TS v zahraničí konaných pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci oficiálních nebo národních výstav formou společné expozice SST;
  • prezentaci v odborných časopisech (MM Průmyslové spektrum, Technický týdeník, Technik a v dalších titulech, včetně zahraničních (Tecnologie Meccaniche);
  • možnost prezentace ve svazovém, průřezově zaměřeném časopise Svět strojírenské techniky“ (3x ročně);
  • ekonomické statistiky a analýzy hospodářského vývoje a stavu oboru OS a TS jak z národního (každoroční Zpráva o stavu oboru), tak evropského či světového pohledu v podobě údajů prestižní instituce Oxford Economics;
  • možnost aktivně se podílet na činnosti CECIMO a rozvíjet kontakty s jednotlivými členskými svazy v Evropě i ve světě.

Zájemce o členství ve Svazu strojírenské technologie musí souhlasit s následujícími principy:

  • dodržování Stanov SST;
  • připojení se ke Smlouvě o založení SST v platném znění;
  • uzavření Smlouvy o poskytování služeb na dobu určitou, a to ode dne vzniku členství ve Svazu do dne jeho ukončení s tím, že tato smlouva je nedílnou součástí protokolu o vzniku členství ve Svazu a tedy i podmínkou členství v něm;
  • vyjádření souhlasu s výší poplatku za poskytované služby členům Svazu vypočítaného na základě objemu tržeb v příslušném roce + příplatku 100.-Kč, za každého zaměstnance, přičemž minimální úhrada činí 50 tisíc Kč, maximální úhrada pak byla stanovena ve výši 200 tisíc Kč (v případě přijetí v průběhu roku je fakturována alikvotní část vypočítané sumy).

 

Vyplněnou žádost o členství zaslat na adresu Svazu strojírenské technologie.  Jako přílohu k žádosti o členství je vhodné uvést důvody, které zájemce vedly k jejímu podání, respektive představu o benefitech, které by mělo členství žadateli a zároveň i Svazu přinést.

Žádost o členství ke stažení zde: žádost o členství

 

 

 

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.